Etusivu » Sijoittaminen » Telecom ja media sijoituskohteena

Telecom ja media sijoituskohteena

Operaattoreita, suoratoistopalveluita sekä paperisia ja sähköisiä julkaisuja? Tätä kaikkea ja paljon muuta on telecom ja media, joka kuuluu monen suomalaisen sijoituskohteisiin.

Media sijoituskohteena

Termi media on muuttuva ja monipuolinen, eikä termin käytöstä ole saavutettu täyttä yhteisymmärrystä. Tämä ei ole yllättävää, sillä alaan on kohdistunut viime vuosina nopeita muutoksia yhä kiihtyvän digitalisaation vuoksi. Medialla tässä artikkelissa tarkoitetaan kuitenkin erilaisia sähköisiä ja fyysisiä viestintäkanavia, joita Suomessa edustavat niin lehtitalot, mediakonsernit kuin televisioyhtiöt. Toisinaan mukaan luetaan myös sosiaalinen media, jota ei kuitenkaan käsitellä tässä yhteydessä.

Sijoituskohteena media elää muutoksen aikaa, sillä digitalisaation myötä perinteisten paperilehtien kysyntä on laskenut selvästi. Alalla pärjäävätkin yritykset, jotka ovat onnistuneet siirtämään luku- ja kulutuskokemukset sujuvasti verkkoon, tehden sen myös samalla kannattavasti. Suomen suurin mediatalo on Sanoma, joka toimii niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Telecom sijoituskohteena

Teleoperaattorit sijoituskohteena ovat yleensä melko turvallinen ja ennustettava valinta, joka sopii heille, jotka arvostavat tasaista tuottoa kaikissa markkinatilanteissa. Kotimaisista operaattoreista erityisesti Elisa on tunnettu siitä, että se tarjoaa vuodesta toiseen hyvin ennustettavaa kasvua, eikä tarjoa suuria yllätyksiä. Enemmän jännitystä ovatkin yleensä tarjonneet verkkoteknologian yritykset kuten Nokia ja Huawei.

Viime vuosina myös teleoperaattorit ovat hamunneet osuuttaan kuumasta suoratoistomarkkinasta, ja alalle onkin syntynyt uudenlaista yhteistyötä, kun operaattoreista on tullut myös mediataloja. Vaikka kyseessä olisi puhdas operaattori eikä mediatalo, tekevät operaattorit kuitenkin paljon yhteistyötä mediatalojen kanssa, esimerkiksi myymällä näiden tuotteita.

Alan yritykset

Telecom ja media on ala, johon voi sijoittaa monella eri tavalla. Kuten on jo mainittu, tarjolla on niin media-alan yhtiöitä, matkapuhelinoperaattoreita kuin verkkoteknologiaa toimittavia yhtiöitä niin Suomessa kuin ulkomailla. Esimerkiksi suomalainen Nokia on maailmanlaajuisesti merkittävä verkkoratkaisuiden ja -laitteiden tarjoaja. Seuraavassa on esitelty joitakin alan yrityksiä, joskin tarjolla on luonnollisesti paljon muitakin vaihtoehtoja.

Kotimaiset yritykset

Verkkoteknologia

Matkapuhelinten valmistuksesta verkkoteknologian puolelle siirtynyt Nokia on käynyt läpi monet myrskyt ja muutokset. Vaikka yhtiö tunnetaan yhä nostalgisista puhelimistaan, ei matkapuhelinten valmistus ole kuulunut yhtiön liiketoimintaan enää vuosiin, vaan nykyisiä tuotteita ja palveluita edustavat verkkoinfrastruktuuri, sekä teknologiakehitys ja lisensointi. Nokia kilpailee maailmanlaajuisesti muiden tunnettujen brändien kanssa, kuten Ericsson ja Huawei.

