Etusivu » Sijoittaminen » Muoti- ja vaateteollisuus sijoituskohteena

Muoti- ja vaateteollisuus sijoituskohteena

Vaatteet kuuluvat jokapäiväiseen elämäämme ja muoti sekä erilaiset trendit säätelevät paljon sitä, mitä haluamme päällemme pukea. Siksi sekä muoti- että vaateteollisuus ovat hyviä sijoituskohteita, jos haluaa suhteellisen vakaan sijoituskohteen. Eettisyys ja trendikkyys sekä menestyminen muotiteollisuudessa kulkevat nykyään usein käsi kädessä, joten vaate- ja muotibisnekseen sijoittamisessa on syytä tutkailla osakeyhtiöiden vastuullisuusperiaatteita.

Ihmisen vaatteet vaihtelevat kelien mukaan, ja muodit mainonnan sekä mielipiteiden ohjaamana: ei ihme, että vaateteollisuus on maailmanlaajuisesti valtava bisnes. Mitä mahdollisuuksia tai sudenkuoppia sijoittajalle mahdollisesti piilee? Muoti- ja vaateteollisuus jaetaan kahtia vaatteiden valmistukseen ja niiden myyntiin: markkinan koosta esitetyt arviot vaihtelevatkin riippuen siitä, kummasta puolesta vai molemmista keskustellaan.

Tutustu eri sijoitusalustoihin

AlustaSijoituskohteetSiirry
Sijoita osakkeisiin, rahastoihin ja ETF:iinSiirryArrow
Nordnet on Pohjoismaiden johtava osakkeiden, rahastojen ja muiden pörssinoteerattujen arvopapereiden kaupankäyntiä tarjoava nettipankki. Nordnet tarjoaa palveluita, jotka tekevät säästämisestä ja sijoittamisesta helppoa, fiksua ja kannattavaa.
Sijoita osakkeisiin, rahastoihin, kryptoihin ja valuuttoihinSiirryArrow
eToro on johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia mahdollisuuksia sijoittaa pääomamarkkinoille. eToron innovatiivisella CopyTrader-ominaisuudella voit automaattisesti kopioida muiden sijoittajia.
Sijoita kiinteistövakuudellisiin lainoihinSiirryArrow
Estateguru on virolainen joukkorahoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin. Esketit-alustan lainat ovat yrityslainoja, jotka sijaitsevat pääasiassa Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Sijoita kiinteistöprojekteihinSiirryArrow
Bulkestate on virolainen kiinteistösijoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa joukkorahoituksella kiinteistöprojekteihin. Sijoituskohteet sijaitsevat pääasiassa Latviassa.
Sijoita kiinteistöihin joukkorahoituksen kauttaSiirryArrow
Tessin on ruotsalainen joukkurahoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin. Tessinin tarjoavat sijoituskohteet sijaitsevat enimmäkseen Ruotsissa, mutta myös Suomessa.
Sijoita ETF-rahastoihinSiirryArrow
Lysa on ruotsalainen sijoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa indeksi- ja ETF-rahastoihin matalilla palkkiolla.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
Esketit on irlantilainen joukkurahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen kuluttajalainoihin. Esketit-alustan kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin mm. Tanskaan, Latviaan, Tsekkeihin, Romaniaan, Puolaan, Georgiaan, Meksikoon ja Jordaniaan.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
ViaInvest on latvialainen joukkurahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen P2P-kuluttajalainoihin. ViaInvestin kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin mm. Ruotsissa, Latviassa, Puolassa, Romaniassa ja Tsekeissä.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
PeerBerry on kroatialainen joukkorahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen kuluttaja- ja yrityslainoihin. PeerBerryn kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin Puolaan, Kazakstaniin, Moldovaan, Tsekkeihin, Espanjaan, Filippiineille, Sri Lankaan, Keniaan, Intiaan ja Ukrainaan.
Sijoita lyhytaikaisiin yrityslainoihinSiirryArrow
Debitum on latvialainen sijoitusalusta, joka mahdollistaa sijoittaminen yrityslainoihin. Debitumin tarjoamat sijoituskohteet sijaitsevat Virossa, Latviassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa.
Sijoita lyhytaikaisiin lainoihinSiirryArrow
Robo.cash on kroatialainen joukkorahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen lyhyt- ja pitkäaikaisiin kuluttaja- ja yrityslainoihin automatisoidusti. Robocash kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin Espanjaan, Kazakstaniin, Sri Lankaan, Singaporeen ja Filippiineille.
Sijoita kuluttajalainoihin VirossaSiirryArrow
Moncera on virolainen vertaislainapalvelu, jonka kautta on mahdollista sijoittaa pienlainoihin Virossa.
Sijoita kuluttajalainoihinSiirryArrow
Monefit Smartsaver sijoitusalustan kautta on mahdollista sijoittaa CreditStar Groupin tarjoamiin lainoihin. CreditStar Group myöntää lainoja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Tsekeissä, Puolassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa.

