Öljy sijoituskohteena

Öljyyn sijoittaminen antaa sijoittajalle mahdollisuudet hyötyä öljyn hinnan vaihteluista. Raaka-aineisiin sijoittamisen suosio on ollut viime vuosina lisääntymään päin ja monet ovatkin huomanneet raaka-ainesijoittamisen olevan kätevä keino sijoitusten hajauttamiselle. Öljy tarjoaa mahdollisuuksia päivätreidaajalle sekä pitkäaikaisellekin sijoittajalle sen volatiilin hintansa ansiosta.

Käyttökohteita öljylle ovat pitkälti polttoaine ja raaka-aineena toimiminen synteettisten aineiden valmistuksessa sekä öljylämmitys. Öljyn käyttöön sisältyy myös ongelmia, sillä sitä on olemassa vain rajallinen määrä. Tämän lisäksi öljyn ilmastointihaitat ovat olleet tapetilla johtuen sen poltosta aiheutuvista haitallisista päästöistä. Suurin osa öljyn tuotannosta on Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)-järjestön alaisuudessa toimivaa, mikä tuo sen käyttöön tietynlaista byrokratiaa. Tämän vuoksi öljystä kiinnostuneen sijoittajan olisi hyvä aktiivisesti seurata OPEC:n toimintaa ja raportteja pysyäkseen näiden toiminnassa mukana.

Öljyyn sijoittamisella tarkoitetaan sijoittajan öljyn ostamista tarkoittamatta kuitenkaan, että hän ostaisi sitä suoraan, vaan se tapahtuu erilaisten sijoitusvälineiden kautta. Itsessään öljy sijoituksena ei tuota sijoittajalleen esimerkiksi osinkoa, mutta hänellä on kuitenkin mahdollisuus hyötyä raaka-aineen hinnan vaihteluista ostamalla sitä ja myymällä kalliimmalla. Toinen vaihtoehto on myydä öljyä silloin, kun sen hinta on huipussaan ja tätä kautta tehdä voittoa.

Kysyntä ja tarjonta määrittelevät vahvasti öljyn hinnan. Mikäli öljyä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, sen hinta luonnollisesti laskee. Mutta mikäli öljyä tuotetaan vähemmän kuin mitä markkinoille olisi tarvetta, sen hinta tällöin nousee. Öljyn hinnasta puhuttaessa usein tarkoitetaan hinta/barreli, eli esimerkiksi 60 euroa per barreli. Myös öljystä puhuttaessa usein viitataan joko WTI- tai Brent-öljyyn. WTI tarkoittaa Yhdysvalloissa käytettävää viitehintaa ja Brent Lontoossa käytettävää viitehintaa. Yleensä näiden öljyjen hinnat korreloivat keskenään, mutta tuotannon määrä voi toisinaan aiheuttaa hintojen heilahduksia. Lisäksi maailman taloudellinen tilanne vaikuttaa vahvasti öljyn hintaan.

Mikä on öljy-ETF?

Öljypörssissä noteerattu rahasto (ETF) on rahasto, joka käy tavallisten osakkeiden tapaan kauppaa pörssissä. ETF voi olla hyödyke-ETF, mikä seuraa keskeisten maailmanlaajuisten öljyn hinnan vertailuindeksien kehitystä tai se voi olla arvopaperi-ETF, mikä koostuu useista julkisesti noteeratuista öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivista yrityksistä.

Joitain öljy-ETF:iä hallinnoidaan passiivisesti, mikä tarkoittaa, että ne seuraavat ilman rahastonhoitajan panosta tietyn indeksin kehitystä. Sen sijaan aktiivisesti hoidetuissa ETF:issä on rahastonhoitaja, joka tekee ETF:n sisällöstä päätöksen tavoitteena paremman tuoton tarjoaminen sijoittajille.

Öljy-ETF:t tarjoavat vakaamman sijoituksen kuin luottaminen yhteen tai kahteen parhaista öljyosakkeista, sillä energiasektori voi olla epävakaa. Sen sijaan, että panostaisi koko pääoman yhden yrityksen tulokseen, tämä pääoma jakautuu useille öljy- ja kaasualan yrityksille, joilla on usein erilaisia tulonlähteitä ja joiden sijainti keskittyy eri puolille maailmaa.

Ovatko öljy-ETF:t hyvä sijoituskohde?

ETF:n etuna toimii sijoittajalle yhden yrityksen sijaan altistuminen kokonaiselle toimialalle. Tästä seuraa sijoituksesta seuranneen tuoton sitominen öljymarkkinoihin paljon tiiviimmin, kuin omistaessaan yksittäisen öljy-yhtiön osakkeita.

Öljyyn sijoittaminen on yksi ihmisten suosituimpia käytäntöjä teollisuuden aikakauden kynnyksellä. Sillä on kiistaton rooli maailman voimanlähteenä. Vaikka fossiilisia polttoaineita kritisoidaan yhä enemmän, maailmanlaajuisen öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoteollisuuden arvo on huimat 2,1 t dollaria. Se on suurempi, mitä kaikki metallimarkkinat yhteen laskettuna.

Huolimatta uusiutuvan energian sektorin kasvusta ja kilpailukyvyn paranemisesta, öljymarkkinaraportti ennustaa tämän luvun nousevan tulevalla vuosikymmenellä. Ja kun ottaa huomioon öljyn suuret kasvunäkymät ja vakaan kysynnän pohjan, se on parhaimmista hyödykkeistä sijoittaa ja myös vaihtoehto kaikentyyppisille sijoittajille.

Mitkä ovat suosituimmat öljy ETF:t?

Talousanalyytikkojen öljymarkkinoita koskevien tutkimusten mukaan suosituimpiin rahastoihin kuuluvat muun muassa:

  • USO United States Oil ETF
  • DBO Invesco DB Oil Fund
  • BRNT WisdomTree Brent Crude Oil ETF
  • ÖLJY ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
  • PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF
  • United States Oil ETF (NYSEARCA: USO)

Maailman suurimpaan öljyn ETF:ään kuuluvan USO:n kokonaisvarallisuus on 2,64 miljardia dollaria. Sen tehtäviin kuuluu seurata yhden tärkeimpiin kuuluvien maailmanlaajuisten öljyjen vertailuarvoja: kevyen, makean öljyn hinnanmuutoksia, jota toimitetaan Cushingiin, Oklahomaan. Tämä Yhdysvalloissa tuotettu öljy tunnetaan myös nimellä West Texas Intermediate (WTI)ja se on kaikista tärkeimmistä vertailuarvoista kevyin ja makein öljy, joka pitää sisällään alhaisen rikkipitoisuuden ja yleisen korkean laadun.

USO on hyödyke-ETF, mikä tarkoitetaan sitä, että sen omistukset on suunniteltu sitomaan rahaston tuotto WTI:n hintaan, mutta sillä on kuitenkin Yhdysvaltain valtion velkasitoumus. Lisäksi sen koko ja mittakaava takaavat tasaisen, ennustettavan ja luotettavan suoritustason.

Invesco DB Oil Fund (NYSEARCA: DBO)

Toinen merkittävä ETF on DBO, jota kutsutaan hyödykepooliksi. Se yhdistää sijoittajan pääoman kauppaan futuurisopimuksesta. DBO:n tehtävänä on siis seurata muutoksia sääntöihin perustuvien menetelmien avulla DBIQ Optimum Yield -raakaöljyindeksin ylimääräiseen tuottoon sekä tuloihin US Treasury -arvopapereiden hallussapidosta ja rahamarkkinatuloista, joista rahaston kulut on vähennetty.

Tämän seurauksena DBO on räätälöity parhaiten sijoittajille jotka haluavat tehdä spekulatiivisia vetoja öljyn hinnasta ja joiden sietokyky kestää hyvin epävakaiden markkinoiden riskejä. Viimeisimpien vuosien aikana tämä ETF ollut yksi parhaiten tuottavista öljy-ETF:istä, joka tarjoaa sijoittajille kiehtovan reitin tuottoon kohonneista riskeistä huolimatta.

WisdomTree Brent -raakaöljyn ETF (LSE: BRNT)

BRNT on pörssinoteerattu hyödyke, jonka tehtävänä on antaa sijoittajille mahdollisuus panostaa Luoteis-Euroopan Pohjanmerellä tuotetun Brent-raakaöljyn hintaan. Lisäksi tämä ETF on menestynyt viime vuosina hyvin ja se tarjoaa yksinkertaisimman tavan päästä Brent-markkinoille. Se kuuluukin öljyn vertailuindekseistä suosituimpiin.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (BATS: OILK)

Monet muut öljy-ETF:t seuraavat öljyn spot-hintaa, mutta OILK on suunniteltu seuraamaan raakaöljyfutuurisopimusten indeksin kehitystä, mikä pitää sisällään kolme erillistä WTI-futuurien sopimusaikataulua.

OILK seuraa siis Bloomberg Commodity Balanced WTI -raakaöljyindeksin kehitystä, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi odottaa sen menestyvän huomattavasti eri tavalla kuin WTI:n spot-hinta.

Sijoittajille OILK tarjoaa erityyppisen pääsyn öljymarkkinoille verrattuna useisiin muihin suoraviivaisempiin ETF-rahastoihin. Viime vuodet eivät ole kuitenkaan olleet tälle ETF:lle kovin suosiollisia, mutta viime aikoina on ilmassa ollut kuitenkin elpymisen merkkejä.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (NASDAQ: PSCE)

PSCE on enemmän perinteinen arvopaperi-ETF, kuin mitä hyödyke-ETF. Tämä rahasto sijoittaa yleensä vähintään 90 % kokonaisvaroistaan S&P SmallCap 600 ® Capped Energy -indeksiin kuuluvien yhdysvaltalaisten energia-alalla toimivien pienyhtiöiden arvopapereihin.

PSCE:n kolmeen suurimpaan omistusosuuteen kuuluvat Matador Resources Co.Southwestern Energy Co. ja Helmerich & Payne Inc. Viime vuosien aikana tällä ETF:llä on ollut vaikeuksia päästä positiiviseen nosteeseen, mutta sen kehitys on edennyt parempaan suuntaan.

PSCE:n ansiosta sijoittavat pääsevät öljymarkkinoiden pienyhtiöiden osakkeiden hajautetun korin kehitykselle. Tarjonnan monipuolisuus on vakuuttavaa ja jotkut yritykset saavat lisätuloja öljymarkkinoiden ulkopuolelta.

Öljyyn sijoittamisen riskit

Kuten missä tahansa muussakin sijoituskohteessa, myös öljyyn sijoittamisessa on omat riskinsä. Öljyn käyttö on haitallista ilmastolle ja suuntauksena on pyrkimys sen käytön vähentämiseen. Tämän lisäksi, on hankala tietää mitä tapahtuu raaka-aineen markkinalle, kun öljyvarat alkavat loppumaan maan päältä. Sitä kun on saatavilla vain rajallinen määrä.

Myös öljyosakkeet sisältävät riskinsä. Öljy-yhtiöiden toiminta voi olla riskialtista ja tästä syystä yhtiöt kohtaavatkin välillä lakiongelmia sekä ympäristövahinkoja.