Pörssiosakkeet sijoituskohteena

Sijoittajalle, joka hakee tuottoa pitkällä aikavälillä, sijoittaminen pörssiosakkeisiin on hyvä vaihtoehto. Pörssiosakkeista on mahdollista saada hyvää tuottoa, mutta niihin sisältyy myös riskejä. Sijoitettaessa pörssiosakkeisiin, ei kannata sijoittaa kaikkia rahoja yhden yrityksen osakkeisiin tai yhteen toimialaan. Hajauttaminen on pörssiosakesijoittamisessa keino vähentää riskiä. Osakkeita kannattaa ostaa myös eri aikoina, jolloin voi ajallisesti hajauttaa sijoituksensa kuluja ja tuottoa. Alalla toimii paljon ammattilaisia, joiden neuvoja kannattaa kuunnella, sillä he tuntevat sekä sijoittamisen kiemurat keskiverto sijoittajaa paremmin sekä tekevät myös suuria kauppoja, jotka vaikuttavat pörssiosakkeiden kurssitasoon.

Mitä pitää huomioida pörssiosakesijoittamisessa?

Yrityksen toimintaa ja toimialaa on hyvä tuntea, kun tekee sijoituksia pörssiosakkeisiin. Alan ja yrityksen tuntemus ei takaa menestyksekästä sijoitusta, mutta sillä voi minimoida riskejä. Pörssiosakkeisiin sijoittamisessa riski on useimmiten suurempi, kuin vaikkapa rahastoihin sijoitettaessa, joten aloittelijan kannattaa opiskella osakesijoittamista tarkasti ennen sijoituksen tekemistä.

Miten osakkeita ostetaan?

Jotta voit ostaa pörssiosakkeita, sinulla pitää olla arvo-osuustili. Helpoiten saat sen hankittua omasta pankistasi. Tilin avaamisen jälkeen voit joko oman pankkisi kautta ostaa haluamasi yrityksen osakkeita tai voit käyttää välityspalvelua, kuten Nordnet. Ostaessa määrittelet montako osaketta haluat ostaa sekä oston rajahinnan, eli sen paljonko osake saa enimmillään maksaa. Rajahinta kannattaa asettaa mahdollisimman lähelle osakkeen sen hetkistä kaupankäyntihintaa, jotta kauppa toteutuu.

Pankit ja välittäjät ottavat toimeksiannoista välityspalkkiota. Palkkio on usein kiinteä summa, joten hyvin pienien osakemäärien ostamista kannattaa välttää, koska silloin palkkion osuus ostettavasta osakemäärästä on huomattavasti suurempi.

Osakesijoittamisen verotus

Saamistasi osingoista sinun pitää maksaa veroa, mutta pörssiosakesijoittamisen verotus on siinä mielessä helppoa, että sinun ei tarvitse tehdä juuri mitään. Osinkoa maksava yhtiö tekee ennakonpidätyksen ja ilmoittaa sen verottajalle. Samoin osakkeiden myyntivoitoista tai -tappioista menee ilmoitus verottajalle suoraan.

Miten osakemarkkinat toimivat?

Toimintaperiaate osakemarkkinoilla on melko yksinkertainen. Se toimii huutokaupan tapaan. Ostaja kertoo, millä hinnalla haluaa osakkeita ostaa ja myyjä määrittelee, millä hinnalla suostuu myymään. Pörssiosakkeita seurataan pörssissä ja silloin kun kysyntä ja hinnat kohtaavat, osto toteutuu.

Ostaessaan osakkeen sijoittaja ostaa osan yrityksen liiketoiminnasta. Yrityksen menestyessä se tuottaa voittoa, josta osakkaille maksetaan osinkoa.

Osakkeiden hintaan vaikuttaa markkinatilanne, mikäli ostajia on enemmän kuin myyjiä, osakkeen hinta nousee ja vastaavasti jos ostajia on vähemmän kuin myyjiä, osakkeen hinta laskee.

Osakesijoittamisen riskit

Moni ei sijoita osakkeisiin niihin liittyvän riskin vuoksi. Sijoittamiseen liittyy aina riski, sillä ilman riskiä ei voi tulla myöskään tuottoa. Opiskelemalla sijoittamista ja perehtymällä toimintaperiaatteisiin, riskiä voi kuitenkin hallita. Pörssiosakesijoitukset ovat usein hyvin tuottoisia pitkällä aikavälillä, vaikka kurssit saattavat joskus heilahdella rajustikin. Pörssiosakesijoittamisessa pitää olla kylmäpäinen ja välttää hätiköidysti tehtyjä ratkaisuja.

Riski ja odotetun tuoton suuruus kulkevat aina käsikädessä ja mitä suurempi osakkeen tuotto-odotus on, sitä suurempi riski siihen liittyy. Pienemmillä tuotoilla riski on vastaavasti huomattavasti pienempi.

Miksi pörssiosakkeisiin sijoittaminen kannattaa?

Säästöt, joita et tarvitse nopeasti käyttöösi, kannattaa sijoittaa osakkeisiin. Sijoittaminen tuo pitkällä aikavälillä huomattavasti suuremman tuoton rahoillesi, kuin jos säilytät niitä pankkitililläsi. Pankkitilien korot ovat lähes olemattomia. Sijoittaessasi pörssiosakkeen laitat tavallaan rahan tekemään töitä puolestasi. Pitkäaikaisessa sijoittamisessa pääset hyödyntämään korkoa korolle-ilmiötä. Tällä ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että alunperin sijoitetun pääoman lisäksi sijoitat myös saamasi tuotot uudelleen. Näin toimiessa saat sijoituksesi pitkällä aikavälillä kasvamaan erittäin tehokkaasti, jopa ekponentiaalisesti.

Pitkäjänteisyys on valttia

Pörssiosakkeiden arvo nousee aina pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä ne voivat heilahdella rajustikin, joten pitkäjänteisyys on osakesijoittamisessa erittäin tärkeää. Sijoitusten riskit pienenevät myös sen mukaan, miten pitkälle ajalle teet sijoituksen. Poikkeuksia tietenkin on, joten siksi pitkäjänteisyyden lisäksi sijoitukset kannattaa hajauttaa. Osakesijoittamisessa tuottoja kannattaa tarkastella vähintään kolmen tai jopa viiden vuoden aikajänteellä. Valinnoissa ei koskaan kannata hätiköidä vaan kannattaa tarkkailla rauhassa tilannetta ja perustaa omat johtopäätökset faktoihin, ei tunteisiin.

Velkarahalla sijoittaminen kasvattaa riskiä

Ajatus velkarahalla sijoittamisesta saattaa kuulostaa houkuttelevalta, mutta se on usein huono vaihtoehto. Se on kuitenkin hyvä vaihtoehto ainoastaan siinä tapauksessa, että ostettu osake kattaa sekä velan kulut että tuo voittoa. Pörssiosakkeiden arvo saattaa kuitenkin heitellä rajustikin, joten et voi tietää voitatko, vai menetätkö rahaa, sillä joudut kuitenkin maksamaan velasta lyhennyksiä ja korkoja, vaikka sillä tehty sijoitus ei tuottaisikaan heti.

Suurilla velkasummilla ei kannata koskaan lähteä sijoittamaan, sillä siinä moninkertaistat sijoittamiseen ja omaan talouteen liittyvät riskit. Pikavipeillä tai kulutusluotoilla ei kannata missään tapauksessa sijoittaa, sillä niissä on niin korkeat korot, että mahdolliset sijoitustuotot kuluvat nopeasti näiden korkoihin.

Tunnista tunnusluvut, joista on hyötyä sijoittajalle

Osakesijoittajan on hyvä tuntea yrityksen tunnuslukuja, jotka antavat tietoa sijoituskohteen sopivuudesta. Nämä tunnusluvut on hyvä tuntea, jotta osaa tehdä itselleen sopivia sijoituspäätöksiä.

P/E eli price per earnings

Tämä luku kuvaa osakkeen hinnan ja yhtiön osakekohtaisen tuloksen suhdetta. P/E lasketaan usein kokonaisille osakeindekseille ja sen perusteella voidaan arvioida onko osakemarkkina edullinen, keskiarvossaan vai ylikuumentunut. Jotta lukua voidaan tulkita oikein, sitä kannattaa vertailla myös toimialan sisällä. Vertailu kannattaa tehdä nimenomaan yrityksen toimialan sisällä, sillä eri toimialoilla yhtiöt eivät ole vertailukelpoisia.

Yksinkertaistettuna tätä lukua voidaan sanoa voittokertoimeksi eli monessako vuodessa yhtiö maksaa omalla nettotuloksellaan osakkeen hinnan. Pitkäaikainen sijoittaja haluaa löytää yhtiöitä, joissa tuloksen kasvua ei hinnoitella nykykurssiin. Korkea P/E luku kertoo suurista kasvuodotuksista kun taas alhainen P/E luku saattaa ennakoida matalia tai jopa negatiivisia kasvuodotuksia.

ROI ja ROE

Sijoitetun pääoman tuottoa kuvataan ROI:lla ja yrityksen oman pääoman tuottoa ROE:lla. Sijoittajalle näistä ROE on tärkeämpi mittari, sillä se kertoo paljonko yhtiöön sijoitettu ei lainaraha tuottaa. Oman pääoman tuoton, eli ROE:n tulisi ylittää yhtiöön sijoitetun vieraan pääoman (ROI) tuotto. Riskin määrä vaikuttaa oman pääoman tuottoon. Korkean riskin omaavilla yhtiöillä ROE on suurempi kuin matalan riskin yhtiöillä.

ROI kuvaa taas paremmin yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta, mutta pitkällä aikavälillä ROE kuvaa paremmin tuottoa suhteessa osakekurssin kehitykseen.

P/B eli price per book

Tämä tunnusluku kertoo paljonko yrityksellä on omaa pääomaa osaketta kohti. Luvulla tulkitaan sitä, paljonko sijoittajat ovat valmiita maksamaan yhtiössä olevasta eurosta. Tunnusluvun avulla pystytään erottelemaan arvo- ja kasvuyhtiöt toisistaan. Alhaisen P/B:n yhtiöt tulkitaan arvoyrityksiksi ja korkean P/B:n yhtiöt kasvuyrityksiksi. Sijoittavat ovat maksavat mielellään korkean kasvuyrityksen odotuksista luonnollisesti enemmän, kuin maltillisemman kasvun arvoyhtiöistä.

Monet sijoituksen ammattilaiset haluavat kuitenkin muistuttaa, että pitkällä aikavälillä matalan P/B:n osakkeet tuottavat usein paremmin.

P/B luku ei kerro automaattisesti siitä tekeekö yritys voittoa vai ei.

Yhtiön omavaraisuusaste

Tämä kertoo siitä, kuinka suuri osa yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Sitä voidaan siis käyttää vakavaraisuuden ja tappion sietokyvyn mittarina. Omavaraisuudella yritys muodostaa itselleen taloudellisen puskurin, jonka avulla se selviää haasteellisten aikojen yli. Liian alhainen omavaraisuusaste on hälytysmerkki sijoittajalle.

Nettovelkaantumisaste eli gearing

Tämä kuvaa yhtiön velkaantumista. Nettovelkaantumisaste kertoo paljonko yrityksellä on korollista velkaa, jota se ei kykene maksamaan välittömästi kassavaroillaan pois. Mitä korkeampi tämä luku on, sitä enemmän yrityksellä on velkaa.

Osinkotuotto

Osakkeelle maksettavaa osinkoa verrattuna osakkeen hintaan kuvataan osinkotuotoksi. Se kertoo osingon suuruuden suhteessa osakkeen arvoon. Tämä on tärkeä tekijä osakesijoittamisessa. Monen sijoittajan tavoitteena on saada osingoista riittävästi tuottoa, jotta he voivat toteuttaa korkoa korolle ilmiötä ja täten periaatteessa saada tulonsa sijoitustensa osinkotuotoista.

Yhteenveto pörssiosakesijoittamisesta

Osakesijoittaminen sopii kenelle tahansa, kunhan sijoittamista tekee pitkällä aikavälillä. Aloittaminen on helppoa, sillä voit tehdä sen vaikka omassa pankissasi ja voit aloittaa pienilläkin summilla.