New Yorkin pörssi sijoituskohteena

New Yorkin pörssi ja Wall Street kulkevat monen mielessä unelmien toteutumisen paikkana ja paikkana, jossa tahkotaan isoja tuloksia. Isojen firmojen nimet pyörivät näytöillä ja pörssimeklarien puhelimet soivat taukoamatta. Kuitenkin myös Suomesta käsin voi päästä mukaan New Yorkin pörssikauppaan.

Maailman suurin arvopaperipörssi

New Yorkin pörssi on maailman suurin arvopaperipörssi, jos lasketaan kaikkien osakkeiden markkina-arvo yhteen. New Yorkin pörssi on perustettu vuonna 1792 puun alla kirjoitetulla sopimuksella Wall Streetillä. Pörssi sijaitsee yhä Manhattanilla Wall Streetin ja Broad Streetin kulmassa.

NYSE Group Inc niminen yhtiö operoi New Yorkin pörssiä ja se on myös itse listautunut pörssiin.

Yhdysvaltalaisten osakkeiden on nähty olevan tuottoisampia kuin suomalaisten ja lisäksi niiden muutoksien nähdään olevan helpommin ennakoitavissa.Suosittuja osakkeita ovat olleet esimerkiksi Tesla, Amazon, Microsoft, Netflix kuin Facebook. Jos pääomasi ei riitä suoriin osakeostoihin moniin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin pääsee helposti kiinni myös erilaisten rahastojen kautta.

Eniten omistettuja osakkeita on Apple, Tesla, Microsoft, Amazon ja Alphabet.

Jos haaveilet tasaisesta tulovirrasta osakkeiden avulla, suosittuja osakeostoja ovat olleet hyvää osinkoa jakavat yritykset. Hyviä osingonmaksajia Yhdysvalloissa ovat olleet esimerkiksi seuraavat yritykset:

 • Broadcom Inc.
 • Cisco Systems
 • Texas Instruments
 • AT&T
 • Automatic Data Processing
 • Kansainvälisen sjoittamisen kolme hyvää puolta
  • Lisää vaihtoehtoja
  • Edullisuus
  • Helppous

Joskus katsaus kotimaan ulkopuolelle on järkevää, sillä se voi avata sinulle mahdollisuuksia sijoittaa uusiin kohteisiin. Kansainväliset markkinat helpottavat sijoitusten maantieteellistä hajautusta sekä myös toimialakohtaista hajautusta.

Jos valitset pankin, jonka kanssa teet osakekauppaa ulkomaille voit päästä myös edullisesti kiinni ulkomaisiin osakkeisiin. Esimerkiksi OP:lla kaupankäyntikulut ovat alkaen 0,17% ja minimissään ne ovat 8€. Yleensä mitä enemmän käyt kauppaa, sitä alhaisemmat kulut ovat.

Jos valitset automaattisen valuutanvaihdon pääset yleensä melko helpollakin. Esimerkiksi OP:lla valuutanvaihtokulu on 0,30%.

Miten voin sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin?

Monella aloittelevalla sijoittajalla saattaa olla kysymys koskien sitä, miten voin sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin. Ulkomaisiin osakkeisiin sijoittaminen mielletään monen aloittelijan mielessä vaikeaksi. Kuitenkaan kyse ei ole niin vaikeasta asiasta. Todellisuudessa eroa suomalaisten ja ulkomaisten osakkeiden ostamisen välillä ei ole paljoa.

Muutamia eroja kuitenkin on ja eri pörssit toimivat vähän eri tavoin, vaikka perusajatus on sama.

Millaisiin ulkomaisiin osakkeisiin pystyn sijoittamaan?

Suomessa Helsingin pörssi on hyvin pieni verrattuna maailman muihin pörsseihin. Kyseessä on pieni reunapörssi, jonka osuus maailman markkinoiden arvosta on vain 0,3%. Kun sijoitat vain Suomeen menetät toisin sanoen siis 99,7% muista sijoitusmahdollisuuksistasi.

Helsingin pörssi on lisäksi myös hyvin toimialakeskittynyt. Noin 50% sinne listautuneista yhtiöistä on vain materiaali- sekä teollisuusyhtiöitä. Erityisen laajaa tarjontaa ei siis ole tarjolla osakepoimijalle. Uusia osakkeitakin listautuu Helsingin pörssiin yhä melko harvakseltaan. Nämä ovat hyviä syitä miettiä, voisiko New Yorkin pörssi olla mahdollisuus hajauttaa salkkua.

Erilaisilla rahastoilla pystyy tekemään helposti hajautusta ulkomaille. Esimerkiksi monilla pankeilla on sijoituskohteina tarjolla erilaisia ETF- ja indeksirahastoja esimerkiksi yhtiöistä, jotka ovat listautuneet New Yorkin pörssiin. Myös yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen on mahdollista, mutta tällöin hajauttamista kannattaa toteuttaa ostamalla muutamaa eri yrityksen osaketta. Suora osakesijoittaminen vaatii myös enemmän alkupääomaa, jotta hajauttaminen ja osakkeiden ostaminen olisi järkevää.

On olemassa myös uudempi ”CopyPortfolio” -osakesalkku, joka sijoittuu osake- ja rahastosijoittamisen välimaastoon. Kyseiseen osakesalkkuun voit kopioida jonkun valmiin osake- tai ETF-salkun sekä salkussa tapahtuvat myynnit sekä ostot. Tarkoituksena on siis kopioida jonkun menestyvän sijoittajan salkku ja seurata hänen tekemiään toimenpiteitä sijoituksille.

Erilaisille osaketyökaluilla selvyyttä vaihtoehtoihin

On olemassa monenlaisia osaketyökaluja, jotka kattavat myös ulkolaisia osakkeita. Lisäksi on olemassa erilaisia listauksia, millaisia osakkeita ulkomailta pystyy ostamaan. Esimerkiksi Nordnet tarjoaa hyviä kattavia listauksia ulkomaisista osakkeista.

Kun olet löytänyt potentiaalisen kohteen tai kohteet, voit esimerkiksi tarkastella osakkeiden tietoja niiden esitteistä tai esimerkiksi hyödyntää Nordnetin Shareville palvelua ja katsoa, mitä ihmiset ovat kommentoineet osakkeesta.

Miten sijoittaa helposti New Yorkin pörssiin?

New Yorkin pörssiin voit sijoittajana osallistua monella tapaa.

Yksi suosittu tapa on sijoittaa ETF-rahastoihin. Kyseessä on pörssinoteerattu rahasto. Sitä voi ostaa ja myydä samalla tapaa kuin osakkeita.

Toisaalta voit tehdä suoria osakesijoituksia. Jos et ole varma, minkälaiseen kohteeseen sijoittaa, voit valita jonkun teeman, jonka mukaan sijoitat. Esimerkiksi arvoyhtiö tai kasvuyhtiö.

Mitä kannattaa ottaa huomioon kun sijoittaa New Yorkin pörssiin?

Ulkomaisiin osakkeisiin sijoittaessa yleensä mukaan liittyy ylimääräisiä kuluja. Myös riskit voivat olla erilaisia.

Kannattaa huomioida sijoittaessa, että ulkomaisten osakkeiden ostaminen voi olla hieman kalliimpaa tai halvempaa. Välityspalkkiot sijoitettaessa ulkomaisiin osakkeisiin ovat monella kotimaisella välittäjällä usein suuremmat kuin mitä sijoitettaessa kotimaisiin osakkeisiin. Viisas sijoittaja tekeekin ensin hieman vertailua. Osakevälittäjien hinnastot on siis hyvä käydä läpi ja suorittaa tarvittavaa vertailua. On olemassa erilaisia maksuttomia välittäjävertailuja, joita tähän voi käyttää ja hyödyntää.

Lisäksi on syytä huomioida, että yleensä ETF-rahastoilla käytävä kauppa, joka tapahtuu samalla tavalla kuin osakekauppa pörssissä voi olla samanlaiset hinnat kuin suorien osakkeiden ostossa ulkomailta.

Sijoittaessasi ota huomioon nämä seikat

Kun käyt kauppaa kansainvälisillä osakkeilla, on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • Sinun tulee huomioida, että kotimaisessa kaupankäynnissä on eri kulut. Ulkomaille sijoittaessa poikkeavaa on esimerkiksi mahdollinen transaktiovero ja kaupankäyntipalkkio
 • Erilaiset verotukselliset käytännöt sekä euroalueen ulkopuolelle sijoittavan on huomioitava valuuttakurssiriski
 • Huomioi aina mahdollisesti käytössä olevat pörssierät ja ota näistä selvää
 • Kotimaan kaupankäynnissä toimeksiantojen pituudet voivat olla lyhyitä. Ulkomaille sijoittaessa toimeksiantojen pituudet sekä muut kyseiseen pörssiin kohdistuvat erityispiirteet
 • USA:n kaupankäynnissä tulee huomioida QI-asiakirjavaade. Kyseessä on USA:n viranomaisten vaatima asiakirja, jota ilman et pysty tekemään kauppaa. Tämä yleensä tarkoittaa henkilöllisyyden varmistusta esimerkiksi pankissa
 • Pidä mielessä valuuttariski sekä verotus
 • Sijoittaessasi ulkomaille sinun tulee huomioida joitain tiettyjä seikkoja. Näitä ovat esimerkiksi verotukselliset asiat kuin myös valuuttariski.

Verotus ulkomaisissa sijoituksissa

Osakkeiden verotus. Kun sijoitat ulkomaille ostamiasi osakkeita verotetaan eri tavalla kuin suomalaisia osakkeita. Ulkomailla osakkeiden osingoista peritään yleensä lähdeveroa. Tämä kuitenkin hyvitetään Suomen verotuksessa. Jos sijoituskohdemaalla on osinkoihin sovellettava sopimus, jolloin osingon verotus määräytyy samoin kuin suomalaisten osinkojen verotus.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa listatuista yhtiöistä menee ulkomaista veroa 15% Nordnetillä. Tämän jälkeen maksat Suomeen veroja sen verran, että olet maksanut suomalaisen osinkoveroprosenttimäärän täyteen. Tämä ei päde kuitenkaan silloin jos kyseessä on kaksoislistaus. Tällä tavalla kuitenkin tähdätään siihen, että sinun ei tarvitsisi maksaa kahta veroa kahteen eri maahan.

Jos sijotuksen kohdemaalla on Suomen kanssa sopimus vältyt tilanteelta, että maksaisit veroa kahteen maahan täytenä summana. Kuitenkin olemassa on joitain poikkeuksia, joka velvoittaa maksamaan ennakonpidätystä enemmän kuin mitä maiden välille tehty sopimus edellyttää.

Jos olet maksanut liikaa osinkoveroa voit hakea ylimääräisiä osinkoveroja maan viranomaiselta.

Valuuttariski

Kaikkiin ulkomaisiin sijoituksiin liittyy vahvasti valuuttariski. Tämä vaikuttaa aina ostamiesi arvopapereiden markkina-arvoon. Tuottoa ei välttämättä saa, vaikka osakekurssi nousee, jos ulkomaalainen valuutta samaan aikaan heikkenee euroon nähden.

Valuutan vaihto

Ota huomioon, että kaikki ulkomaisten osakkeiden välittäjät eivät automaattisesti vaihda valuuttaa, joka saattaa johtaa siihen, että otat vahingossa maksullista luottoa osakevälittjältä. Valuutanvaihtoon liittyy aina perittäviä kuluja. Itse vaihdetusta valuutasta peritään pienemmän palkkiot yleensä kuin mitä automaattisesta valuutanvaihdosta.