Robotiikka ja automaatio sijoituskohteena

Teknologian kehityksellä on vaikutusta kaikkeen ympärillämme olevaan. Erilaiset sovellukset ja laitteet ovat helpottaneet arkeamme huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Teknologian osa-alueisiin kuuluu robotiikan ja automaation lisäksi finanssiteknologia eli Fintech, kryptovaluutat sekä kyberturvallisuus.

Sijoittamisen megatrendit

Robotiikka ja automaatio lukeutuvat osaltansa myös tämän hetken megatrendeihin. Markkinoiden kasvu robotiikka-alalla onkin ollut odotettua nopeampaa.

Robotit ovat jo pitkään kuuluneet osana teollisuutta ja arkipäiväistä elämää. Ne esimerkiksi kokoavat käyttämiämme hyödykkeitä, monitoroivat ja huolehtivat järjestyksen ylläpidosta. Teollisuusrobottien lisäksi varastologistiikan hoitamisesta isoissa varastoissa robotit ovat vastanneet jo vuosien ajan.

Pienempiä robotteja on jo käytössä useissa kodeissa, mistä hyvinä arkipäivän esimerkkeinä toimivat robotti-imurit ja -robottiruohonleikkurit. Myös älylaitteet ja kauko-ohjattavat laitteet tarjoavat osaltaan robotiikkapalveluja.

Osa suurista nettikaupoista on suunnitellut massiivisia, täysin automatisoituja varasto- ja toimituskeskusten rakentamisia. Näistä keskuksista robottilennokkien tehtävä olisi toimittaa tuotteet suoraan tilaajille heti tilauksen jälkeen.

Pieniä droneja näkee jo armeijoilla ja valvonta-tai harrastuskäytössä sekä myös viihdytystehtävissä. Joissakin kaupungeissa maailmalla on epäekologiset ja vaaralliset ilotulitusraketit korvattu upeilla, automatisoiduilla lennokkivaloesityksillä.

Verkkokauppajätti Amazon on puolestaan julkistanut ensimmäisen täysin autonomisen robotin sekä muita koneita, jotka työskentelevät työntekijöiden kanssa varastotehtävissä.

Myös lääketieteessä on hyödynnetty robotiikkaa. Aiemmin isot ja vaaralliset kirurgiset toimenpiteet voidaan tulevaisuudessa hoitaa mikrokirurgisesti, eli tarkkoja robotteja hyödyntäen. On tiedossa, että eräs kiinalainen kirurgi on suorittanut tarkkuutta vaativan leikkauksen etänä käyttämällä kirurgirobottia ja 5G-yhteyttä.

Nämä useat esimerkit robottien ja automaation vaikutuksista kertovat siitä, kuinka merkittävässä osassa ne ovat jo nykypäivänä. Tästä syystä robotiikka onkin sijoittajalle erinomainen megatrendi sijoittaa tänä päivänä.

Sijoittajan on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kaikki megatrendit ovat osaltaan spekulatiivisia. Eli ei voi sanoa tarkalleen minä vuonna mitäkin tapahtuu, milloin tulee läpimurto missäkin asiassa, mutta se on kuitenkin varmaa, että isossa mittakaavassa tarkasteltuna muutoksia tulee tapahtumaan.

Mitä ovat megatrendit?

Nykyään kuulee puhuttavan paljon megatrendeistä. Kyse on suurista rakenteellisista muutoksista, joilla on vaikutusta yksittäisten kuluttajien ja yritysten toimintaan sekä käyttäytymiseen laajemmalla mittapuulla tarkasteltuna. Voidaan siis sanoa, että megatrendit ohjaavat maailmaa tiettyyn suuntaan.

Megatrendien tehtävänä on ennakoida ja ennustaa mihin suuntaan maailma on menossa, ottaen huomioon niin yhteiskuntarakenteet, ympäristön, luonnon, elintavat, poliittiset jännitteet sekä myös talouden. Kyse on ikään kuin tulevaisuuteen katsomisesta ja sen ennakoimisesta.

On olemassa useita megatrendejä, jotka elävät keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja omaavat jännitteitä keskenään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteen megatrendiin vaikuttavat muutokset saavat muutosta aikaan myös toisissa megatrendeissä.

Megatrendeihin, kuten muuhunkin sijoittamiseen ja elämään ylipäänsä, sisältyy oletus ja odotus, mutta 100 prosentin takuuta ei silti ole. Mutta megatrendit ovat kuitenkin kehityksen ja muutoksen suuria suunnannäyttäjiä ja teitä.

Trendiä ei tule kuitenkaan sekoittaa megatrendiin. Voidaan sanoa, että megatrendit ovat muutoksia ja kehityssuuntia, jotka tapahtuvat laajemmalla perspektiivillä ja otannalla. Trendit puolestaan ovat kestoltaan lyhyempiä ja voivat tapahtua pienemmissä mittakaavoissa, kuten esimerkiksi yhden yhteisön tai maan sisällä.

Megatrendien ollessa suurempia kokonaisuuksia trendeistä, ne ovat tavallaan kuin useiden trendien keskittymiä ja joukkioita.

Miten sijoittaa robotiikkaan ja automaatioon?

Megatrendeihin lukeutuvaan robotiikkaan ja automaatioon voi sijoittaa monella tapaa. Oikeastaan kaikki mahdolliset sijoitusstrategiat- ja tavat ovat sijoittajan käytettävissä. Kokenut sijoittaja voi esimerkiksi jatkaa sijoittamista omalla totutulla tavalla, mutta on mahdollista halutessa myös hioa salkun sisältöä erilaisilla sijoitustuotteilla.

Robotiikkaan ja automaatioon voi sijoittaa esimerkiksi megatrendeihin suuntautuneilla arvopaperintarjoajien luomilla tuotteilla, kuten megatrendi ETF:llä tai megatrendeihin keskittyneillä rahastoilla.

Nordnetin listalla yksi megatrendi ETF:istä on iShares Automation & Robotics USD (Acc), joka sisältää yhtiöitä juurikin automaatioteknologiaan ja robotiikkaan liittyen.

Osakesijoittaja voi poimia salkkuunsa yhtiöitä, jotka pitävät linjaa jonkun megatrendin kanssa. Esimerkiksi useat yhtiöt ovat tehneet vastuuraportteja, joista voi käydä ilmi heidän kestävän kehityksensä huomioiminen. Sijoittaja voi myös sijoittaa esimerkiksi sellaiseen yhtiöön, jonka tuote liittyy automaatioteknologiaan ja robotiikkaan.

Yksi robotiikkaan sijoittamisen keinoista on kryptovaluuttaan sijoittaminen. Tämä tapahtuu käytännössä ostamalla eri kryptovaluuttojen osuuksia.

Megatrendeihin sijoittavat pörssinoteeratut rahastot, eli ETF:t ovat todella tehokas tapa sijoittaa megatrendeistä hyötyviin tai niitä ajaviin yhtiöihin. Ne ovat lisäksi tehokkuudeltaan todella kilpailukykyisiä.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna megatrendit tulevat vaikuttamaan markkinoihin, joten niihin sijoittavien ETF:ien voidaan arvioida tekevän tuottoa juuri pitkässä juoksussa. Tästä syystä megatrendi ETF:t soveltuvat erinomaisesti pitkäaikaiseen säästämiseen.

Robotiikka ja automaatio ETF

Megatrendeihin lukeutuvat robotiikka ja automaatio tarjoavat sijoittajalle hyvän sijoituskohteen. Maailmalta löytyy temaattisia pörssinoteerattuja rahastoja, eli ETF:iä, jotka sijoittavat kyseisen megatrendin osakkeisiin. Vaihtoehtoja on olemassa käytännössä kolme:

  1. iShares Automation & Robotics UCITS ETF
  2. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
  3. ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

Tällä hetkellä Finanssivalvonnan Mifid 2 -linjauksen mukaan yksityissijoittajat eivät saa ostaa ETF:iä, jotka on listattu USA:han. ETF-sijoittaja joutuu siis etsimään eurooppalaisia vastineita amerikkalaisille ETF:ille.