Matkapuhelinoperaattorit

Matkapuhelinoperaattoreita on listattuna Helsingin pörssissä kaksi, Telia ja Elisa. Aiemmin listattuna oli myös DNA, joka poistui pörssistä siirryttyään norjalaisomistukseen Telenor-yrityskaupan myötä. Sekä Telia että Elisa tunnetaan korkeasta ja suhteellisen ennustettavasta osingostaan, mutta yhtiöiden välillä on myös eroja, joihin kannattaa tutustua.

Alan operaattoreille on ominaista, että osa toimijoista toimii kiinteässä verkossa, osa matkapuhelinverkossa ja osa molemmissa verkoissa. Kaikilla operaattoreilla ei myöskään ole omaa verkkoa, vaan ne voivat vuokrata verkkoa toiselta operaattorilta. Esimerkiksi Suomessa taannoin toiminut Moi Mobiili vuokrasi verkkoa DNA Oy:ltä, kunnes siirtyi DNA:n omistukseen yrityskaupan myötä. Myös kiinteitä verkkoja voidaan vuokrata.

Media- ja lehtitalot

Helsingin pörssistä löytyviä media- ja lehtitaloja ovat esimerkiksi Sanoma, Alma Media ja Punamusta Media. Yritysten tarjontaan kuuluvat esimerkiksi oppimisratkaisut, digitaaliset ja painetut lehdet sekä mediaratkaisut. Media-alan muutos on pakottanut yritykset etsimään uusia toimintamalleja ja tulonlähteitä, mikä on tuonut mielenkiintoa alalle viime vuosina. Myös tulevaisuudessa menestyjiin lukeutuvat muuntautumiskykyiset yritykset.

Ulkomaiset yritykset

Maailmanlaajuisesti alalla toimivia yrityksiä on valtavasti, sillä suurimmassa osassa maailman valtioita on useampi matkapuhelinoperaattori. Globaaleihin jätteihin kuuluvat esimerkiksi AT&T, Vodafone, China Mobile, Verizon sekä Deutsche Telekom, joista monet toimivat useissa eri maissa ja ovat listattuna useampaan maailman suurista pörsseistä. Monet näistä yrityksistä ovat tai ovat olleet myös mediayhtiöitä, kuten AT&T, joka osti WarnerMedian, mutta päätyi myöhemmin irroittamaan sen ja WarnerMedia yhdistyikin hiljattain Discoveryn kanssa.

Matkapuhelinoperaattoreista vakaata osinkoa ja ennakoitavaa kasvua

Matkapuhelinoperaattorit ovat suosittu lisä salkkuun, sillä ne tarjoavat usein huomattavan korkeaa osinkotuottoa matalalla riskillä. Osinkosijoittajalle media-alan kiinnostavinta antia edustavatkin usein juuri matkapuhelinoperaattorit, joista monet kuuluvat pitkäaikaisiin ja luotettaviin osingonmaksajiin vailla suurta kurssiheiluntaa.

Tämä ei kuitenkaan ole aina koko totuus, sillä Helsingin pörssin operaattoreista esimerkiksi Telia on kohauttanut historiassa niin epäonnistuneilla UMTS-kaupoillaan, kuin lahjontakohullaan. Nykyään operaattori on kuitenkin keskittynyt Eurooppaan ja erityisesti Pohjoismaihin, jonka myötä uusia kohuja ei ole enää ilmaantunut.

Yrityskaupat luovat mielenkiintoa alalle

Jo vuosia kovassa kasvussa ollut suoratoistoala on ollut operaattoreiden mielenkiinnon kohteena ja moni operaattori niin Suomessa kuin maailmallakin on halunnut osansa kasvusta. Viime vuosien suurimpiin kauppoihin kuului vuonna 2018 ilmoitettu Telian ja Bonnier Broadcastingin välinen yrityskauppa. Kaupan mukana Telian haltuun siirtyivät mm. MTV Oy, Mediahub Helsinki Oy, ruotsalainen TV4 sekä suoratoistopalvelu C More. TV ja sisällöt ovatkin kuuluneet tärkeänä osana myös Telian strategiaa jo pidemmän aikaa.

