Etusivu » Sijoittaminen » Terveydenhuolto sijoituskohteena

Terveydenhuolto sijoituskohteena

Sijoittaminen terveydenhuoltoon on tällä hetkellä yksi sijoittamisen megatrendeistä, joka herättää paljon kiinnostusta sijoittajissa. Tämä ei ole mikään ihme, sillä väestön ikääntyessä terveydenhuollon palveluita tarvitaan enemmän ja enemmän, eikä trendin hiipumiselle näy merkkejä lähitulevaisuudessa. Paitsi että ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa lähes kaikkialla maailmassa, ihmiset myös elävät keskimäärin pidempään.

Terveydenhuollossa digitalisaatio on mullistanut paljon palveluita ja sen kautta onkin tullut paljon uusia sijoittajia mukaan. Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä panostamisesta ja tähän on tarjolla hyvin paljon helposti saatavilla olevia työkaluja. Esimerkiksi suomalainen Nightingale Health tarjoaa testipaketteja, joilla voi ennustaa jäljellä olevia terveitä vuosia veriteknologian avulla.

Valoisat näkymät, mutta huomioi myös arvostus

Harvan toimialan näkymät ovat niin valoisat kuin terveydenhuoltoalalla. Terveydenhuoltoalasta ennustetaankin suhteellisen turvallista sijoituskohdetta, sillä väestö ikääntyy ja voidaan varmuudella sanoa, että sairaudet eivät tule katoamaan. Myös elintason nousu kehittyvissä maissa tuo mukanaan niin kutsuttuja elintasosairauksia, jotka osaltaan varmistavat sen, että terveydenhoidon palveluille on kysyntää myös tulevaisuudessa.

On kuitenkin muistettava, että suuriin tuottolupauksiin liittyy usein myös korkeita arvostuksia, joten sijoittajan on arvioitava myös tätä alaa kriittisesti. Vaikka näkymät olisivat hyvät, heijastaa myös osakkeiden arvostus usein näkymiä. Toisinaan osakemarkkinoilla onkin nähty suuria heilahduksia, kun sijoittajat pettyvät kasvulupausten jäädessä toteutumatta jonkin yrityksen kohdalla.

Tuotot terveydenhuoltoalalla ovat yleisesti hyviä, mutta kuten sanottu, tämä ei välttämättä ole sijoittajan sijoitukselleen saama tuotto. Tilastokeskuksen mukaan terveyspalveluiden kate Suomessa on noin 20% tuotoista. Se on huomattavasti enemmän kuin yleisesti palvelualalla. Myös monet lääkeyhtiöt omistavat arvokkaita patentteja, jotka mahdollistavat korkeat katteet.

Lääkeyhtiöiden osalta tulee huomioida, että lääkkeille myönnetty patenttisuoja on ajaltaan aina rajallinen, jolloin sekä katteet että tuotot usein laskevat voimakkaasti patentin umpeutumisen jälkeen. Lääkeyhtiön onkin innovoitava jatkuvasti, jotta se pysyy sijoittajan suosiossa.

Digitalisaation vaikutukset

Hyödyntämällä digitalisaatiota laajasti terveydenhuollossa, voidaan tarjota tuotteita ja palveluita nopeammin sekä edistää innovaatioiden syntyä ja hallita paremmin kustannuksia. Esimerkiksi etälääkäripalvelut ovat yleistyneet vauhdilla, eikä joka asiasta enää tarvitse lähteä vastaanotolle. Digitalisaatio on luonnollisesti sijoittajan näkökulmasta hyvä asia, sillä digipalveluiden kehitys luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitaalisten palveluiden nopea kehittyminen mahdollistaa myös sen, että ihmiset voivat itse seurata terveyttään entistä helpommin ja ennaltaehkäistä sairauksien riskiä esimerkiksi muuttamalla elämäntapojaan. Jo nyt markkinoilla on erilaisia älykelloja ja -rannekkeita, sekä sormuksia jotka mittaavat esimerkiksi unen laatua ja stressiä sekä kehon lämpötilaa, sekä matalan kynnyksen testipaketteja, joilla voi testauttaa esimerkiksi omat veriarvonsa. Ala on hyvin innovatiivinen, ja on vaikea ennustaa, minkälaisia palveluita on tarjolla esimerkiksi viiden vuoden päästä.

Terveydenhuollon palveluntarjoajiin sijoittaminen

Terveydenhuoltopalveluita tarjoavat yritykset ovat viime vuosien aikana tehneet isoja investointeja erityisesti digitalisaatioon sekä lääketieteeseen, ja kamppailuun esimerkiksi Parkinsonin taudin kanssa etsitään kuumeisesti ratkaisuja. Ala kasvaa hyvin nopeasti ja monet alan yritykset toimivat nykyisin kansainvälisesti. Toimialalla onkin paljon valinnanvaraa ja sijoittaja voi päätyä sijoittamaan hyvinkin erilaisiin yrityksiin.

Tarjolla on paitsi terveyspalveluita tarjoavia yhtiöitä kuten Terveystalo tai Pihlajalinna, myös esimerkiksi terveydenhuoltoalan kiinteistöihin sijoittavia yrityksiä, lääkeyhtiöitä sekä erilaisten terveydenhuoltoalaan liittyvien palveluiden ja tarvikkeiden jakelijoita. Suomalaisista yrityksistä mainetta maailmalla on niittänyt esimerkiksi Revenio Group, jonka liiketoiminnan ydintä ovat erilaiset silmänpohjamittarit ja silmänpohjan kuvantaminen.

Koska ala on niin monipuolinen, sijoittaminen on mahdollista niin suorien osakeostojen, rahastojen kuin esimerkiksi ETF-rahastojenkin kautta. Jokaisessa näistä on omat hyvät ja huonot puolensa, ja ne sopivat erilaisille sijoittajille. Kannattaakin tutustua eri sijoitustyyppien välisiin eroihin, mikäli toimiala kiinnostaa. Myös Helsingin pörssistä löytyy useampia alan yrityksiä eri toimialoilta, kuten Orion, Terveystalo, Pihlajalinna, Revenio Group, Optomed sekä edellä mainittu Nightingale Group.

Defensiivinen sijoituskohde

Terveydenhuoltoala on sijoittajalle pääasiassa defensiivinen eli suhdanteita tasoittava toimiala. Sijoituskohteiden välillä saattaa kuitenkin olla suuriakin eroja. Defensiivinen maine perustuu isoihin lääkeyhtiöihin, jotka saavat jatkuvasti tasaista myyntituottoa ja ne ovat vahvasti mukana kehittämässä uusia lääkkeitä. Pienet lääkeyhtiöt eivät ole defensiivisiä vaan päin vastoin, niiden menestys on ollut hyvin vaihtelevaa. Toisaalta monet lääkeyhtiöt ovat usein arvostusmittareilla mitattuna melko kalliita sijoituskohteita.

Terveydenhuoltoalaan kuuluu myös joukko teknologisia innovaatioita, joiden menestys voi olla hyvinkin epävarmaa ja joihin liittyy usein paljon odotuksia ja innostusta. Parhaimmillaan nämä innovaatiot voivat olla hyvin menestyksekkäitä, mutta sijoittajan on hyvä tunnistaa että koko terveydenhuoltosektori ei suinkaan ole defensiivinen, vaikka siitä usein puhutaan niin.

Alalla liikkuu paljon rahaa

Maailmanlaajuisesti terveydenhuollossa käytetään paljon rahaa. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että ala tarjoaa sijoittajille paljon mahdollisuuksia. Terveydenhuoltoalan menojen ennustetaan kasvavan myös tulevina vuosina, joten uusia mahdollisuuksia avautuu varmasti jatkuvasti. Kasvavat terveydenhuollon tarpeet luovat kehitystarpeita, jotka taas tarkoittavat uusia innovaatioita ja kasvua alalle.

