Etusivu » Sijoittaminen » Osinkokalenteri 2020 – tämän vuoden osingot

Osinkokalenteri 2020 – tämän vuoden osingot

Osinko-osakkeet ovat olleet jo pitkään suosittuja sijoittamisen kohteita, sillä ne tarjoavat sijoittajilleen mahdollisuuden tasaiseen tulovirtaan. Osingot ovat kuitenkin pitkälti sidottuja talouden ylä- ja alamäkiin, ja on sanomattakin selvää, että vuoden 2020 alkupuoli on ollut osinkomarkkinoiden kannalta varsin mielenkiintoinen. Katsotaanpa alta tarkemmin, miltä vuoden 2020 osinkokalenteri näyttää, ja miten maailman tilanne on niihin vaikuttanut.

Numeroita

Osinkokalenteri 2020

Osinkojen tulovirta perustuu osinkoihin sijoittamiseen, minkä ansiosta sijoittaja voi omistaa seuraavana vuotena enemmän. Puhumme toisin sanoen korkoa korolle -ilmiöstä, joka on kärsivälliselle sijoittajalle suoraviivainen ja järkevä strategia.

Sijoittajille vuoden tärkein kalenteri lieneekin osinkokalenteri. Osinkokalenteri kerää pörssiin listautuneiden yhtiöiden uusimmat osingot yhteen ja samaan paikkaan, josta sijoittajat ja sijoittamisesta kiinnostuneet voivat tarkastella näiden yhtiöiden osinkoja, seurata niiden arvon nousua ja laskua sekä tietysti ostaa ja myydä osinko-osakkeita.

Osinkokalenteria tarkasteltaessa huomiota kannattaa kiinnittää seuraaviin neljään termiin, jotka ovat osingon irtoamispäivä, täsmäytyspäivä, maksupäivä ja kasvuprosentti. Osingon irtoamispäivällä tarkoitetaan pörssiyhtiön yhtiökokouksen seuraavaa päivää. Suomessa sijoittajat ovat oikeutettuja osinkoon silloin, kun he omistavat osakkeen irtoamispäivää edeltävänä iltana.

Täsmäytyspäivällä puolestaan tarkoitetaan arvo-osuusjärjestelmän päivää, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen voidaan määritellä. Tämä päivämäärä voidaan asettaa aikaisintaan kolmannelle selvityspäivälle siitä päivästä, jolloin yhtiökokous on pidetty.

Osingon maksupäivä taas viittaa siihen yhtiökokouksessa päätettyyn päivämäärään, jolloin osinko tullaan maksamaan. Helsingin pörssissä tämä päivämäärä on yleensä yhtiökokouksen jälkeinen kolmas pankkipäivä. Kansainvälisillä markkinoilla useat yhtiöt poikkeavat hieman tästä maksupäivästä, sillä useimmissa tapauksissa tämä päivämäärä asetetaan viidennen yhtiökokouksen jälkeiselle päivälle.

Neljäs, mutta ei vähäisin termi, johon osinkokalenterissa kannattaa kiinnittää huomiota, on tietysti osingon vuosittainen kasvuprosentti. Tämä kasvuprosentti lasketaan seuraavalla kaavalla: (uusin osinko/lähtöosinko) ^ (1/vuosien määrä) – 1 * 100. Onneksi tästä laskukaavasta sijoittajien ei juurikaan tarvitse huolehtia, sillä osinkokalenterin kasvuprosentit on laskettu taulukkoon jo valmiiksi.

Osinkoennusteet 2020

Osinkoennusteet ovat ennakkoarvioita, joita pörssimarkkinoiden asiantuntijat ja analyytikot tekevät jokaiselle kalenterivuodelle. Osinkoennusteet ovatkin nimensä mukaisesti ennusteita, jotka perustuvat edellisten vuosien tulokseen sekä muihin saatavilla oleviin tietoihin. Osinkoennusteiden tehtävänä ei kuitenkaan ole kertoa mustaa valkoisella, mihin osinkoihin kannattaa sijoittaa ja mihin taas ei. Hyvänä esimerkkinä tästä voimme käyttää Nordeaa ja Sampoa, joiden odotettiin kasvattavan syksyllä 2019 osinkojaan. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että molemmat yhtiöt päättivät leikata osinkojaan selvästi.

Vuoden 2020 kevään osinkokausi Helsingin pörssissä on ollut odotetusti varsin hiljainen, sillä suurin osa pörssiin listautuneista yhtiöistä ei ole yltänyt asetettuihin ennusteisiin, ja vielä harvempi on nämä ennusteet ylittänyt. Samalla on kuitenkin voitu huomata, että kotimaiseen pörssiin listautuneet yhtiöt keskittyvät nyt entistä enemmän kasvuun, siinä missä aiemmin monien asiantuntijoiden mielestä yhtiöt uskoivat kasvattavansa tulosta maksamalla yhtiön todelliseen arvoon verrattuna liian suuria osinkoja.

Osingon kasvattajia vuoden 2020 osinkokalenterista löytyy vajaa 50 kappaletta ja näiden yhtiöiden keskimääräinen kasvuprosentti on ollut 9,5 prosentin luokkaa. Osinkokalenteriin on lisäksi listautunut viisi uutta yhtiötä, jotka eivät jakaneet osinkoja vuonna 2019.

Korkeimpia kasvuprosentteja haalivat Viking Line, Caverion ja Tikkurila. Toisaalta tässä tapauksessa huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että tämä kasvuprosentti ei niinkään ilmoittanut loistavasta tuloksesta, vaan näiden yhtiöiden kohdalla kyse oli pikemminkin edellisvuoden alhaisemmasta osingosta. Pitkällä aikavälillä vahvimpia osingonkasvattajia ovatkin ne yhtiöt, jotka ovat kasvattaneet osinkojensa arvoa vuodesta toiseen. Näistä hyviä esimerkkejä ovat muun muassa Valmet, Ålandsbanken ja Talenom.

Koronan vaikutukset osinkoihin

On sanomattakin selvää, että vuoden 2020 kevään osinkomarkkinoita on ravistellut Wuhanista maailmalle levinnyt COVID-19 eli tunnetummin koronavirus. Esimerkiksi yhtiökokouksia on suuremmissakin pörssiyhtiöissä siirretty hamaan tulevaisuuteen.

Samalla tapaa ne yhtiöt, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet osingoistaan, voivat muuttaa strategiaansa vielä useampaan otteeseen, ja sijoittajien on myös opittava elämään tilanteen mukaan. Tässä markkinoiden hyvin epävakaassa tilassa yhtiöt voivat myös päättää hyödyntää osinkojaan sen omiin tarpeisiin esimerkiksi liiketoiminnan ja työpaikkojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Tilanne elää ja muuttuu joka päivä.

Koronan aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian aikana osingoista on tullut lisäksi varsin tulenarka puheenaihe, sillä siinä samalla, kun yhtiöt jakavat edelleen osinkoja, samojen ovien takana käydään armottomia yt-neuvotteluja. Osinkojen täydellinen jäähdyttäminen ei toki tule kysymykseen, mutta samalla on varsin varmaa sanoa, että kansalaisten lisäksi myös pörssiyhtiöiden on omaksuttava koronan mukana uudenlaisia toimintatapoja.

Lopuksi

Osingot tarjoavat sijoittajille mielenkiintoisen ja usein myös kannattavan tulovirran erityisesti silloin, kun sijoittaja tuntee monipuolisesti pörssimarkkinoiden liikkeitä. Osinkokalenterin avulla sijoittajat pääsevätkin seuraamaan tiiviiseen tahtiin pörssiin listautuneiden yhtiöiden osinkoja sekä osinkokauppaan liittyviä tärkeitä tekijöitä, kuten osingon irtoamispäiviä, täsmäytyspäiviä, maksupäiviä sekä ennen kaikkea kasvuprosenttia.

Koska osinkomarkkinoilla mikään ei ole varmaa, alaa tuntevien analyytikkojen laatimien osinkoennusteiden pohjalta monet sijoittajat voivat tehdä tärkeitä päätöksiä tulevien osinkojen myyntiä ja ostoa varten. Sekä kotimainen että kansainvälinen pörssi kulkevat kuitenkin käsi kädessä talouden kanssa ja erityisesti kevät 2020 on osoittanut, miten pienen pieni virus voi johtaa epävakaaseen tilaan kokonaisen maailmantalouden. Tällöin onkin tärkeää, että sijoittaja pysyy maltillisena omia sijoituksia koskevissa päätöksissä ja analysoi tarkkaan osakekalenterin nousuja ja laskuja.