Teknologia sijoituskohteena

Teknologia on muuttanut elämäämme monin tavoin viimeisen 100 vuoden aikana. Se on antanut meille mahdollisuuden matkustaa nopeammin ja kauemmas. Voimme olla yhteydessä ihmisiin melkein mistä tahansa ja jakaa tietoa välittömästi. Teknologia on muuttanut myös tapaamme työskennellä.

Teknologiasektori on vähitellen siirtymässä kasvavasta toimialasta kypsemmäksi toimialaksi. Tämä on myönteinen kehitys sijoittajille.

Viimeaikaisen taloudellisen myllerryksen myötä sijoittajat etsivät kasvuosakkeita. Teknologiaosakkeet ovat hyvä sijoitus, kun talous on taantumassa ja sijoittajat ovat huolissaan tulevaisuudesta, koska nämä yritykset tekevät tyypillisesti pitkäaikaisia ​​panostuksia, eivätkä lyhyen aikavälin markkinaliikkeet vaikuta niihin. Toisin sanoen teknologiaosakkeet ovat mahtavia sijoituskohteita, kun talous on laskussa.

Maailma automatisoituu

Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML) ovat muuttaneet merkittävästi tapaamme elää. Mahdollisuudet muuttaa maailmaa näiden teknologioiden avulla ovat loputtomat. ML:n käyttö kaikessa terveydenhoidosta autoteollisuuteen kasvaa nopeasti.

Aiemmin koneoppiminen oli yksinomaan datatieteilijöiden toimialuetta. Tekoälyn ja syvän oppimisen kypsymisen myötä näemme nyt organisaatioiden käyttävän sitä kaikkeen kuvien luokittelusta luonnollisen kielen käsittelyyn.

Luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) edistyminen on johtanut tietokoneavusteisen kielen kääntämisen ennennäkemättömään kasvuun. NLP muuttaa nopeasti tapaa, jolla ihmiset ovat yhteydessä, oppivat ja harjoittavat liiketoimintaa kaikkialla maailmassa.

Viime vuosien aikana tekoälyn käyttö on lisääntynyt valtavasti lähes jokaisessa tehtävässä. Näitä tekniikoita käytetään jo todellisten tekoälysovellusten, kuten kuvien kuvatekstien, objektien havaitsemisen, kääntämisen, äänen ja tekstin luomiseen. Koneoppiminen on muuttanut radikaalisti tapaamme työskennellä. Meillä on nyt ”AI” -ajattelutapa, joka ohjaa nykyistä muutosta.

Tekoälyä käytetään myös talouden hallintaan. Näemme esimerkiksi tekoälyllä varustettuja rikosten havaitsemisjärjestelmiä käytettävän jokapäiväisen elämämme automatisoimiseen – kaikkea rajavartioinnista online-petosten havaitsemisjärjestelmiin. Tekoälysovellukset jatkavat kasvuaan ja kehittyvät entisestään syväoppimisen ja NLP:n parantuessa.

Tulevaisuus on AI:n

Tekoälyn ja ML:n avulla luodaan uusia tuotteita ja palveluita, joita on jännittävää käyttää kotona, toimistossamme ja sen ulkopuolella. Kyky ajatella laatikon ulkopuolella on tekoälyn ja ML:n tulevaisuuden perusta. Tekoälyn tulevaisuus on kyse kyvystä olla luova, ajatella laatikon ulkopuolella ja mukautua muuttuviin trendeihin.

Tekoäly muuttaa tapaamme harjoittaa liiketoimintaa. Näemme esimerkiksi tekoälypohjaisia ​​vähittäiskauppoja automatisoimassa toimitusketjua, rahoitusta ja tavaroiden markkinointia.

Tekoälyn ja ML:n vaikutuksista huolimatta sovellukset ovat vielä kehitysvaiheessa. Innovatiiviset ja tavoitteelliset yritykset näkevät ne hyödyt, joita niillä on AI:n ja ML:n käyttämisestä innovaatioiden ja uusien tuotteiden edistämiseen.

Teknologiasektori tarjoaa hyviä ja vähäriskisiä sijoitusmahdollisuuksia ETF-rahastojen muodossa

Elämme nopean teknologisen muutoksen aikaa. Tätä muutosta ohjaa yritysten ja kuluttajien tehokkaamman ja tuottavamman teknologian yhdistelmä. Tämä on totta, vaikka suurin osa maailman väestöstä ei ole vielä pitkälle edennyt monimutkaisen teknologian käytön opettelemisessa.

Teknologia-ETF on pörssinoteerattu rahasto, joka keskittyy ensisijaisesti teknologiayrityksiin sijoittamiseen ja seuraa teknologia-alan kehitystä. Suurin osa teknologia-ETF:istä seuraa indeksiä tai vertailuindeksiä. Esimerkiksi iShares Technology ETF (ticker: ITTM) on pörssinoteerattu rahasto, joka seuraa S&P 500:n teknologiasektoria. Teknologioihin sijoittaminen ETF-rahastojen kautta voi auttaa sinua hajauttamaan osake- ja joukkovelkakirjasalkkua ja mahdollisesti vähentämään salkun riskiä.

Pörssissä noteeratut rahastot eivät ole ainoa tapa sijoittaa teknologiaan. Toinen vaihtoehto on ostaa sinua kiinnostavien teknologiayritysten osakkeita. Pörssirahastot tarjoavat kuitenkin käteviä veronluonteisia etuja ja mahdollisuuden sijoittaa kätevästi indeksiin tai vertailuindeksiin.

EFT:llä käydään kauppaa pörsseissä, kuten New Yorkin pörssissä. Niillä käydään kauppaa osakeyksiköissä, joita ostetaan ja myydään, kuten mitä tahansa muita osakkeita. Suosituin EFT on mainittu iShare Technology (ITTM) pörssilistattu rahasto. Voit ostaa iTTM:n osakkeita monen välittäjän kautta.

Sijoittaminen on taitolaji

Avain sijoittamiseen on hajautus. Se saavutetaan sijoittamalla monenlaisiin omaisuuseriin eri tavoin ja eri suhteissa. Sijoittamalla moniin eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin, kultaan, hopeaan ja muihin hyödykkeisiin voi hajauttaa osakeomistuksesi.

Sijoittaessasi voit ajatella sen näin: laitat rahasi indeksirahastoon ja saat maagisesti verohelpotuksen. Näitä verohelpotuksia kutsutaan ”verokannustimiksi”. Kuitenkin, jos ostat yksittäisiä osakkeita, saat jotain erilaista. Saat osinkoja, jotka mahdollisesti lisääntyvät ajan myötä.

Sijoittamisen päätarkoitus on tuottaa tuottoa ajan mittaan. Pitkällä aikavälillä useimmat sijoitukset tuottavat positiivisen tuoton sijoitetulle rahalle.

Osakkeisiin sijoittaminen on yksi suosituimmista tavoista ansaita rahaa pitkällä aikavälillä. Osakesijoittamisessa on monia hyviä puolia: voit ansaita rahaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, voit monipuolistaa salkkuasi, voit ansaita rahaa, vaikka et olisi erityisen taitava, ja voit ostaa tai myydä missä tahansa verkkopalvelujen ansiosta.

Hajauta sijoitukset eri sektoreihin

Kun hajautat, muista hajauttaa eri omaisuusluokkiin. Osta enemmän sitä, minkä tiedät toimivan sinulle. Kun sijoitat johonkin, on tärkeää ymmärtää, onko se hyvä sijoitus.

Yksittäisen omaisuuslajin riskit eivät ole homogeenisia. Esimerkiksi yhdysvaltalaisilla osakkeilla on hajautetun salkun tarjoamisesta huolimatta ollut epätasainen kehitys vuosikymmenen ja vuoden 2007 puoliväliin välisenä aikana, jolloin subprime-asuntoluottokriisi koetteli niitä.

Joten hajauttaessasi pidä mielessä kuhunkin omaisuusluokkaan liittyvät erilaiset riskitasot. Tavoitteena on varmistaa, että olet hajautettu eri omaisuusluokkiin, ja silloin olet paremmin valmistautunut hyödyntämään markkinoiden parhaat mahdollisuudet.

Hajautus ja sijoittaminen esimerkiksi ETF-rahastoihin voi tarjota sijoittajille mahdollisuuden vähentää altistumistaan ​​yhdelle omaisuuslajille, kuten osakkeille, mikä vähentää katastrofaalisen tappion riskiä. Se voi myös auttaa vähentämään salkun yleistä riskiä.

Hajautettuun salkkuun sijoittaessa on tärkeää pitää mielessä, että kaikentyyppisiin sijoituksiin liittyy vaihteleva riski, joten mahdollisten riskien tietäminen on tärkeää. Vaikka hajautus ei ehkä pysty poistamaan kaikkia riskejä, se voi auttaa sinua alentamaan yleistä riskitasoa, jolloin voit nukkua paremmin yöllä.

Sijoittajan on hyvä tutustua esimerkiksi osakemarkkinoiden kausivaihteluihin ja vallitseviin megatrendeihin. Kiinnostus johonkin teknologia-alan yritykseen esimerkiksi työn muodossa voi olla ehdottomasti hyödyksi. Mikään ei estä myöskään tutustumasta täysin uuteen teknologia-alan keksintöön omatoimisesti. Siitä voi olla hyötyä tehdessä sijotuspäätöstä.

Teknologia-alalta löytyy potentiaalisia sijoituskohteita

Teknologia-ETF:t ovat myös hyvä tapa sijoittaa muille markkinoille. Esimerkiksi kansainvälinen teknologia-ETF olisi hyvä tapa päästä ulkomaisille osakemarkkinoille välittämättä valuuttakursseista.

ETF-sijoittaminen voi näyttää lupaavalta, mutta on tärkeää ymmärtää riskit ja mahdolliset edut ennen sijoittamista. Sijoitusten hajauttaminen antaa sinulle mahdollisuuden sijoittaa useisiin omaisuusluokkiin, mikä vähentää yhden sijoitusluokan riskiä. Tämän strategian haittapuoli on, että tavoitteidesi saavuttamiseksi oikean omaisuusluokkien yhdistelmän löytäminen voi viedä enemmän aikaa.

Teknologia ETF-rahasto on portti maailmalle

Suurimmat teknologiarahastot tarjoavat kukin hieman erilaisia ​​sijoitusstrategioita. Ne eroavat sisältämiensä osakkeiden, käytetyn allokointistrategian osalta ja siitä, maksavatko ne osinkoja. On useita tärkeitä asioita, jotka on otettava huomioon valittaessa teknologia-ETF:ää.

Ensimmäinen tärkeä huomioitava asia on likviditeetti. Likviditeetti on nopeus, jolla ETF voidaan ostaa, myydä tai vaihtaa. Likviditeettiä kuvataan yleisesti myös ETF:n ostamisen ja myymisen helppoudeksi. Likviditeetti ei ole kuitenkaan ole ainoa kriteeri ETF:n valinnassa. Pörssi, jossa ETF on kaupankäynnin kohteena, on myös erittäin tärkeä.

Kolmas huomioitava asia on ETF:ään sijoittamisen riski ja epävarmuus. Tämä on tärkeä tekijä, koska se määrittää riskin, jonka sijoittaja on valmis ottamaan huomioon sijoituspäätöstä tehdessään.

Sijoittaminen kannattaa aloittaa tutustumalla alan kirjallisuuteen ja valitsemalla itselle sopiva rahallinen panostus. Tämän jälkeen on hyvä testata erilaisia strategioita ja tunnistaa itselle sopiva ja voittava toimintamalli. Parhaassa tapauksessa sijoittaminen on itseään toistavaa ostamista myymistä voittavalla strategialla.