Etusivu » Sijoittaminen » Suuryhtiöt sijoituskohteena

Suuryhtiöt sijoituskohteena

Maailmalta löytyy paljon suuryhtiöitä, jotkaovat hyviä sijoituskohteita monelle. Ne tunnetaan usein vakaasta arvonnoususta ja hyvästä osingonmaksusta. Suuryhtiöillä on vahva kassavirta lähes poikkeuksetta. Ne määrittävät itse, mitä kuluttaja tarvitsee.

Aseman markkinoilla

Suuryritysten asema markkinoilla on tasainenja vakaa verrattuna muihin yrityksiin. Niiden suuret kassavirrat ja valtavattuotantokapasiteetit mahdollistavat tuotteiden edulliset tuotantokustannuksetja suuret volyymit.

Edut

Suuria yrityksiä ajaa eteenpäin mittakaavaetuja suuremmat joustamismahdollisuudet sekä voima markkinoilla. Suuremmat tulot ja resurssit mahdollistavat monipuolisen tekemisen ja markkinoilla pärjäämisen.Mainostaminen ei tuota tuskaa, koska se on vain pieni menoerä kassavirrassa.

Haitat

Strategiat ja yrityksen ohjaus on iso osa koko yrityksen toimivuutta. Näissä asioissa suuryhtiöillä on kuitenkin haasteita.Suurta koneistoa on hankala saada pyörimään uusien strategioiden ja toimintatapoje mukaan. Laatua on hankala valvoa nopeassa tuotannossa. Koneisto on jäykkä suuruutensa vuoksi ja se vaikeuttaa myös sen sopeutumista uusiin haasteisiin, joita jatkuvasti muuttuvassa globaalissa maailmassa on paljon.

Asiakkuudet

Suuryrityksillä ei ole juurikaan saavutettavuutta lopputuotteen kuluttajaan. Tuotteet myydään suoraanjälleenmyyjille ja tukuille. Tämä vie mahdollisuuden kuunnella asiakkaan toiveita. Suuret määrät asiakaspalautetta yrityksen kanavissa hukkuvat massaan. Vaikka yrityksen mahdollisuutta määrittää itse markkinan tarvitsemat tuotteet voidaan katsoa etuna, se ajaa yrityksen helposti myös tuottamaan ylituotantoa ja turhiapäästöjä maailmaan.

Ympäri maailman

Maailmalla on paljon suuryhtiöitä ja ne jakautuvat ympäri maapalloa. Vaikka monien yritysten koetaan tulevan Yhdysvalloista, niitä on myös esimerkiksi Suomessa. Yhdysvaltalaisyhtiöistä tunnetuimpia ovat esimerkiksi Apple, Alphabet(Google) ja Microsoft. Suomalaislähtöisiä puolestaan ovat muun muassa Neste, Kone ja Stora Enso.

Apple

Yritys on jo vuonna 1976 perustettu, joka nousi 2000-luvulla lähes varmaksi jatkuvaksi kasvajaksi ja erinomaiseksi sijoituskohteeksi iPhone-puhelinten seurauksena. Muista Applen tunnettuja tuotteita ovat esimerkiksi Mac-tietokoneet ja iPad-tablettitietokoneet.

Applen vahvuuksia suuryrityksenä on vakavaraisuus ja valtava koko. Teknologia kehittyy jatkuvasti huimaa vauhtia, mutta Applella on varaa kehittää omia tuotteitaan nopean tahdin mukana. Heikkoutena tulevaisuuden kannalta voidaan nähdä Applen tuotteiden kallis hinta suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin. Tuotteet ovat menneet hyvin kaupaksi 15 vuotta vuodesta 2000 lähtien, mutta mahdollisuus tuotteiden yliarvostukselle ja arvostuksen romahtamiselle voi romahduttaa yhtiön osakkeen.

Alphabet (Google)

Hakukoneestaan tunnettu Google on ollut suosituin lajissaan jo pitkään. Alphabetiin sijoittaminen mahdollistaa samalla sijoittamisen muihin samaan holdingyhtiöön kuuluviin yrityksiin. Kassavirta Googlella on tasaista ja suurin osa tuotoista tulee mainosmyynneistä. Google omistaa myös muita alustoja hakukoneen lisäksi, joita valtaosa ihmisistä käyttää päivittäin.

Googlen pilvipalvelut ovat jäljessä kilpailijoitaan. Myös Googlen hakukonepalvelun tuomat mainostulot ovat uhattuna, kun eri valtioilla kiristetään kohdennettuun mainontaan liittyviä säädöksiä.

Microsoft

Vuonna 1975 perustetun yrityksen Microsoft-nimi rekisteröitiin tuotemerkiksi jo 1976. Yhtiö on kasvanut hurjaa vauhtia ja tuottaakin nykypäivänä käyttöjärjestelmiä valtaosaan maailman tietokoneista sekä monia ohjelmistoratkaisuja, joita käytetään yrityksissä lähes poikkeuksetta päivittäin.

Neste

Suomalainen öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö on maailman suurin uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineentuottaja. Toimintaa yrityksellä on useissa maissa. Yritys voidaan nähdä edelläkävijänä uusiutuvan polttoaineensa ansiosta, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöä pitäisi vähentää.

Kone

Hissejä ja liukuportaita valmistava suomalainen yhtiö toimii useissa maissa. Ulkomailla matkaillessa voi useinhuomata seisovansa Koneen hississä. Yritys on perustettu jo vuonna 1910, joten tämä vakavarainen yhtiö on kasvanut määrätietoisesti markkinoilla kautta aikojen.

Stora Enso

Suomalais-ruotsalainen yhtiö Stora Enso on metsäteollisuuden yritys. Yritys löytyy sekä Helsingin että Tukholman pörssistä.Yritys toimii suurimmalta osin Euroopassa, mutta toimintaa löytyy muualtakin. Yrityson ollut kohujen keskellä useampaan otteeseen, joten vastuullisuuteen panostavan sijoittavan kannattaa perehtyä yhtiöön huolella ennen kuin tekee ostopäätöksen.

Sijoittaminen

Suuryhtiöihin on helppoa aloittaa sijoittamaan, koska sijoittaminen tapahtuu jonkin palvelunvälittäjän kautta suorana ostona. Osakkeita voi ostaa esimerkiksi Nordnetin, Osuuspankin ja Nordean kautta. Myös monet muut pankit ja palveluntarjoajat tarjoavat sijoituspalveluita.

Kulut

Tärkeintä sijoitustiliä avatessa on varmistaa kaupankäynti- ja säilytyskulut. Muista tarkistaa molemmat, sillä jotkin palveluntarjoajat vetävät porukkaa sisään esimerkiksi ilmaisilla kaupankäyntikuluilla, mutta osakkeiden säilytys onkin kohtuuttoman kallista. Kaupankäyntikulut ilmaantuvat vain kauppaa käytäessä, mutta säilytyskulut ovat juokseva kulu.Tämä on hyvä huomioida päätöstä tehdessä.

Riskit

Osakesijoituksiin kuuluu aina riskit. Vaikka suuryhtiöitä pidetään vakaina ja turvallisina osakesijoituksina, myös monien suuryhtiöiden tarina on tullut päätökseen tai osakekurssi pudonnut merkittävästi. Hyvänäesimerkkinä voidaan käyttää Nokiaa. Nokian osake oli aikanaan huipussaan, kunyhtiö kehitti ensimmäisen matkapuhelimen. Pitkään jatkunut markkinajohto kuitenkin poistui niin sanotusti yhdessä yössä, kun Nokialla pidettiin kosketusnäyttöistä puhelinta huonona keksintönä. Muut toimijat saivat tässä vallan ja ehtivät kehittää toimivammat kosketusnäyttöiset älypuhelimet käyttöjärjestelmineen ennen Nokiaa. Tämä lähetti Nokian osakkeen syöksykierteeseen.

Hajauttaminen

Muista hajauttaa sijoituksesi, jotta yksittäisenosakkeen vaihtelut eivät vie tuottojasi. Vaikka valitsisit sijoittaa pelkkiinsuuryhtiöihin, valitse niitä eri toimimaloilta ja eri puolilta maailmaa. Suuryrityksettarjoavat hyvän sijoituspohjan sijoituksillesi, kunhan muistat varmistaa, ettäet laita kaikkia muniasi yhteen koriin.

