Rakennusala sijoituskohteena

Ala on kehittynyt Suomessa vuosien varrella. Kehitys on yleisesti ottaen ollut positiivista. Rakentaminen on lisääntynyt Suomessa ja alan myös uskotaan työllistävän hyvin tulevaisuudesakin.

Miksi aloittaa sijoittaminen?

Jos sinulle on kertynyt varallisuutta, voi sijoittaminen olla järkevää. Pankkitilillä makaava tuotto, joka ei tuota mitään, ei ole järkevää oman tulevaisuutesi kannalta.

Pitkässä juoksussa pankkitilisi varallisuus laskee, sillä inflaatio syö sitä. Rahoille maksettava korko pankkitililä on lähes nolla ja samaan aikaan hinnat kuitenkin nousevat. Sinun tulisi saada vähintään inflaation mukainen tuotto, jos haluat, että rahasi arvo säilyy. Inflaatio on euroalueella ollut pitkällä aikavälillä noin 2 prosentin luokkaa.

Kun pistät rahasi tuottamaan, pystyt myöhemmin tulevaisuudessa tekemään asioita, joista olet unelmoinut tai kerryttää esimerkiksi hyvän eläkekassan.

Rakennusala on merkittävä työnantaja

Rakentamisen ja rakennetun ympärisön alalle työllistyy noin joka viides suomalainen. Näin ollen rakennusala on merkittävä työnantaja ja täten myös mielenkiintoinen kohde sijoittajalle. Noin kolmasosa 250 000 työllisestä ovat pääurakoitsijoiden alaisuudessa ja loput kaksi kolmasosaa ovat töissä jok vuokratyönantajien tai aliurakoitsijoiden palveluksessa.

Moni työskentelee talonrakennuksen parissa ja osa taas esimerkiksi vesirakentamisessa. Kokonaismäärästä työntekijöitä on suurempi määrä ja toimihenkilöitä on selkeästi pienempi määrä. Yrityksiä rakennusalalla on noin paljon ja yrityksiä tulee ja menee. Osa yrityksistä on listautunut pörssiin.

Rakennusala on herkkä suhdanteille

Suhdannevaihtelut vaikuttavat hyvin paljon rakennusalaan. Kun on laskusuhdanne rakentaminen vähenee aina selkeästi ja työttömyys uhkaa alalla työskenteleviä ihmisiä. Lisäksi alan työskentely on todella kausiluonteista. Talvikuukaudet voivat olla monelle työntekijälle työttömyyden aikaa tai he ovat vaihtoehtoisesti alityöllistettyjä tai lomautettuja. Kesä taas on niin korjaus- kuin uudisrakentamisen sesonkiaikaa. Pitkät päivät ovatkin rakennusalalla tuttuja kesäisin.

Politiikalla voidaan vaikuttaa rakennusalaan

Politiikkoja on välillä syytetty siitä, että he eivät reagoi tarpeeksi rakennusalalla oleviin työntekijäongelmiin. Koulutuspolitiikan on väitetty olevan rakennusalan kannalta huonoa ja rakentamisen tutkimusta ei tueta riittävästi.

Nämä ovat tekijöitä, jotka myös hidastavat rakennusalaa. Investoinnit rakennusalalle työllistävät suoraan tai välillisesti merkittävän osan suomalaisista.

Polittista ilmapiiriä on pidetty myös syynä sille, miksi rakennusalalla ei välttämättä mene hyvin sijoitusmielessä. Poliittinen riski esimerkiksi Venäjällä on ollut viime vuosina taakkana rakennusalalla.

Millaista tuottoa voin odottaa?

Tuotto riipuu aina siitä, millaisen riskin otat sijoittajana. Täten ei voida luvata myöskään mitään tiettyä tuottoa. Yleensä mitä pidempi sijoitushorisontti sinulla on, sitä tasaisemman vuosituoton voit saada. Lyhyellä aikavälillä saamasi tuotot voivat vaihdella paljonkin.

Myös sijoitusten ajoitus ratkaisee merkittävästi, millaista tuottoa voit saada. Jos myyt sijoituksesi, kun osakkeesi ovat miinuksella, jäävät tuotot myös heikoksi. Usein voi olla järkevää pitää pää kylmänä ja odottaa.

Korkoa korolle laskureilla pystyt laskemaan, millaista tuottoa pystyisit saamaan mahdollisesti jos tilanne on sinun sijoituksille otollinen.

Sykliset ja defensiiviset osakkeet

Osakkeet voidaan jakaa syklisiin ja defensiivisiin osakkeisiin. Jako voidaan tehdä sillä perusteella, miten suhdannevaihtelut vaikuttavat yrityksen kehitykseen. Taloussyklien muutokset kuten taloustilanne kasvun ja laskun suhteen tai esimerkiksi taantuma vaikuttavat osakkeisiin.

Defensiiviset osakkeet eivät ole kovin suhdanneherkkiä ja ne kärsivät yleensä vähemmän talouden suhdannevaihteluista. Tämänlaisiin osakkeisiin kuuluu yhtiöitä, jotka tarjoavat palveluja ja tuotteita. Muun muassa lääke- ja elintarviketeollisuus sekä viestintä ovat mielletty defensiivisiksi osakkeiksi.

Mitä vakaampaa yhtiön liiketoiminta on ja mitä vakaampaa myös tuloksen kehitys on, sitä defensiivisemmästä osakkeesta on yleensä kyse sijoituskohteena. Myös defensiivisten osakkeiden kurssit voivat heilua kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta itse liiketoiminta on vakaata.

Sykliset osakkeet taas ovat defensiivisiä osakkeita suhdanneherkempiä. Tuotekehitykseen vaikuttaakin myös yleinen taloustilanne. Kassavirtoihin voi liittyä epävarmuutta, koska ne ovat riipuvaisia monista tekijöistä. Uusiin investointeihin voi vaikuttaa muun muassa nousu- ja laskusuhdanne sekä itse tuotantoon voi vaikuttaa raaka-aineiden hinnat, työvoima sekä näiden kahden saatavuus. Lisäksi tilausten ja projektien määrillä on vaikutusta työllisyystilanteeseen. Nämä kaiki voivat luoda epävarmuutta ja tuoda kassavirtaan epävarmuutta.

Syklisiin osakkeisiin voidaan mieltää esimerkiksi juuri rakennusala, sillä se on altis niin raaka-aineiden hinnan vaihteluille kuin kysynnälle esimerkiksi koskien uusia asuntoja. Lisäksi työvoiman saatavuus vaikuttaa alaan vahvasti. Jos elämme taantumassa, ei välttämättä asunnoillekaan ole kysyntää, jolloin projekteja voi olla vähemmän.

Miten toimia syklisten osakkeiden kanssa sijoitettaessa?

Viisas sijoittaja perehtyy aina tunnuslukuihin. Rakennusalalla on esimerkiksi järkevä tutustua alan pörssilistattujen yritysten tunnuslukuihin.

Syklisyyttä voidaan mitata esimerkiksi beta-luvun avulla. Beta-kertoimella pystytään mittamaan, osakkeen alttiutta arvonmuutokselle. Jos osakkeella beta-arvo on yli 1, osakkeen hinta muuttuu keskimäärin samalla tavalla kuin markkinaindeksi ja jos taas beta-arvo on alle 1, silloin osakkeen hinta muuttuu keskimääräistä hitaammin verrattuna markkinaindeksiin. Kun beta-arvo on yli 1 kyse on syklisestä osakkeesta ja kun se on alle 1, on kyseessä defensiivinen osake.

Mitä ottaa huomioon sijoittaessa?

Miettiessäsi, millaisia osakkeita ostat, ei ostopäätöstä kannata perustaa vain siihen, ovatko osakkeet syklisiä vai eivät. Aina on tärkeää perehtyä myös siihen, millainen yritys itsessään on ja analysoida myös markkinatilannetta sekä suhtautua kriittisesti osakkeiden poimintaan omaan salkkuun.

On tärkeää pohtia myös yhtiön omaa potentiaalia tässä hetkessä sekä tulevaisuuden kannalta sekä perehtyä yrityksen omiin tunnuslukuihin.

Rakennusalaan voi sijoittaa suorilla osakkeilla tai vaihtoehtoisesti joistain rahastoista voit myös löytää mielenkiintoisia rakennusalan yrityksiä. Osakesijoittamiseen tarvitset yleensä enemmän pääomaa kuin rahastoon sijoittamiseen. Rahastosijoittajaksi voi päästä jo esimerkiksi 10€ kuussa. Kuitenkin suuremmilla summilla kerrytät säästöä aina nopeammin.

Kustannustehokkaasti pääsee alkuun esimerkiksi rahastosijoittamisella indeksirahastoon, jonka kulut ovat alle 0,3%.

Miten aloittaa osakesijoittaminen?

Historiaan peilaten, osakkeet ovat historiallisesti parhaiten tuottaneita sijoituskohteita. Tuotto osakesijoituksille muodostuu osakkeiden arvonnoususta sekä osakkeiden tuottamasta osingosta sijoittajille. Osakesijoittaminen sopii korkaa tuottoa havitteleville henkilöille, mutta samalla sinun täytyy myös kyetä kestämään riskit. Myös osakkeiden arvo voi heilahdella.

Osakesijoittamisen aloittamiseen tarvitset joko arvo-osuustilin tai osakesäästötilin. Lisäksi tarvitset arvopaperisäilytyksen, verkkopalvelusopimuksen ja pankkitilin. Nämä kaikki hoituu joko esimerkiksi oman pankkisi kanssa tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi Nordnetin kautta on mahdollista aloittaa sijoittaminen.

Kannattaa katsoa paikka, jossa välityspalkkiot ovat lompakollesi sopivia. Sijoittaminen kanattakkin aloittaa sellaisen välittäjän kanssa, jonka itse koet luotettavaksi ja joka tarjoaa sinulle edullisia vaihtoehtoja. Korkeat kulut voivat syödä sinulta sijoitustuottoa.

Muista hajauttaa riskiä

Riskin hajauttaminen on tärkeää. Esimerkiksi rakennusalan osakkeet voivat tarjota salkkuusi hajautusmahdollisuuksia, mutta kannattaa pitää huolta, että koko laukkusi sijoituksia ei ole vain rakennusalaa. Tämä nimittäin ei takaa sinulle hajautusta.

Jos sinulla on vain yhdeltä alalta osakkeita ja tällä alalla alkaa menemään huonosti, voi sinunkin rahoillesi käydä huonosti. Tämän takia hajauttaminen niin alojen välillä kuin ajallisestikkin on järkevä teko.

Tärkeintä on kuitenkin aloittaa jostakin, jotta voit kerryttää itsellesi varallisuutta. Rakennusalalta löytyy monia mielenkiintoisia yrityksiä niin Suomesta kuin ulkomailta. Erilaisilta listoilta löydät vaihtoehtoja sijoituksillesi.

Kannattaa kuitenkin aina ottaa selvää, mihin olet sijoittamassa ennen kuin teet ostopäätöksen. Näin pystyt nukkumaan myös yösi rauhassa.