Terveydenhuollon ETF-rahastot

Monet sijoittajat suosivat terveydenhuoltoon keskittyviä pörssilistattuja ETF-rahastoja, sillä niiden kautta saavuttaa pienellä vaivalla hyvinkin laajan hajautuksen. Hajautus taas laskee sijoittamisen riskejä huomattavasti. Mikäli ETF-rahasto ei ole terminä tuttu, kannattaakin ehdottomasti lukea niistä lisää, sillä ETF-rahastot mahdollistavat sijoittamisen usein hyvinkin pienellä pääomalla ja ne ovat likvidejä, eli niiden osto ja myynti on erittäin helppoa ja vaihdon määrä yleensä suuri.

Koska terveydenhuolto ja ikääntyminen ovat molemmat suosituimpien megatrendien joukossa, ei valikoimasta ole todellakaan pulaa. Hakusanalla ”Healthcare” löytyykin runsaasti valikoimaa ja sijoittaja voi valita erilaisista painotuksista itseään miellyttävän vaihtoehdon. Ohessa on esitelty muutamia suosittuja Suomesta käsin saatavilla olevia ETF-rahastoja, mutta tarjolla on runsaasti muitakin. Kannattaakin tutustua useampiin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja tutustua aiheeseen lisää.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Kyseessä on niin kutsuttu passiivinen ETF-rahasto, jonka tavoitteena on jäljitellä MSCI World Health Care Total Return Net Index -indeksin kehitystä. Tämä indeksi puolestaan pyrkii heijastamaan erilaisten kehittyneissä maissa sijaitsevien yritysten osakkeiden kehitystä. Kaikki yritysten mahdollisesti jakamat osingot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin, eli rahasto ei jaa ulos osinkoa sijoittajille. ETF:n suuriin omistuksiin kuuluvat muun muassa Johnson & Johnson, UnitedHealth Group Inc, Pfizer Inc, Abbvie Inc sekä Eli Lilly and Co.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Tämä ETF-rahasto on edellisen mukaisesti passiivisesti hallinnoitu, ja sen tavoitteena on mitata niiden S&P 500 Index -indeksin yhtiöiden kehitystä, jotka sisältyvät GICS-toimialaluokituksen terveydenhuoltosektoriin. Terveydenhuoltosektori indeksissä koostuu kahdesta eri alasektorista, joista toinen on terveydenhuollon laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden tuottaminen. Tähän sisältyvät myös terveydenhuollon tuotteiden jakelijat, perusterveydenhuollon palveluntarjoajat sekä terveydenhuollon laitosten ja organisaatioiden omistajat ja toiminnasta vastaavat tahot.

Toisen alasektorin muodostavat yhtiöt, joiden alana on lääkkeiden ja bioteknologisten tuotteiden tutkimus, kehitys, valmistaminen ja markkinointi. Indeksi saattaa sisältää myös muita, toimialoja. Suurimpia yrityksiä ovat samat kuin edellisessä rahastossa, sillä Yhdysvaltain S&P 500 -indeksiin kuuluvat yritykset ovat merkittäviä myös maailmanlaajisesti. Painotukset saattavat silti vaihdella.

HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Kolmas ETF, jonka tässä esittelemme, eroaa kahdesta edellisestä erityisesti siinä, että sen painotus on hyvin erilainen – ETF on erittäin laajasti hajautettu, eikä yksikään yritys saa siinä kovin suurta painoarvoa. Toimialoja ovat robotiikka, nanoteknologia, genomien sekvensointi, terveydenhuollon seurantatekniikat, biotekniikka, bioinformatiikka, neurotiede, lääkintälaitteet, telelääketiede ja terveydenhuollonanalytiikka. Mukana ei siis ole isoilla painotuksilla lääkeyhtiöitä, kuten kahdessa edellisesssä ETF-rahastossa.

Koska yksikään osake ei muodosta kovin suurta osuutta rahastosta, suurimmat omistukset vaihtelevat. Ajankohtaiset tiedot vai tarkistaa avaintietoesitteestä, joka on saatavilla pankin sivuilla.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot