Lentoyhtiöt sijoituskohteena

Mikä on lentoyhtiö? Millaisia lentoyhtiöt ovat sijoituskohteena? Onko niihin järkevää sijoittaa nyt vai vasta myöhemmin? Vaikuttaako maailmalla vallitseva epävarma tilanne niin, että osakkeet on syytä jättää suosiolla pois omasta salkusta?

Miten valita sijoituskohde kun fukuksessa ovat lentoyhtiöt

Lentoyhtiöistä ensimmäisenä mieleen nousee suomalaisille tuttu Finnair. Yhtiö, kuten koko ala, koki kovan kolauksen Covid-19-pandemian myötä, mutta jos markkinoihin on luottaminen, Finnair on brändinä vahva ja useat piensijoittajat ovat löytäneet sen. Toki sijoittajien lisääntyminen ja ostot ovat vahvistaneet kurssia. Sijoittaminen pandemian kurittamiin lentoyhtiöihin voi olla hyvä hetki sijoittaa tulevaisuuteen.

Muita suuria lentoyhtiöitä maailmalla on esimerkiksi American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines sekä Emirates. Lentoyhtiöiden koko vaihtelee yhden lentokoneen paikallisesta yhtiöstä kansainvälisiin täyden palvelun yhtiöihin, joilla on käytössään satoja koneita ja reittejä ympäri maailmaa.

Vaikka lentoyhtiöihin sijoittaminen on aina riskialtista, sijoittajat ovat sijoittaneet niihin vuosikausia ja aina joku onnistuu tekemään voittoa. Lentoyhtiöiden kehitykseen, osakkeisiin ja tulevaisuuteen vaikuttaa kuitenkin moni seikka, jotka eivät välttämättä vaikuta toisenlaisiin osakkeisiin yhtään.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Koronapandemian aikana suomalaiset säntäsivät sankoin joukoin sijoittamaan Finnairin osakkeisiin. Lentäminen ja matkailu ovat kuuluneet ihmisten elämään jo pitkään, mutta tänä päivänä ihmiskunta on yhä enemmän tietoinen matkailun aiheuttamasta ilmastopäästöistä ja kriisien vaikutuksesta lentoyhtiöiden osakkeisiin. Kukaan ei voinut aavistaa 10 vuotta sitten, että tulevaisuudessa maailmanlaajuinen pandemia kurittaisi lentoyhtiöitä näin pahasti.

Toisaalta, matkustaminen valtioiden ja mannerten välillä on pysyvää ja lentäminen matkustusvaihtoehtona ei ole häviämässä mihinkään.

Matkailu on nostanut päätään uudestaan ja alkaa hitaasti elpyä. Lentoyhtiöihin sijoittaminen onkin pitkänaikavälin sijoittamista eikä nopeaa tuottoa haluavan kannata yrittää tehdä voittoa lentoyhtiöillä.

Vihreät arvot, neutraalihiilijalanjälki ja ilmastonmuutos ovat tapetilla, kun mietitään sijoittamista lentoyhtiöihin. Lentoliikenteestä aiheutuvat päästöt ovat edelleen todella suuret, mutta samalla yhtiöt pyrkivät minimalisoimaan päästöjä ja lentämisestä aiheutuvaa kuormitusta maapallolle. Nämä seikat on hyvä ottaa huomioon valittaessa sijoituskohdetta.

Myös kotimaan matkustaminen lisääntyy. Se on yksi huomioonotettava trendi ja Suomessa välimatkat ovat vielä toteutettavissa muillakin kulkuneuvoilla. Kuitenkin esimerkiksi polttoaineen kallistuminen vaikuttaa päätökseen valita kulkuneuvo, eikä samaa korotusta ole havaittavissa lentolippujen hinnoissa.

Lentoyhtiöistä kiinnostunut sijoittaja voi myös havitella voittoa sijoittamalla ulkomaisiin lentoyhtiöihin. Jo Pohjois-Amerikkassa välimatkat ovat niin suuria, että kotimaanlennot elpyivät hyvää vauhtia ennen ulkomaanlentoja. Nämä seikat on hyvä ottaa huomioon, kun suunnittelee sijoittamista lentoyhtiöihin.

Mitä kaikkea lentoyhtiöiden osakkeilla on edessään?

Lentolippujen hinnat sekä lentoyhtiöiden osakkeet ovat toipumassa pandemian aiheuttamasta kurituksesta. Yleisesti matkustaminen on ottanut reippaita askelia kohti elpymistä ja matkailu kotimaassa on nostanut kiinnostusta. Kasvua ennustaa lisääntynyt kiinnostus matkustamista kohtaan ja yhtiöiden paine päästä korvaamaan menetetyt tulot.

Liikematkustajat ovat suuri sektori lentoyhtiöiden kassavirrassa. Liikematkustaminen ei ole vielä elpynyt samoihin mittakaavoihin, jossa se oli ennen pandemiaa. Etätyö on mahdollistanut työskentelyn missä päin maailmaa tahansa ja sen tuomat hyödyt on huomattu. Kuitenkin liikematkustamista on ollut aina eikä se tule mihinkään katoamaan.

Maailmantalouden kehittyminen vaikuttaa myös lentoyhtiöiden osakkeisiin. Elpynyt maailmantalous tarkoittaa suurempaa ostovolyymia ja silloin myös lentoyhtiöillä pyyhkii paremmin. Heikentynyt talous puolestaan tietää sitä, ettei lentomatkoja tehdä niin paljon kuin paremmassa tilanteessa tehtäisiin ja se puolestaan tietää kielteistä suuntaa sijoitusmielessä.

Lentoyhtiöt ovat toki tärkeä osa maailmantaloutta, mutta niiden osakekurssit liikkuvat suhdanteiden mukana ja laskusuhdanteet aiheuttavat aina tappiota. Toisaalta, noususuhdanne aiheuttaa myös osakekurssien nousua ja näin ollen voittoa sijoittajalleen.

Myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan on hankaloittanut lentoyhtiöiden asemaa. Reittejä on jouduttu uudelleen reitittämään Venäjän ilmatilan sulun vuoksi. Lentoyhtiöt -mainittakoon tässä Finnair- ovat kuitenkin pyrkineet vastaamaan ilmatilan sulusta aiheutuneisiin ongelmiin ja hidasteisiin. Aasian- sekä Pohjois-Amerikan-markkinoiden kasvaessa Finnair on osannut hyödyntää tätä erinomaisesti ja painottaa verkostoitumisstrategiassaan yhä enemmän niin Pohjois-Amerikan kuin Etelä-Amerikan sekä Aasian reitteihin.

Myös vallitsevat trendit vaikuttavat sijoittamiseen, kun kyseessä on lentoyhtiö. On syytä pohtia ennen sijoituksen tekemistä, toimiiko lentoyhtiö vallitsevien trendien mukaan. Tämän päivän trendejä lentoyhtiöitä ajatellen ovat mm. vastuullisuuden kasvava merkitys, digitalisoituminen ja mahdollinen siirtyminen Aasian kasvutalouksiin. Näihin on hyvä paneutua ennen sijoittamista.

Sijoittaminen lentoyhtiöihin

Tekstissä mainittu Finnair on suomalaisille tuttu ja yleisesti ajateltuna luotettava brändi. Toki Finnairin kurssi on heilahdellut rajusti, käynyt hyvin alhaalla, mutta elpymistä on havaittavissa. Suurien lentoyhtiöiden takana on yleensä myös valtion tuki ja myös valtiot ovat omistajina tai sijoittajina suuriissa lentoyhtiöissä. Tämä on hyvä ottaa huomioon lentoyhtiön valinnassa.

