Etusivu » Sijoittaminen » Raaka-aineet sijoituskohteena

Raaka-aineet sijoituskohteena

Hyödykemarkkinat ovat yksi maailman suurimmista markkinoista. Kuluneen vuosisadan aikana hyödykemarkkinoiden arvo on kaksinkertaistunut. Tällä hetkellä hyödykemarkkinoiden osuus kaikesta rahoitusmarkkinoiden toiminnasta on noin 40 %.

Hyödykemarkkinat ovat kehittyneet merkittävästi niistä ajoista, jolloin viljelijät kuljettivat vehnää ja maissia paikallisille markkinoille. Nykyään futuuri- ja optiosopimuksilla voidaan käydä kauppaa pörsseissä ympäri maailmaa valtavalla valikoimalla maataloustuotteita, metalleja, energiatuotteita ja muita hyödykkeitä. Näiden standardisoitujen sopimusten avulla hyödykkeiden tuottajat voivat purkaa hintariskinsä loppukäyttäjille ja muille rahoitusmarkkinoiden toimijoille.

Tutustu eri sijoitusalustoihin

AlustaSijoituskohteetSiirry
Sijoita osakkeisiin, rahastoihin ja ETF:iinSiirryArrow
Nordnet on Pohjoismaiden johtava osakkeiden, rahastojen ja muiden pörssinoteerattujen arvopapereiden kaupankäyntiä tarjoava nettipankki. Nordnet tarjoaa palveluita, jotka tekevät säästämisestä ja sijoittamisesta helppoa, fiksua ja kannattavaa.
Sijoita osakkeisiin, rahastoihin, kryptoihin ja valuuttoihinSiirryArrow
eToro on johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia mahdollisuuksia sijoittaa pääomamarkkinoille. eToron innovatiivisella CopyTrader-ominaisuudella voit automaattisesti kopioida muiden sijoittajia.
Sijoita kiinteistövakuudellisiin lainoihinSiirryArrow
Estateguru on virolainen joukkorahoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin. Esketit-alustan lainat ovat yrityslainoja, jotka sijaitsevat pääasiassa Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Sijoita kiinteistöprojekteihinSiirryArrow
Bulkestate on virolainen kiinteistösijoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa joukkorahoituksella kiinteistöprojekteihin. Sijoituskohteet sijaitsevat pääasiassa Latviassa.
Sijoita kiinteistöihin joukkorahoituksen kauttaSiirryArrow
Tessin on ruotsalainen joukkurahoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin. Tessinin tarjoavat sijoituskohteet sijaitsevat enimmäkseen Ruotsissa, mutta myös Suomessa.
Sijoita ETF-rahastoihinSiirryArrow
Lysa on ruotsalainen sijoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa indeksi- ja ETF-rahastoihin matalilla palkkiolla.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
Esketit on irlantilainen joukkurahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen kuluttajalainoihin. Esketit-alustan kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin mm. Tanskaan, Latviaan, Tsekkeihin, Romaniaan, Puolaan, Georgiaan, Meksikoon ja Jordaniaan.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
ViaInvest on latvialainen joukkurahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen P2P-kuluttajalainoihin. ViaInvestin kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin mm. Ruotsissa, Latviassa, Puolassa, Romaniassa ja Tsekeissä.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
PeerBerry on kroatialainen joukkorahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen kuluttaja- ja yrityslainoihin. PeerBerryn kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin Puolaan, Kazakstaniin, Moldovaan, Tsekkeihin, Espanjaan, Filippiineille, Sri Lankaan, Keniaan, Intiaan ja Ukrainaan.
Sijoita lyhytaikaisiin yrityslainoihinSiirryArrow
Debitum on latvialainen sijoitusalusta, joka mahdollistaa sijoittaminen yrityslainoihin. Debitumin tarjoamat sijoituskohteet sijaitsevat Virossa, Latviassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa.
Sijoita lyhytaikaisiin lainoihinSiirryArrow
Robo.cash on kroatialainen joukkorahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen lyhyt- ja pitkäaikaisiin kuluttaja- ja yrityslainoihin automatisoidusti. Robocash kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin Espanjaan, Kazakstaniin, Sri Lankaan, Singaporeen ja Filippiineille.
Sijoita kuluttajalainoihin VirossaSiirryArrow
Moncera on virolainen vertaislainapalvelu, jonka kautta on mahdollista sijoittaa pienlainoihin Virossa.
Sijoita kuluttajalainoihinSiirryArrow
Monefit Smartsaver sijoitusalustan kautta on mahdollista sijoittaa CreditStar Groupin tarjoamiin lainoihin. CreditStar Group myöntää lainoja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Tsekeissä, Puolassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa.

Huom!

Sijoittamiseen pörssi- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Hyödykkeisiin sijoittaminen

Yksi hyödykkeisiin sijoittamisen suurimmista eduista on se, että niillä on taipumus suojella sijoittajia inflaation vaikutuksilta. Yleisesti hyödykkeiden kysyntä on yleensä korkeaa korkean inflaation aikoina, mikä nostaa hintoja. Se on myös hyvä valinta Yhdysvaltain dollaria vastaan. Kun dollari laskee, hyödykkeiden hinnat tyypillisesti nousevat.

Sijoitus maailman peruspilareihin

Raaka-aineet ja hyödykkeet ovat maailmantalouden perusrakennuspalikoita. Ajan mittaan raaka-aineiden löytäminen ja hyödyntäminen sekä uusien kehittäminen ovat johtaneet muutoksiin taloudessa, taloudessa ja ihmisten elämäntavoissa.

Niitä on käytetty kaiken valmistukseen ruoasta ja vaatteista paperiin ja polttoaineeseen. Ajan myötä raaka-aineiden ja hyödykkeiden käytöstä on tullut myös erittäin tärkeä osa sijoittamista.

Maailma on täynnä raaka-aineita ja hyödykkeitä, joita voidaan käyttää sijoituskohteena. Raaka-aineiden ja hyödykkeiden tarjonta ei ole vain runsasta, vaan myös kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Tämä raaka-aineiden ja hyödykkeiden runsaus ja laajeneminen on johtanut niiden arvon valtavaan nousuun ajan myötä. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti louhitaan, tuotetaan ja käydään kauppaa yli tuhannella raaka-aineella ja hyödykkeellä.

Sijoita luonnolliseen kohteeseen

Raaka-aine on luonnollinen aine, jota voidaan käyttää muiden tuotteiden valmistukseen. Esimerkkejä ovat puu, öljy ja metalli. Esimerkiksi paperi on wc-paperin valmistuksessa käytetty raaka-aine. Nykyään sijoittajat käyttävät erilaisia ​​työkaluja tutkiakseen ja sijoittaakseen raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin. Tämä sisältää kysynnän, tarjonnan, hinnan ja markkinoiden volatiliteetin tarkastelun.

Historiallisempia raaka-aineita ovat yleensä kulta, hopea, kupari, rauta ja platina. Metalleja, kuten kultaa, on käytetty vastineena rahalle vuosisatojen ajan, mutta myös muita raaka-aineita on käytetty, ja esimerkiksi puuvilla on erityisen suosittu sijoituskohde. Luonnonvaroja on käytetty myös arvon säilyttäjänä, ja esimerkiksi öljy, maakaasu ja kivihiili ovat nykyään yleisiä kohteita.

Tieto on valttia

Miten raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin kannattaa investoida tänään? Mistä voit kertoa, mitkä niistä menestyvät paremmin ajan myötä? Mitä etuja ja haittoja suoraan näihin hyödykkeisiin sijoittamisesta on? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin jokaisen sijoittajan, joka haluaa oppia lisää raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin sijoittamisesta, on oltava valmis etsimään vastauksia.

Raaka-aineet ja hyödykkeet ovat tällä hetkellä kuuma sijoitusteema. Ne ovat olleet yksi parhaiten menestyneistä sijoitusluokista viimeisen vuosikymmenen aikana. Kuten minkä tahansa sijoituksen yhteydessä, sijoittajien tulee suorittaa kohteen taustatietojen tarkastus varmistaakseen, että he tekevät parhaat mahdolliset sijoituspäätökset.

Uusilla kohteilla voi takoa rahaa

Kaivostoiminta on ollut tärkeä osa taloutta vuosisatojen ajan ja se on auttanut muokkaamaan maailmantaloutta. Kaivokset tarjoavat vielä tänäkin päivänä merkittävän osan maailman raaka-ainetoimituksista.

Uusien raaka-aineiden löytäminen ja hyödyntäminen sekä olemassa olevien raaka-aineiden kehittäminen ovat olleet tärkeimpiä tuottoelementtejä taloudessa viime vuosikymmeninä. Nykyään raaka-aineiden ja hyödykkeiden tarjonta on runsasta ja laajenee ennennäkemättömällä vauhdilla.

Hajauttaminen kannattaa aina

Raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin sijoittaminen on sijoittajien suosittu tapa hajauttaa salkkujaan. Monet sijoittajat käyttävät hyödykkeitä keinona lisätä sijoitustensa tuottoa. Tämä johtuu siitä, että sijoittaminen raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin tarjoaa hajautusta, mikä auttaa sijoittajia vähentämään sijoitusten riskiä. Raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin sijoittaminen on myös yleensä vähäriskinen sijoitus, koska hyödykkeiden hinta on yleensä suhteellisen vakaa muihin sijoitusluokkiin verrattuna.

Varaudu riskeihin

Hyödykkeitä pidetään joskus turvasatamana. Tämän seurauksena niitä käytetään usein hajauttamiseen tai riskin vähentämiseen. Vaikka hyödykkeet ovatkin tyypillisesti hyvä hajautuskohde, niilläkin on omat riskinsä ja edunsa, eikä niitä pidetä sopivana sijoituksena kaikille.

Raaka-aine- ja hyödykemarkkinoiden joskus suuren volatiliteetin vuoksi sijoittajien tulee olla tietoisia sijoituksen riskistä, mikä voi johtaa heidän arvon laskuun.

Ensimmäinen askel hyödykesalkkusi hajauttamisessa on ymmärtää, mitkä raaka-aineet tai hyödykkeet sopivat hyvin ajatellen riskinsietokykyäsi, sijoitusaikahorisonttiasi ja riski/tuottoprofiiliasi. Viisi yleisintä hyödykettä, joihin sijoitetaan, ovat jalometallit, öljy, maataloushyödykkeet, joukkovelkakirjat ja kiinteistöt.

Hyödykkeillä käydään kauppaa aktiivisesti ja niillä käydään kauppaa usein, mikä tekee niistä yhden likvideimmistä omaisuusluokista. Niiden monipuolinen luonne vetää puoleensa sijoittajia kaikilta elämänaloilta. Hyödykkeillä on potentiaalia olla kannattavin tai ainakin hyvä pitkän aikaväliin sijoitus; riski on kuitenkin merkittävä niiden epävakauden vuoksi.

Jos etsit johdonmukaista, luotettavaa ja pitkän aikavälin tuottoa, haluat todennäköisesti kohdistaa omaisuutesi monenlaisiin eri sijoituksiin. Jotta voit ymmärtää riskinsietokykyäsi vastaavan hajautustason, voit käyttää viittä yleisintä omaisuusluokkaa auttamaan salkkusi hajauttamisessa ja riskien vähentämisessä: joukkovelkakirjat, kiinteistöt, käteinen, fyysiset hyödykkeet ja sijoitusrahastot.

Tunnista riskit ja reagoi niihin

Raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin sijoittamisen riskit on dokumentoitu hyvin. Hyödykkeet ovat alttiina suurille heilahteluille, ja ne voivat olla epävakaita. Tämä tarkoittaa, että kun sijoitat yhteen, sinun ei tarvitse vain määrittää, onko se hyvä sijoitus tänään, vaan myös onko se hyvä sijoitus huomenna.

Viimeisten vuosikymmenien aikana hyödykkeiden hinnat ovat historiallisesti kulkeneet kahta eri polkua. Ensimmäinen oli, kun hyödykkeiden hinnat nousivat finanssikriisin jälkeen. Toinen oli, kun hyödykkeiden hinnat laskivat subprime-kriisin jälkeen.

Hyödykkeiden hintapiikkien riski liittyy usein kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan, mutta sijoittaja on myös alttiina odottamattomille geopoliittisille tapahtumille, jotka voivat vaikuttaa markkinoihin. Kun tällaisia ​​tapahtumia tapahtuu, hyödykkeiden hintojen vaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti sijoituksiin.

Yksi suurimmista riskeistä onkin hintojen epävakaus. Olemme kaikki kuulleet raaka-aineiden hintojen jyrkän nousun ongelmasta jyrkkien markkinaliikkeiden ansiosta. Tämä riski kasvaa vain, kun sijoitat hyödykkeisiin ja raaka-aineisiin.

Kansainväliset hyödykemarkkinat ovat yksi tärkeimmistä tavoista sijoittaa pitkällä aikavälillä. Hyödykkeet ovat myös hyvä suoja inflaatiota vastaan, koska ne voivat toisinaan suojata hintojen nousulta. Niillä on myös hyödyllistä spekuloida, koska hinnat voivat muuttua nopeasti kysynnän ja tarjonnan muutosten vuoksi. Ne tarjoavat myös altistumista omaisuusluokille, jotka eivät korreloi osakemarkkinoiden kanssa.

Valitse sijoituskohteesi harkiten

Raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin sijoittaminen voi olla järkevä strategia. Hyödykesijoitukset ovat tyypillisesti hyviä tulevaisuuden kannalta, koska ne ovat hyödyllisiä hajauttamisessa. Kriisin aikana ne voivat kuitenkin olla epävakaita ja menettää paljon arvoa lyhyen ajan kuluessa.

Epävarmana aikana sijoittajat ovat tyypillisesti kääntyneet kulta- ja jalometallipohjaisten sijoitusmarkkinoiden puoleen. Kulta ja muut jalometallit ovat olleet erityisen kestäviä sijoituskohteita useiden kriisien aikana.

Muista sijoitusten vastuullisuus

Nykymaailmassa raaka-aineiden ja hyödykkeiden tarjonta ei läheskään riitä vastaamaan maailman tarpeisiin. Tämä on johtanut näiden materiaalien kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään, mikä on puolestaan ​​nostanut näiden materiaalien hintoja. Tämä on tehnyt raaka-aineista ja hyödykkeistä houkuttelevan sijoituskohteen niille, jotka ovat valmiita katsomaan sijoituksiaan pitkällä aikavälillä. Tämä pitkän horisontin näkemys tekee myös raaka-aineista ja hyödykkeistä houkuttelevan sijoituksen niille, jotka haluavat rakentaa hajautetun portfolion.

Raaka-aineet ja hyödykkeet, kuten öljy ja kaasu, ovat nykyään tärkeä osa sijoitussalkkua. Raaka-ainesijoittaminen vaatii erilaista lähestymistapaa kuin teknologiaosakkeisiin tai pieniin yrityksiin sijoittaminen, mutta se voi olla silti hyvin kannattava sijoitus.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus Kryptovaluutat
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot Airbnb-asuntosijoittaminen

Muita sijoittamiseen liittyviä oppaita ja työkaluja