Etusivu » Sijoittaminen » Osakesäästötili

Osakesäästötili

Osakesäästötili on sijoitusmaailman tuorein uutuus, joka tietyllä tapaa korvaa perinteisempiä sijoitustapoja. Osakesäästöilin ylivoimainen etu muihin verrattuna on se, että kaupankäynti onnistuu täysin verovapaasti. Mitä muita ominaisuuksia se tarjoaa sijoittajalle? Ota selvää alapuolelta.

Pörssikäyrä ja suurennuslasi

Vuoden 2020 alusta lähtien eri pankit ja rahoituslaitokset ovat voineet alkaa tarjota sijoittamisesta kiinnostuneille yksityishenkilöille perinteisen arvo-osuustilin lisäksi myös osakesäästötiliä sijoittamisen työkaluksi. Eri tilityypit eivät sulje toisiaan pois, vaan halutessaan sijoittajalla voi olla käytössään sekä arvo-osuustili että osakesäästötili erilaisia sijoitustuotteita varten.

Osakesäästötilille siirretyillä varoilla voi käydä kauppaa pörssilistatuilla osakkeilla sekä First North -osakkeilla, ja tili onkin nimensä mukaisesti tarkoitettu ainoastaan osakekauppaan. Muihin sijoitustuotteisiin, kuten esimerkiksi erilaisiin rahastoihin sijoittaminen ei osakesäästötilin kautta ole mahdollista. Palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille, eikä tilin avaaminen edellytä täysi-ikäisyyttä, joten halutessaan osakesäästötilin voi avata myös esimerkiksi omalle lapselleen. Alaikäinen ei kuitenkaan voi käydä osakekauppaa, joten alle 18-vuotiaan lapsen tilitunnuksia hallinnoi huoltaja. Tilejä voi olla kullakin henkilöllä vain yksi kappale, yhdessä pankissa tai rahoituslaitoksessa. Tätä rajoitusta valvotaan tarkkaan, ja useampien tilien avaaminen johtaa verottajan toimenpiteisiin, eli käytännössä 10 euron veronkorotukseen jokaista päivää kohti.

Osakesäästötilille on mahdollista siirtää varoja enintään 50 000 euroa joko yhdellä kerralla tai pienemmissä erissä. Osinkojen ja myyntivoittojen myötä tilin kokonaisarvo voi kuitenkin olla tätä huomattavasti suurempi. Uutta osakesäästötilin konseptissa on aiempaan verrattuna se, että verotusta on huomattavasti yksinkertaistettu. Osakesäästötilin kautta saadut osingot ja myyntivoitot ovat tapahtumahetkellä verottomia, ja 30–34 prosentin pääomatulovero tuoton osuudesta maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun ne nostetaan tililtä käyttöön.

Osakesäästötilille ei voi siirtää jo omistamiaan osakkeita sellaisenaan, vaan ne täytyy ensin myydä, ja vasta sen jälkeen on mahdollista siirtää niiden tuottamat varat tilille. Tilin haltija tekee itsenäisiä päätöksiä tilille siirretyillä varoilla käymästään osakekaupasta. Ostetut osakkeet ovat normaaliin tapaan hänen nimissään, ja hänellä ovat käytössään kaikki osakkeenomistajan oikeudet, kuten esimerkiksi äänioikeus yhtiökokouksissa.

Kenen kannattaa avata osakesäästötili?

Osakesäästötilin konsepti on tarkoitettu kaikille säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille suomalaisille yksityishenkilöille. Sijoittaminen on mielenkiintoinen, hyödyllinen ja yleissivistävä harrastus, ja alan asiantuntijat kannustavatkin jokaista suomalaista perehtymään aiheeseen edes perusteiden verran. Sijoittaminen mielletään yhä jossain määrin varakkaan kansanosan toiminnaksi, ja esimerkiksi vailla totuuspohjaa olevat kuvitelmat sijoittamisen vaatimasta valtavasta alkupääomasta saattavat nostaa kynnystä tutustua asioihin tarkemmin. Alkuun voi kuitenkin päästä jo varsin kohtuullisilla summilla, ja oman talouden suunnittelun tehostamisella sijoittamisen aloittamiseen tarvittava rahamäärä vapautuu käyttöön yllättävän helposti.

Sijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, ja etenkin sijoittajan uran alkutaipaleella suurin haaste voi olla kyky pysyä rauhallisena pörssikurssien sahatessa. Paniikki pyrkii helposti mieleen varsinkin silloin, kun käyrät näyttävät pahaenteisen laskusuhdanteisilta. Perinteistä arvo-osuustiliä ja osakesäästötiliä vertailtaessa on esitetty laskelmia, joiden mukaan osakesäästötili sijoitustyökaluna hyödyttää etenkin niitä sijoittajia, jotka tekevät osakekauppaa runsaasti ja aktiivisesti, ja joilla on sijoituksia erityisesti suuria osinkoja maksavissa yrityksissä. He saavat siten esimerkiksi parhaan nopean hyödyn irti osinkojen ja myyntivoittojen verottomuudesta. Toisaalta Korkoa korolle -periaatteen suurimmat edut realisoituvat vasta vuosien kuluessa verottomien tuottojen vähitellen kertautuessa, joten siinä mielessä osakesäästötili hyödyttää myös pitkälle tulevaisuuteen tähyäviä sijoittajia.

Osakesäästötilin plussat ja miinukset

Piensijoittajan näkökulmasta yksi osakesäästötilin tärkeimmistä hyvistä puolista on sen yksinkertaistettu verotus ja monimutkaisen byrokratian puuttuminen. Keskiössä on itse sijoittaminen, ja tilin omistaja voi keskittyä analysoimaan markkinoita ja suunnittelemaan mielenkiintoisia kauppoja ilman tarvetta uhrata ajatustakaan veroasioille ennen kuin vasta siinä vaiheessa, kun tililtä halutaan nostaa varoja pois. Verottaja on kiinnostunut siis vain siitä, paljonko tilille laitetaan rahaa, mikä on arvonnousu ja paljonko rahaa on nostettu. Nämä tiedot verottaja saa palveluntarjoajilta automaattisesti.

Toinen osakesäästötilin merkittävä etu on niin sanotun Korkoa korolle -ilmiön hyödyntäminen, jota tarkastellaan lähemmin seuraavassa kappaleessa. Tilin sisäinen veroprosentti on 0, ja niinpä aiemmin veroihin kuluneen osuuden voi nyt hyödyntää täysimääräisesti sijoittamalla sen saman tien uudestaan. Esimerkiksi arvo-osuustilin kautta sijoitettaessa kaikista voitollisista kaupoista ja osingoista on maksettava reipas vero saman tien. Etenkin pitkäjänteiset sijoittajat hyötyvät Korkoa korolle -periaatteesta, kun ilmiön tuottamat hyödyt kasvavat ajan kuluessa yhä nopeammin ja voimakkaammin.

Kolmas osakesäästötilien hyvä puoli on se, että ne lisäävät ihmisten kiinnostusta pitkäkestoiseen säästämiseen ja sijoittamiseen, ja yksinkertaistettu verotus todennäköisesti myös madaltaa kynnystä tilin avaamiseen. Osakesäästötilien myötä yksittäisen kansalaisen yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, ja eri sijoitusmuotojen verotuslainsäädäntö on keskenään tasapuolista, mikä parantaa piensijoittajien asemaa. Osakesäästötilien avulla pyritään myös välttämään nk. lukkiutumisvaikutusta. Termi tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittajan kannattaisi markkinatilanteen vuoksi myydä osakkeitaan, mutta raskaan verotusprosessin vuoksi hän jää epäröimään.

Säästötahti on vapaa, joten jokainen voi siirtää osakesäästötililleen juuri sen verran varoja kuin itse haluaa säädetyn 50 000 euron ylärajan puitteissa. Kyseessä on siis työkalu, joka jättää sijoittajalle vapauden tehdä itsenäisiä päätöksiä oman budjetin sallimissa rajoissa ja oman harkinnan mukaan.

Yksi osakesäästötilien huono puoli on se, että niiden avulla voi sijoittaa ainoastaan osakkeisiin, eikä lainkaan esimerkiksi rahastoihin tai muihin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin. Lisäksi sijoitustoimien myötä mahdollisesti kertyneet tappiot ovat verovähennyskelpoisia vasta tilin lopettamisen yhteydessä. Joitakin sijoittajia voi häiritä myös 50 000 euron siirtokatto, jollaista ei ole esimerkiksi rahastoissa tai sijoitusvakuutuksissa. Osakesäästötiliä käytettäessä ei myöskään ole mahdollista hyödyntää verotuksessa nk. hankintameno-olettamaa yli 10 vuotta vanhojen sijoitusten myymisen yhteydessä. Lisäksi perinteisellä arvo-osuustilillä 15 % kotimaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden osingoista on verovapaata tuloa, kun taas osakesäästötilillä kaikki tuotto on veronalaista tuloa siinä vaiheessa, kun tililtä tehdään nostoja.

Korkoa korolle -periaate

Korkoa korolle -periaate tarkoittaa sitä, että alkuperäisen sijoitetun pääoman ohella myös sen tuotto kasvaa korkoa. Periaatteen hyödyt korostuvat osakesäästötilin avulla sijoitettaessa, koska kaikki tuotot voi verovapaasti sijoittaa heti uudestaan, jolloin kokonaispääoman määrä kasvaa vuosi vuodelta yhä jyrkemmällä käyrällä. Esimerkiksi 1 000 euron sijoitus 10 % tuotolla kasvattaa pääoman 1 100 euroon, ja seuraavana vuonna tuottoa saa siis sekä alkupääomalle että koron osuudelle. Mitä nuorempana sijoittamisen aloittaa, sitä tehokkaammin korkoa korolle -ilmiötä ehtii hyödyntää, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, vaan sijoittaminen kannattaa aina.

Miten osakesäästötili avataan?

Osakesäästötilin voi avata helposti esimerkiksi omilla verkkopankkitunnuksilla tunnistautumalla, ja tili avautuu noin yhden pankkipäivän kuluessa. Moni päätyy valitsemaan oman pankin tarjoaman palvelun, ja esimerkiksi Nordealla on verkossa oma Nordea Investor -alustansa, joka on kiinteästi yhteydessä tavalliseen verkkopankkiin. Osakesäästötilin avaamisen jälkeen sinne voi siirtää haluamansa rahasumman, kuitenkin siis enintään 50 000 euroa, ja kaikki on valmista ensimmäisiin osakekauppoihin. Osakesäästötili koostuu siis kahdesta tilistä: rahatilistä ja osakkeiden säilytystilistä, jotka toimivat rinnakkain palveluntarjoajan sijoitusalustalla. Palvelut ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä, ja erilaisten työkalujen ja tietopakettien avulla pääsee hyvin alkuun.

Mitkä yritykset tarjoavat osakesäästötilipalvelua?

Tällä hetkellä osakesäästötilejä tarjoaa neljä eri toimijaa: Mandatum Life, Nordnet, Nordea sekä Danske Bank. Niiden lisäksi myös OP on ilmoittanut osakesäästötilipalvelunsa avautuvan loppuvuodesta 2020, mutta tarkemmasta aikataulusta ei tätä kirjoitettaessa ole vielä tietoa. S-Pankki sen sijaan tekee yhteistyötä Nordnetin kanssa ja ohjaa sijoittaja-asiakkaitaan kääntymään Nordnetin puoleen.

Eri toimijoiden tarjoamat sopimuspaketit eroavat jonkin verran toisistaan, ja vaikka oman pankin palveluun voikin tuntua kätevältä tarttua, kannattaa ennen päätöksen tekemistä suorittaa ainakin pintapuolista vertailua. Eri yritysten tarjoamat edut soveltuvat joillekin sijoittajatyypeille paremmin ja toisille huonommin. Oman sijoitusprofiilin hahmottelu auttaa selvittämään, mitkä eri ominaisuudet painottuvat omassa toiminnassa muita tärkeämmiksi, minkä jälkeen lopullisen päätöksen tekeminen on helpompaa.

Esimerkiksi Vertaa ensin -nettipalvelu suosittaa lapselle avatulle osakesäästötilille lapsilisiä sijoittavan henkilön käyttöön Nordean osakesäästötiliä, kun taas runsaasti, rohkeasti ja aggressiivisesti sijoittavan ja aktiivista kauppaa tekevän sijoittajan kannalta paras vaihtoehto on vertailupalvelun mukaan Nordnet. Useimmiten osakesäästötilin avaaminen on maksutonta, mutta palveluntarjoajien käytännöt erilaisten käyttö- ja palvelumaksujen suhteen vaihtelevat. Myös tilin siirtäminen toiseen pankkiin on maksullista. Hinnoittelu voi myös jossakin vaiheessa tilin avaamisen jälkeen muuttua, joten vertailua ja kilpailutusta kannattaa tehdä myös sijoittajan uran myöhemmissä vaiheissa.

Yhteenveto

Osakesäästötili on vuoden 2020 alussa käyttöön otettu sijoitustyökalu yksityisille piensijoittajille. Sen avulla tilin haltija voi käydä kauppaa pörssiosakkeilla ja First North -osakkeilla. Kevennetty verotus madaltaa kynnystä sijoittamisen aloittamiseen, antaa sijoittajalle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen ja lisää korkoa korolle -periaatteen hyötyjä sijoituspääoman kerryttämisessä etenkin pitkällä tähtäimellä. Tilille tehtävien rahatalletusten enimmäismäärä on 50 000 euroa, mutta sijoituksille kertyvän tuoton myötä tilille kertyvän varallisuuden määrällä ei ole ylärajaa. Osakesäästötili parantaa piensijoittajien asemaa markkinoilla ja estää nk. lukkiutumisvaikutusta, kun kevennetty byrokratia ja verotus eivät ole hidastamassa tai jopa estämässä sijoittajan myyntipäätöksiä.

LÄHTEET: 

Sijoittaja.fi