P2P-lainoihin sijoittaminen – Vertaislainat sijoituskohteena

Kun puhutaan vertaislainoista, tällöin tarkoitetaan ihmisten tai yritysten välisiä lainoja, joissa vertaislainayritys toimii välittäjänä lainanhakijan ja lainanvälittäjän välillä. Vertaislainausta tarjoaa internetin vertaislainauspalvelu ja se on yksi joukkorahoituksen muodoista. Se tarkoittaa sitä, että lainaajia on yksi, mutta lainanantajia voi olla sen sijaan useampia.

Vertaislainojen korot ovat korkeammat verrattuna pankkilainoihin. Se johtuu siitä, että niitä on helpompi ottaa ja vakuuksia ei tarvita, toisin kuin pankkilainoissa. Suurimmat kulut vertaislainaamisessa syntyvät lainanottajalle. Vertaislainan välittäjäyrityksen tulonmuodostus koostuu lainanhakijan ja lainanmaksajan maksamista kuluista, joita ovat muun muassa merkintä-, korko-, hallinta- sekä avauspalkkiot.

Toiselle vertaislaina on laina ja toiselle sijoitus

Ideana vertaislainaaminen on yksinkertainen, eli ylimääräistä rahaa omistavat henkilöt lainaavat rahaa sitä tarvitseville. Lähtökohtaisesti sama kysyntä ja tarve toteutuu myös perinteisessä pankkitoiminnassa, jossa pankki maksaa korkoa rahan tallettajille ja tuo samainen raha lainataan rahan tarvitsijalle. Kuitenkin vasta nyt digitalisaation myötä lainaajat ja lainaa tarvitsevat ovat pystyneet löytämään toisensa tehokkaammin internetin ansiosta. Vertaislainaamisen myötä lainanhakijan ja lainaajan on mahdollista toimia suoraan ilman pankkia olemasta välissä. Ideana vertaislainaaminen on verrattavissa vaikkapa Uberiin tai Airbnb:n, jossa toimiva ja kustannustehokas palvelu yhdistää tarpeen ja tarjonnan tehokkaasti toisiinsa ilman mitään välikäsiä.

Useassa vertaislainapalvelussa lainanhakija saa itse päättää laina-ja korkovaatimukset lainalleen, mutta ennen lainansaamista tulee lainanantajan hyväksyä ehdot, joiden mukaan laina annetaan. Täten lainanantaja voi antaa lainan sille lainanhakijalle, joka tarjoaa parhaimman tuoton. Lainanhakijat luottoluokitellaan, joten lainan korko kulkee käsi kädessä lainanhakijan luottoluokituksen kanssa.

Kun vertaislaina saadaan vertaislainapalvelussa vireille, lainaaja alkaa maksamaan lainaansa takaisin sovittujen ehtojen mukaisesti. Lyhennyksiä maksetaan kuukausittain, jonka vertaislainapalvelu tilittää lainan antaneelle sijoittajalle. Jos lainanhakija ei maksa lainaa sopimuksen mukaisesti takaisin, lainanvälittäjäyritys laittaa sen perintään aivan kuten minkä tahansa muunkin lainan kanssa voitaisiin tehdä. Lainanvälittäjäyritys myös tarkastaa lainanhakijoiltaan luottotiedot ennen lainan myöntämistä, mikä pienentää luonnollisesti myös sijoittajan riskiä. Luottotiedottomat henkilöt eivät voi saada lainaa.

Vertaislainoihin sijoittaminen

Sijoittajalle vertaislainaaminen voi kuulua osana sijoitusportfoliota. Se tarjoaa omaisuuslajien kesken mukavan hajautuksen, eikä esimerkiksi osakekurssien kehityksellä ole vaikutusta sen tuottoon. Vertaislainaamiselle ei tosin ole vielä sääntelyä, joten sijoituksella ei ole mitään suojaa ja täten siihen liittyy luottotappioriski. Lainaamalla pieniä määriä usealle lainanhakijalle lainanantajalla on mahdollisuus minimoida luottotappioriski. Tämä vähentää riskiä liittyen siihen, etteivät yksittäisen lainan maksuongelmat vaikuta liikaa lainaamisen kokonaistuottoon.

Vertaislainoissa sijoittajien kiinnostuksen kohteita ovat eritoten niissä olevat hyvät tuottomahdollisuudet, jotka ovat korkeammat verrattuna perinteisiin sijoitusmuotoihin, kuten esimerkiksi osakkeisiin ja rahastoihin.

Sijoittaminen vertaislainoihin on melko helppoa ja yksinkertaista, koska se tapahtuu digitaalisen verkkopalvelun kautta. Niihin voi myös säästää kuukausittain ja sijoittamisen voi myös tarvittaessa automatisoida. Kertyneet tuotot on mahdollista myös sijoittaa uudelleen, jolloin pääsee nauttimaan niin sanotusta korkoa korolle-efektistä.

Vertaislainasijoittamisen plussat

 • Alkuun pääsee pienilläkin pääomilla
 • Korkea tuotto-odotus
 • Riskiä voi pienentää oleellisesti hajauttamalla useisiin lainoihin
 • Hajautushyöty sijoitussalkkuun muiden sijoitusmuotojen rinnalle
 • Sijoittajalle kuluton (pl. tuotosta menevät verot)
 • Ei vaadi aktiivista markkinoiden seuraamista
 • Helppoa digitaalisen alustan avulla

Vertaislainasijoittaminen on vielä suhteellisen uusi juttu, joten siihen liittyy myös jonkin verran ennakkoluuloja, aivan kuten kaikkeen uuteen yleensä. Epätietoisuus liittyy lähinnä lainan riskeihin ja tuottoihin.

Millä summalla aloittaa vertaislainasijoittaminen?

Vertaislainasijoittamisesta tekee kiinnostavan se, että sen voi aloittaa pienilläkin summilla. Hyvin hajautetun vertaislainasalkun saa koottua jo muutamalla tuhannella eurolla ja kaikista pienin summa on 25 euroa lainaa kohden. Vertaislainat kiinnostavat myös aloittavia sijoittajia pienen aloituspääoman vuoksi.

Yksittäisessä lainassa olevan takaisinmaksuriskin vuoksi vertaislainasalkku on syytä hajauttaa hyvin. Osakesijoittamisessa hyvä hajautus on mahdollista saada jo 6-10 yhtiöllä, mutta vertaislainasijoittamisessa kannattaa hajauttaa laajemmin ainakin sataan eri lainaan. Tällöin hyvin hajautetun vertaislainasalkun on mahdollista saada koottua vähintään 2500 eurolla.

Vertaislainojen tuotto

Sijoituksena vertaislaina voi parhaimmillaan tuoda sijoittamalle pääomalle jopa keskimäärin kymmenien prosenttien tuoton. Niistä voi odottaa n. 4-12 prosentin tuottoa ennen veroja. Jotkut esimerkkisalkut ovat tuottaneet jopa yli 20 prosenttia, eli korkeimpiinkin tuottoihin on mahdollista päästä. Tämä on kuitenkin riippuvainen palveluntarjoajasta ja lainansaajan luottoluokituksesta.

Vertaislainojen korkeat tuotot tuovat mukanaan lainanottajalle melko korkeat korot ja kulut. Todelliset vuosikorot voivat olla korkeimmillaan jopa yli 50 prosenttia, mutta yleensä kuitenkin noin 15-30 prosenttia. Tosin joissain vertaislainapalveluissa korot voivat liikkua matalammalla tasolla.

Koska vertaislainaa pystyy nostamaan nopeasti ja ilman vakuuksia, tämän vuoksi siihen sisältyy korkeat korot. Verrattuna pankkilainaan vertaislaina on lainanottajalle nopeampi ja tehokkaampi vaihtoehto, mutta sen hinta on sen sijaan korkeampi. Yleensä mitä nopeammin lainaa on mahdollista nostaa, sitä korkeammaksi käy lainan kustannukset. Lainanottajan maksukyvyllä on vaikutusta lainan ehtoihin. Vertaislainojen yleistyessä ennustetaan niiden korkojen laskevan pankkien kulutusluottojen tasolle noin 10 prosenttiin.

Vertaislainan takaisinmaksuriski

Keskeinen vertaislainojen riski liittyy siihen, että lainanottaja ei maksa lainaansa takaisin. Tällöin kasvaa riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Tätä riskiä on mahdollista pienentää hajauttamalla vertaislainat kymmeniin eri lainoihin, jolloin lainojen hyvä tuotto kumoaa joitain mahdollisia luottotappioita. Vertaislainapalveluista löytyy automaattitoiminnot, joilla sijoitus on mahdollista hajauttaa jopa tuhansiin eri lainoihin.

Jos lainanottaja ei maksa lainaa takaisin, saatava siirtyy perintään ja viime kädessä peritään oikeusteitse. Tiettyihin lainamuotoihin Suomessa pätee myös rajattu riski, sillä maksamattomat saatavat myydään perintäyhtiölle yleensä noin 70 prosentilla alkuperäisestä lainamäärästä. Eli riski pääoman menettämiseen etenkin hyvin hajautetun vertaislainasalkun kanssa on aika vähäinen. Toistaiseksi luottotappiot ovat pysytelleet aika maltillisella tasolla ja keskimääräiset tuotot sisältävät myös toteutuneet luottotappiot. Yleinen taloustilanne vaikuttaa luonnollisesti luottotappioiden määrään.

Lisäksi sijoittaja voi itse päättää haluaako sijoittaa korkean vai matalan riskiluokan lainoihin. Vertaislainapalvelut teettävät jokaiselle lainanhakijalle lainan riskiä kuvaavan luottoluokituksen.

Vertaislainasijoittamisen riskit

Aivan kuten kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen, myös vertaislainaukseen liittyy riskejä. Keskeisin riski on luottotappioriski, mikä tarkoittaa sitä, että lainanottaja ei maksa lainaa takaisin. Muita riskejä ovat:

 • Likviditeettiriski
 • Markkinariski
 • Juridiset riskit
 • Palveluntarjoajariski (esimerkiksi konkurssi, teknologia, turvallisuus)

Luottotappioriskiä on mahdollisuus pienentää hajauttamalla sekä valitsemalla lainanhakijoilta parhaimman luottoluokituksen. Vertaislainapalvelut antavat lainanhakijoiden maksukyvyn mukaisen luottoluokituksen. Luottoluokitustekniikat paranevat koko ajan, eli se mahdollistaa helpomman luottoriskin tunnistamisen tulevaisuudessa. Lainansaajalla ei saa olla maksuhäiriömerkintää luottotiedoissaan. Myös palveluissa oleva rajattu luottotappioriski pienentää riskiä.

Vertaislainasijoittaminen on vielä varsin uusi tuttavuus, joten siihen liittyviä riskejä on luonnollisesti vielä hankala arvioida. Rahoitusmarkkinoilla ja yleisen taloustilanteen muutoksilla saattaa olla vaikutus vertaislainasijoittamisen riskeihin. Myös joukkorahoitusta ja pienlaina-alaa koskevat juridiset ja verotukselliset päätökset voivat vaikuttaa osaltaan sijoituksen riskeihin sekä tuottoihin.

Sijoittajaan kohdistuu myös palveluntarjoajariski. Vertaislainasijoittamiseen kannattaa valita luotettava vertaislainapalveluntarjoaja, koska sijoittajat eivät välttämättä pysty perimään sijoittamiaan varojaan palveluntarjoajan mahdollisessa konkurssi- tai väärinkäyttötilanteessa. Riskejä saattaa liittyä myös lainapalveluiden teknologiaan ja turvallisuuteen, tosin niitä on melko vaikea arvioida. Palveluntarjoajariskiä on mahdollista pienentää valitsemalla luotettava palveluntarjoaja.

Kenelle vertaislainasijoittaminen sopii?

Vertaislainat ovat löytäneet tiensä etenkin piensijoittajien suosioon johtuen siitä, että aloituspääomat ovat pienempiä verrattuna moniin muihin sijoitusmuotoihin. Lisäksi vertaislainat sopivat myös isommille sijoittajille, yrityksille sekä instituutioille osaksi sijoitussalkkua tarjoamaan hajautushyötyjä sekä tuotteliaammaksi vaihtoehdoksi osake-ja korkosijoittamisen rinnalle.

Vertaislainasijoittamisessa hyvän hajautushyödyn saa hajauttamalla sijoitukset esimerkiksi sataan eri lainaan ja erilaisiin luottoluokituksiin. Tämä on myös mahdollista automatisoida vertaislainasijoituspalvelussa. Hajautetun vertaislainasalkun pystyy koostamaan paljon pienemmällä vaivalla kuin esimerkiksi osakesijoittamisessa. Sijoitusrahastojen kautta tosin hajautushyödyn saa vieläkin helpommalla tavalla.

Vertaislainat eivät välttämättä ole sopivia sellaisille sijoittajille, jotka painottavat sijoituksissaan eettisiä puolia. Osakesijoittamisessa sijoitetaan yritykseen, raaka-ainesijoituksessa raaka-aineeseen, asuntosijoittamisessa asuntoon, mutta vertaislainat ovat myös velka toiselle henkilölle sijoituksen ohella. Vertaislainapalveluissa piilee myös riski lisätä suomalaisten velkaantuneisuutta.

Vertaislainojen verotus

Viime vuosien puheenaiheena ollut vertaislainojen verotus on aiheuttanut kysymyksiä niin sijoittajille kuin verottajallekin. Vertaislainoja verotetaan pääomatuloina, esimerkiksi vuonna 2020 vertaislainojen tuotosta maksettiin 30 prosenttia pääomatuloveroa 30 000 euroon asti ja kalenterivuoden aikana sen ylittävältä osuudelta 34 prosenttia. Vertaislainojen tuottoihin kuuluvat niistä saadut korkotuotot sekä myyntivoitot, mikäli laina myydään voitolla sen voimassaoloaikana.

Vertaislainat poikkeavat verovähennysoikeuden osalta muista korkosijoituksista. Muiden korkosijoitusten verotus tapahtuu lähdeveron mukaan eikä niiden tappioita voida vähentää verotuksessa. Verottajan näkökulmasta vertaislainat ovat arvopapereita, joiden myötä niiden luovutus- sekä luottotappiot ovat verovähennyskelpoisia. Pääosin vertaislainojen verotus on yhdenmukaista osakkeiden verotuksen kanssa.

Miten aloittaa vertaislainasijoittaminen?

Vertaislainasijoittaminen kannattaa aloittaa tutustumalla ensin kotimaisiin ja ulkomaisiin vertaislainapalveluntarjoajiin ja valitsemalla niistä luotettavimmat. Palveluntarjoajariskin pienentämiseksi kannattaa sijoittaa 2-3 eri palveluun vertaislaina-alustan kautta Tässä kannattaa vertailla kotimaisia tunnetuimpia palveluntarjoajia. Palvelun avaaminen on hyvin toimivien digitaalisten alustojen myötä erittäin nopeaa ja helppoa.

Seuraavaksi kannattaa selvittää millaisia kuluja vertaislainapalveluissa on sekä miten nopeasti rahat on mahdollista saada sijoituksesta takaisin ja millaisia kustannuksia siihen sisältyy. Kannattaa tutustua myös palveluiden kriteereihin, joilla arvioidaan lainanottajien luottokelpoisuutta. Lisäksi on hyvä ottaa selvää miten perintätilanteissa toimitaan ja kenen kuuluu maksaa kustannukset.

Luottoriskin madaltamiseksi vertaislainasijoitukset kannattaa hajauttaa ainakin sataan eri lainaan. Digitaaliset alustat tarjoavat palveluita, joiden avulla hajautus on vaivatonta tehdä.

On syytä pitää myös mielessä, että jos sijoittaa vain korkeimman tuoton tarjoaviin lainoihin, luottotappioriski saattaa kasvaa liian suureksi. Siksipä vertaislainasijoitukset kannattaa hajauttaa matalan, keskitason ja korkeamman luottoriskin lainoihin parhaimman kokonaistuoton saamiseksi.

Vertaislainapalvelut Suomessa

Fixura on ollut markkinoilla jo vuodesta 2010. Sen mukaan vertaislainojen keskimääräinen vuosituotto on vuosina 2010-2019 ollut 6,25 prosenttia huomioiden luottotappiot. Se ei myy erääntyneitä lainoja perintäyhtiöille.

Lainaaja.fi on perustettu vuonna 2010 Vertaislaina Oy:n toimesta. Se on kasvanut vahvasti etenkin vuodesta 2015 alkaen Front Group Oy:n ostaessa yhtiön osakekannasta enemmistön. Lainaaja.fi ei enää myönnä uusia vertaislainoja syksyn 2019 voimaan astuneen kulutusluottojen korkokaton myötä, vaan se keskittyy yritysrahoitukseen Front Kasvurahoitus-palvelun kautta.

Fellow Pankki tuli markkinoille vuonna 2013 ja se on suurin joukkorahoituspalvelu. Sen suurin liiketoiminta-alue on Suomi, mutta se hakee kasvua myös ulkomailta. Pörssiin se listautui vuonna 2019. Fellow Pankki kertoo sijoittajien saaneen n. 6-9 prosenttia tuottoa luottotappiot mukaan lukien.

P2P-lainat yhteenveto

Vertaislainojen suurin hyöty verrattuna sen moniin muihin sijoitusmuotoihin, on korkeampi tuottomahdollisuus. Niihin ei liity osakesijoittamiseen tyypillisesti kuuluvaa arvonheiluntaa ja ajoittamisen vaikeutta. Etuna on myös helppo hajautusmahdollisuus pieniäkin summia käyttämällä.

Vertaislainasijoitusten hallinnointi on myös paljon helpompaa verrattuna moniin muihin sijoitusmuotoihin, kuten esimerkiksi osakkeisiin tai asuntosijoittamiseen.

Sijoitusmuotona vertaislainat ovat vielä melko tuoreita, eikä kukaan tiedä mihin suuntaan vertaislaina-ala kehittyy tulevaisuudessa. Tällä hetkellä vertaislainat ovat kuitenkin mahdollinen sijoitusmuotovaihtoehto pienillä pääomilla aloittavalle sijoittajalle kuten myös niille isommille sijoittajille, joiden tavoitteena on hajautushyöty ja korkeampi vaihtoehtoinen tuotto.