Etusivu » Sijoittaminen » Matkailu sijoituskohteena

Matkailu sijoituskohteena

Turismi on ala, joka on ollut viime vuosina voimakkaassa turbulenssissa ja sijoittajat ovat saaneet pyyhkiä hikikarpaloita otsaltaan kriisien seuratessa toisiaan. Vapaa-aika ja siihen liittyvä matkailu sekä turismi ovat erittäin monipuolisia ja laajoja sijoituskohteita, vaikka sitä ei ehkä heti tulisikaan ajatelleeksi, jos ei tunne alaa.

Matkailu ja turismi sijoituskohteena

Tyypillisimmillään alalla näyttäytyvistä yrityksistä mainitaan lentoyhtiöt ja hotellit, mutta näiden lisäksi alalta löytyy paljon erilaisia vapaa-ajanviettopaikkoja, ravintoloita, baareja sekä matkailualan yrityksiä, joihin voi sijoittaa. Myös vedonlyönti- ja kasinopalvelut kuuluvat alan sijoituskohteisiin, onhan kyse vapaa-ajasta laajemminkin. Muun muassa seuraavilla aloilla toimivat yritykset katsotaan mukaan tämän alan sijoituskohteisiin:

  • Lentoyhtiöt
  • Risteilylaivoja omistavat yhtiöt
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Matkatoimistot ja muut matkanjärjestäjät
  • Kasinot
  • Huvipuistot ja muut teemapuistot

Ala vastaa kokonaisuutena lähes 10 % koko maailman bruttokansantuotteesta, ja 10% koko maailman työpaikoista. Monessa maassa matkailu ja turismi ovat talouden hyvinvoinnin elinehto, sillä maat elävät lähes yksinomaan turismista. Kuluneet vuodet ovatkin olleet erityisen vaikeita näille valtioille ja turismi alana on ollut alamaissa. Monet eniten turismista riippuvaisista maista ovat myös köyhiä maita, mikä lisää vaikeuksia entisestään.

Turismi Suomessa

Suomessa turismin osuus bruttokansantuotteesta on huomattavasti matalampi kuin suosituimmilla matkailumailla, mutta silti merkittävä ja se painottuu erityisesti Lappiin. Suomi tunnetaankin kaikkialla revontulista ja joulupukista. Myös monille Suomen kunnista matkustus on elinehto erityisesti pohjoisessa. Matkailutoimialat työllistävät 154 000 työntekijää kaikkialla Suomessa ja ala työllistää 5,8 prosenttia kaikista työllisistä. Matkailun kokonaisvaikutus bruttokansantuotteeseen on noin 8 prosenttia (Lähde: MaRa). Rahaa käyttävät turistit mahdollistavatkin palveluiden säilymisen syrjäisemmillä seuduilla.

Syklinen mutta monipuolinen ala

Vapaa-ajanvietto on niin laaja käsite ja toimialan yritysten kirjo valtava, että sijoituskohteena se on menestynyt viime vuosina todella vaihtelevasti – siinä missä lentoyhtiöt ja hotellit ovat seisseet tyhjillään ja risteilyalukset satamissa, on esimerkiksi vedonlyönnillä ja nettikasinoilla sujunut hyvin. Sijoittajan onkin hyvä olla perillä näistä vaikutuksista alaan miettiessään sijoituksia, ja ymmärtää alan monimuotoisuus.

Esimerkiksi monet lentoyhtiöt ovat joutuneet turvautumaan toiminnassaan lisärahoitukseen, ja niitä on jopa kaatunut kokonaan. Myös suomalainen Finnair on ollut merkittävissä vaikeuksissa matalien matkustajamäärien vuoksi. Suurin osa lentoyhtiöistä on pelastunut erilaisten tukien avulla, ja näihin kuuluu myös Finnair. Sijoittamalla keskenään eri tavalla kehittyviin yrityksiin voi hallita riskejä, vaikka ala kokonaisuutena kokisi koviakin kriisejä.

Turismin vaikutus sijoituksiin

Matkailun ja turismin vilkastuminen vaikuttaa positiivisesti koko alueen talouteen, jolloin niihin liittyvien investointien määrä kasvaa ja kasvu näin ollen tarjoaa sijoittajille uusia, kasvavia mahdollisuuksia. Vuonna 2022 turismin odotetaan jo hartaasti palavan lähelle koronavirusta edeltävää tasoa, mutta tulevaisuudennäkymät ovat silti edelleen epävarmat. Turismi vaikuttaa näkyvimmin usein alueen kiinteistöjen arvoon, mutta lisää myös yleisesti elintasoa ja tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti niille valtioille, joilla ei ole runsaasti raaka-aineita maaperässään.

Vilkkaissa matkailukohteissa vuokrakohteiden kysyntä nousee, jolloin myös erityisesti kiinteistösijoittajien kiinnostus alueeseen nousee. Kiinteistöistä hotellit kuuluvatkin olennaisena osana matkailuun ja turismiin sijoituskohteina ja ennen koronaa niitä rakennettiin paljon myös Suomeen. Turismi tuo mahdollisuuksia myös esimerkiksi kasinoille, ja täyttää teemapuistot kuten Disneylandin iloisilla kasvoilla. Suurten risteilyalusten valtavat laivat tuovat kesäisin Suomeenkin runsaasti turisteja, jotka viettävät päivän tai useamman Helsingistä nauttien. Turismi onkin näkyvä ilmiö, joka luo myös monenlaisia sijoitusmahdollisuuksia.

