Metsärahastot ja metsä sijoituskohteena

Erilaiset metsärahastot ovat suosittu tapa sijoittaa ja niiden avulla voi saada vaivattomasti tuottoa metsistä. Kääntöpuolena ovat korkeat kulut ja heikko likviditeetti – varaudu sijoittamaan pitkäjänteisesti saadaksesi tuottoa.

Mikä on metsärahasto?

Metsärahastot ovat rahastoja, jotka sijoittavat metsiin. Tuottoja metsärahastot saavat useista eri lähteistä kuten maanvuokrauksesta metsästykseen tai tuulivoimapuistoille, puun myynnistä ja kasvusta.

Kaupankäynti on rajattua. Metsärahastoja voi merkitä ja lunastaa tiettyinä ajankohtina vuodessa. Siksi metsärahastoihin kannattaa sijoittaa varoja, joita ei tarvitse pikaisesti käyttöön.

Metsärahastojen etuja

Helppohoitoisuus on etu. Ei ole helpompaa keinoa saada metsästä tuottoa kuin metsärahastot – sinulle ei jää työtä, vaan rahastot huolehtivat kaikesta metsäkiinteistöihin liittyvästä työstä. Säästät aikaasi oman metsätilan hallintaan verrattuna.

Metsärahastot ovat tärkeitä toimijoita metsäalalla ja ne saavat mittakaavaetuja. Esimerkiksi metsien hankinnassa ja alihankkijoiden käytössä rahastot saavat usein etua pienempiin metsänomistajiin verrattuna.

Metsärahastoilla on vakaa tuotto. Voit saada tasaista tuottoa metsärahastoilla; kulujen jälkeen noin 3-4 % tuotto on pitkällä aikavälillä mahdollista. Toisinaan voi kuitenkin tulla vaihtelua riippuen puumyynneistä ja hinnoista tai metsäkiinteistöjen ostosta.

Hajautushyötyä saa metsärahastojen avulla. Metsä tarjoaa hyvää hajautusta, sillä metsärahastojen tuotot eivät seuraa vaikkapa osakkeiden kehitystä. Lisäksi omaan metsätilaan verrattuna saat hajautusta sillä, että pääset mukaan monipuolisempiin metsäkiinteistöihin ja riskisi vähenee.

Pienillä summilla pääset jo mukaan! Metsärahastojen etu on se, että voit sijoittaa niihin jopa ilman minimisummaa. Oman metsätilan hankintaan taas kuluu reilusti euroja, joten metsärahastoilla pääset alkuun nopeammin.

Metsärahastojen heikkoudet

Tuotossa metsärahasto häviää omalle metsätilalle. Metsärahastot tuottavat heikommin omaan metsätilaan verrattuna, ja suurimpana syynä ovat verotukselliset seikat. Monet rahastot saattavat käyttää sellaisia metsänkasvatusmenetelmiä, mitkä eivät tuota optimaalisesti pitkällä aikavälillä.

Tarjonta ei aina riitä. Metsärahastojen on vaikeaa löytää sopivia metsäkiinteistöjä; tarjolla ei ole suuria tiloja ja kovasta kysynnästä johtuen hinnat ovat nousseet. Tietyillä metsärahastoilla onkin mennyt vuosituotto pakkaselle, kun sijoitettuja varoja on kassassa paljon, mutta ei kohteita investoitavaksi! Monet rahastot ovat sopeutuneet muutokseen hankkimalla pienempiä metsäkiinteistöjä ja ostamalla Baltiasta sijoituskohteita.

Likviditeetti on heikkoa. Voit ostaa ja lunastaa osuuksia metsärahastoista tiettyinä ajankohtina, joten nopeaan toimintaan tämä ei sovi. Metsärahastoilla on käytössään lisämaksuja, jos lunastat rahastosi nopeasti – yleensä suositellaan viittä vuotta sijoitusajaksi näihin kohteisiin.

Kulut ovat korkeita. Metsänhoidosta aiheutuu kustannuksia. Valitettavasti joissakin rahastoissa kulut ovat suuret, joten vertailu on välttämätöntä. Huolellinen paneutuminen kannattaa, sillä isot erot tuotoissa ovat tosiasia.

Metsään sijoittaminen

Syitä metsään sijoittamiseen on monia. Metsään sijoittamisen voi nähdä ekologisuuden näkökulmasta, sillä metsien merkitys ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ja hiilensidonnassa on tärkeää. Metsät ovat hiilensidontapalvelun muoto, joka avaa uusia tulomahdollisuuksia metsänomistajille.

Metsäsijoittaminen kannattaa perinteisemmästä sijoitusnäkökulmastakin. Metsäsijoitukset hajauttavat sijoitussalkkua ja parantavat sijoitussalkun riskin ja tuoton suhdetta. Metsäsijoitusten tuotto on pitkällä aikavälillä ylittänyt inflaation, joten ne ovat tarjonneet inflaatiosuojaa.

Kuinka tuotto määrittyy?

Iso osa tuotosta tulee puun kasvusta. Etuna on, että puut kasvavat suhdannevaihteluista riippumatta. Kasvun myötä taas puun arvo nousee, mikä pienentää metsäpalstan arvonlaskua laskusuhdanteessa. Noususuhdanteessa palstalla on enemmän ja kalliimpaa puuta myytäväksi.

Suomalaisia metsärahastoja

Metsärahastoja löytyy Suomesta useampia mielenkiintoisia vaihtoehtoja ja niissä on eroavaisuuksia toisiinsa nähden. Suurimmat vaihtelut ovat kertasijoitusten määrässä, metsäkiinteistöjen sijainneissa ja sijoitusajassa, joten sijoittajalle riittää pähkäiltävää!

Metsärahasto Dasos

Nordean asiakkaat voivat mukavasti sijoittaa eurooppalaiseen metsään metsärahasto Dasoksen avulla. Dasos on jo pitkään toiminut varainhoitaja, joka on keskittynyt hoitamaan metsärahastojen lisäksi maanomistukseen, biodiversiteettiin ja veteen liittyviä rahastoja. Kokoluokaltaan Dasos on Euroopan suurin metsävarallisuuden hoitaja.

Metsärahastoon voi tehdä merkinnän 5000€ minimisijoituksella. Merkinnät toteutetaan neljä kertaa vuodessa, joten metsärahastojen hitaus näkyy tässä. Rahastoista voi tehdä lunastuksia kaksi kertaa vuodessa.

S-Metsärahasto

S-Pankki Metsä sijoittaa sekä Suomessa että Euroopan talousalueella sijaitseviin metsiin. Rahaston kautta metsäsijoittaminen on helppoa. Sijoittajan ei tarvitse huolehtia metsien hoidosta tai puiden myynnistä, vaan hän voi keskittyä nauttimaan sijoitusten tuotosta.

Rahasto jalostaa metsäkiinteistöjään lohkomalla ja kaavoittamalla niitä. S-Metsärahasto voi lisäksi vuokrata metsästysoikeuksia ja myydä maa-ainesta. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista tuottoa kohtuullisella riskillä.

S-Metsärahastoon tehdään kertasijoituksena vähintään 200 euroa, ja sen merkintäpäivä on neljä kertaa vuodessa. Lunastuspalkkio on 0 %, jos pidät rahastoa vähintään 6 vuotta ja korkeimmillaan 4,0 % alle vuoden sijoitusajalla. S-Metsärahasto sijoittaa suomalaisiin metsäkiinteistöihin, mutta nyt Baltiaankin on panostettu.

OP-Metsänomistaja

OP-Metsänomistajassa ei ole minimisummaa, jolla voit aloittaa. Rahaston tuotto vaihtelee metsärahastolle tyypillisesti 4-11 prosentin välillä. Lunastuspalkkioita peritään sijoitusajan mukaisesti: kuuden vuoden tai pidemmällä sijoitusajalla palkkio on 1,0 %. Sijoitusajan ollessa alle kuusi vuotta peritään 3,0 %:n ja alle kolmen vuoden sijoituksista 5,0 %:n palkkio.

OP-Metsänomistaja kerryttää rahaa puumyynnin lisäksi tuulivoimapuistojen vuokratuloista. Tälle hetkellä rahastolla on kymmenen varaussopimusta, joiden lisäksi neuvotteluja käydään uusista sopimuksista.

UB Metsä

Minimimerkintä UB Metsän A-sarjaan on 5000 euroa ja korkeimmillaan I-sarjaan miljoona euroa. Lunastuspalkkio on sijoitusajan ollessa alle kaksi vuotta 3 %, alle nelivuotisessa sijoituksessa 2 % ja sijoitusajan ollessa vähintään neljä vuotta 1 %.

UB Metsän tuottokehitys on ollut muihin metsärahastoihin verrattuna tasaista; se on vaihdellut 5,0 – 6,9 %:n välillä vuosina 2016–2019.

Rahasto on avoinna neljä kertaa vuodessa ja lunastus onnistuu kahdesti vuodessa. UB-Metsä sijoittaa suomalaisiin metsäkiinteistöihin, ja tuottoa haetaan puun myynnistä.

Evli Impact Forest Fund I

Tämä pitkällä nimellä varustettu rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti metsärahastoihin – pääset käsiksi vaikeasti saatavilla oleviin kohteisiin hajautetusti. Rahasto on tarkoitettu lähinnä ammattimaisille sijoittajille vaatimuksista johtuen.

Vähimmäissijoitus on peräti 100 000 euroa. Toimikausi on 14 vuotta etkä voi lunastaa varoja ennen ajanjakson loppua. Siksi rahasto soveltuu ainoastaan pitkäjänteiseen sijoittamiseen! Lunastukseen liittyviä palkkioita rahastolla ei ole käytössä.

Evli Impact Forest Fund I -rahasto eroaa muista metsärahastoista riskiensä ja tuottojensa suhteen. Tuotot ovat helposti muita korkeampia. Haittana taas riskiä tulee heikosta likviditeetistä ja luonnonolojen muutoksista.

Sijoitus metsärahastoihin

Metsärahastot vaativat syventymistä, jos haluat tuottoa kohtuullisella riskillä. Sijoittamisen onnistuminen vaatii monia asioita.

Vertaile kuluja. Metsärahastojen kuluissa on eroja, joten kannattaa tehdä huolellinen vertailu rahastojen välillä, jotta löydät parhaan vaihtoehdon.

Mikä on haluamasi sijoitusaika? Keskimäärin metsärahastot suosittelevat viiden vuoden sijoitusaikaa – ne ohjaavat sijoittajia siihen lunastuspalkkioina lyhyiden sijoitusaikojen kohdalla. Lisäksi jotkut rahastot vaativat sijoittajia pitämään varojaan yli 10 vuotta, jolloin sellaiseen kannattaa laittaa summa, jota ei tarvitse omaan käyttöön.

Kvartaalikommentit on hyvä ottaa haltuun! Rahastonhoitajat antavat niissä asiakkaille tietoa rahaston tuottokehityksestä, sijoituspolitiikasta ja tapahtumista neljännesvuoden aikana. Näin saat yleiskuvan rahaston nykytilasta, joten sijoittamisesi perustuu enemmän tietoon.

Ajoituksen merkitys on tärkeä. Yleensä puun hinnankehitystä voidaan ennakoida – jos ennustettavissa on laskusuunta, on parempi odottaa sijoittamiselle suotuisampaa ajankohtaa.

Metsärahastot puunkuoressa

Erilaiset metsärahastot ovat aloittelijalle helppo tapa päästä mukaan; alkusijoituksiin ei tarvita omaisuuksia ja työ tehdään valmiiksi. Rahastot vaativat pitkäjänteistä otetta sijoittamiseen ja tarkkaa kulujen huomiointia onnistuneeseen lopputulokseen päästääkseen.

Uskalla kuitenkin rohkeasti kokeilla myös tätä rahastosijoittamisen muotoa. Voit löytää pienellä vaivalla tasaisen tuoton sijoitusvaihtoehdon!