Lentoyhtiöitä löytyy pörssistä pilvin pimein eikä Finnair ole ainut, mihin sijoittajat ovat rahansa laittaneet. Yhtiöitä tutkimalla löytää paljon erilaisia ja eri volyymilla varustettuja lentoyhtiöitä pienemmistä suuriin yhtiöihin.

Sijoittamisessa piilee aina omat riskinsä ja lentoyhtiöt eivät ole poikkeus. Lentoyhtiötä valitessa on hyvä keskittyä muutamiin tekijöihin, jotka voivat auttaa päätöksen teossa. Näistä ensimmäinen tekijä on yhtiön velkataso, joka lentoyhtiöillä voi olla korkea pandemian takia. Velkaantunut yhtiö on aina vaarassa mennä konkurssiin, jolloin sijoittajat häviävät sijoitetun summan. Toinen tekijä on tietenkin lentoliput, jotka määräävät lentoyhtiön tuotot.

Loput kolme seikkaa vaativat hieman sijoitusymmärtämistä. Yhtiön tekemä voitto tai tappio ovat merkittävässä osuudessa, koska pitkään tappiota tehnyt yhtiö on maksukyvyttömämpi. Tuottoihin ja kuormitustekijöihin on hyvä perehtyä. Lentoyhtiön volyymi ja lentokaluston määrä sekä markkinaosuus vaikuttavat myös siihen, kannattaako yhtiöön sijoittaa.

Miten toimia sijoittajana lentoyhtiöiden kanssa?

Ensimmäinen kysymys varmasti on, että kannattaako lähteä mukaan sijoittajaksi? Kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tutustumalla eri lentoyhtiöihin, niiden osakkeiden kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin on erittäin tärkeää.

Lentoyhtiöihin -niin kuin ei mihinkään sijoitukseen- kannata hypätä suin päin mukaan. Huolellinen asiaan paneutuminen ja yhtiöihin tutustuminen ovat avain menestykseen, vaikka ne eivät vielä takaakkaan sitä. Lentoyhtiöihin sijoittamisella ei vaurastuta yhdessä yössä, mutta pidemmällä aikavälillä se voi olla järkevä vaihtoehto.

Verrattaessa lentoyhtiöitä autoteollisuuteen vastaus on selvä. Sijoittaminen lentoyhtiöön on siltä osin varmempaa, että lentoteollisuus on pysynyt inflaation tahdissa. Lentoyhtiöt ovat hyvää matkaa elpymässä kohti aikaan ennen pandemiaa, mutta matkaa siihen on vielä. Tämä voikin olla hyvä tilaisuus sijoittajalle hypätä mukaan ja odottaa lentoyhtiöiden tulevaisuuden kasvua.

Sijoittaessa lentoyhtiöön on hyvä huomioida oman sijoituksen summa. Lentoyhtiöt ovat vielä epävarmassa asemassa, elpymässä pandemiasta, jolloin niihin ei kannata sijoittaa koko salkun arvoa. Lentoyhtiön osake-EFT on myös hyvä vaihtoehto riskien hallitsemiseksi ja niiden minimointiin. Lentoyhtiöt tarjoavat paljon erilaisia vaihtoehtoja ja mukaan pääsee jo pienellä summalla.

On tärkeää pitää silmällä omia sijoituksiaan ja seurata maailman tilannetta monelta eri kannalta. Fakta on, ettei lentäminen tule loppumaan ja ihmiset tarvitsevat lentoliikennettä tulevaisuudessakin. Kuitenkaan emme voi varmuudella ennustaa, miltä lentoyhtiön osakkeet näyttävät huomenna, vuoden tai kymmenen vuoden kuluttua.

Tässä osiossa mainitsemamme yhtiöt eivät perustu suosituksiin vaan sijoittajan on aina käytettävä omaa järkeä ja tietämystä asioista. Lentoyhtiöistä löytyy paljon tietoa ja osakkeisiin pääsee käsiksi helposti. Nordnetistä löytyy kaikki pörssissä olevat lentoyhtiöt, kotimaisista aina kansainvälisiin yhtiöihin.