Luksustuotteet sijoituskohteena

Luksustuotteisiin sijoittamista voidaan katsoa kahdelta kantilta. On mahdollista sijoittaa joko suoraan tuotteeseen ja odottaa fyysisen tuotteen arvonnousua tai sijoittaa luksustuotteita valmistavan yhtiön osakkeisiin tai luksus ETF:iin. Kaikilla tavoilla on onnistuessa mahdollista tienata.

Luksus

Sanaa ”luksus” on vaikea määritellä tarkkaan, koska se voi merkitä jokaiselle eri asiaa omasta elintasosta riippuen. Luksustavarat ja niiden valmistajat ovat monen kuitenkin helppo tunnistaa.

Luksustuotteiksi mielletään usein brändien, kuten Louis Vuitton, ROLEX, Hermes ja Chanel tuotteet. Niiden arvo perustuu tuotteiden eksklusiivisuuteen. Esimerkiksi Hermesin tiettyjä laukkumalleja sinulle voidaan tarjota vain, jos sinulla on tarpeeksi ostohistoriaa ja hyvä suhde sinua aiemminkin palvelleeseen Hermesin myyntiedustajaan.

Sijoitusmarkkinat

Luksustuotteet ovat sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta hyvä sijoitusmahdollisuus. Varsinkin viimevuosina luksustuotteet ovat nostaneet merkittävästi arvoaan. Luksustuotteita tuottavat yhtiöt ovat takoneet myös merkittävää voittoa jo vuosien ajan. Luksustuotemarkkinoiden uskotaankin kasvavan merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämä johtuu maailman keskiluokkaistumisesta ja teknologian tuomasta mahdollisuudesta saavuttaa yhä enemmän asiakkaita.

Tästä voidaankin päätellä, että luksusmarkkinoihin sijoittaminen on sekä tuotteiden, että etenkin osakkeiden kannalta oiva sijoitus. Tätä varten markkinoilta löytyy myös ETF-rahastoja, jotka sijoittavat luksusbrändeihin. Sinun ei siis välttämättä tarvitse edes tutkia yksittäisiä osakkeita voidaksesi sijoittaa luksustuotteisiin. Kun ammattilainen tekee sen rahastonhoitajana puolestasi, voit vain odotella sijoituksesi kehitystä.

Miksi luksusbrändien osakkeita pidetään hyvänä sijoituksena?

Luksustuotteita tuottavissa yhtiöissä on paljon pitkän aikavälin sijoittajia houkuttelevia piirteitä. Esimerkiksi LVMH:n, luksusmerkkejä valmistavista yhtiöistä maailman suurimman, alla on monia erittäin vahvoja brändejä, kuten Louis Vuitton, Tag Heuer ja Christian Dior sekä kymmeniä muita. Brändit pitävät markkinoilla niin eksklusiivista ja vahvaa asemaa, että kuluttaja ovat valmiita maksamaan suuria summia näiden brändien tuotteista. Brändien vahvuus houkuttelee sijoittajia, koska jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä vahvana pysyneillä brändeillä on harvemmin tapana kadota. Brändiuskollisuuden voidaan siis ajatella pienentävän riskiä.

Hallitsevan brändin voidaan ajatella hallitsevan myös hinnoittelua. Kun brändi on saavuttanut tietyn aseman, sen hinnoittelulla ei ole enää merkitystä, vaan kuluttaja ostaa sen tuotteita lähes millä summalla tahansa. Tällainen hinnoittelu luo suojaa inflaatiota vastaan. Kun hintoja voidaan nostaa inflaatiota enemmän, yhtiön tulos on suojattu. Hinnoittelun vapaus mahdollistaa myös korkeammat voittomarginaalit brändien tuotteille ja tuo siten enemmän rahaa yhtiön kassaan. Luksusbrändien kannattavuus onkin paljon korkeammalla tasolla kuin halpamerkkien, joiden volyymit ovat huomattavasti suurempia.

Kasvupotentiaali

Maailma keskiluokkaistuu kovaa vauhtia, ja tämä mahdollistaa myös kalliimpien tuotteiden myynnin kasvun, tässä tapauksessa luksustuotteiden. Kun kuluttajat tienaavat enemmän ja kokevat olevansa hyvätuloisia, he myös kuluttavat enemmän rahaa.

On muodostumassa myös yleiseksi ilmiöksi, että hyvätuloiseksi itsensä identifioivat ihmiset ostavat paljon materiaa luotolla, koska kokevat, että heillä on varaa kaikkeen, vaikka näin ei todellisuudessa olisi. Tämä kertoo paljon siitä, miten paljon ihmiset haluavat näyttää varakkailta, ja kuinka vahvoja jotkin brändit ovat.

Teknologian vaikutus

Teknologia on yleistynyt viimevuosikymmenten aikana ja mahdollistanut esimerkiksi sosiaalisen median kanavien käytön sekä verkkokauppojen avaamisen. Ennen kivijalkamyymälöihin ja aikakausilehtiin tukeutuneet brändit ovat saaneet kaikki kuluttajat tähtäimeensä kohdennetun mainonnan ja maailmanlaajuisten toimitusten avulla. Vaikka monet brändit välttelivät verkkokauppojen kautta tuotteidensa myymistä, globaali pandemia sai ne avaamaan verkkokauppoja. Tämä osoittautui hyväksi muutokseksi, koska brändien myynti on kasvanut pandemiasta huolimatta.

Teknologia mahdollistaa brändeille myös virtuaaliset sovitusmahdollisuudet ja kuluttajalle enemmän houkutuksia. Yhä sujuvammat kauppatapahtumat lisäävät myyntiä. Kun tuotteiden palautus on helppoa ja mahdollista, kuluttaja tilaavat pienemmällä kynnyksellä tuotteita ja saatuaan ne käsiinsä, eivät enää halua luopua niistä.

Luxury Goods ETF

ETF (Exchange Traded Fund) tarkoittaa pörssinoteerattua rahastoa. ETF:t ovat nousseet pörssisijoittajien suosituimmaksi sijoitusmuodoksi viimevuosien aikana, ja niistä löytyy myös luksusbrändeistä koostuvia vaihtoehtoja.

Kuten rahastoissa yleensä, niin myös ETF:ssä, sijoitukset on hajautettu useampiin yhtiöihin. Tämä tarkoittaa, että sijoittamalla luksusyhtiöihin sijoittavaan ETF:ään, sijoitat yhdellä kertaa useampaan yhtiöön. Näin pääset luksusyhtiöiden osakkeisiin käsiksi mahdollisesti jo pienemmälläkin summalla.

Luksusyhtiöiden osakkeiden ollessa kasvussa, myös luksusbrändeihin sijoittavat ETF:t ovat tehneet hyvää tulosta. Ne ovat siis hyvä vaihtoehto, jos et halua perehtyä niin tarkasti yksittäisten yhtiöiden osakkeisiin ja haluat valmiin hajautuksen sijoituksellesi.

Haasteet

Vaikka monet kuluttajat ovat valmiita käyttämään suuria summia luksustuotteisiin, korkea hinta voi olla myös ongelma. Myyntivolyymit voivat laskea, kun yhä harvemmalla kuluttajalla on varaa tuotteisiin keskiluokkaistumisesta huolimatta. Luksustuotteiden myynti nojaakin täysin varakkaiden ja keksiluokkaisten brändiuskollisuuteen ja tuotesortimenttien kysyntätrendeihin.

Luksukseen sijoittaminen tuotteen muodossa

Samalla, kun luksusbrändien osakkeet ovat nousussa, myös rajoitetusti saatavien eksklusiivisten luksustuotteiden hinnat ovat nousussa. Onnistuneella laukkuostoksella voit saada hyvänkin vuosituoton sijoituksellesi. Luksustuotteisiin sijoittaminen vaatii kuitenkin muutakin kuin rahaa ja tyylitajua.

Monet perustelevat kalliita luksusostoksiaan pitämällä niitä sijoituksina. Monen kohdalla tosin totuus on sijoitus itseensä, ei tuotteen arvonnousuun. Edullisemmat luksusbrändien tuotteet eivät kasvata arvoa yhtä hyvin kuin esimerkiksi Hermesin Kelly-laukut, joihin pääsee käsiksi vain, jos sellaista tarjotaan sinulle.

Voittomahdollisuudet

Viimevuosina kuitenkin myös edullisemmat tuotteet ovat jopa tuplanneet hintansa. Louis Vuittonin muutama vuosi sitten pari sataa maksaneet pienet luksustuotteet ovat tänä päivänä jopa 500 euron arvoisia. Suurille voitoille edullisilla tuotteilla ei kuitenkaan pääsen, kun taas esimerkiksi Chanelin laukuilla on ollut mahdollista netota vuodessa joitakin tuhansia ja Hermesin tuotteilla on voinut päästä jopa kymmenten tuhansien eurojen tuottoihin vuodessa.

Tähän ei kuitenkaan suoraan kannata luottaa, kun lähtee luksustuoteostoksille. Usein tuotteen arvo tipahtaa noin puoleen, kun sen tuo liikkeestä ulos. Arvonnousu tapahtuu usein erittäin eksklusiivisten tuotteiden ja klassikoiden, joita ei tuoteta enää, kohdalla. Toisaalta edes tuollainen tuote ei takaa voittoja. Esineille voi sattua vahinkoja, eivätkä ne ole kovin likvidejä sijoituskohteita.

Varmaa iloa fyysisistä luksustuotteista

Jos joka tapauksessa haluaa sijoitta luksustuotteeseen, kannatta ostaa sellainen tuote, joka miellyttää itseä ja tuottaa iloa itselle käytössä. Vaikka tuotteelle voi sattua vahinkoa, saat siitä tuottoa oman ilon muodossa, koska rahallista arvonnousua sille ei voida luvata. Mikäli siis haluat varmempaa kasvuun perustuvaa voittoa, kannattaa tutkia osakkeita ja ETF:iä.

Riskit

Luksustuotteisiin sijoittaessa pätee sama fakta kuin kaikessa muussakin sijoittamisessa: Sijoittamiseen liittyy aina riskinsä. Mihin tahansa sijoituskohteeseen sijoittaessa on oltava valmis häviämään kaikki likvidi omaisuus, jonka on sijoittanut. Fyysisen luksustuotteen tapauksessa tuotteesta voi kuitenkin saada iloa, vaikka myyntivoittoa sillä ei tekisikään. Jokaisen on siis mietittävä ennen sijoitusta, paljonko rahaa on valmis häviämään huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa.

Todelliset tuottomahdollisuudet
Luksustuotteista on mahdollista saada tuottoa, mikäli onnistuu sijoituksissaan. Varmempaa tuottoa viimevuosina ovat tuottaneet luksusbrändien osakkeet ja niihin sijoittavat ETF:t. Varmaa tuottoa ei nykypäivän globaalissa nopeasti muuttuvassa maailmassa voi kuitenkaan varmaksi taata.

Kasvumahdollisuudet luksusbrändeillä ovat loistavat maailman keskiluokkaistumisen seurauksena, ja brändien vuosien takaama vahvuus ennustaa kovaa myyntiä myös jatkossa. Sijoittajan on tästä huolimatta perehdyttävä tarkasti valitsemiinsa sijoitustuotteisiin, olivatpa ne sitten fyysisiä tuotteita, ETF:iä tai osakkeita. Jokaisen sijoitustuotteen hinta heiluu markkinoiden mukana. Vaikka kiihtyvä inflaatio ei ole vielä ottanut luksustuotteiden hinnan nousua kiinni, sekin on mahdollista.