Osakesäästötilit

Osakesäästötili on sijoitusmaailman tuorein uutuus, joka verohyötyjensä ansiosta täydentää perinteisempiä sijoitustapoja.

Pörssikäyrä ja suurennuslasi

Osakesäästötilin ylivoimainen etu muihin verrattuna on se, että käytävistä kauppatapahtumista veroja maksetaan vain kun tililtä tehdään nostoja.

Tässä artikkelissa kerromme mikä on osakesäästötili ja mitä huomionarvoista siihen liittyy.

Osakesäästötilillä yksityishenkilö käy osakekauppaa

Vuoden 2020 alusta lähtien eri pankit ja rahoituslaitokset ovat voineet alkaa tarjota sijoittamisesta kiinnostuneille yksityishenkilöille perinteisen arvo-osuustilin lisäksi myös osakesäästötiliä sijoittamisen työkaluksi.

Eri tilityypit eivät sulje toisiaan pois, vaan halutessaan sijoittajalla voi olla käytössään sekä arvo-osuustili että osakesäästötili erilaisia sijoitustuotteita varten.

Osakesäästötilille siirretyillä varoilla voi käydä kauppaa pörssilistatuilla osakkeilla, ja tili onkin nimensä mukaisesti tarkoitettu ainoastaan osakesijoittamiseen.

Muihin sijoitustuotteisiin, kuten esimerkiksi erilaisiin rahastoihin sijoittaminen ei osakesäästötilin kautta ole mahdollista.

Yksityishenkilöllä saa olla vain yksi osakesäästötili

Palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille, eikä tilin avaaminen edellytä täysi-ikäisyyttä, joten halutessaan osakesäästötilin voi avata myös esimerkiksi omalle lapselleen. Alaikäinen ei kuitenkaan voi käydä osakekauppaa, joten alle 18-vuotiaan lapsen tilitunnuksia hallinnoi huoltaja.

Tilejä voi olla kullakin henkilöllä vain yksi kappale, yhdessä pankissa tai rahoituslaitoksessa. Tätä rajoitusta valvotaan tarkkaan, ja useampien tilien avaaminen johtaa verottajan toimenpiteisiin. Pidä huoli, että avaat vain yhden osakesäästötilin itsellesi.


Tallettaminen ja omistusten siirto osakesäästötilille

Osakesäästötilille on mahdollista siirtää varoja enintään 50 000 euroa joko yhdellä kerralla tai pienemmissä erissä. Osinkojen ja myyntivoittojen myötä tilin kokonaisarvo voi kuitenkin olla tätä huomattavasti suurempi.

Rahatallettamisen pystyy automatisoimaan palveluntarjoajan verkkosivujen ja verkkopankin kautta, joten pitkäaikaissijoittajien on helppoa tehdä esimerkiksi pieniä talletuksia vaikka kuukausittain. Pankit ja Nordnet tarjoavat erilaisia pitkäaikaissäästösopimuksia osakesäästötileille.

Osakesäästötilille ei voi siirtää jo omistamiaan osakkeita sellaisenaan, vaan ne täytyy ensin myydä, ja vasta sen jälkeen on mahdollista siirtää niiden tuottamat varat tilille, jonka jälkeen ne voi halutessaan ostaa samaa osaketta takaisin itselleen.

Tilin haltija tekee itsenäisiä päätöksiä tilille siirretyillä varoilla käymästään osakekaupasta.

Ostetut osakkeet ovat normaaliin tapaan hänen nimissään, ja hänellä ovat käytössään kaikki osakkeenomistajan oikeudet, kuten esimerkiksi äänioikeus yhtiökokouksissa.

Osakesäästötilin verotus

Uutta osakesäästötilin konseptissa arvo-osuustiliin verrattuna on se, että verotusta on huomattavasti yksinkertaistettu.

Osakesäästötilin kautta saadut osingot ja myyntivoitot ovat tapahtumahetkellä verottomia, ja 30–34 prosentin pääomatulovero tuoton osuudesta maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun ne nostetaan tililtä käyttöön. Tällöin verotus ei vaimenna korkoa korolle -ilmiötä, vaan korko pääsee kasvamaan nopeammin.