Rahasto sijoitusvaihtoehtona

Mikäli suoran osakesijoittamisen riskit tuntuvat itselle liian suurilta, on mahdollista sijoittaa suuryhtiöihin myös rahastojen kautta. Rahastoja löytyy monenlaisia ja jokaisella on oma strategiansa sijoittaa. Esimerkkejä sijoitustavoista ovat vastuullisuusrahastoja indeksirahasto. Nämä rahastot sijoittavat sijoitussuunnitelmansa mukaan, mutta vain tarkastamalla rahaston sisällön voit varmistua, onko kohteena suur-,pien-, vai sekoitus monenlaisia yrityksiä.

Vastuullisuus

Vastuulliset rahastot sijoittavat yrityksiin, joita rahaston mittareiden mukaan voidaan pitää vastuullisina toimijoina. Vastuullisuus vaatii usein yritykseltä paljon, joten suuryrityksiä ei monista vastuullisista rahastoista niiden kankeuden vuoksi löydy paljoa pieniin verrattuna.

Indeksi

Indeksirahastoon sijoitettava pääoma sijoitetaan indeksin mukaisesti osakkeisiin. On siis tyypillistä, että rahastoon kuuluu kaikenlaisia kyseisen indeksin osakkeita.

Kulut

Myös rahastoilla on niiden toiminnasta aiheutuvia kuluja. Aktiivirahastolla on rahastonhoitaja, joka sijoittaa rahaston rahoja ja, jolle on maksettava palkkaa. Tämä tuo kuluja rahastolle. On myös passiivisiarahastoja, joita ei aktiivisesti hoideta, joten myös kulut ovat alhaisemmat. Perehdy valitsemasi rahaston kulurakenteeseen ennen kuin teet hankintoja.

Hyöty

Rahasto hajauttaa sijoituksesi automaattisesti. Vaikka monet rahastot on kohdennettu tietyntyyppisiin yhtiöihin, hajautusta syntyy, kun yksi sijoitus sisältää monta yhtiötä. Tämä vahvistaa sijoitustesi onnistuvuutta pörssin heilahdellessa.

Yhteenveto

Suuryritykset pyörittävät markkinaa oman tahtonsa mukaan, eikä niitä hetkauta pysyvästi suuremmatkaan pörssivaihtelut. Toiminta suuryrityksillä on ollut vakaata usein jo vuosikymmenten, ellei jopa vuosisatojen ajan, joten tulevaisuuden kasvuun voidaan yhä suurelta osin luottaa. Jokaisen tulee kuitenkin tehdä tarkka taustatyö myös ostaessa niin kutsuttuja ”varmoja” suuryhtiöitä. Mikä tahansa yhtiö voi menettää arvonsa kilpailijan kiilatessa ohitse.

Varmuutta myös suuryhtiöihin sijoittamiseen tuo sijoittaminen yhtiöihin, joiden tuote on ihmiselle välttämätön. Tämän huomioimalla tiputtaa pois yhtiöitä, jotka voivat pitkästä onnistuneesta taipaleesta huolimatta tipahtaa markkinoilta ihmisten tarpeiden muuttumisen seurauksena.

Kaikissa osakesijoituksissa, niin myös suuryritysten kohdalla, on otettava riski ja luotettava omaan ostokseen. Sijoituksen kulut on hyvä tarkistaa, jotta ne eivät syö kaikkea voittoa. Ideaali sijoituspalveluntarjoajahan on ilmainen, mutta sellaista ei taida markkinoilta löytyä. Mikäli koet löytäväsi sellaisen, tarkista ehdot tarkasti ja varmista kaikki mahdolliset sijoituksiin liittyvät kulut.

Kunnollisilla taustotöillä suuryrityksiin sijoittaminen on hyvä sijoitusmuoto sekä osakkeiden että rahastojen kautta. Tuotot näihin sijoittamalla ovat todennäköisemmät kuin pienempien paljon heilahtelevien yritysten kohdalla.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot