Etusivu » Sijoittaminen » Tyynenmeren alue sijoituskohteena

Tyynenmeren alue sijoituskohteena

Australia, Uusi-Seelanti ja 15 itsenäistä saarivaltiota muodostavat Tyynenmeren alueen. Se on Euroopan unionille pitkäaikainen kumppanuusalue. Nämä maat jakavat yhteiset arvot muun muassa ilmastonmuutoksen torjumisessa, katastrofiriskien vähentämisessä, yhteisessä turvallisuudessa sekä talouden kehittämisessä.

Euroopan unioni on Tyynenmeren alueelle toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Tyynenmeren alueen väliset suhteet ovat sekä poliittisia, taloudellisia että kehitykseen liittyviä suhteita. Euroopan unionilla ja Tyynenmeren alueella on pitkäaikaiset suhteet, yhteiset arvot sekä vahvat talous- ja kauppasiteet.

Tyynenmeren alue sijoituskohteena

Sijoittajille tarjotaan usein mahdollisuuksia sijoittaa Aasiaan ja Tyynenmeren alueeseen esimerkiksi rahastojen kautta. Alue on kehittynyttä aluetta ja niiden osakemarkkinoille on suhteellisen helppo päästä sijoittamaan hajautetusti.

Aasian ja Tyynenmeren maiden välille perustettiin vuonna 1989 Australian aloitteesta talousjärjestö APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Tähän talousliittoon kuuluu 21 valtiota Tyynen valtameren ympäriltä. Talousliiton tavoitteena on edistää taloudellista kasvua, yhteistyötä, kaupankäyntiä ja investointeja Tyynenmeren alueen maissa. Jäsenmaat kokoontuvat vuosittain jossain näistä jäsenmaista.

Tyynenmeren alueen talous

Tyynellämerellä sijaitsevaa saaristojen ryhmää kutsutaan Oseaniaksi. Sen pinta-ala on 9 008 458 neliökilometriä ja asukasluvun arvioidaan olevan peräti 36,4 miljoonaa asukasta. Oseaniaan kuuluu yli 10 000 saarta.

Matkailu ja turismi ovat tärkeitä tulonlähteitä suuressa osassa Tyynenmeren aluetta. Upeat maisemat houkuttelevat turisteja muun muassa Fidžiin, Tahitille, Vanuatuun ja Pohjois-Mariaaneille. Australia ja Uusi-Seelanti tarjoavat matkailijoille hyvinkin nykyaikaisia mukavuuksia ja palveluita.

Viimeksi mainituissa maissa on kummassakin moderni talous sekä todella hyvin kehittynyt infrastruktuuri. Australiassa on arvokkaita mineraaliesiintymiä sekä energialähteitä. Teollisuus on tärkeä osa molempien maiden, sekä Australian että Uuden-Seelannin, taloutta. Useimmilla Tyynenmeren saarilla ei sen sijaan ole kehittynyttä teollisuustuotantoa laisinkaan.

Papua-Uudessa-Guineassa on arvokkaita mineraaliesiintymiä, esimerkiksi kultaa ja kuparia. Sieltä on löydetty myös useita maakaasuesiintymiä. Tyynenmeren alueilta on löydetty lisäksi mittavat nikkelivarannot ja Fidžiltä on löydetty kultaa. Saarivaltiot kuitenkin vievät kaiken mineraalin ulkomaille, eivätkä hyödynnä sitä omassa teollisuudessaan. Useimmilla mailla teollisuus onkin rajoittunut lähinnä elintarvikkeiden jalostukseen.

Tyynenmeren alueen tärkeimmät pörssit

Oseanian eli Tyynenmeren alueella on valtavasti hyvän kasvupotentiaalin omaavia suuria nimekkäitä yrityksiä, mutta johtuneeko sitten kaukaisesta sijainnista vai mistä, suomalaisten sijoittajien salkussa Tyynenmeren alueen yritysten osakkeita ei näy samoissa määrin kuin muita osakkeita. Suomalaiset sijoittajat tuntuvat suosivan vain kotimaisia, yhdysvaltalaisia tai muiden pohjoismaiden yrityksiä. Tässä kuitenkin listattuna muutama tärkeä Tyynenmeren alueen pörssi, jotka kannattaa ottaa seurantaan.

Etelä-Tyynenmeren pörssi ‒ South Pacific Stock Exchange (SPX)

SPX perustettiin vuonna 1979 nimellä Suva Stock Exchange, jonka omistaa Fiji Development Bank. Vuonna 1993 omistusta laajennettiin siten, että kahdeksan muuta rahoituslaitosta sai osallistua pörssin markkinoille. Se muutti nimensä vuonna 2000 Etelä-Tyynenmeren pörssiksi, jotta siitä tulisi alueellinen pörssi. Vuosien ajan pörssi keskittyi näkyvyyden parantamiseen ja pörssin laajamittaiseen brändäysharjoitukseen ollakseen linjassa kansainvälisten vastaavien pörssien kanssa.

SPX lanseerasi vuonna 2010 elektronisen kaupankäyntialustan (ETP), jossa kaupankäynti mahdollistuu entistäkin vaivattomammin. ETP:ssä käytävät kaupat ovat välittömiä ja läpinäkyviä, ja kunkin istunnon tuloksista raportoidaan laajasti tiedotusvälineille, sääntelyviranomaisille, jäsenille, markkinaosapuolille, institutionaalisille sijoittajille ja muille kiinnostuneille osapuolille. Kaikki kaupankäyntiraportit luodaan automaattisesti ja päivitetään reaaliajassa.

SPX ylläpitää kokonaistuottoindeksiä (STRI), joka on yhteenlaskettu markkina-arvoindeksi, joka heijastaa kaikkien sen komponenttien yhteenlaskettua markkina-arvoa suhteessa niiden peruspäivän kokonaisarvoon. Tämän indeksin osat sisältävät kaikkien SPX-listattujen arvopaperien osakkeet. STRI on kumulaatioindeksi, joka heijastaa osakemarkkinoiden kokonaistuottoa, mukaan lukien hinta- ja osinkotuotto.

Australian pörssi ‒ Australian Securities Exchange (ASX)

ASX eli Australian Securities Exchange on Australian pääpörssi. Pörssi on suhteellisen vanha, koska sen juuret ulottuvat 1800-luvulle. Markkina-arvolla mitattuna se on yksi maailman kymmenestä suurimmasta pörssistä. Sen pääkonttori sijaitsee Sydneyssä. Vuonna 1987 Australian pörssi yhtiöityi. Yhtiöitymisen myötä kuusi osavaltioiden itsenäistä pörssiä yhdistyivät.

ASX käy kauppa elektronisesti hyödyntäen CHESS-järjestelmää, jota kuitenkin korvataan parhaillaan. Pörssi on nimittäin ilmoittanut rakentavansa lohkoketju-teknologiaa (blockchain) hyödyntävän kaupankäyntijärjestelmän. Se on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Australian pörssi on auki pääsääntöisesti klo 10–16.00 (paikallista aikaa).

Pörssin lista on vahvasti finanssialapainotteinen. Pörssissä on markkina-arvoltaan suuria yrityksiä, kuten ANZ Banking Group, Commonwealth Bank ja Westpack Banking Corp. Pörssistä löytyvät myös maalle ominaisia kaivosyhtiöitä, televiestintäyritys Telstra, viiniyhtiö Treasury Wine Estates, uimapuvuistaan tunnettu Speedo sekä vaateyritys UGG (Deckers).

Uuden-Seelannin pörssi (NZX)

NZX on Uuden-Seelannin kansallinen pörssi ja julkinen yhtiö. Se on Smartsharesin, LifeSaverin (KiwiSaverin rahoitustoimittaja) ja Wealth Technologiesin emoyhtiö. Vuonna 2020 NZX:llä oli yhteensä 184 listattua arvopaperia.

NZX aloitti toimintansa useina alueellisina pörsseinä 1860-luvun kultakuumeen aikana. Ensimmäinen Brokers’ Association perustettiin Dunedinissa vuonna 1867, sitten Otagossa vuonna 1868, Aucklandissa 1872 ja Wellingtonissa vuonna 1882. Dunedin Brokers’ Associationista tuli pörssi vuonna 1893, sitten Christchurch sai pörssin vuonna 1900. Auckland, Christchurch, Dunedin, Thames ja Wellington muodostivat Uuden-Seelannin pörssiyhdistyksen vuonna 1915, johon liittyi Taranaki vuonna 1916, Invercargill vuonna 1920 ja Gisborne vuonna 1922. Uuden-Seelannin pörssiyhdistys perusti alakomitean tutkimaan kansallisen pörssin perustamista ja vuonna 1983 nämä alueelliset pörssit yhdistettiin yhdeksi kansalliseksi pörssiksi nimeltä New Zealand Stock Exchange (NZSE). Useiden muutosten myötä, vuonna 2002 NZSE:stä tuli osakeyhtiö.

Vuonna 2003 kauppaa käytiin nimellä NZX, ja pörssi listasi omat arvopaperinsa pääosakemarkkinoilleen. NZX:n lippulaivaindeksi on New Zealand Exchange 50 ja/tai NZSX50. Uuden-Seelannin pörssi on yleensä avoinna klo 10–16.45 (paikallista aikaa).

Kiinteistösijoittaminen Tyynenmeren alueella

Kansainväliset pörssilistatut kiinteistösijoitusyhtiöt mahdollistavat kiinteistösijoittamisen ympäri maailman. Esimerkiksi United Bankers tarjoaa REIT-rahastoja, joiden kautta pääsee mukaan näihin kiinteistösijoituksiin. REIT eli Real estate Investment Trust ovat operatiivisesti perinteisten kiinteistösijoitusyhtiöiden kaltaisia yhtiöitä, jotka operoivat kiinteistöjä ja niiden liikevaihto kertyy pääosin kiinteistöjen vuokrista. Sijoittaja maksaa näissä veroja vasta saamastaan osingosta.

Lue asiantuntijan vinkit sijoittamiseen.

Miksi REIT on helppo sijoittajalle?

Yhtiöillä on vakaa kassavirta, jonka avulla ne voivat tarjota sijoittajalle hyvän tuotto-odotuksen rahaston arvonkehityksen myötä. Niiden historiallinen tuotto on nähtävillä ja sijoittaja voi tehdä arvionsa tuotosta historia tiedon pohjalta. Ne ovat myös inflaatiosuojattuja ja riski on hajautettu tehokkaasti.

Tyynenmeren alue ‒ ETF-rahastot

Mikä on ETF? ETF-rahasto eli Exchange Traded Fund on indeksirahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa erityisesti ulkomaisissa pörsseissä. Indeksirahastossa käydään kauppaa samaan tapaan kuin osakkeilla. ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon sijoittajien keskuudessa, koska ne tarjoavat myös piensijoittajille useita tuottavia sijoituskohteita.

Esimerkiksi Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF – Dist on alarahasto, joka on passiivisesti hallinnoitu indeksejä seuraava yhteissijoitusyritys. Alarahaston viitevaluutta on euro (EUR) ja sen sijoitustavoite on seurata sekä S&P/ASX 200 Net Total Return -indeksin nousua, että laskua Australian dollareissa (AUD). Tarkoitus on samalla minimoida niiden välisen eron volatiliteetti eli rahoitusinstrumentin tuoton keskihajonta. Päivittäin suojattujen osuusluokkien osalta alarahasto käyttää myös päivittäistä valuuttasuojausstrategiaa minimoidakseen kunkin osakelajin valuutan kehityksen suhteessa kunkin indeksin komponentin valuuttoihin.

Lue lisää ETF-rahastoista.

Näin pääset alkuun Tyynenmeren alueen osakemarkkinoilla

Laadi itsellesi tarkka ja laaja sijoitussuunnitelma, jossa luot itsellesi tavoitteet, mitä sijoituksillasi tavoittelet, millä budjetilla ja haetko enemmän lyhyen ajan vai pitkän aikavälin sijoituksia. Mitä paremmin tunnet omat taloudelliset tavoitteesi ja riskinsietokykysi, voit harkita sijoittamista ja sijoitustenhajauttamista.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot