Norja sijoituskohteena

Norja on kuningaskunta, joka kuuluu Pohjoismaihin Islannin, Suomen, Ruotsin ja Tanskan kanssa. Se on tunnetusti hyvin vauras maa ja sen talous on melko vakaa. Sillä on selkeät vientituotteet ja kannattavia sijoituskohteita. Pohjoismaiset osakemarkkinat ovat sijoittajien keskuudessa suosittuja vakautensa vuoksi. Sijoitusmarkkinat ovat myös hyvin heterogeenisia, pieniä vivahde-eroja löytyy tuottojen suhteen.

Norja sijoituskohteena

Norjalla on Ruotsin kanssa yhteistä rajaa ja se on Ruotsin naapurimaa. Suomella on yhteistä rajaa Norjan kanssa ainoastaan pohjoisessa. Norja on vuonojen ja vuoristojen täyteinen upea maa ja maan pääkaupunki on Oslo. Tutkimusten mukaan, Norjassa on maailman korkein elintaso, koska maa on omavarainen monella alalla. Norjan tärkeimmät omavaraisuuden perustat ovat maakaasu, öljyvarannot, vesivoima, kalankasvatus sekä kalastus itsessään. Norja on omavaraisuudellaan saanut hoidettua asiansa niin hyvin, että valtiolla on enemmän saatavaa kuin velkoja muihin maihin verrattuna.

Norjalaisten omavaraisuus ja vauraus ovat ainoastaan Pohjanmeren öljyn, laajan merenkulun ja lohenkasvatuksen ja -kalastuksen ansiota.

Norja ei kuulu EU:hun eli Euroopan unioniin, mutta on mukana Euroopan talousalueessa eli ETA:ssa. Sen rahayksikkö on kruunu (eli NOK). Maassa on niin jättimäiset öljyvarannot, että Norja on yksi maailman talouksien huipuista. Sen öljyvienti tuottaa vientituloista lähes puolet ja noin 30 %:ia koko maan tuloista. Täten voikin todeta, että Oslon pörssissä olisi tarjolla todella vahvoja yhtiöitä sijoitusta varten.

Norjalaiset osakkeet

Kun listataan maailman öljynviejiä, niin Norja lukeutuu kuudenneksi suurimmista öljynviejistä. Muita Norjan edelle meneviä maita ovat ainoastaan Venäjä, Iran, Kuwait, Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat.

Norjalaisen öljyrahaston markkina-arvo oli alkukeväällä 2022 noin 1,15 biljoonaa euroa. Rahasto on perustettu ns. pahan päivän varalle, kun omavaraisuus pienenee, eikä öljyä tai kaasua enää riitä vientiin. Sijoittajia ajatellen, öljyrahasto on oikein oiva sijoituskohde, koska se koostuu osakekirjoista ja joukkovelkakirjasijoituksista.

Norja on nykyisin yksi Euroopan suurimmista maakaasun tuottajista ja alumiinin jalostajista. Norjan merkittävimmät vientituotteet ovat maakaasu ja -öljy, erilaiset koneet, metallit kuten alumiini ja kupari, erilaiset kemikaalit ja kalat, erityisesti lohi.

Koska suomalaisilla on sijoitusmielessä melko pienen markkinat hyödynnettävänä ainakin Helsingin pörssissä, kannattaa miettiä sijoitusten hajauttamista ja rahasto-osuuksien ostamista Pohjoismaista. Ainakin norjalaisten osakkeiden tiedetään tarjoavan parhaimmillaan suuriakin tuottoja. Muun muassa norjalaiset osakkeet ovat olleet haluttuja viime vuosien aikana ja näitä kohteita sinun kannattaa ainakin harkita, jos mielit pohjoismaisille osakemarkkinoille:

 • elintarvikeyhtiö Orkla ASA
 • lentoyhtiö Norwegian Air Shuttle
 • verkkoyhtiö Telenor ASA
 • teknologiayritys Adevinta ASA
 • mediakonserni Schibsted ASA
 • öljyn etsintä- ja kehitysyhtiö Aker BP ASA
 • energiayhtiö Equinor ASA
 • elintarvikealan yritys Mowi ASA
 • typpilannoitteiden valmistaja Yara International ASA
 • alumiinitoimittaja ja alumiinituotteiden valmistaja Norsk Hydro ASA
 • kierrätykseen erikoistunut yritys Tomra Systems ASA
 • kalanviljely-yritys Salmar ASA
 • uusiutuviin energialähteisiin erikoistunut yritys Nel ASA
 • lohiteollisuus Oslon pörssissä

Katso suosituimmat norjalaiset osakkeet Nordnetissa.

Norjan talous

Jos Norjan taloutta yritetään luonnehtia jollakin tapaa, niin se on kapitalistinen markkinatalous, kehittynyt sekatalous. Norjan taloutta ohjaa vahvasti valtio, mutta teollisuuden kasvua ovat vauhdittaneet yksityinen sektori. Valtio omistaa noin 70 norjalaista valtionyhtiötä ja yhden kolmanneksen koko maan pörssiyhtiöiden osakkeista. Equinor on suurin valtionyhtiöistä. Se on öljy-yhtiö.

Norjan talouskasvua ohjaavat eritoten alumiinin jalostus, maakaasun ja -öljyn tuottaminen. Nämä ovat myös aloja, joihin Norjan kannattaa panostaa yhä enemmän, koska Norjan ilmaston ja säiden vuoksi, viljely ei ole kannattavaa. Norjassa ei viljellä leipäviljaa, vaan keskitytään vihanneksiin, juureksiin ja perunaan. Lypsykarja on koettu myös kannattavaksi, koska ruokaa riittää rehukasvien muodossa lypsykarjalle.

Kalatalous on Norjalle hyvin tyypillinen ja kannattava toimiala. Lajikalastuksen kannalta silli, turska, lohi, seiti, kolja ja punasimppu ovat tärkeimpiä kaloja. Norjan vienti kalataloudessa on myös huomattavaa, osin myös sen ansiosta, että maassa on pyöritetty kalataloutta jo useiden vuosikymmenten ajan päämäärätietoisesti ja vastuullisesti.

Sähkö tuotetaan Norjassa pääosin vesivoimalla, maan pitkän rantaviivan ja vuoristojen ansiosta. Vesivoimalaitoksia on rakennettu etenkin vuoristoon ja tämä jos mikä on kestävää kehitystä ja ympäristövastuullista toimintaa.

Useiden tahojen mukaan, Norja on hoitanut asiansa erinomaisesti monella osa-alueella, varsinkin taloudessa.

Norjan tärkeimmät pörssit

Yksi Norjan monista onnistumisista on ehdottomasti öljyteollisuus, sen kaupallistaminen, vienti ja öljyrahaston perustaminen. Rahasto ei sijoita laisinkaan omaan maan pörssiin, vaan maailmanlaajuisesti. Erityisenä huomiona todettakoon, että Oslon pörssissä ei ole yhtään suomalaista yhtiötä.

Oslon pörssi
Pörssin sijoittajista peräti 40 %:ia on ulkomaalaisia. Lähinnä brittejä ja amerikkalaisia. Yksityisiä osakkeenomistajia on melko vähän vielä toistaiseksi, rahastosijoittajia sitäkin enemmän. Oslon pörssistä löytyy hyödykemarkkinoilla menestyviä yhtiöitä, kuten öljy-yhtiöitä ja lannoitteisiin ja alumiiniin erikoistuneita yhtiöitä.

Norjassa ihmiset ovat äärimmäisen omavaraisia, ja suurin osa omistaa oman asuntonsa, ilman samaa efektiä kuin suomalaisilla (asuntolainat, luotot, korot, vuokralla asuminen). Norjan geopoliittinen tilanne on siis varsin hyvä tulevaisuutta ajatellen.

Jos kaipaat uniikkia sijoittamisen kohdetta. Ui suoraan lohien mukana kalan jalostukseen. Lohen jalostus on trendikäs sijoittamisen kohde. Sen kysyntä ja tarjonta pysyvät melko stabiilina tai jopa nousevat lähivuosina. Sijoittamisen kannalta lohitalous tuottaa tulosta ja tuottoa sijoitetuille varoille.

Oslon pörssi on tosin haavoittuvainen, johtuen alttiudestaan geopoliittisille ja maailmantalouden yllättäville tapahtumille. Eniten suurimpiin yrityksiin ja niiden tuottoihin vaikuttavat öljyn hinta, kauppasota ja erilaiset yllättävät maailmanlaajuiset tapahtumat.

Katso markkinakatsaus Norjan osakkeista.

Sijoittaminen Norjaan

Kun sijoitat norjalaisiin yhtiöihin ja yrityksiin, saat hajautettua sijoituksiasi järkevästi ja pystyt sijoittamaan toimialoihin, joita et varmasti löydä muista pohjoismaisista pörsseistä. Norjassa ollaan myös edellä monia muita aloja siinä, että löydät sijoituskohteita aurinkoenergiaan ja kierrätykseenkin liittyen.

Suomessa ollaan vielä hyvinkin varovaisia osakemarkkinoiden suhteen ja halutaan suosia kotimaisia yrityksiä. On kuitenkin väistämättä totta, että Helsingin pörssi ei pysty vastaamaan kysyntään tarpeeksi ja isompien tuottojen perässä on mentävä rajojen ulkopuolelle, pois mukavuusalueelta. Vaikka Suomen omat osakemarkkinat ovat suosittuja, kannattaa sijoitussalkkuun hankkia pohjoismaisia, erityisesti norjalaisia osakkeita.

Muista! Saadessasi osinkoa norjalaiselta tai muulta ulkomaiselta yhtiöltä, maksat osingoista veroa kahteen paikkaan. Sekä Suomeen, että osakeyhtiön kotimaahan, tai sen yhtiön verotukselliseen kotipaikkaan. Ulkomainen vero hyvitetään Suomeen maksettavasta verosta. Saadusta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa, josta verotetaan 30 % ja 15 prosenttia verotonta tuloa. Kannattaa siis huomioida, ettei norjalaisia korkeita osinkotuottoja tarjoavia yrityksiä kannata ostaa osakesäästötileille. Näin minimoit verohävikin.

Norja – ETF-rahastot

Mikä on ETF? Exchange Traded Fund on indeksirahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa erityisesti ulkomaisissa pörsseissä. Indeksirahastossa käydään kauppaa samaan tapaan kuin osakkeilla. ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon sijoittajien keskuudessa, koska se tarjoaa myös piensijoittajille useita tuottavia sijoituskohteita.

Markkinakatsaus indeksirahastoihin Norjassa.

Näin pääset alkuun Norjan osakemarkkinoilla

Laadi itsellesi sijoittamiseen liittyvä suunnitelma ja luo itsellesi tavoitteet, mitä tavoittelet ja millä budjetilla. Mitä paremmin tiedät ja ymmärrät omat taloudelliset tavoitteesi ja riskinsietokykysi, voit harkita sijoittamista ja sijoitusten hajauttamista.

Jos mielit Norjan osakemarkkinoille, ota seurantaan ainakin hyvän kasvupotentiaalin omaavat energiayhtiö Equinor, DNB Bank, ja Nordic Semiconductor. Nämä yritykset sopivat erityisesti pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Katso suosituimmat norjalaiset osakkeet Nordnetissa.