Alaan sijoittaminen

Edellä on kerrottu turismin merkityksestä yhteiskunnalle sekä näkyvästä roolissa jokapäiväisessä arjessamme, mutta miten alaan on helpointa sijoittaa? Tapoja sijoittaa on niitäkin useita, joista yksinkertaisimpia ovat alan yritysten osakkeet, rahastot tai ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot. Myös suorat sijoitukset tai kiinteistöomistukset ovat luonnollisesti mahdollisia, joskin ulkomaisissa yrityksissä helpoin ja turvallisin tapa on omistaa yhtiöitä valmiiden rahastojen kautta.

Monessa maissa ulkomaisiin omistuksiin voi liittyä myös rajoitteita, tai pääsy markkinoille on erittäin hankalaa. Lisäksi sijoitusten myyminen voi olla monimutkaista ja vaatia erityisosaamista kohdemarkkinasta. Rahastojen tai ETF-rahastojen kautta on mahdollista saavuttaa myös erittäin laaja hajautus, mikä suojaa sijoitusten arvon vaihteluilta. Hyvä vaihtoehto ovat erilaiset alaan sijoittavat ETF:t, joita kutsutaan nimellä Travel & Leisure ETF.

Travel & Leisure ETF

Sijoittajien suosioon ovat viime vuosina nousseet erilaiset ETF:t, ja tämän ymmärtää hyvin. Koska alalla on paljon erilaisia toimijoita ja näiden väliset riskit voivat vaihdella suuresti, voi alaan sijoittaminen tuntua vaikelta. Moni ei tunne yrityksiä riittävästi tai uskalla ostaa niiden osakkeita suoraan. Miten esimerkiksi risteilyteollisuus tai lentoyhtiöt kehittyvät lähivuosina ja miten voisi suojautua pahimmilta sudenkuopilta? Lisäksi sijoitukseen tarvittava pääoma voi olla piensijoittajan uloittumattomissa, kuten usein on esimerkiksi suorissa kiinteistösijoituksissa.

Tarjolla on kuitenkin onneksi erilaisia pörssinoteerattuja rahastoja eli ETF:iä, joiden avulla voi sijoittaa alalle ja saavuttaa jo pienellä pääomalla erittäin laajan hajautuksen. ETF:t ovat laajasti hajautettuja rahastoja, joiden kautta voi tulla omistaneeksi jopa satoja yrityksiä.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF

Eräs tunnetuimmista alaan sijoittavista ETF:istä on iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF, joka sisältää 600 suurinta alan yritystä Euroopasta. Kyseinen ETF on passiivisesti hoidettava ETF, joka pyrkii jäljittelemään mahdollisimman tarkasti STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (Price Index) -indeksin kehitystä.

Jo rahaston koostumuksesta huomaa, että ala on erittäin monipuolinen – tällä hetkellä suurin omistus on Flutter Entertainment PLC, joka tuottaa urheilu- ja vedonlyöntipalveluita, ja toisella sijalla on Evolution Gaming Group, jonka alaa ovat esimerkiksi livekasinot ja kolikkopelit eli niin ikään erilaiset vedonlyöntipalvelut. Kuten nimestä voisi päätellä, kyseessä ei siis ole rahasto, joka sijoittaa pääasiassa vain hotelleihin tai lentoyhtiöihin, vaan sisältö on erittäin monipuolinen. Vasta kolmannella sijalla on InterContinental Hotels Group PLC, joka omistaa hotelleja.

Suurina osuuksina mukana on myös erilaisia lentoyhtiöitä sekä esimerkiksi Sodexo joka tunnetaan muun muassa henkilöstöravintoloistaan. 600 yrityksen joukkoon mahtuukin mitä moninaisimpia yrityksiä, joiden painoarvot vaihtelevat suuresti yrityksen koon mukaan. Hajautus mahdollistaakin sen, että sijoittajien riskit pysyvät paremmin tasapainossa, vaikka rahasto onkin tuottanut viime vuosina ymmärrettävästi heikosti. Matkailu-ala onkin yksi koronan eniten kurittamista aloista, joten hajauttaminen on tuonut turvaa vaikeassa tilanteessa.

Kenelle ETF-rahastoihin sijoittaminen sopii?

ETF-rahastoihin sijoittaminen on melko yksinkertaista ja ne sopivat monenlaisille sijoittajille. Travel & Leisure -alaan sijoittaessa on hyvä muistaa, että ala on syklinen ja viime vuosien kriisit ovat tästä hyvä esimerkki. Sijoitusten arvo voi vaihdella voimakkaastikin, ja alan ETF:ien riskiprofiili on tyypillisesti korkea. Kuitenkin ETF-sijoituksissa mukaan pääsee yleensä jo kymmenillä euroilla ja ETF:ien ostaminen on yleisesti yhtä helppoa kuin rahastojenkin. Kuten kaikissa sijoituskohteissa, myös ETF-rahastoissa on riskejä ja riskit on luokiteltu ETF:n avaintietoesitteessä.

Etuina tavallisiin rahastoihin ovat erityisesti yleensä matalammat kulut. Onkin tärkeää tutustua huolellisesti valitsemaansa sijoituskohteeseen ja mielellään myös ymmärtää, mistä yrityksistä ETF koostuu. Kaikkien Suomessa myytäviin ETF-rahastojen tiedot ovat julkisesti esillä avaintietoesitteessä, jossa kuvataan esimerkiksi ETF-rahaston mennyt kehitys sekä suurimmat sijoitukset ETF:ssä. Avaintietoesitteessä ovat selkeästi esillä myös kulut sekä tieto siitä, maksaako ETF osinkoa. Avaintietoesite on aina tarjolla suomeksi, mikäli sijoittaa suomalaisen pankin kautta.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot