NASDAQ pörssi sijoituskohteena

Nasdaq on Yhdysvaltojen New Yorkissa toimivan Nasdaq, Inc. on hallintayhtiön omistama arvopaperipörssi. Se on erikoistunut erityisesti listaamaan teknologiaosakkeita sekä käymään kauppaa niistä.

Nasdaqin tausta

Holding- eli hallintayhtiön tarkoitus on omistaa, hallita ja valvoa yhtiötä tai yhtiöitä. Emoyhtiöön Nasdaq Inc:iin kuuluukin mm. kasvuyritysten First North-markkinat ja Nasdaq Nordic.

Nasdaqin aloittaessa osakekaupat vuonna 1971, se oli maailman ensimmäinen elektroninen pörssi. Nasdaq, Inc. on toiseksi suurin pörssitoimintaa harjoittava yhtiö markkina-arvoltaan.

Yhdysvaltain Nasdaq-pörssillä ei ole fyysistä pörssisalia vaan se on luotu tietokoneverkosto, jossa kaupankävijät voivat sähköisesti esittää osto- ja myyntitarjouksia.

Nasdaq-pörssillä on listattuna monia suuryrityksiä ja niistä voi havaita selvää painopistettä teknologiajätteihin. Listalta löytyy esimerkkinä Apple, Microsoft, Google ja Meta. Nasdaqilta löytyy myös osakkeita Pepsiltä.

Osakeindekseistä tunnetuin Nasdaqin osakkeita kuvaava on Nasdaq 100-indeksi. Siinä nousee esiin sadan Nasdaqin pörssin keskeisen yhtiön osakkeen kaupankäyntihintaa ja näin yhtiöiden markkina-arvo.

Nasdaqilta löytyy myös Nasdaq Composite, jossa on mukana Nasdaqin kaikki lähes 3000 yhtiötä.

Nasdaq itse kuvailee tukevansa vahvempia talouksia, luovansa oikeudenmukaisempia mahdollisuuksia ja edistävänsä kestävämpää maailmaa. Nasdaqin pyrkimys on, että eritaustaiset ihmiset pystyvät saavuttamaan täyden potentiaalin markkinaosuuksillaan.

Nasdaq avaa ovia ulkomaisiin osakkeisiin ja voi madaltaa kynnystä kokeilla sijoittamista Pohjois-Amerikkalaisiin tai Pohjoismaisiin yhtiöihin.

Sijoittamalla ulkomaisiin osakkeisiin indeksien kautta on mahdollisuus osallistua paljon suuremmille markkinoille. Suomen prosentuaalinen osuus pörssimarkkinoista on niin pieni, että sijoittajan on syytä pohtia sijoitusten hajauttamista laajemmalle mahdollistaakseen parhaan voiton. Esimerkiksi Nasdaq 100-indeksi on tähän oiva vaihtoehto.

Huomioitavia asioita sijoittamisesta Nasdaqiin

Aloittelevalle sijoittajalle Nasdaq 100-indeksi voi tuntua sopivalta vaihtoehdolta. Sieltä löytyy tuttuja yrityksiä, jolloin aikaa ei tarvitse käyttää yhtiöihin tutustumiseen. Nasdaq-indeksi on innovatiivinen ja nykyaikainen, indeksin yhtiöillä on voimakkaita brändejä ja arvokkaita patentteja.

Pörssi-indekseihin sijoittamisessa oleellinen asia on ymmärtää, mikä on pörssi-indeksi ja miten se eroaa perinteisestä rahastosta. Ensinnäkin, pörssi-indeksissä sijoittajan ei tarvitse pähkäillä mitä osakkeita ostaa. Pörssi-indeksissä rahastoon hankitaan suurimpia yhtiöitä, kuten Nasdaqin tapauksessa esimerkiksi Applea ja Microsoftia.

Nasdaq-indeksin kilpailijaksi voidaan sanoa S&P 500-indeksi, jonka toiminta on jokseenkin erilaista ja siellä on 500 yhtiötä mukana. Pitkällä aikavälillä pörssi-indeksit ovat tehneet tuottoa, vaikka ne ovat kokeneet myös laskuja.

Nasdaqin painottaessa teknologiayhtiöihin, joiden osakkeen hinta on korkea verrattaessa yhtiön tuottoon. Tämä aiheuttaa suurempaa indeksin heilahtelua.

Pörssi-indeksiin sijoittaminen pitkällä tähtäimellä ei heilahda, vaikka indeksi itse heilahtaisi enemmänkin. Nasdaqin tämänvuotinen romahdus mahdollistaa edullisemman hinnan sijoittaa, mutta mikään sijoitus ei koskaan ole riskitön. Myös pörssi-indeksit tekevät tappiota, vaikka pitkän aikavälin sijoittaminen niihin on matala riskisempää.

Nasdaqin indekseihin sijoittaminen on suotavampaa, jos tavoitteena on säästää eläkepäiviin tai myöhempää varten. Lyhyellä aikavälillä indeksit eivät tuota suurta voittoa.

Nasdaqin ajaa osallistavaa kasvua ja vaurautta. Näin ollen se luo mahdollisuuksia kaikenkokoisille markkinoille ja talouksille.

Miltä näyttää Nasdaqin tilanne tällä hetkellä?

Osakemarkkinat ovat aina seuranneet pitkän aikavälin nousutrendejä, mutta nousut eivät ole tasaisia. Ne käyvät läpi syklejä, joihin vaikuttaa moni asia.

Osakemarkkinat kokivat kovan kolauksen Covid-19-pandemian aikana, jolloin yleinen epävarmuus ja talouden taantuminen heijastuivat niihin vahvasti. Pääomaa työntyi takaisin markkinoille ja etenkin teknologiayhtiöihin, jotka eivät kokeneet niin suurta kolausta ihmisten ollessa kotona käyttämässä heidän tuotteitaan.

Nasdaqin suurimpien yhtiöiden osuus sen kokonaismarkkina-arvosta on tällä hetkellä tavallista korkeampi. On selvää, että nämä yhtiöt ovat samojen markkinavoimien alaisia, jotka puolestaan voivat yhdessä lisätä tappiota.

Nyt kun Nasdaq on laskenut, se voi olla mahdollisuus sijoittaa tai joutua loukkuun, joka johtaa sijoitusta yhä vain alemmas. Kaikki riippuu pitkälti sijoittajan riskinsietokyvystä ja omasta sijoitusaikahorisontista.

Nasdaq 100-indeksi saattaa sisältää kilpailijaansa S&P 500-indeksiä suuremman riskin, mutta se voi sopia suurempaa voittoa tavoittelevalle ja henkilölle, joka on valmis ottamaan riskin ja häviämään sijoituksensa.

Kannattaako Nasdaqiin sijoittaa?

Mikään sijoitus ei ole koskaan 100 % varma, mutta yleisesti indeksirahastot ovat matalakuluisia ja riskittömämpiä sijoituskohteita.

Pörssi-indekseissä kaavioita kannattaa katsoa pitkältä aikaväliltä. Muutaman päivän osakkeiden heittely ei kerro koko totuutta, vaan kaaviota kannattaa tutkia mahdollisimman laajasti. Kaaviosta näkee myös, milloin pörssi-indeksi on ollut matalalla ja milloin korkeammalla.

Nasdaq tarjoaa mahdollisuuden astua mukaan jännittäviin pörssikauppoihin. Nasdaqin hyviä puolia on sen yhtiöiden tunnettavuus ja niiden brändien arvostus. Arvostettu brändi kokee suuria kolahduksia pienemmällä todennäköisyydellä ja se on vakiinnuttanut paikkansa markkinoilla.

Mikäli sijoituksista ei jaksa huolehtia jatkuvalla syötteellä ja aikeissa on sijoittaa pitkällä tähtäimellä, Nasdaq voi olla yksi vaihtoehdoista. Nasdaqin sisällä on vielä paljon omia vaihtoehtoja, kuten aikaisemmin mainitut Nasdaq 100 tai Nasdaq Composite.

Pelkästään pohjoismaisissa osakkeissa pysyvän on syytä tutkia Nasdaq Nordicia ja sen alla olevaa Nasdaq Helsinkiä, tuttavallisemmin Helsingin pörssiä. Täältä löytyy Helsingin pörssissä noteeratut yhtiöt, joita ovat esimerkiksi Neste, Marimekko ja Kone.

Myös asiantuntijat liputtavat indeksien puolesta. Kun ne on kerran ymmärtänyt, ne ovat aika yksinkertaisia ja ylimääräinen raha alkaa kerryttää tuloa pidemmällä tähtäimellä. Aloittelevan sijoittajan ei tarvitse pähkäillä osakkeiden välillä, vaan pörssi-indeksi hoitaa sen sijoittajan puolesta.

Nasdaqin tulevaisuus

Sijoittamisessa ei koskaan voi täysin ennustaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Pörssi-indeksi on todettu olevan pitkällä tähtäimellä riskittömämpi sijoituskohde, mutta tulevaisuus on vielä auki.

Tällä hetkellä sekä Nasdaqin indeksit että emoyhtiö Nasdaq, Inc. ovat edullisempia kuin muutama vuosi sitten. Tilanne kuitenkin elää jatkuvasti eikä 10 vuoden päästä tiedetä, mihin suuntaan osakkeet ovat liikahtaneet. Yleiskäsitys on, että laskusuhdannetta seuraa noususuhdanne.

Nasdaqin romahduksen seurauksena voi olla noususuhdanne, mutta sitä ei kannata odottaa lähikuukausina. Tällä hetkellä sijoittaminen Nasqadiin on edullisempaa, mutta sen yhtiöiden osakkeet voivat laskea vielä lisää ja se saattaa luoda epävarmuutta sijoittajalle.

Milloin osakkeet ja erityisesti Nasdaq alkavat jälleen kohota? Suoraa vastausta kysymykseen ei ole, mutta on olemassa muutamia seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Ensimmäinen asia on ymmärtää, että kukaan ei pysty varmasti ennustamaan, milloin osakemarkkinat alkavat taas nousta. Jotkut asiantuntijat ennustavat, että nousuun saattaa kulua kuukausia ja tähän on syytä varautua. Tämä koskee myös indeksejä.

Osakemarkkinoiden romahtaminen on siis täysin normaalia ja myös Nasdaq on kokenut romahduksia ennenkin, sekä selvinnyt niistä. Vaikka sijoittamisen suhteen ei koskaan ole mitään takuita, on erittäin todennäköistä, että markkinat ja Nasdaq tokenevat tästä taantumasta.

Nasdaqin taantumaa ei kannata tarkastella vain negatiivisesta valosta. Se voi olla oiva tilaisuus ostaa yhtiön osakkeita ikään kuin alennettuun hintaan. Kun osakemarkkinat elpyvät ja tilapäinen laskusuhdanne väistyy, sijoittaja saa suuremman hyödyn sijoituksistaan.

Nasdaqiin sijoittamista on syytä pohtia tarkkaan, tutustua sen yhtiöihin ja pörssi-indeksin kehitykseen. Sijoittamisesta ei koskaan voi tietää liikaa ja vaikka Nasdaqin pörssi-indeksit sijoituskohteena tekevät ns. ”suurimman työn”, omaan sijoitukseen on syytä tutustua aina.

Nasdaqiin pystyy sijoittamaan Nordnetin kautta helposti. Sijoittajan tehtäväksi jää valita, sijoittaako Nasdaqin pörssi-indekseihin ja mihin niistä. Sijoittaa pystyy myös Nasdaq Inc. emoyhtiöön, jos se tuntuu sopivammalta vaihtoehdolta.