Osakesijoittaminen

Osakesijoittamisesta monelle saattaa ensimmäiseksi tulla mieleen Martin Scorsesen elokuva Wolf of Wall Street, joka kertoo leveästi elävästä ja häikäilemättömästä pörssihaista, joka naulaa päivittäin miljoonien myyntivoittoja osakemarkkinoilla. Todellisuudessa osakesijoittamisen voi aloittaa kuka tahansa, joka haluaa luoda taloudellista turvallisuutta itselleen tai jälkikasvulleen. Osakesijoittaminen on ollut historian saatossa tuottoisin sijoitusmuoto verrattuna esimerkiksi rahastosijoittamiseen. Löydät artikkelistamme osakesijoittamiseen liittyviä aiheita ja vinkkejä.

osakesijoittaminen

Ryhtyminen osakkeenomistajaksi

Sijoittaminen ylipäätään on osa järkevää taloudenhallintaa, mutta sijoitusmuotoja on paljon erilaisia. Ennen sijoittamisen aloittamista on syytä miettiä omaa taloutta, miten usein ja kuinka paljon on mahdollista laittaa sijoituksiin rahaa. Haluaako tehdä kerralla isomman sijoituksen vai olisiko sopivampaa aloittaa sijoittaminen pienellä summalla kuukausittain osakesäästötilille.

Osakemarkkinoilla tuotto voi olla keskimäärin suurempaa kuin korkomarkkinoille tehdyissä sijoituksissa, mutta myös riskit ovat suurempia pörssiheilahtelujen vuoksi. Etenkin aloittelevan sijoittajan on järkevää laatia suunnitelma pitkäaikaiseen sijoittamiseen, sillä lyhytaikaisten sijoitusten riskit ovat suuremmat pörssikurssien volatiliteetin takia.

Ennen aloittamista on tärkeä tiedostaa osakesijoittamisen riskit ja laatia niiden pienentämiseksi suunnitelma sijoitusten hajauttamiseksi. Tuotto-odotusta miettiessä riskit kulkevat käsi kädessä, sillä isompaa tuotto-odotusta hamuavan täytyy muistaa, että tällöin riskit ovat myös isommat, kun taas pienemmällä tuotto-odotuksella riskitkin yleensä ovat pienemmät. Eri sijoitusinstrumenttien riski-tuotto -suhteeseen kannattaa perehtyä huolella.

Mikä on osake?

Osake on julkisen osakeyhtiön osuus, joka antaa oikeuden yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksissa, joita osakeyhtiöt järjestävät yleensä keväisin. Ostaessasi esimerkiksi Teslan osakkeita, ostat vähän kuin pienen palasen Teslan yritystä. Mikäli osakeyhtiö on päättänyt maksavansa osinkoja, on osakkeenomistaja eli osakas oikeutettu saamaan osinkoja.

Osakkeita syntyy osakeannissa, joka on yhtiön keino kerätä varallisuutta toimintaansa varten, jolloin uudet ja vanhat sijoittajat voivat kerryttää yhtiön pääomaa ostamalla osakkeita. Osakkeet voivat vaihtaa myös omistajaa yksityishenkilöiden välillä, toisin sanoen he voivat ostaa ja myydä osakkeita keskenään. Osakeyhtiön on mahdollista listautua pörssiin, jolloin heidän osakkeillaan voidaan käydä kauppaa pörssissä, joten tällöin kyse on pörssiosakkeista.

Pörssissä ilmoitettu osakkeen pörssikurssi on yhtiön sen hetkisen osakkeen myyntiarvo, joka määräytyy osakkeen sen hetkisestä kysynnästä ja tarjonnasta.

Osakesijoittaminen vaatii arvo-osuustilin tai osakesäästötilin

Arvo-osuustili on arvopapereiden säilytykseen tarkoitettu tili, jonka avaaminen verkossa on nykyään nopeaa ja vaivatonta. Arvo-osuustili tarkoittaa käytännössä sijoitussalkkua, sillä siellä voidaan säilyttää myös muitakin arvopapereita kuin osakkeita – esimerkiksi rahasto-osuuksia, ETF:iä tai optioita ja warranteja. Arvo-osuustiliä voidaan siis käyttää myös rahastosijoittamiseen, josta voit lukea lisää rahastosijoittamisen artikkelistamme. Yhdellä henkilöllä voi olla yksi tai useampi arvo-osuustili.


Muuta sijoittamiseen liittyvää

Tämän lisäksi yksityishenkilöllä on mahdollista olla yksi osakesäästötili, joka on Suomessa vuoden 2020 alussa lanseerattu uusi sijoittajan työkalu, jolla voidaan harjoittaa ainoastaan osakesijoittamista. Merkittävin ero näiden tilien välillä on niitä koskeva verotuskäytäntö. Osakesäästötilistä ja sen verotuksesta voit lukea lisää täältä.

Osakesijoittaminen tapahtuu verkossa – kulujen vertailu on tärkeää

Pörssiosakkeita ostettiin ja myytiin ennen vanhaan puhelimitse tai paikallisten pankkipalvelujen kautta, mutta nykyään pörssimarkkinoiden toiminnot sijoittuvat verkkoon. Joka pankilla on omat verkkoalustansa ja myös muita arvopaperinvälittäjiä on tullut mukaan alalle. Suosituimpia näistä ovatkin OP:n ja Nordean lisäksi ruotsalainen Nordnet, joka on suosittu sijoitusmarkkinoiden palveluntarjoaja.

Eri palveluntarjoajien vertailua on suositeltavaa tehdä, sillä niiden kaupankäynnin välityspalkkiot ja palvelumaksut vaihtelevat ja saattavat rakentua eri tavalla. Kannattaa myös miettiä millaisiin sijoitustuotteisiin haluaa sijoittaa, sillä eri toimijoilla voi olla omia eksklusiivisia sijoitustuotteita ja -palveluja.

Nordnetin ja monesti myös pankkien välityspalkkiohinnastot muodostuvat, siitä kuinka useasti tai kuinka suurilla summilla osakekauppaa käydään. Mitä enemmän kauppoja tekee kuukausittain tai vuoden aikana, sitä pienempiä välitysprosentteja arvopaperinvälittäjät yleensä tarjoavat asiakkaalleen. Sijoittajan on järkevä laskea aina etukäteen osakkeiden ostosta ja myymisestä aiheutuvia kuluja ja verojen suuruutta sijoitussuunnitelmaa tehdessä sekä ennen toimeksiantojen liikkeelle laskemista.

Nyrkkisääntö: 1 % kaupankäyntikulu ehdoton maksimi

Sijoitusten kuluissa pienetkin prosentin kymmenykset vuosien saatossa pienentävät korkoa korolle -efektin voimistumista yllättävän paljon. Kulut voivat kuulostaa alkuun tai lyhyellä ajalla pieniltä summilta, mutta kun ajatellaan vuosikymmenten kestoista sijoittamista tai kymmenien, satojen tuhansien tai miljoonien arvoisia sijoituksia, alkaa pienistäkin prosenteista kertymään rahallisesti isoja kuluvirtoja. Kaupankäyntikulujen takia pieniä osakeostoja ei välttämättä ole järkevää tehdä.

Hyvänä nyrkkisääntönä kannattaa muistaa, ettei kannata tehdä osakekauppoja, mikäli kaupankäyntikulut ylittävät 1 prosentin oston summasta! Tässä esimerkki siitä:

Jos 100 eurolla ostetaan osaketta, ja kaupankäyntikulu on 10 euroa / toimeksianto, tarvitaan osakkeelta 10 % arvonnousua, että ylipäätään päästään omille. Jos ostosumma olisikin 1000 euroa, niin samalla 10 euron kaupankäyntikululla arvonnousua vaaditaankin enää se 1%, jotta päästään tasoihin.

Vinkkejä osakesijoittamiseen

 1. Vertaile eri palveluntarjoajat ennen sijoittamiseen tarkoitetun tilin avaamista. Palveluntarjoajien välityspalkkioissa ja palvelumaksuissa voi olla paljonkin eroja. Valintaa tehdessä on hyvä kartoittaa, millaisiin muihin (kuin osakkeisiin) sijoitustuotteisiin aikoo sijoittaa. Osakesijoittamisen rinnalla esimerkiksi voi olla hyödyllistä harjoittaa vakaampaa rahastosijoittamista, ja eri pankeilla ja palveluntarjoajilla voi olla tähän tarkoitettuja eksklusiivisia tuotteita ja hinnastoja omille asiakkailleen.
 2. Tee sijoitussuunnitelma. Mieti omaa talouttasi ja sijoittamisen syitä. Sijoituksien aikajänne, sijoitusinstrumenttien valinta sekä salkun rakentamisen suunnitelmallisuus vaikuttavat kuinka hyvin pääset käsiksi tuottoon. Tunnista riskit ja mieti pystytkö menettämään sijoituksesi ilman, että joudut vararikkoon. Laadi hätäsuunnitelma sille, miten reagoit, jos jokin sijoituskohteesi sakkaa rajusti. Maltti kannattaa aina muistaa, mutta on hyvä myös reagoida tarvittaessa.
 3. Salkun rakenne – hajauta! Sijoituksien ajallinen hajauttaminen eli osakkeiden osto tietyin väliajoin pienentää sitä riskiä, että ostaisit osakkeita ”huonoon aikaan”. Voit esimerkiksi laatia suunnitelman ostettavista osakkeista tietyllä summalla, ja päätät sitten ostaa niitä vaikka kahdessa tai kolmessa erässä. Hajauttaminen toimialoittain on toinen tapa pienentää sijoituksien riskialttiutta. Sijoitussalkkua ei kannata rakentaa vain yhden osakkeen varaan, vaan niitä kannattaa olla useampia. Sijoita aina vähintään kolmeen eri osakkeeseen, jotka ovat eri toimialoilta. Tällöin vältät koko salkun arvon alenemisen, jos jokin yksi toimiala sakkaa pahasti.
 4. Tunne sijoituskohteesi. Ota selvää yhtiöstä, jonka osakkeisiin aiot sijoittaa. Seuraa heidän toimintaansa ja ulkoista viestintää sekä tutkaile liiketoiminnan lukuja ja arvioi tulevaisuuden näkymiä. Sisäistä, millaista yhtiön liiketoiminta on, mistä yhtiön tulot muodostuvat ja mitkä voivat olla riskejä yhtiön menestykselle. Mieti, kuinka vahva asema kyseisellä yhtiöllä on alallaan sekä miten kyseisellä alalla menee yleisesti tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.
 5. Seuraa mitä maailmalla tapahtuu. Lue sijoittamisesta ja ota oppia sijoitusasiantuntijoiden vinkeistä sekä seuraa miten sijoituskohteillasi menee. Muun muassa Nordnetillä on kattava valikoima sijoitusmaailmaan liittyvää sisältöä verkkosivuillaan ja Youtube-kanavallaan. Samoin Kauppalehden ja Talouselämän julkaisuja kannattaa seurata pysyäkseen kartalla mitä maailmalla tapahtuu. Hyvää sijoitustietoutta sisältävät myös seuraavat palvelut:
  • Morningstar
  • Inderes
  • Shareville
  • Nordnet Trader’s Club
 6. Pidä pää kylmänä. Sijoita sen verran kuin sinulla on varaa menettää. Jos osakekurssi lähtee laskuun, ole maltillinen, sillä on mahdollista, että hetken päästä kurssi on taas nousussa ja notkahdus on vuositasolla vain pieni käyrän käppyrä. Toimi suunnitelmasi mukaan.

Osakkeiden tuotto – myyntivoitto ja osinko

Miten osakkeet sitten tuottavat, miten niistä voi saada tuloja? Sijoittajan valitessa ostettavia osakkeita hänellä on edessään valinta – sijoittaako osakkeisiin odottaen niiden arvon nousua vai sijoittaako osinkoja maksavan yhtiön osakkeisiin eli osinko-osakkeisiin. Täytyy muistaa, että molemmat tavat ansaita tuottoa kuuluvat pääomatuloveron alaisuuteen – veroprosentti on 30, kun pääomatuloja on vuodessa alle 30 000 euroa, jonka yli menevältä osuudelta prosentti on 34. Osingoista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa.

Osakkeen arvonnoususta myyntivoittoa

Osakkeen arvonnousun hyöty realisoituu vasta sitten, kun osakkeet myydään ostohintaa kalliimmalla, jolloin saadaan luovutusvoittoa eli myyntivoittoa. Osakkeita myyvän kannattaa laskea jo etukäteen, paljonko myyntivoitoista tulevista pääomatuloista peritään veroja. Apunasi toimii tämä pääomatuloverolaskuri.

Monet sijoittajat pitävät eräänä sijoitusvaihtoehtona kasvuosakkeita, jotka ovat osakkeita, joiden arvon oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Tällaisen yhtiön markkina-arvo on korkealla vaikkei yhtiön taseesta laskettava kirjanpitoarvo vielä sitä suoranaisesti kerro. Teknologia- ja pelialan huippuyritykset ovat hyviä esimerkkejä kasvuosakkeista. Kasvuosakkeisiin sijoittavan täytyy muistaa, että vaikka on mahdollisuus osakkeiden arvon moninkertaistumiseen, on myös aina olemassa riski sijoitusten häviämiselle, jos yritys ei lunastakaan odotusarvoaan.

Pörssiyhtiöt maksavat osinkoja yleensä keväisin

Toinen tapa saada pääomatuloa osakkeista on osingot. Yhtiöt jakavat liiketoiminnasta saatuja voittoja osinkoina osakkeenomistajilleen. Yleensä keväisin pidettävissä yhtiökokouksissa tulee tietoa yhtiön osingonjaosta, sen suuruudesta ja ajankohdasta. Vaikka yleensä osinkoja maksetaan kerran vuodessa, voi jotkin yhtiöt jakaa puolivuotisosinkoja, kvartaali- tai lisäosinkoja.

Sijoittajan kartoittaessa kohdeyrityksiä, hänelle on tärkeä tieto maksaako yhtiö osinkoja, milloin ja minkä verran. Yhtiöiden osinkotiedot löytyvät muun muassa vuosittaisesta osinkokalenterista. Oleellista on osingon irtoamispäivä, koska jos omistaa yhtiön osaketta ennen tuota päivää, on oikeutettu saamaan osinkoa.

Osingoista 15 prosenttia on verovapaata pääomatuloa, joten verotuksen alaiseksi jää 85 prosenttia osingoista. Esimerkki: Tytti saa Yritys X:ltä 1000 euroa osinkoa. Tästä osuudesta 150 euroa on verovapaata, jolloin 850 eurosta verotetaan pääomatuloveron mukaisesti 30 prosenttia eli 850 * 0,3 = 255 euroa. Tällöin Tytille jää käteen verotuksen jälkeen 1000 – 255 = 745 euroa. Käytännössä osingoista verotetaan 25,5 prosenttia (85 prosentista 30 prosenttia).

Korkoa korolle – Osakesäästötili vs. Arvo-osuustili

Sijoittajalla voi olla esimerkiksi käytössään arvo-osuustili rahastosijoittamista varten tai osakesijoittamista varten, kuin myös osakesäästötili pitkäaikaisia osakesijoituksia varten. Vuoden 2020 alussa lanseeratun osakesäästötilin hyödyistä käydään edelleen keskustelua, mutta ei voi olla kiistämättä sitä faktaa, etteikö osakesäästötilin verohuojennuksesta olisi etua pitkän aikajänteen sijoittajalle.

Osakesäästötilillä tehdyistä myynneistä ja saaduista osingoista peritään veroja vasta, kun tililtä tehdään nostoja ulos. Tämä tarkoittaa siis, että kun osakesäästötilille maksetaan osinkoja tai osakesäästötilillä olleita sijoituksia myydään voitollisesti, niistä ei vielä peritä veroja, ellei niitä nosteta rahaksi omalle tilille. Tämän ansiosta sijoittajalle jää niistä isompi siivu osakesäästötilille uudelleen sijoitettavaksi. Ja kun sijoitukset kasvavat korkoa nopeammin, kiihtyy samalla korkoa korolle -ilmiö, jota havainnollistamaan olemme laatineet verkkosivuillemme korkoa korolle -laskurin.

Nordnetin asiantuntija Martin Paasin mukaan osakesäästötilillä sijoittaminen on suositeltavaa aloittaa mahdollisimman aikaisin, sillä korkoa korolle -ilmiön hyötyvaikutusta on vaikea saada kiinni myöhemmin isollakaan alkusijoituksella.

Yhteenveto

Osakesijoittaminen voi alkuun kuulostaa monimutkaiselta, mutta todellisuudessa sijoittamisen aloittaminen on suhteellisen yksinkertaista, kunhan ottaa aluksi hieman selvää salkunrakentamisesta, laatii itselle sopivan sijoitussuunnitelman, sisäistää riskit ja miten niitä minimoidaan. Sijoittaminen vaatii, että ymmärtää, miten markkinat toimivat sekä korkoa korolle -efektin periaatteen tai miten suuret kulut voivat syödä tuottoja pitkässä juoksussa yllättävänkin paljon.

Pitkäjänteisyyttä sijoittaminen siis vaatii, joten suunnitelmallisuudella on tässäkin elämän osa-alueella paljon hyötyä. Alkuun kannattaa kysellä tuttavilta kokemuksia osakesijoittamisesta tai sijoittamisesta yleensä ja lukea sijoittamiseen liittyvää kirjallisuutta tai kuunnella podcasteja.

Sijoittamisesta voi helposti muotoutua mielenkiintoinen, elämänmittainen harrastus, johon voi jäädä vähän kuin koukkuun. Ylimääräistä jännitystä siitä ei kannata lähteä hakemaan, vaan pitkäaikaisen vaurauden tuomaa turvaa järkevillä ratkaisuilla, joita voi myöhemmin vaikka opettaa jälkeläisilleen.

Voit lukea lisää sijoittamisen aloittamiseen liittyvistä vinkeistämme täältä!

Usein kysyttyä

Mitä on osakesijoittaminen?
Pörssiosakkeiden ostamista ja myymistä. Suurin osa sijoittajista kuitenkin vain pitää osakkeitaan, jolloin puhutaan osakesäästämisestä. Mitä vähemmän sijoittaja ostaa ja myy edestakaisin osakkeita, sitä vähemmän hän maksaa kaupankäynnistään palkkioita välittäjälle.
Miten aloittaa osakesijoittaminen?
Osakesijoittaminen kannattaa aloittaa tutustumalla rauhassa aiheeseen. Monet välittäjäpalvelut ovat tuottaneet viime vuosina paljon ilmaista sisältöä aiheen ympäriltä , josta voi olla aloittelijalle hyötyä. Sijoittamisen aloittamista ei kuitenkaan kannata lykätä liikaa, sillä tuotot eivät kerry markkinoilla poissa ollessa.
Miten osakesijoittaminen toimii?
Osakesijoittaminen toimii pankin tai osavälittäjän kautta. Osakkeita voi ostaa pörssien ollessa auki toisilta osakkeisiin sijittaneilta tahoilta. Ostaessa tai myydessä osakkeita, henkilö maksaa tyypillisesti pankille välityspalkkion, joka vaihtelee noin 3 - 10 euron välillä. Mikäli välityspalkkio on yli 1% kaupan suuruudesta, kaupankäynti ei ole henkilön kannalta kovin kannattavaa.