Tämän verotuskäytännön varjopuolena tosin on, että mahdolliset myyntitappiot eivät ole tapahtumahetkellä verovähennyskelpoisia.

Tappiota voidaan hyödyntää verovähennyksinä pääomatulojen verotuksessa vasta siltä vuodelta, kun osakesäästötili suljetaan.

Pääomatuloverolaskurin avulla voit laskea, miten sijoituksiasi verotetaan.


Muuta sijoittamiseen liittyvää

Osakesäästötili kannustaa aloittamaan sijoittamisen

Osakesäästötilin konsepti on tarkoitettu kaikille säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille suomalaisille yksityishenkilöille.

Sijoittaminen voi olla mielenkiintoinen, hyödyllinen ja yleissivistävä harrastus, ja alan asiantuntijat kannustavatkin jokaista suomalaista perehtymään aiheeseen edes perusteiden verran.

Sijoittaminen mielletään yhä jossain määrin varakkaan kansanosan toiminnaksi, ja esimerkiksi vailla totuuspohjaa olevat kuvitelmat sijoittamisen vaatimasta valtavasta alkupääomasta saattavat nostaa kynnystä tutustua asioihin tarkemmin.

Alkuun voi kuitenkin päästä jo varsin kohtuullisilla summilla, ja oman talouden suunnittelun tehostamisella sijoittamisen aloittamiseen tarvittava rahamäärä vapautuu käyttöön yllättävän helposti.

Voit lukea täältä lisää sijoittamiseen liittyvistä aiheista.

Sijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, ja etenkin sijoittajan uran alkutaipaleella suurin haaste voi olla kyky pysyä rauhallisena pörssikurssien sahatessa. Paniikki pyrkii helposti mieleen varsinkin silloin, kun käyrät näyttävät pahaenteisen laskusuhdanteisilta.

Perinteistä arvo-osuustiliä ja osakesäästötiliä vertailtaessa on esitetty laskelmia, joiden mukaan osakesäästötili sijoitustyökaluna hyödyttää etenkin niitä sijoittajia, jotka tekevät kotimaista osakekauppaa runsaasti ja aktiivisesti, ja joilla on sijoituksia erityisesti suuria osinkoja maksavissa yrityksissä.

He saavat siten esimerkiksi parhaan nopean hyödyn irti osinkojen ja myyntivoittojen verottomuudesta.

Toisaalta korkoa korolle -periaatteen suurimmat edut realisoituvat vasta vuosien kuluessa verottomien tuottojen vähitellen kertautuessa, joten siinä mielessä osakesäästötili hyödyttää myös pitkälle tulevaisuuteen tähyäviä sijoittajia.

Osakesäästötilin plussat ja miinukset

Verohyödyt kiihdyttävät korkoa korolle -ilmiötä

Piensijoittajan näkökulmasta yksi osakesäästötilin tärkeimmistä hyvistä puolista on sen yksinkertaistettu verotus ja monimutkaisen byrokratian puuttuminen.

Keskiössä on itse sijoittaminen, ja tilin omistaja voi keskittyä analysoimaan markkinoita ja suunnittelemaan mielenkiintoisia kauppoja ilman tarvetta uhrata ajatustakaan veroasioille ennen kuin vasta siinä vaiheessa, kun tililtä halutaan nostaa varoja pois.

Verottaja on kiinnostunut siis vain siitä, paljonko tilille laitetaan rahaa, mikä on arvonnousu ja paljonko rahaa on nostettu. Nämä tiedot verottaja saa palveluntarjoajilta automaattisesti.

Toinen osakesäästötilin merkittävä etu on niin sanotun korkoa korolle -ilmiön hyödyntäminen, jota tarkastellaan lähemmin seuraavassa kappaleessa. Tilin sisäinen veroprosentti on 0, ja niinpä aiemmin veroihin kuluneen osuuden voi nyt hyödyntää täysimääräisesti sijoittamalla sen saman tien uudestaan.

Esimerkiksi arvo-osuustilin kautta kaikista voitollisista kaupoista ja osingoista on maksettava reipas vero saman tien. Etenkin pitkäjänteiset sijoittajat hyötyvät korkoa korolle -periaatteesta, kun ilmiön tuottamat hyödyt kasvavat ajan kuluessa yhä nopeammin ja voimakkaammin.

Laske kuinka paljon voit saada korkoa sijoituksellesi korkoa korolle -laskurin avulla.

Osakesäästötilillä vapautta sijoittamiseen

Osakesäästötilien avulla pyritään myös välttämään nk. lukkiutumisvaikutusta. Termi tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittajan kannattaisi markkinatilanteen vuoksi myydä osakkeitaan, mutta raskaan verotusprosessin vuoksi hän jää epäröimään.

Säästötahti on vapaa, joten jokainen voi siirtää osakesäästötililleen juuri sen verran varoja kuin itse haluaa säädetyn 50 000 euron ylärajan puitteissa.

Kyseessä on siis työkalu, joka jättää sijoittajalle vapauden tehdä itsenäisiä päätöksiä oman budjetin sallimissa rajoissa ja oman harkinnan mukaan.

Osakesäästötili on tarkoitettu vain osakesijoittamiseen

Yksi osakesäästötilien huono puoli on se, että niiden avulla voi sijoittaa ainoastaan osakkeisiin, eikä lainkaan esimerkiksi rahastoihin tai muihin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin.

Lisäksi sijoitustoimien myötä mahdollisesti kertyneet tappiot ovat verovähennyskelpoisia vasta tilin lopettamisen yhteydessä.

Joitakin sijoittajia voi häiritä myös 50 000 euron siirtokatto, jollaista ei ole esimerkiksi rahastoissa tai sijoitusvakuutuksissa.

Osakesäästötilillä ei voi sijoittaa rahastoihin, pörssinoteerattuihin rahastoihin eli ETF:iin tai muihinkaan arvopapereihin.

Osakesäästötiliä voidaan käyttää ainoastaan osakesijoittamiseen.

Hankimeno-olettaman puuttuminen on katsottu yhdeksi osakesäästötilin heikkoudeksi, mutta kuitenkin verotuskäytännön ansiosta osakesäästötilin haltija ei välttämättä sitä osaa kaivata.

Korkoa korolle -periaate

Korkoa korolle -periaate tarkoittaa sitä, että alkuperäisen sijoitetun pääoman ohella myös sen tuotto kasvaa korkoa. Periaatteen hyödyt korostuvat osakesäästötilin avulla sijoitettaessa, koska kaikki tuotot voi verovapaasti sijoittaa heti uudestaan, jolloin kokonaispääoman määrä kasvaa vuosi vuodelta yhä jyrkemmällä käyrällä.

Esimerkiksi 1 000 euron sijoitus 10 % tuotolla kasvattaa pääoman 1 100 euroon, ja seuraavana vuonna tuottoa saa siis sekä alkupääomalle että koron osuudelle.

Mitä nuorempana sijoittamisen aloittaa, sitä tehokkaammin korkoa korolle -ilmiötä ehtii hyödyntää, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, vaan sijoittamisen aloittaminen on tärkeämpää.

Laske kuinka paljon voit saada korkoa sijoituksellesi korkoa korolle -laskurin avulla.

Osakesäästötilin avaamiseen tarvitaan vastatili

Osakesäästötilin voi avata helposti esimerkiksi omilla verkkopankkitunnuksilla tunnistautumalla, ja tili avautuu noin yhden pankkipäivän kuluessa. Moni päätyy valitsemaan oman pankin tarjoaman palvelun, ja esimerkiksi Nordealla on verkossa oma Nordea Investor -alustansa, joka on kiinteästi yhteydessä tavalliseen verkkopankkiin.

Osakesäästötilin avaamisen jälkeen sinne voi siirtää haluamansa rahasumman, kuitenkin siis enintään 50 000 euroa, ja kaikki on valmista ensimmäisiin osakekauppoihin.

Osakesäästötili koostuu siis kahdesta tilistä: vastatilistä eli normaalista pankin rahatilistä ja osakkeiden säilytystilistä, jotka toimivat rinnakkain palveluntarjoajan sijoitusalustalla. Palvelut ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä, ja erilaisten työkalujen ja tietopakettien avulla pääsee hyvin alkuun.

Mitkä yritykset tarjoavat osakesäästötilipalvelua?

Osakesäästötilejä tarjoavat ainakin Mandatum Life, Nordnet, Nordea sekä Danske Bank. S-Pankki sen sijaan tekee yhteistyötä Nordnetin kanssa ja ohjaa sijoittaja-asiakkaitaan kääntymään Nordnetin puoleen. Osakesäästötilin avaaminen OP:lle on vielä ollut kehitteillä, mutta sellainenkin pitäisi olla pian tarjolla asiakkaille.

Eri toimijoiden tarjoamat sopimuspaketit eroavat jonkin verran toisistaan, ja vaikka oman pankin palveluun voikin tuntua kätevältä tarttua, kannattaa ennen päätöksen tekemistä suorittaa ainakin pintapuolista vertailua.

Nordnetillä on paljon maksuttomia palveluita ja laajalti ajankohtaista tietoa liittyen sijoittamiseen. Monilla muilla toimijoilla vastaavat palvelut saattavat olla maksullisia lisäpalveluita.

Eri yritysten tarjoamat edut soveltuvat joillekin sijoittajatyypeille paremmin ja toisille huonommin. Oman sijoitusprofiilin hahmottelu auttaa selvittämään, mitkä eri ominaisuudet painottuvat omassa toiminnassa muita tärkeämmiksi, minkä jälkeen lopullisen päätöksen tekeminen on helpompaa.

Useimmiten osakesäästötilin avaaminen on maksutonta, mutta palveluntarjoajien käytännöt erilaisten käyttö- ja palvelumaksujen suhteen vaihtelevat. Myös tilin siirtäminen toiseen pankkiin on maksullista.

Hinnoittelu ja käyttöehdot voivat myös jossakin vaiheessa muuttua tilin avaamisen jälkeen, joten vertailua ja kilpailutusta kannattaa tehdä myös sijoittajan uran myöhemmissä vaiheissa.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Plus Icon Aloita sijoittaminen Nordnetin avulla
 • Käy kauppaa osakkeilla. Säilytysmaksut pörssiosakkeille 0 €.
 • Rahastot ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita.
 • Valittavissa on Nordnetin omia sekä yli 60 koti- ja ulkomaisen rahastoyhtiön yli 600 rahastoa.
 • Avaa maksuton asiakkuus Nordnetiin verkkopankkitunnuksilla
Nordnet.fi – Avaa tili jo tänään »
Nordnet logo
Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Osakesäästötilin avaaminen lapselle

Osakesäästötili lapselle soveltuu säästämisen muodoksi etenkin juuri pitkän aikavälin korkoa korolle -ilmiön ansiosta. Samalla lasta voi tutustuttaa sijoittamisen maailmaan, kun tämä saa osakesäästötiliinsä katseluoikeudet.

Täysi-ikäinen tilin avaaja toimii tilin hallitsijana, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Tiliä hallinnoivat lapsen vanhemmat tai huoltajat, mutta talletuksia tilille voivat tehdä vaikka kummit, isovanhemmat tai ystävät. Valtakirjalla myös muut voivat hallita lapsen tiliä.

Sijoittamisen alkuun pääsee jo monesti 15 euron kuukausittaisella summalla. Suosittu yleinen tapa onkin sijoittaa lapsilisät osittain tai kokonaan osakesäästötilillä.

Lapsen varttuessa säästämistä ja sijoittamista opetettaessa apuna voi käyttää erilaisia laskureita ja sijoitussuunnitelmia havainnollistamaan sijoittamisen hyötyjä.

Muista lahjaveroraja

Lahjaverotuksen rajat kannattaa muistaa talletuksia tehdessä. Kolmen vuoden aikana yksi henkilö voi lahjoittaa verovapaasti enintään 4999 euroa, mikä tarkoittaa, että kuukausisumma on 138 euroa kuukaudessa (138 € x 36 kk = 4968 €).

Alaikäisen lapsen osakesäästötilin varallisuuden ylittäessä 20 000 euroa, täytyy Digi- ja väestötietovirastolle tehdä vuotuinen raportti varojen hoidosta. Selvitys onnistuu lähettää palveluntarjoajan kautta.

Osakesäästötilin avaamista ja tarjoajia kannattaa vertailla – onko se oman pankin vai muun palveluntarjoajan kautta kuten esimerkiksi Nordnet. Palveluhinnastoissa ja kaupankäyntikuluissa voi olla eroja, joten kannattaa miettiä omaan käyttötarkoitukseen paras vaihtoehto.

Osakesäästötili vai arvo-osuustili?

Osakesäästötilillä voidaan tehdä sijoituksia pelkästään osakkeisiin, kun arvo-osuustilillä voi sen sijaan sijoittaa erilaisiin arvopapereihin.

Verotus

Osakesäästötilin suurin hyöty on, että veroja maksetaan ainoastaan nostohetkellä. Tämä vahvistaa osakesäästötilin korkoa korolle -efektiä, kun tilille maksettavia osinkoja voidaan sijoittaa uudelleen ilman, että niistä maksetaan sillä hetkellä veroja.

Vuosittaisen veroilmoituksen tekeminen helpottuu, kun osakesäästötilin tapahtumia ei tarvitse ilmoittaa verottajalle, ellei ole nostanut sijoituksiaan pois.

Arvo-osuustilin kautta tehtävistä sijoituksista maksetaan pääomatuloveroa niiden tuottaessa voittoa tai osinkoa. Arvo-osuustiliä verotetaan vuosittain pääomatuloveroprosentin mukaisesti, joka on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja sen yli menevistä voitoista maksetaan 34 prosenttia veroja.

Arvo-osuustilin tappiot voidaan vähentää vuotuisessa verotuksessa, kun taas osakesäästötilin tappiot vasta siinä vaiheessa, kun tililtä tehdään nostoja.

Tallettaminen

Osakesäästötilille voi tallettaa maksimissaan 50 000 euroa (kerralla tai pienemmissä erissä), kun taas arvo-osuustilille ei ole asetettu mitään rajoituksia.

Osakesäästötiliä ja arvo-osuustiliä voi olla järkevää käyttää yhdessä sijoitustensa hajauttamiseen, mutta asiaa miettiessä kannattaa miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • kuinka nopea on salkun kiertokulku?
 • odottaako sijoituksilta osinkoja vai korkeaa arvonnousua?
 • sijoittaako kotimaisiin vai ulkomaisiin kohteisiin?
 • aikooko hyödyntää hankintameno-olettamaa?

Klikkaamalla tätä linkkiä pääset lukemaan lisää, mitä arvo-osuustili tarkoittaa.

Osakesäästötili opiskelijalla

Moni opiskelija on varmasti harkinnut erilaisia käyttökohteita opintolainansa käyttämiseksi. Jotkut tarvitsevat lainaa elämiseen, toiset harrastamiseen, kolmannet sen sijaan pystyvät käyttämään lainan sijoittamiseen.

Opintotuki

Osakesäästötili opiskelijalla on erinomainen keino laittaa edullinen laina kertymään korkoa pitkälle ajalle. Osakesäästötilissä veroja myyntivoitoista maksetaan vasta nostohetkellä, minkä vuoksi opiskelijan ei siis kannattaisi nostaa niitä pois opiskelujen aikana, niin Kelakaan ei huomioisi niitä opintotuen laskemisessa.

Osakesäästötili ei siis vaikuta opintotukeen, ellei opiskelija nosta sieltä opintojen aikana rahaa pois tililleen.

Opiskelija voi päättää itse nostoajankohdan, ja siten vaikuttaa, minkä vuoden verotukseen mahdolliset osakesäästötilin voitot lasketaan.

Yleinen asumistuki

Ainoastaan asumistuen kohdalla opiskelijan omistamista osinko-osakkeista saadut osingot otetaan huomioon samalla tavalla kuin, jos kyseessä olisi arvo-osuustili.

Opiskelijat saavat nykyään yleista asumistukea. Jos osinkotulot ylittävät 10,87€ kuukaudessa, siinä tapauksessa ne vaikuttavat asumistukeen.

Osakesäästötilin osingot saattavat vaikuttaa myös muihin Kelan etuuksiin, joten ne on hyvä tarkistaa Kelan sivuilta.

Kun nostat, ole tarkkana – tiedä mitä teet

Yhteenvetona: Etenkin, jos olet opiskelija, ja suunnittelet osakesäästötililtä nostoa tai saat osinkotuottoa, ole tarkkana ja selvitä, kuinka paljon maksat osinkoveroa ja pääomatuloveroa sekä miten osakesäästötili vaikuttaa muihin Kelan etuuksiin.

Osakesäästötili – ulkomaiset osakkeet

Ulkomaiset osakkeet voivat aiheuttaa jonkin verran päänsärkyä osakesäästötilin omistajalle, sillä verotukselliset asiat voivat tuntua monimutkaisilta.

Eräänä ohjenuorana pidetään, ettei osakesäästötilillä välttämättä kannattaisi sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin, mutta väittämä ei ole aivan mustavalkoinen.

Loppupeleissä ei vaadi sijoittajalta paljoakaan vaivaa etsiä tietoa ulkomaisten osakkeiden verotuksesta,  niin sijoittajan on helppo valikoida, mitä ulkomaisia osakkeita osakesäästötilillä kannattaa ostaa ja mitä ei.

Verosopimus

Suomella on sellainen verosopimus monien maiden kanssa, mikä mahdollistaa sen, ettei sijoittajan tarvitsisi maksaa veroja kahteen otteeseen ulkomaisista osakkeistaan. Ensin yrityksen (jonka osakkeita sijoittaja omistaa) rekisteröityyn kotimaahan ja sen lisäksi Suomen verottajalle.

Esimerkiksi Suomen ja Yhdysvaltojen välinen verosopimus kattaa, että suomalainen sijoittaja, joka on ostanut osinko-osaketta USAn pörssistä, maksaa osinkoveroa Yhdysvaltoihin 15 prosenttia. Tämän jälkeen vastaava määrä hyvitetään sijoittajan verotuksessa Suomessa, kun Yhdysvalloista saatu osinkotulo on jo verotettu osingonsaajan tulona.

Näin sijoittajan ei tarvitse maksaa ensin täyttä pääomatuloveroa Jenkkeihin ja sitten uudelleen Suomeen.

Lähdevero

Osakesäästötilin verohyöty on Suomessa kiistaton, mutta ulkomaisten osakkeiden kohdalla täytyy olla tarkkana paikallisten verosäädösten kanssa, sillä siellä verohyöty ei välttämättä päde.

Ulkomaisista osakkeista osakesäästötilille maksettavista osingoista maksetaan lähdeveroa kunkin yrityksen kotimaan ohjeiden mukaisesti.

Sijoittajalle tästä on hyötyä siinä tapauksessa, jos yrityksen kotimaassa ei lähdeveroa pidätetä ollenkaan tai sen määrä on hyvin pieni. Haittaa ilmenee vastaavasti korkean lähdeveron maissa, tai niissä, joissa kansainvälisiä verosopimuksia ei noudateta.

Jos sijoitukset ovat kasvaneet ulkomaisissa osakkeissa jo hyvin pitkään, voi korkoa korolle -efektin vaikutus olla jo kumonnut haittapuolet tai ainakin pienentänyt niitä.

Nyrkkisääntönä osakesäästötilin ja ulkomaisten osakkeiden kanssa on hyvä muistaa, että ennen kuin ostaa ulkomaista osaketta, on järkevä ottaa selvää yrityksen kohdemaan verotukseen liittyvistä asioista. Näin ei joudu myöhemmin maksamaan kaksinkertaista verotusta ainakaan tietämättään.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Säästä arjen kuluissa näiden palvelujen avulla, ja laita säästöt kasvamaan korkoa:
Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili on vuoden 2020 alussa käyttöön otettu sijoitustyökalu yksityisille piensijoittajille. Sen avulla tilin haltija voi käydä kauppaa pörssiosakkeilla. Osakesäästötilin mahdollisista voitoista ja osingoista maksetaan veroa vasta nosto hetkellä, toisin kuin arvo-osuustilin kohdalla. Kevennetty verotus madaltaa kynnystä sijoittamisen aloittamiseen, antaa sijoittajalle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen ja lisää korkoa korolle -periaatteen hyötyjä sijoituspääoman kerryttämisessä etenkin pitkällä tähtäimellä.

Tilille tehtävien rahatalletusten enimmäismäärä on 50 000 euroa, mutta sijoituksille kertyvän tuoton myötä tilille kertyvän varallisuuden määrällä ei ole ylärajaa. Yrityksille osakesäästötiliä ei ole mahdollista avata, ja yksityishenkilöllä saa olla vain yksi osakesäästötili kerrallaan. Osakesäästötili parantaa piensijoittajien asemaa markkinoilla ja estää nk. lukkiutumisvaikutusta, kun kevennetty byrokratia ja verotus eivät ole hidastamassa tai jopa estämässä sijoittajan myyntipäätöksiä.

Osakesäästötili vai arvo-osuustili?

Osakesäästötilillä voidaan tehdä sijoituksia pelkästään osakkeisiin, kun arvo-osuustilillä voi sen sijaan sijoittaa erilaisiin arvopapereihin.

Osakesäästötilin suurin hyöty on, että veroja maksetaan ainoastaan nostohetkellä. Tämä vahvistaa osakesäästötilin korkoa korolle -efektiä, kun tilille maksettavia osinkoja voidaan sijoittaa uudelleen ilman, että niistä maksetaan sillä hetkellä veroja. Vuosittaisen veroilmoituksen tekeminen helpottuu, kun osakesäästötilin tapahtumia ei tarvitse ilmoittaa verottajalle, ellei ole nostanut sijoituksiaan pois. Arvo-osuustilin kautta tehtävistä sijoituksista maksetaan veroa niiden tuottaessa voittoa tai osinkoa.

Osakesäästötilille voi tallettaa maksimissaan 50 000 euroa (kerralla tai pienemmissä erissä), kun taas arvo-osuustilille ei ole asetettu mitään rajoituksia.

Osakesäästötiliä ja arvo-osuustiliä voi olla järkevää käyttää yhdessä sijoitustensa hajauttamiseen, mutta asiaa miettiessä kannattaa miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • kuinka nopea on salkun kiertokulku?
 • odottaako sijoituksilta osinkoja vai korkeaa arvonnousua?
 • sijoittaako kotimaisiin vai ulkomaisiin kohteisiin?
 • aikooko hyödyntää hankintameno-olettamaa?
Klikkaamalla tätä linkkiä pääset lukemaan lisää, mitä arvo-osuustili tarkoittaa.
Kannattaako osakesäästötili?
Kannattaa, mikäli sijoittaja on kiinnostunut suorista osakeostoista. Suurin etu osakesäästötilissä on osinkojen ja myyntivoittojen verovapaus tapahtumahetkellä. Voitot ja osingot on mahdollista sijoittaa uudelleen tilin kautta, jolloin korkoa korolle efekti on suurempi. Verot maksetaan vasta henkilön nostaessa rahaa pois tililtä.
Voiko osakesäätötililtä nostaa rahaa?
Voi. Noston yhteydessä on hyvä muistaa, että henkilö on verovelvollinen saaduistaan tuotoistaan. Pääomatulovero tuoton osuudesta maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun ne nostetaan tililtä käyttöön. Pääomavero vaihtelee 30 - 34% välillä.
Miten avaan osakesäästötilin?
Osakesäästötilin avaaminen onnistuu verkkopankkitunnusten avulla ja tilin saa useimmiten käyttöön viimeistään seuraavaksi päiväksi. Osakesäästötili koostuu kahdesta tilistä: vastatilistä eli normaalista pankin rahatilistä ja osakkeiden säilytystilistä, jotka toimivat rinnakkain palveluntarjoajan sijoitusalustalla.
Mitä ovat osakesäästötilin hyödyt?
Osinkojen ja myyntivoittojen verottumuus tapahtumahetkellä. Voitot voi sijoittaa toisin sanoen täysimääräisenä eteenpäin ilman, että niistä joutuu maksamaan veroa välissä. Varjopuolena on, että mahdolliset myyntitappiot eivät ole tapahtumahetkellä verovähennyskelpoisia.