Siinä missä yrityskaupat luovat mielenkiintoa alalle, saattavat ne myös muuttaa yritysten profiilia riskisempään suuntaan. Media-ala on luonteeltaan erilainen kuin vakaa ja kannattava operaattoriliiketoiminta, mikä tulee huomioida sijoituspäätöstä tehdessä. Toisaalta riskien kasvaessa parhaimmillaan myös tuotot kasvavat, ja avautuu uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä yhdessä toimimisesta.

Miten sijoittaa telecom- ja media-alan yrityksiin?

Alaan voi sijoittaa helposti joko suorilla osakeostoilla tai rahastojen ja ETF-rahastojen turvin. Jokaisessa sijoitustyypissä on omat hyvät ja huonot puolensa, ja niiden välisiin eroihin kannattaakin perehtyä ennen sijoituspäätöstä.

Esimerkiksi osinkotuottoa haluaville suorat osakeostot ovat yleensä paras vaihtoehto, sillä suurin osa ETF-rahastoista ei maksa osinkotuottoa sijoittajille, vaan tuotot sijoitetaan uudelleen rahaston sisällä. Myöskään rahastot eivät yleensä maksa osinkoa. Toisaalta osakesijoittaminen ei tarjoa hajautusta valmiiksi, vaan sijoittajan on itse perehdyttävä, miten saa koottua riittävästi hajautetun osakesalkun.

Alaan sijoittavat ETF-rahastot

ETF-rahastot, jotka sijoittavat osittain tai kokonaan telecom- ja media-alaan, ovat varsin suosittuja ja niitä löytää kohtuullisen helposti. Siinä missä pelkästään matkapuhelinoperaattoreihin sijoittavia ETF-rahastoja on vähemmän, sisältävät monet teknologiaan sijoittavat ETF:t operaattoreita suurella painoarvolla. Seuraavassa on esitelty muutama vaihtoehto alasta kiinnostuneelle, mutta on hyvä tutustua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin laajemmin, niin löytää juuri itseä kiinnostavat sijoituskohteet.

iShares U.S. Telecommunications ETF

Mikäli kiinnostuksen kohteena olevat erityisesti yhdysvaltalaiset matkapuhelinoperaattorit, voi iShares U.S. Telecommunications ETF olla yksi mahdollinen valinta. ETF sisältää suuria yhdysvaltalaisia alan toimijoita, jotka tuottavat puhelin- ja internet-palveluita, -tuotteita ja -teknologioita. Mukana on esimerkiksi verkkoyhtiöitä sekä matkapuhelinoperaattoreita.

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF

Eurooppaan sijoittava iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF on passiivinen ETF-rahasto, joka pyrkii jäljittelemään mahdollisimman tarkasti STOXX® Europe 600 Media -indeksin kehitystä. Kyseinen indeksi mittaa Euroopan tiedonvälityssektorin kehitystä ja kuuluu STOXX® Europe 600 Index -indeksiin, joka sisältää 600 suurinta yhtiötä 18 Euroopan eri maasta. ETF sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin ja osuudet painotetaan uudelleen aina neljännesvuosittain. Mikäli kiinnostuksen kohteena on nimenomaan Eurooppa, kannattaa tutustua tähän laajasti hajautettuun vaihtoehtoon.

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF

Mikäli kiinnostus rajautuu tiukemmin telecom-alan yrityksiin, voi laajasti hajautettu iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF olla yksi hyvä vaihtoehto. Kyseinen ETF-rahasto pyrkii seuraamaan STOXX® Europe 600 Telecommunications -indeksin kehitystä. Edellä mainittu indeksi mittaa Euroopan tietoliikennesektorin kehitystä ja on osa samaa STOXX® Europe 600 Index -indeksiä, joka toimii pohjana myös edellisessä ETF:ssä. Suuria omistuksia ovat muun muassa erilaiset eurooppalaiset operaattorit sekä verkkoyhtiöt kuten vaikkapa Nokia.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot