Etusivu » Sijoittaminen » Osakesäästötili

Osakesäästötili

Osakesäästötili on sijoitusmaailman tuorein uutuus, joka tietyllä tapaa korvaa perinteisempiä sijoitustapoja. Osakesäästötilin ylivoimainen etu muihin verrattuna on se, että käytävistä kauppatapahtumista veroja maksetaan vain kun tililtä tehdään nostoja. Mitä muita ominaisuuksia se tarjoaa sijoittajalle? Ota selvää alapuolelta.

Pörssikäyrä ja suurennuslasi

Vuoden 2020 alusta lähtien eri pankit ja rahoituslaitokset ovat voineet alkaa tarjota sijoittamisesta kiinnostuneille yksityishenkilöille perinteisen arvo-osuustilin lisäksi myös osakesäästötiliä sijoittamisen työkaluksi. Eri tilityypit eivät sulje toisiaan pois, vaan halutessaan sijoittajalla voi olla käytössään sekä arvo-osuustili että osakesäästötili erilaisia sijoitustuotteita varten.

Osakesäästötilillä yksityishenkilö käy osakekauppaa

Osakesäästötilille siirretyillä varoilla voi käydä kauppaa pörssilistatuilla osakkeilla, ja tili onkin nimensä mukaisesti tarkoitettu ainoastaan osakesijoittamiseen. Muihin sijoitustuotteisiin, kuten esimerkiksi erilaisiin rahastoihin sijoittaminen ei osakesäästötilin kautta ole mahdollista.

Palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille, eikä tilin avaaminen edellytä täysi-ikäisyyttä, joten halutessaan osakesäästötilin voi avata myös esimerkiksi omalle lapselleen. Alaikäinen ei kuitenkaan voi käydä osakekauppaa, joten alle 18-vuotiaan lapsen tilitunnuksia hallinnoi huoltaja.

Tilejä voi olla kullakin henkilöllä vain yksi kappale, yhdessä pankissa tai rahoituslaitoksessa. Tätä rajoitusta valvotaan tarkkaan, ja useampien tilien avaaminen johtaa verottajan toimenpiteisiin.

Tallettaminen ja omistusten siirto osakesäästötilille

Osakesäästötilille on mahdollista siirtää varoja enintään 50 000 euroa joko yhdellä kerralla tai pienemmissä erissä. Osinkojen ja myyntivoittojen myötä tilin kokonaisarvo voi kuitenkin olla tätä huomattavasti suurempi.

Rahatallettamisen pystyy automatisoimaan palveluntarjoajan verkkosivujen ja verkkopankin kautta, joten pitkäaikaissijoittajien on helppoa tehdä esimerkiksi pieniä talletuksia vaikka kuukausittain. Pankit ja Nordnet tarjoavat erilaisia pitkäaikaissäästösopimuksia osakesäästötileille.

Osakesäästötilille ei voi siirtää jo omistamiaan osakkeita sellaisenaan, vaan ne täytyy ensin myydä, ja vasta sen jälkeen on mahdollista siirtää niiden tuottamat varat tilille, jonka jälkeen ne voi halutessaan ostaa samaa osaketta takaisin itselleen. Tilin haltija tekee itsenäisiä päätöksiä tilille siirretyillä varoilla käymästään osakekaupasta. Ostetut osakkeet ovat normaaliin tapaan hänen nimissään, ja hänellä ovat käytössään kaikki osakkeenomistajan oikeudet, kuten esimerkiksi äänioikeus yhtiökokouksissa.

Osakesäästötilin verotus

Uutta osakesäästötilin konseptissa on arvo-osuustiliin verrattuna se, että verotusta on huomattavasti yksinkertaistettu. Osakesäästötilin kautta saadut osingot ja myyntivoitot ovat tapahtumahetkellä verottomia, ja 30–34 prosentin pääomatulovero tuoton osuudesta maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun ne nostetaan tililtä käyttöön. Tällöin verotus ei vaimenna korkoa korolle -ilmiötä, vaan korko pääsee kasvamaan nopeammin.

Tämän verotuskäytännön varjopuolena tosin on, että mahdolliset myyntitappiot eivät ole tapahtumahetkellä verovähennyskelpoisia. Tappiota voidaan hyödyntää verovähennyksinä pääomatulojen verotuksessa vasta siltä vuodelta, kun osakesäästötili suljetaan.

Osakesäästötili kannustaa aloittamaan sijoittamisen

Osakesäästötilin konsepti on tarkoitettu kaikille säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille suomalaisille yksityishenkilöille. Sijoittaminen on mielenkiintoinen, hyödyllinen ja yleissivistävä harrastus, ja alan asiantuntijat kannustavatkin jokaista suomalaista perehtymään aiheeseen edes perusteiden verran. Sijoittaminen mielletään yhä jossain määrin varakkaan kansanosan toiminnaksi, ja esimerkiksi vailla totuuspohjaa olevat kuvitelmat sijoittamisen vaatimasta valtavasta alkupääomasta saattavat nostaa kynnystä tutustua asioihin tarkemmin. Alkuun voi kuitenkin päästä jo varsin kohtuullisilla summilla, ja oman talouden suunnittelun tehostamisella sijoittamisen aloittamiseen tarvittava rahamäärä vapautuu käyttöön yllättävän helposti. Voit lukea täältä lisää sijoittamiseen liittyvistä aiheista.

Sijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, ja etenkin sijoittajan uran alkutaipaleella suurin haaste voi olla kyky pysyä rauhallisena pörssikurssien sahatessa. Paniikki pyrkii helposti mieleen varsinkin silloin, kun käyrät näyttävät pahaenteisen laskusuhdanteisilta.

Perinteistä arvo-osuustiliä ja osakesäästötiliä vertailtaessa on esitetty laskelmia, joiden mukaan osakesäästötili sijoitustyökaluna hyödyttää etenkin niitä sijoittajia, jotka tekevät kotimaista osakekauppaa runsaasti ja aktiivisesti, ja joilla on sijoituksia erityisesti suuria osinkoja maksavissa yrityksissä. He saavat siten esimerkiksi parhaan nopean hyödyn irti osinkojen ja myyntivoittojen verottomuudesta. Toisaalta Korkoa korolle -periaatteen suurimmat edut realisoituvat vasta vuosien kuluessa verottomien tuottojen vähitellen kertautuessa, joten siinä mielessä osakesäästötili hyödyttää myös pitkälle tulevaisuuteen tähyäviä sijoittajia.

Osakesäästötilin plussat ja miinukset

Verohyödyt kiihdyttävät Korkoa korolle -ilmiötä

Piensijoittajan näkökulmasta yksi osakesäästötilin tärkeimmistä hyvistä puolista on sen yksinkertaistettu verotus ja monimutkaisen byrokratian puuttuminen. Keskiössä on itse sijoittaminen, ja tilin omistaja voi keskittyä analysoimaan markkinoita ja suunnittelemaan mielenkiintoisia kauppoja ilman tarvetta uhrata ajatustakaan veroasioille ennen kuin vasta siinä vaiheessa, kun tililtä halutaan nostaa varoja pois. Verottaja on kiinnostunut siis vain siitä, paljonko tilille laitetaan rahaa, mikä on arvonnousu ja paljonko rahaa on nostettu. Nämä tiedot verottaja saa palveluntarjoajilta automaattisesti.

Toinen osakesäästötilin merkittävä etu on niin sanotun Korkoa korolle -ilmiön hyödyntäminen, jota tarkastellaan lähemmin seuraavassa kappaleessa. Tilin sisäinen veroprosentti on 0, ja niinpä aiemmin veroihin kuluneen osuuden voi nyt hyödyntää täysimääräisesti sijoittamalla sen saman tien uudestaan. Esimerkiksi arvo-osuustilin kautta sijoitettaessa kaikista voitollisista kaupoista ja osingoista on maksettava reipas vero saman tien. Etenkin pitkäjänteiset sijoittajat hyötyvät Korkoa korolle -periaatteesta, kun ilmiön tuottamat hyödyt kasvavat ajan kuluessa yhä nopeammin ja voimakkaammin.

Laske kuinka paljon voit saada korkoa sijoituksellesi korkoa korolle -laskurin avulla.

Osakesäästötilillä vapautta sijoittamiseen

Osakesäästötilien avulla pyritään myös välttämään nk. lukkiutumisvaikutusta. Termi tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittajan kannattaisi markkinatilanteen vuoksi myydä osakkeitaan, mutta raskaan verotusprosessin vuoksi hän jää epäröimään.

Säästötahti on vapaa, joten jokainen voi siirtää osakesäästötililleen juuri sen verran varoja kuin itse haluaa säädetyn 50 000 euron ylärajan puitteissa. Kyseessä on siis työkalu, joka jättää sijoittajalle vapauden tehdä itsenäisiä päätöksiä oman budjetin sallimissa rajoissa ja oman harkinnan mukaan.

Osakesäästötili on tarkoitettu vain osakesijoittamiseen

Yksi osakesäästötilien huono puoli on se, että niiden avulla voi sijoittaa ainoastaan osakkeisiin, eikä lainkaan esimerkiksi rahastoihin tai muihin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin. Lisäksi sijoitustoimien myötä mahdollisesti kertyneet tappiot ovat verovähennyskelpoisia vasta tilin lopettamisen yhteydessä. Joitakin sijoittajia voi häiritä myös 50 000 euron siirtokatto, jollaista ei ole esimerkiksi rahastoissa tai sijoitusvakuutuksissa.

Osakesäästötilillä ei voi sijoittaa rahastoihin, pörssinoteerattuihin rahastoihin eli ETF:iin tai muihinkaan arvopapereihin. Osakesäästötiliä voidaan käyttää ainoastaan osakesijoittamiseen.

Hankimeno-olettaman puuttuminen on katsottu yhdeksi osakesäästötilin heikkoudeksi, mutta kuitenkin verotuskäytännön ansiosta osakesäästötilin haltija ei välttämättä sitä osaa kaivata.

Korkoa korolle -periaate

Korkoa korolle -periaate tarkoittaa sitä, että alkuperäisen sijoitetun pääoman ohella myös sen tuotto kasvaa korkoa. Periaatteen hyödyt korostuvat osakesäästötilin avulla sijoitettaessa, koska kaikki tuotot voi verovapaasti sijoittaa heti uudestaan, jolloin kokonaispääoman määrä kasvaa vuosi vuodelta yhä jyrkemmällä käyrällä. Esimerkiksi 1 000 euron sijoitus 10 % tuotolla kasvattaa pääoman 1 100 euroon, ja seuraavana vuonna tuottoa saa siis sekä alkupääomalle että koron osuudelle. Mitä nuorempana sijoittamisen aloittaa, sitä tehokkaammin korkoa korolle -ilmiötä ehtii hyödyntää, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, vaan sijoittaminen kannattaa aina. Laske kuinka paljon voit saada korkoa sijoituksellesi korkoa korolle -laskurin avulla.

Osakesäästötilin avaamiseen tarvitaan vastatili

Osakesäästötilin voi avata helposti esimerkiksi omilla verkkopankkitunnuksilla tunnistautumalla, ja tili avautuu noin yhden pankkipäivän kuluessa. Moni päätyy valitsemaan oman pankin tarjoaman palvelun, ja esimerkiksi Nordealla on verkossa oma Nordea Investor -alustansa, joka on kiinteästi yhteydessä tavalliseen verkkopankkiin. Osakesäästötilin avaamisen jälkeen sinne voi siirtää haluamansa rahasumman, kuitenkin siis enintään 50 000 euroa, ja kaikki on valmista ensimmäisiin osakekauppoihin.

Osakesäästötili koostuu siis kahdesta tilistä: vastatilistä eli normaalista pankin rahatilistä ja osakkeiden säilytystilistä, jotka toimivat rinnakkain palveluntarjoajan sijoitusalustalla. Palvelut ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä, ja erilaisten työkalujen ja tietopakettien avulla pääsee hyvin alkuun.

Mitkä yritykset tarjoavat osakesäästötilipalvelua?

Osakesäästötilejä tarjoavat ainakin Mandatum Life, Nordnet, Nordea sekä Danske Bank. S-Pankki sen sijaan tekee yhteistyötä Nordnetin kanssa ja ohjaa sijoittaja-asiakkaitaan kääntymään Nordnetin puoleen.

Eri toimijoiden tarjoamat sopimuspaketit eroavat jonkin verran toisistaan, ja vaikka oman pankin palveluun voikin tuntua kätevältä tarttua, kannattaa ennen päätöksen tekemistä suorittaa ainakin pintapuolista vertailua. Nordnetillä on paljon maksuttomia palveluita ja laajalti ajankohtaista tietoa liittyen sijoittamiseen. Eri yritysten tarjoamat edut soveltuvat joillekin sijoittajatyypeille paremmin ja toisille huonommin. Oman sijoitusprofiilin hahmottelu auttaa selvittämään, mitkä eri ominaisuudet painottuvat omassa toiminnassa muita tärkeämmiksi, minkä jälkeen lopullisen päätöksen tekeminen on helpompaa.

Useimmiten osakesäästötilin avaaminen on maksutonta, mutta palveluntarjoajien käytännöt erilaisten käyttö- ja palvelumaksujen suhteen vaihtelevat. Myös tilin siirtäminen toiseen pankkiin on maksullista. Hinnoittelu voi myös jossakin vaiheessa tilin avaamisen jälkeen muuttua, joten vertailua ja kilpailutusta kannattaa tehdä myös sijoittajan uran myöhemmissä vaiheissa.

Osakesäästötilin avaaminen lapselle

Osakesäästötili lapselle soveltuu säästämisen muodoksi etenkin juuri pitkän aikavälin korkoa korolle -ilmiön ansiosta. Samalla lasta voi tutustuttaa sijoittamisen maailmaan, kun tämä saa osakesäästötiliinsä katseluoikeudet. Täysi-ikäinen tilin avaaja toimii tilin hallitsijana, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tiliä hallinnoi lapsen vanhemmat mutta kummit, isovanhemmat tai vaikka ystävät voivat tehdä tilille talletuksia. Valtakirjalla myös muut voivat hallita lapsen tiliä.

Sijoittamisen alkuun pääsee jo monesti 15 euron kuukausittaisella summalla. Suosittu yleinen tapa onkin sijoittaa lapsilisät osittain tai kokonaan osakesäästötilillä. Lapsen varttuessa säästämistä ja sijoittamista opetettaessa apuna voi käyttää erilaisia laskureita ja sijoitussuunnitelmia havainnollistamaan sijoittamisen hyötyjä.

Muista lahjaveroraja

Lahjaverotuksen rajat kannattaa muistaa talletuksia tehdessä. Kolmen vuoden aikana yksi henkilö voi lahjoittaa verovapaasti enintään 4999 euroa, mikä tarkoittaa, että kuukausisumma on 138 euroa kuukaudessa (138 € x 36 kk = 4968 €).

Alaikäisen lapsen osakesäästötilin varallisuuden ylittäessä 20 000 euroa, täytyy Digi- ja väestötietovirastolle tehdä vuotuinen raportti varojen hoidosta. Selvitys onnistuu lähettää palveluntarjoajan kautta.

Osakesäästötilin avaamista ja tarjoajia kannattaa vertailla – onko se oman pankin vai muun palveluntarjoajan kautta kuten esimerkiksi Nordnet. Palveluhinnastoissa ja kaupankäyntikuluissa voi olla eroja, joten kannattaa miettiä omaan käyttötarkoitukseen paras vaihtoehto.

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili on vuoden 2020 alussa käyttöön otettu sijoitustyökalu yksityisille piensijoittajille. Sen avulla tilin haltija voi käydä kauppaa pörssiosakkeilla. Osakesäästötilin mahdollisista voitoista ja osingoista maksetaan veroa vasta nosto hetkellä, toisin kuin arvo-osuustilin kohdalla. Kevennetty verotus madaltaa kynnystä sijoittamisen aloittamiseen, antaa sijoittajalle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen ja lisää korkoa korolle -periaatteen hyötyjä sijoituspääoman kerryttämisessä etenkin pitkällä tähtäimellä.

Tilille tehtävien rahatalletusten enimmäismäärä on 50 000 euroa, mutta sijoituksille kertyvän tuoton myötä tilille kertyvän varallisuuden määrällä ei ole ylärajaa. Yrityksille osakesäästötiliä ei ole mahdollista avata, ja yksityishenkilöllä saa olla vain yksi osakesäästötili kerrallaan. Osakesäästötili parantaa piensijoittajien asemaa markkinoilla ja estää nk. lukkiutumisvaikutusta, kun kevennetty byrokratia ja verotus eivät ole hidastamassa tai jopa estämässä sijoittajan myyntipäätöksiä.

Osakesäästötili vai arvo-osuustili?

Osakesäästötilillä voidaan tehdä sijoituksia pelkästään osakkeisiin, kun arvo-osuustilillä voi sen sijaan sijoittaa erilaisiin arvopapereihin.

Osakesäästötilin suurin hyöty on, että veroja maksetaan ainoastaan nostohetkellä. Tämä vahvistaa osakesäästötilin korkoa korolle -efektiä, kun tilille maksettavia osinkoja voidaan sijoittaa uudelleen ilman, että niistä maksetaan sillä hetkellä veroja. Vuosittaisen veroilmoituksen tekeminen helpottuu, kun osakesäästötilin tapahtumia ei tarvitse ilmoittaa verottajalle, ellei ole nostanut sijoituksiaan pois. Arvo-osuustilin kautta tehtävistä sijoituksista maksetaan veroa niiden tuottaessa voittoa tai osinkoa.

Osakesäästötilille voi tallettaa maksimissaan 50 000 euroa (kerralla tai pienemmissä erissä), kun taas arvo-osuustilille ei ole asetettu mitään rajoituksia.

Osakesäästötiliä ja arvo-osuustiliä voi olla järkevää käyttää yhdessä sijoitustensa hajauttamiseen, mutta asiaa miettiessä kannattaa miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä:

  • kuinka nopea on salkun kiertokulku?
  • odottaako sijoituksilta osinkoja vai korkeaa arvonnousua?
  • sijoittaako kotimaisiin vai ulkomaisiin kohteisiin?
  • aikooko hyödyntää hankintameno-olettamaa?
Klikkaamalla tätä linkkiä pääset lukemaan lisää, mitä arvo-osuustili tarkoittaa.