Pohjois-Amerikka sijoituskohteena

Vaikka puhuttaessa Pohjois-Amerikasta ajatellaan toisinaan, että kyseessä ovat lähinnä Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada, sijaitsee Pohjois-Amerikassa 22 valtiota, joissa asuu yhteensä noin 600 miljonaa ihmistä. Kyseessä on siis todella monipuolinen ja vaihteleva maantieteellinen alue, joka koostuu lukemattomista kansoista ja kulttuureista, jotka eivät aina jaa juurikaan samoja piirteitä. Suurimmat valtiot ovat Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada, ja pieniä valtioita on runsaasti erityisesti Karibian seudulla. Sijoittajan näkökulmasta valikoima on valitettavasti huomattavasti suppeampi ainakin toistaiseksi.

Pohjois-Amerikan talous

Koska Pohjois-Amerikka on alueena monipuolinen ja valtiot ovat keskenään niin erilaisia, ei oikeastaan voida puhua Pohjois-Amerikan taloudesta. Osa maista on hyvin vauraita kuten Yhdysvallat ja Kanada, siinä missä osa valtioista on hyvin köyhiä. Esimerkiksi sulkeutunut Kuuba kuuluu Pohjois-Amerikkaan, ja on yksi maailman omalaatuisimmista valtioista, jota ei mitenkään voi verrata Yhdysvaltoihin.

Myös talouden painopisteet sekä kauppakumppanit ja tuonti- ja vientituotteet vaihtelevat voimakkaasti maittain. Kanadan tärkeimpiin vientituotteisiin kuuluvat moottoriajoneuvot ja niiden osat, siinä missä esimerkiksi Panamassa tärkeimpiä vientituotteita ovat hedelmät. Niin ikään sellaiset asiat kuin väestörakenne, elintaso ja esimerkiksi työllisyys vaihtelevat voimakkaasti maittain.

Pohjois-Amerikan maista Yhdysvallat on maailmantalouden veturi, jonka talouden kehitys heijastuu pörsseihin ympäri maailmaa. Maalla on erittäin runsaat luonnonvarat, minkä lisäksi BKT on kasvanut hyvin viime vuosina. Bruttokansantuote asukasta kohden onkin erittäin korkea, noin 76 000 dollaria vuodessa. Mikäli Yhdysvaltojen kasvu alkaa jossain kohdin hyytyä, heijastuu tämä vääjäämättä myös esimerkiksi suomalaisiin osakkeisiin. Tästä syystä erityisesti Yhdysvaltojen taloudesta on sijoittajankin syytä olla kiinnostunut.

Pohjoisamerikkalaiset osakkeet

Koska sijoittajalle todennäköisin vaihtoehto erityisesti suoriin osakesijoituksiin on Yhdysvallat tai Kanada, keskitymme tässä artikkelissa erityisesti näiden maiden osakkeisiin ja niihin sijoittamiseen. Erityisesti Yhdysvallat on erittäin suosittu sijoituskohde myös suomalaisten sijoittajien keskuudessa, lukuisista eri syistä.

Ensinnäkin monet suuret yhdysvaltalaiset yritykset kuuluvat maailman tunnetuimpiin: Apple, Microsoft, Tesla ja Starbucks ovat tavaramerkkejä, jotka lähes kaikki suomalaisetkin tuntevat. Nämä tavaramerkit ovat myös läsnä suomalaisten jokapäiväisessä arjessa, ja niihin liittyy usein vahvoja tunnesiteitä. Toiset osakkeista, kuten Tesla, kuuluvat sijoittajien arkisiin kahvipöytäkeskusteluihin ja niiden arvostustasoja ruoditaan tarkasti. Yhdysvallat onkin täynnä hienoja, erilaisia yrityksiä, joista monet ratsastavat megatrendien aallonharjalla ja herättävät siten erityistä kiinnostusta.

Toinen syy, miksi Yhdysvallat on kiinnostava sijoituskohde, on sijoitusvaihtoehtojen laajuus – uusia kiinnostavia yrityksiä tulee koko ajan lisää, ja vaihtoehtoja tuntuu olevan lähes rajattomasti. Yhdysvallat tarjoaa jotakin heille, jotka etsivät kuumimpia kasvuyhtiöitä, mutta myös heille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan vuosikymmeniä. Monet osinkosijoittamisesta kiinnostuneet suuntaavatkin katseensa Yhdysvaltojen tai Kanadan markkinoille, joissa valikoimaa riittää.

Kolmas syy sijoitusten yleistymiseen on varmasti se, että sijoittaminen yhdysvaltalaisiin osakkeisiin on nykyään helppoa – kauppaa voi käydä helposti ja kulutasokin on laskenut huomattavasti osakevälittäjien kilpailun myötä. Kun kaupat hoituvat reaaliaikaisesti muutamalla napsautuksella, eivät maantieteelliset etäisyydet häiritse sijoittamista.

Kuinka sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin?

Mikäli kohteena on Yhdysvallat tai Kanada, löytyy sijoitusvaihtoehtoja runsaasti. Sekä suorat osakeostot, rahastot että pörssinoteeratut rahastot eli ETF:t ovat varteenotettava vaihtoehto markkinoille sijoittavalle. Mikäli kohteena sen sijaan on eteläisempi osa Pohjois-Amerikkaa, on vaihtoehtoja valitettavasti hyvin rajallisesti, sillä esimerkiksi Karibian alueelle sijoittavia ETF-rahastoja ei ole lainkaan.

Suorat osakeostot

Erilaisista sijoituskohteista suorat osakeostot sopivat erityisesti heille, joilla on takanaan jo hieman sijoituskokemusta, ja jotka osaavat huolehtia itse salkun hajautuksesta. Suorien osakeostojen etuna on erityisesti se, että niiden kautta voi saada osinkoja, mikä on osalle sijoittajista hyvin tärkeää. Yhdysvaltojen tunnetuin indeksi S&P 500 pitää sisällään esimerkiksi kymmeniä niin kutsuttuja osinkoaristokraatteja, jotka ovat tunnettuja pitkäaikaisesta ja luotettavasta osingonmaksukyvystään. Toki monen suorien osakeostojen nimeen vannovan mielestä rahastosijoitukset ovat myös hieman tylsiä ja kasvottomia, mutta tämä on puhtaasti mielipideasia.

Osakeostoissa tulee huomioida erityisesti se, että osa yrityksistä voi ajoittain saada hyvin korkeita arvostustasoja, sillä niihin kohdistuu paljon kiinnostusta ja odotuksia. Taannoin esimerkiksi monet lihankorvikeproteiineja valmistavat yritykset kuten Beyond Meat saivat huimia arvostuksia Yhdysvaltojen pörsseissä, ja esimerkkejä on muitakin vaikkapa sähköautonvalmistajien osalta. Onkin syytä pitää silmällä myös yritysten arvostustasoja sekä miettiä, minkälaisiin yrityksiin haluaa sijoittaa.

Rahastosijoittaminen ja ETF-rahastot

Rahastot ja pörssinoteeratut ETF-rahastot ovat keskenään melko samantapainen, aloittelijaystävällinen tapa sijoittaa yrityksiin, joskin ETF-sijoittamiseen liittyy muutamia etuja. Kulurakenne on yleensä edullisempi koska rahastot ovat passiivisia, likviditeetti parempi ja kaupankäynti reaaliaikaista, sekä rahastojen valikoima laajempi. Tämän lisäksi ETF-rahastot ovat yleensä hyvin laajasti hajautettuja. ETF-rahastot ovatkin nostaneet päätään viime vuosina, kun piensijoittajat ovat löytäneet ne, ja ne ovat nykyään erittäin suosittu tapa sijoittaa myös kaukaisiin maihin.

Pohjois-Amerikan ETF-rahastot

Pohjois-Amerikkaan sijoittavia ETF-rahastoja on tarjolla satoja, ja tarjolla on hyvin monipuolisesti erilaisia ETF-rahastoja. Suosituimpia ovat Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksiä seuraavat ETF:t, mutta tarjolla on rahastoja myös monipuolisemmin, kuitenkin lähinnä Kanadasta ja jokunen vaihtoehto Meksikosta. Seuraavassa esitellään kolme alueelle sijoittavaa ETF:ää, jotka ovat painotukseltaan erilaisia. On kuitenkin hyvä huomioida, että tosiasiassa vaihtoehtoja on valtavasti lisää esimerkiksi eri toimialojen sisällä, erityisesti yhdysvaltalaisten osakkeiden suhteen.

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

Tämä suosittu ETF sijoittaa nimestään huolimatta lähinnä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Toisin kuin monet ETF:t, tämä ETF jakaa myös voitot ulos osinkoina. Rahaston suurimpia omistuksia ovat suomalaisille tutut nimet kuten Apple, Microsoft, Amazon, Tesla sekä Alphabet, joka omistaa mm. Googlen. Suurin sektori on teknologia, ja myös esimerkiksi rahoituspalvelut ja terveydenhuolto ovat laajasti edustettuina. Mikäli kiinnostuksenkohteena ovat erityisesti Yhdysvaltojen suurimmat yritykset, voi tämä ETF olla oivallinen valinta, sillä Kanada saa rahastossa varsin pienen painoarvon.

iShares MSCI Canada UCITS ETF

Tämä Kanadan markkinoille sijoittava passiivinen ETF on yksi vaihtoehto heille, jotka haluavat sijoittaa nimenomaan kanadalaisiin osakkeisiin, sillä monet suosituista rahastoista ovat hyvin painottuneita yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Rahaston ylivoimaisesti suurin toimiala ovat rahoituspalvelut, mutta myös energialla ja teollisuustuotteilla ja -palveluilla on rahastossa suuri osuus. Seurantaindeksinä toimii MSCI Canada.

Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C

Mikäli sijoittajan kiinnostus on Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella, on vaihtoehtoja huomattavasti vähemmän. Vaihtoehdoksi jääkin lähinnä Meksiko, josta löytyy onneksi useampi vaihtoehto.

Xtrackersin ETF on passiivinen ETF, jonka tavoitteena on kuvastaa MSCI Mexico TRN Index -indeksin kehitystä. Tämän indeksin tarkoituksena puolestaan on heijastaa valikoitujen meksikolaisten suurten ja keskisuurten listattujen yritysten osakkeiden kehitystä. Suurimmat sektorit ovat ei-sykliset kuluttajatuotteet ja -palvelut, viestintä ja raaka-aineet.

Olisiko Pohjois-Amerikka minulle sopiva sijoituskohde?

Sijoittajan näkökulmasta Pohjois-Amerikka on laaja alue, jossa vaihtoehtoja tuntuu olevan lähes rajattomasti. Kuitenkin sijoitusmahdollisuudet painottuvat lähinnä Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Meksikoon. Mikäli siis olet kiinnostunut sijoittamisesta näihin valtioihin, voi Pohjois-Amerikka olla sinulle varteenotettava vaihtoehto.

Pohjois-Amerikka toimii maailmantalouden veturina, ja mikäli pohjoisamerikkalaiset osakkeet laskevat, heijastuu meno usein myös reunamarkkinoille kuten Suomeen. Tästä huolimatta sijoittamisessa on suositeltavaa noudattaa maantieteellistä hajautusta, ja tähän yhdysvaltalaiset osakkeet sopivat hyvin. Onkin suositeltavaa valita suomalaisten osakkeiden lisäksi myös joitakin ulkomaisia sijoituksia, esimerkiksi Aasiasta tai juuri Pohjois-Amerikasta.

Koska erityisesti Yhdysvallat ja Kanada ovat niin monipuolisia sijoituskohteita, löytyy markkinoilta jokaiselle jotakin. Osinkosijoittajaa ilahduttaa esimerkiksi se fakta, että Yhdysvalloista löytyy yrityksiä, jotka maksavat osinkoa jopa 12 kertaa vuodessa. Toisaalta yhdysvaltojen kautta pääsee mukaan myös kuumimpiin sijoitusbuumeihin, mikäli näihin tahtoo ottaa osaa.

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että erityisesti suosittu Yhdysvallat tarjoaa monenlaista mielenkiintoista, mutta myös sijoittaessa Yhdysvaltoihin on hyvä miettiä omaa sijoitusstrategiaa, sekä minkälaisia yrityksiä salkkuunsa haluaa. Moni haluaa pitäytyä täysin suomalaisissa osakkeissa, mikä voi olla niin ikään erinomainen valinta.