Huom!

Sijoittamiseen pörssi- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Miksi sijoittaa muoti- ja vaateteollisuuteen?

Sinun kannattaa aloittaa sijoittaminen muoti- ja vaateteollisuuteen, mikäli olet kerryttänyt varallisuutta, joka on pankkitilillä tuottamattomana.

Pankkitilillä olevien rahojen arvo laskee, koska niistä maksettava korko on liki nollaa ja samalla hinnat kallistuvat. Näin siis inflaatio syö hiljalleen säästöjesi arvoa. Sinun pitää saada ainakin inflaation mukainen tuotto, mikäli haluat säästöjesi arvon säilyvän. Inflaatio on alueellamme ollut noin 2 %, mutta juuri nyt se on alempi.

Kun pistät säästösi tuottamaan, sinulla on mahdollisuus vaikkapa toteuttaa jokin investointi tai turvata tulevaisuutesi. Pesämunaa onkin hyvä olla yllättäviä tilanteita varten.

Nopeat ja digitaaliset bisnesmallit

Pikamuoti on jatkuvasti kasvava trendi, jolla voi olla isojakin vaikutuksia muoti- ja vaateteollisuuden tulevaan muotoutumiseen. Suuret pikamuotiketjut ovat pärjänneet kilpailussa tuomalla vaatteitaan myyntiin erittäin pikaiseen tahtiin edullisilla hinnoilla.

Tässä muodin ja kaupan suuntauksessa on kuitenkin omat haasteensa. Nämä pikamuotiketjut kärsivät varastoihin kertyvistä suurista myymättömistä vaate-eristä, mikä pakottaa ne pitämään tyhjennysmyyntejä. Tämä kertoo siitä, etteivät nämä pikamuotitoimijatkaan ole kaikessa erinomaisia.

Nykypäivänä muoti- ja vaateteollisuudessa hyvin kasvava bisnesmalli on verkkomyynti. Erilaiset pienet ja suuret nettikaupat tarjoavat vaate- ja muotiteollisuudelle uuden väylän tavoittaa kuluttajat.

Riskit muoti- ja vaateteollisuuteen sijoittamisessa

Maailmantalouden epävarmuus on muoti- ja vaateteollisuuden suurin uhka. Lisäksi kuluttajatottumusten nopea muutostahti sekä jatkuvati kasvava vastuullinen, kestävän kehityksen suuri tarve haastavat muoti- ja vaateteollisuutta, ja tuovat samalla sijoittajille uutta pohdittavaa sijoitustensa suhteen.

On myös selvä ero, sijoittaako luksusbrändeihin vai edullisempaa vaatetta ja muotia tuottaviin yrityksiin. Luksusmerkeillä on oma vankka kannattajakuntansa, mutta luonnollisesti niiden kauppa käy määrällisesti niukemmin kuin edullisilla pikamuotiketjuilla.

Maailman tilanne vaikuttaa paljon muodin ja vaatteiden kauppaan ja tätä kautta sijoittamiseen. Tällä hetkellä pitkät koronavuodet ja nyt yleinen epävarma maailmantilanne muun muassa sodasta johtuen vaikuttavat ihmisten haluun ja kykyyn ostaa vaatteita. Myös erilaiset second hand -liikkeet ovat kasvattaneet suosiotaan ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa, jolloin tietysti uutta muotia myyvät liikkeet ovat tästä kärsineet.

Pikamuoti ja kestävä kehitys vastakkain

Vaateteollisuuden tuotanto kasvoi äärettömän nopeaan tahtiin 2000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, ja kasvu on ollut erittäin nopeaa monilla markkinoilla. Vaate- ja muotiteollisuus ei ole valitettavasti onnistunut täysin ekologisuuden tavoittelussa, ja yhteiskunnallisessa vastuussaan samaa tahtia kasvun kanssa. Työntekijöiden oikeuksiin liittyvät haasteet ovat myös edelleen muoti- ja vaateteollisuuden ongelmana.

Veden kulutus on vaate- ja muotialalla ekologisuuteen liittyvä iso haaste. Vaatteiden elinkaaren erilaiset vaiheet, kuten puuvillan viljely, kankaiden värjäys ja kuluttajalle jäävä vaatteiden pesu, kuluttavat suunnattomia määriä vettä. Vaate- ja muotiteollisuuden osuus kaikesta teollisuuden vedenkulutuksesta onkin 10 prosenttia.

Nämä ovat tietysti sekä eettisiä kysymyksiä että sijoittajan kannalta katsottuna liiketoimintariskejä, mikäli niitä ei pystytä toivotusti ratkomaan. Vaate- ja muotiteollisuudessa on kuitenkin merkkejä muutoksesta kestävämpiin prosesseihin, kuten käytettyjen vaatteiden suosio ja erilaiset vuokrausliikkeet, brändisuunnittelu kestävää kehitystä silmällä pitäen, vedettömien tai ainakin vettä säästävien värjäysprosessien käyttöönotto sekä luontoa ajatellen tehdyt uudenlaiset valinnat jo olemassaolevissa prosesseissa.

Muoti- ja vaateteollisuuteen kohdistuu painetta eettisyyden huomioinnissa eri suunnista, joka taas luo sille aivan uudenlaista muutostarvetta. Koskaan aiemmin kuluttajat eivät ole olleet näin ilmastotietoisia kuin tällä hetkellä.

Kestävään kehitykseen kohdistuu lisäksi ongelmia. Vaikka muoti- ja vaateteollisuuden kuluttajat vaativat ekologisuutta ja yritykset isolta osin haluavat tähän vastata, muoti- ja vaateteollisuus ei onnistu uudistumaan riittävän nopeasti tai saamaan aikaan standardeja siitä, mikä on eettisesti kestävää vaatteiden ja muodin valmistusta. Toimitusketjujen monipolvisuus vaikeuttaa asiaa, sillä eettisemmän toiminnan tavoittaminen vaatii toimenpiteitä prosessin joka vaiheessa.

Työntekijöiden oikeudet

Muoti- ja vaateteollisuuden haasteisiin kuuluu luonnollisesti työvoiman oikeuksien edistäminen. Monissa suurissa alan valmistusmaissa vallitsevat äärimmäisen huonot työolot, ja työvoiman oikeuksia poljetaan maan rakoon. Monien suurien vaatevalmistajien prosesseissa läpinäkyvyyden puute on osa tätä haastetta. Alihankinta ilman lupia on yleistä, mikä omalta osaltaan syö valvonnan laatua.

Kestävä kehitys, ekologisuus ja työvoiman oikeudet voivat olla muoti- ja vaateteollisuudelle sekä riskejä että mahdollisuuksia myös sijoittajan näkökulmasta. Kuluttajien vaatimukset kehittyvät eri suuntiin ja viranomaiset puuttuvat ilmastotietoiseen valvontaan sekä työntekijöiden oikeuksien takaamiseen. On hankala sijoittajan näkökulmasta ennustaa, mitkä muoti- ja vaateteollisuuden yritykset tulevat olemaan parhaassa asemassa tulevina vuosina.

Vaatealaan sijoittaminen

Sijoittajan on hyvä ymmärtää vaate- ja muotiteollisuudesta puhuttaessa, että kyseessä on kilpailtu sektori. Muoti- ja vaateteollisuudesta löytyy merkittäviä jälleenmyyjiä, kapeammin keskittyneitä brändejä sekä aivan uusia markkinoita kohti suuntaavia yrityksiä. Trendien vaihtuessa nopeaan tahtiin muoti- ja vaateteollisuuden yrityksille tulee paineita sopeutua uusiin tilanteisiin pikaisesti.

Yleisesti muoti- ja vaateteollisuus on herkkä yleiselle taloustilanteelle: ihmiset ostavat paljonkin vaatteita hyvinä aikoina, mutta vähentävät heti ostojaan maan tai maailman talouden kääntyessä laskuun.

Muoti- ja vaateteollisuusalan hyvin tuntevat sijoittajat ovat listanneet sijoitusnäkökulmasta mielenkiintoisia tekijöitä. Näissä mainittiin muun muassa vahvat strategiat eri markkinointiympäristöissä sekä klassiset ydintuotteet, joihin kausivaihtelu ei iske helposti. Yritysten ja sijoittajien välillä painetta muodostuu hitaasta kasvuvauhdista muihin aloihin verrattuna.

Vaate- ja muotiteollisuus kiinnostaa pääomasijoittajia, vaikka sen kasvuennuste onkin reilusti muita aloja heikompi. Syitä tähän voi olla esimerkiksi kova halu kasvattaa markkinoita ja erilaisten eettisten innovaatioiden keksiminen.

Listautumisia ja yrityskauppoja

Verkkokauppabrändi Revolve keräsi New Yorkin pörssiin listautuessaan 212 miljoonaa dollaria listautumisannillaan, jolloin sen arvoksi arvioitiin 1,8 miljardia dollaria. Revolve on hyödyntänyt kasvussaan algortitmejä, jotka laskevat mittavista datamääristä tulevia trendejä. Se luottaa lisäksi verkkomainontaansa, koska sillä on merkittävä jalansija Instagramissa seuraajien osalta sekä vahva vaikuttajaverkosto takanaan.

Toinen verkkobrändi, lenkkareiden jälleenmyyntiin keskittynyt StockX, sai 110 miljoonan dollarin rahoituksen sekä miljardin dollarin valuaation. Yritys poikkeaa perinteisestä kenkäkaupan hinnoittelusta sillä, että se ottaa vaikutteita pörssimarkkinasta.

Muoti- ja vaateteollisuus Suomessa

Sijoittajia kiinnostaa varmasti myös kotimaiset startup-yritykset maailmanlaajuisten yritysten rinnalla. Esimerkiksi lastenvaateyritys Gugguu niittää mainetta lapsiperheiden keskuudessa, joten sen tulevaisuuden voi ennustaa olevan hyvin valoisa ja sijoittajaa kiinnostava.

Kierrätysmuovista ja kahvinpuruista lenkkareita valmistavasta Rens puolestaan sai muutamia vuosia sitten tilauksia yli puolen miljoonan euron arvosta. Rensin menestys houkuttelikin heti enkelisijoittajia mukaan rahoitukseen.

Isoista suomalaisbrändeistä Marimekko on kasvanut tasaisesti ja kehittynyt positiiviseen suuntaan. Nousu on herättänyt ajatuksia siitä, pystyykö Marimekko jatkamaan myös kasvuvaiheen jälkeen samassa suunnassa. Mikäli Suomessa haluaa sijoittaa suomalaiseen muoti- ja vaateteollisuuteen, kannattaa esimerkiksi nämä yritykset kuitenkin pitää mielessä.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus Kryptovaluutat
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot Airbnb-asuntosijoittaminen

Muita sijoittamiseen liittyviä oppaita ja työkaluja