Global X:n robotiikka-ETF on saavuttanut Nordnetin käyttäjien keskuudessa suositun ETF-asemansa. Toinen suosittu ETF on ROBO US, joka on ensimmäinen robotiikkaan ja automaatioon sijoittava ETF. Sekin on listattu USA:han.

Tästä huolimatta ETF:stä löytyy kuitenkin eurooppalaiset versiot. Listalla oleva iSharesin ETF on listattu Eurooppaan.

Robotiikan ja automaation tulevaisuus

Kehitystä robotiikan alalla on ollut nähtävissä myös sen kasvavassa markkina-arvossa globaalilla tasolla. Robotiikan kansainväliset markkinat olivat vuonna 2018 yhteensä noin 42 645 miljoonaa dollarin arvoiset ja tulevien vuosien aikana ennuste niiden kasvusta yltää yli 180 000 miljoonaan dollariin.

Alan kasvu on tuonut myös omat haasteensa mukanaan. Nopea kehitys on herättänyt muun muassa paljon huolta siitä mitä tulee tapahtumaan työpaikoille Suomessa tulevien vuosien aikana. Tullaanko esimerkiksi hoitolaitoksissa tarvitsemaan enää yhtä paljon lääkäreitä ja hoitajia kuin nykyisin?

Nämä uhkakuvat ovat kuitenkin suureksi osaksi turhia. Vaikka robotit ja automaatio ovat olleetkin yksi suurimmista puheenaiheista viimeisen vuosikymmenen aikana, täytyy kuitenkin muistaa, että robotiikka ei ole mikään uusi ilmiö katsoessa taaksepäin tekniikan tai tuotannon historiaa.

Teollisuuden automaation historia sai alkunsa jo vuonna 1745 automaattisten kangaspuiden kehityksen myötä. Sen sijaan itse teollisuusrobottien historia alkoi 1960-luvulla Yhdysvaltojen autoteollisuudessa.

Tästä rakennemuutoksesta huolimatta robottien määrä ei pitkällä tähtäimellä kuitenkaan johtanut massatyöttömyyteen, vaan sen sijaan edesauttoi työn laadun ja tehtävien kehittymisessä. Uudenlainen osaamistarve johti uudenlaisen osaamisen tarjontaan. Suoritettavat tekniset työt vähenivät, mutta muuttuivat samalla turvallisimmiksi. Uudenlainen insinööriosaamisen tarve loi puolestaan uuden sukupolven insinöörejä.

Huolimatta siitä, että roboteille tulee olemaan tulevaisuudessakin varmasti käyttöä laajemmin monissa tehtävissä staattisten teollisuushallien ulkopuolella, silti ihmisiä tullaan yhä tarvitsemaan ainakin joko valvomaan tai ohjastamaan näiden robottien toimintaa.

Vaikka robotiikkakehittyminen entisestään todennäköisesti haastaa työntekijöitä kehittämään omaa osaamistaan eteenpäin, se tulee silti säilyttämään paikkansa teollisuuden ja muiden alojen työpaikoilla. Tämän lisäksi se saattaa jopa luoda täysin uusia työpaikkoja.

Tästä syystä robotiikan ja automaatioon kuuluminen tärkeänä osana nykypäivän megatrendejä antaa sijoittajalle potentiaalisen sijoituskohteen tulevaisuutta ajatellen. Siispä tätä megatrendiä sijoittajan kannattaa pitää tarkasti silmällä, sillä näin on mahdollista pysyä kärryillä sijoitusten tulevaisuuden näkymistä.