Etusivu » Sijoittaminen » Tietoliikennepalvelut sijoituskohteena

Tietoliikennepalvelut sijoituskohteena

Yhtiöt jaetaan pörssissä päätoimialoihin, joiden mukaan yhtiöt jaetaan. Tietoliikennepalvelut ovat osa it-infrapalveluita. Niihin kuuluvat mm. puheratkaisut, dataratkaisut ja puhelinjärjestelmät. Näitä palveluita käyttävät nykypäivänä kaikki yritykset. Palveluiden tarkoituksena on tarjota asiakkailleen tietoliikenteen järjestäminen, paikallisverkkojen ja tietoturvan suunnittelu, toteutus, hallinta ja ylläpito sekä valvonta, tietoliikenteen oheispalvelut, puheviestinnän palvelut sekä internet yhteyksien toimittaminen. Suomessa tietoliikennepalveluiden kärkeä edustavatElisa, Nokia, Teleste ja Telia.

Menestyneimpiä toimialoja

Tietoliikennepalvelut ovat olleet jo vuosia parhaiten menestyviä toimialoja sijoitusmarkkinoilla. Tätä on mitattu mm. Sharpen indeksillä. Toimialan kannattavuutta lisää se, että kaikilla toimialoilla hyödynnetään tietoliikennepalveluita. Digitalisaatio ja tekniikan innovaatiot tulevat myös tulevaisuudessa hyödyntämään entistä enemmän näitä palveluita, joten alan kasvu tulevaisuudessakin on erittäin todennäköistä. Korona pandemia on nostanut tietoliikennepalveluiden käyttöä, kun erilaiset striimauspalvelut sekä etätyö on lisääntynyt. Myös erilaisten viihdepalveluiden kulutus on selkeästi lisääntynyt.

Vakaa toimiala

Tietoliikennepalveluiden alaa pidetään suhteellisen vakaana ja kriisinkestävänä. Näillä osakkeilla monet sijoittajat pyrkivät tasaamaan sijoitussalkun volatiliteettia, sillä alan näkymiä pidetään pitkälti talouden suhdanteista riippumattomina. Grand View Research arvioi alan kasvavan tulevien vuosien aikana reippaasti, joten sijoittajilla on hyviä odotuksia tulevien vuosien tuotoista.

Alan osakkeet ovat luonteeltaan defensiivisiä, eli niiden liiketoimintamalli on hyvin ennustettavissa ilman suuria liikevaihdon vaihteluita, mutta osakkeista maksetaan usein korkeita osinkoja. Usein pienemmät yhtiöt maksavat isompia osinkoja.

Sijoittaminen ETF-rahastojen kautta

Sijoittajat, jotka haluavat välttää yksittäisten osakkeiden ostoon liittyvät riskit, sijoittavat mielellään ETF-rahastojen kautta. Näissä sijoitus on keskitetty usein tiettyyn indeksiin, maantieteelliseen sijaintiin tai tiettyyn toimialaan. Osa ETF:istä maksaa osinkoja, osassa sijoittaa osingot takaisin omistuksiinsa.

ETF sijoituksessa kannattaa huomioida aina kulut, jotka saattavat vaihdella paljonkin. Kulut vähentävät aina sijoittajan tuottoa, joten ei ole merkityksetöntä kuinka suuret kulut ovat. Kuukausisäästöön sopivia ETF:iä löydät esimerkiksi Nordnetistä. Näihin pääsee mukaan pienelläkin kuukausittaisella sijoitussummalla ja niiden kulut ovat usein hyvin kohtuulliset.

Normaalisti hyvin hajautetun sijoitussalkun rakentaminen vaatii paljon aikaa, rahaa ja perehtymistä markkinoihin, mutta ETF-rahastossa sijoitus on valmiiksi hajautettu, joten sijoittajan ei tarvitse nähdä sitä vaivaa.

Osakkeilla pitkäaikaisia sijoituksia ja tuottoja

Osakkeiden ostaminen ja myyminen on nykyisin hyvin helppoa. Voit tehdä sen muutamassa minuutissa pankkien ja verkkopalveluiden kautta. Osakesijoittamista ei kannata kuitenkaan tehdä hetken mielijohteesta vaan ensin kannattaa tehdä sijoitussuunnitelma ja perehtyä sijoituskohteen markkinaan, riskeihin ja tuotto-odotuksiin. Jokaisella sijoittajalla on oma riskinsietokykynsä ja sijoittaminen kannattaa tehdä omien rajojen mukaan.

Helsingin pörssin osuus on noin 1% koko sijoitusmarkkinasta, siksi kannattaa katsoa myös Suomen rajojen ulkopuolella olevat mahdollisuudet. Niiden kautta saat sijoitukseesi myös hajautusta, joka pienentää sijoituksen riskiä.

Osakkeiden hinnat eli osakekurssit vaihtelevat huomattavastikin pörssin aukioloaikana. Osto toimeksi annoissa kannattaakin käyttää rajahintaa, jonka on valmis osakkeesta maksamaan.

Tietoliikennepalveluissa analyysiyhtiö Inderes ennakoi yritysten kasvua tulevien vuosien aikana, joten osakkeisiin kannattaa sijoittaa pitkällä tähtäimellä.

Monet sijoittajat suosittelevat suorissa osakesijoituksissa, että kaupankäynnissä hitaat ja harkitut siirrot ovat toimivampia kuin nopeat liikkeet. Useat jopa ostavat osakkeita, mutta tarkastavat niiden arvon ja kehityksen päivittäisen seurannan sijaan ainoastaan kerran kuukaudessa.

Tietoliikennepalveluissa etenkin toimialan piirteistä johtuen, suora osakesijoittaminen sopii henkilölle, joka hakee sijoituksilleen suhteellisen varmaa ja tasaista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Indeksirahastoilla tehokasta hajautusta

Helppo ja vaivaton tapa, jolla voit hajauttaa sijoituksesi ympäri maailman ovat indeksirahastot. Niillä saat yhdellä sijoituksella useita osakkeita.

Indeksirahastot ovat passiivisesti hoidettuja rahastoja ja niissä kulut ovat hyvin matalat tai joissakin rahastoissa voit päästä sijoittamaan jopa ilman kuluja. Nämä sopivat niin aloitteleville sijoittajille, kuin kokeneemmallekin. Riski indeksirahastoissa on yleensä hyvin maltillinen, sillä ne seuraavat tarkasti ennalta valittua indeksiä ja indeksin ylittäminen pitkällä aikavälillä on haastavaa ja kaikki inhimilliset virheet niissä on minimoitu.

Sijoittamaan pääset hyvin pienelläkin alkupääomalla ja voit säästää indeksirahastoon vaikka kuukausittain. Sijoitus kannattaa tehdä pitkällä tähtäimellä, kuten osakkeissakin.

Teemasijoittaminen

Kun keskitytään muihin kuin perinteisiin talouden indikaattoreihin, kuten inflaatioon tai BKT:n kasvuun puhutaan nk. top-down tyypin lähestymistavasta eli teemasijoittamisesta.

Tällöin huomio kiinnitetään pidemmän aikavälin rakenteellisiin trendeihin ja tietoliikennepalvelut ovat yksi näistä teemasijoittajia kiinnostavista aloista.

Teemasijoittamisessa sijoittaminen on globaalia eikä siinä seurata tuloksen kehittymistä kvartaaleittain. Voidaan puhua myös tulevaisuuteen katsovasta, analysoivasta sijoittamisesta. Tämä ei ole uusi sijoittamisen muoto vaan osa sijoittajista on käyttänyt teemasijoittamista jo vuosikymmeniä. ETF- rahastojen kautta tähänkin sijoittamiseen on helppo päästä mukaan, vaikka syvällistä osaamista osakesijoittamisesta ei olisikaan. Esimerkiksi Nordnetissa on muutamia teknologioihin sijoittavia ETF-rahastoja.

Kehittyvät teknologiat kasvun vauhdittajina

5G verkot ovat vauhdittaneet tietoliikennepalveluita tuottavien yritysten kasvua. J.P. Morganin raportin mukaan tämä perustuu siihen, että 5G-sykli on pidempi kuin aiempien verkkojen sykli. Sen uskotaan mahdollistavan myös uusien palveluiden tarjoamisen alalla ja sen myötä uusien liiketoimintamahdollisuuksien, eli myös uusien sijoitusmahdollisuuksien, avautumisen. Investoinnit siihen ovat olleet ja tulevat olemaan suuria, mutta asiantuntijat uskovat, että se näkyy myös tuottoina sijoittajille. 5G näkyy myös sijoitusten megatrendeissä. Muutamia maailmalla suosittuja alan yhtiöitä ovat esimerkiksi Qualcomm, Broadcom, Xilinx ja Skyworks Solutions. Suomessa tottakai Nokia on alan johtava yhtiö.

Toisaalta monta alan yritystä on myös kärsinyt viimeaikaisista komponenttipulan aiheuttamista haasteita, joten aina riski ei välttämättä ole pieni tässäkään sijoituskohteessa.

Riskit tietoliikennepalveluihin sijoittamisessa

Kuten kaikissa sijoituksissa, myös tietoliikennepalvelusijoituksissa on riskinsä. Alalla käydään kovaa kilpailua ja toisiin yhtiöihin maailmantalouden haasteet iskevät lujempaa kuin toisiin. Yritykset hakevat voimakasta kasvua ostamalla kilpailijoita pois markkinoilta. Usein yrityskauppojen kautta haettu kasvu onnistuu, mutta ei aina.

Uudet teknologiat ja innovaatiot vaativat paljon investointeja, joten osakkeet saattavat olla hinnaltaan melkoisen korkeita muihin aloihin verrattuna. Pitkällä aikavälillä monet sijoittajat ovat saaneet hyviä tuottoja, mutta lyhytaikaisessa sijoittamisessa tietoliikennepalvelut ei välttämättä ole sopiva vaihtoehto.

Yhteenveto toimialasta

Toimialalla jyräävät maailmanlaajuisesti isot pörssiyhtiöt, joihin voi sijoittaa monella eri tavalla. Yrityskauppoja tapahtuu jatkuvasti, kun yritykset ostavat kilpailijoitaan ja hakevat sen kautta parempaa kasvua. Alalla odotetaan tulevinakin vuosina kasvua mm. 5G verkon laajentumisen myötä. Myös lisääntyneet etätyöt ja viihdepalveluiden kulutus ovat lisänneet vaatimuksia tietoliikennepalveluille. Kehityksen ennakoidaan jatkuvan kasvusuuntaisena, joten yritykset tulevat tekemään uusia investointeja tulevaisuudessakin. Sijoittajilla on siis hyvät mahdollisuudet hajauttaa sijoituksiaan globaalisti alalle ja näin myös mahdollisuus pienentää sijoitustensa riskejä sekä saada tasaisempaa tuottoa.

Mahdollisuudet hajauttamiseen ovat loistavat myös erilaisten sijoitustuotteiden muodossa. Sijoittajien ei välttämättä tarvitse hankkia syvällistä osaamista tietoliikennepalveluien markkinoista tai yritysten historiasta tai tulevaisuuden suunnitelmista, koska rahastojen kautta sijoittamalla pääsee pienilläkin summilla ja vähällä osaamisella kiinni osakkeisiin, joissa on vähintään keskivertoa vastaavat tuotto-odotukset pitkällä aikavälillä.

Tietoliikennepalvelut ovat osana monissa eri teknologioihin sijoittavissa rahastoissa ja kaikilta välityspalveluilta löytyy useita eri tuotteita, joiden kautta alaan voi sijoittaa.

Ala sopii sijoittajalle, joka haluaa täydentää salkkuaan vakaalla ja suhteellisen hyvin osinkoa maksavien yritysten osakkeilla, mutta toisaalta alan sijoituskohteet ovat toimivia myös aloittaville sijoittajille.

Monet maailmantalouteen vaikuttavat tekijät eivät vaikuta tietoliikennepalveluihin samalla tavalla kuin moniin muihin aloihin ja se tekee alasta turvallisen sijoittajalle.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot