Lapselle säästäminen

Säästäminen on talouskasvatusta. Jo pieni lapsi ymmärtää rahan arvon ja säästöjen kehittymisen seuraaminen on hyvä keino opettaa lapselle rahankäyttöä. Kasvatustehtävässä onnistuminen ei tietenkään riipu rahasta eikä mikään velvoita kerryttämään lapsellesi ylimääräistä pesämunaa, mutta säästämisen aloittamista lapselle kannattaa ainakin harkita, jos oma taloutesi on siinä kunnossa.

Muutaman kympin kuukausittaisesta säästösummasta kertyy tuhansien eurojen potti 18-vuoden aikana, vaikka rahat makaisi nollakorkoisella säästötilillä. Pitkä sijoitusaika antaa mahdollisuuden riskien ottamiseen, koska vuosikymmenien aikana talouden nousuilla ja laskuilla on tapana tasaantua.

Lapselle, lapsenlapselle tai kummilapselle voi lahjoittaa rahaa tai muuta omaisuutta verovapaasti 4999 euroon asti kolmen vuoden välein. Raja on lahjoittajakohtainen. Sen sijaan kaikkien säästövarojen hautominen vanhemman nimissä voi synnyttää ison lahja- tai perintöveroseuraamuksen erityisesti silloin, jos varallisuutta on tavanomaista enemmän.

Kun lapsesi täyttää 18 vuotta, hänellä on oikeus käyttää omissa nimissään olevia rahoja parhaaksi katsomallaan tavalla. Aikuistumisen kynnyksellä kertyneelle pesämunalle on olemassa paljon hyviä käyttökohteita, esimerkiksi asunnon vuokravakuuden maksaminen, autokoulu, harrastukset tai opiskeluvuosien aikaisten elämisen menojen kattaminen.

Millä eri tavoilla lapselle voi säästää?

Säästämisvaihtoehtoja on olemassa monia, joista yleisimpiä ovat:

  • säästötilin avaaminen lapselle
  • säästäminen rahastoon tai rahastoihin
  • osakkeiden ostaminen lapselle arvo-osuus- tai osakesäästötilille
  • erilaiset sijoitusvakuutukset sekä yhdistelmät edellä mainituista.

Pienen lapsen kanssa säästämistä voi myös opetella aivan perinteisen säästöpossun ja käteisen rahan kanssa. Jotkut pankit antavat yhä säästöpossun vauvalahjana avatessasi ensimmäisen oman tilin lapsellesi.

Säästäminen lapselle voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omalta tililtäsi siirtyy joka kuukausitietty summa automaattisesti rahaa lapsesi säästötilille tai rahastoon. Yhtä hyvin on mahdollista laittaa rahaa säästöön myös täysin omaan tahtiisi silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Useimmiten parhaan tuloksen kuitenkin takaa säännöllisyys ja pitkäjänteisyys.

Perheissä joissa säästetään rahaa lapsille, on varsin yleinen säästämistapa laittaa talteen kertyneet lapsilisät tai ainakin osa niistä. Lapsilisät ovat verotonta tuloa, mitä maksetaan perheen jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta ilman vanhempien tulotason tai kertyneen varallisuuden vaikuttamista asiaan.

Rahastosäästäminen lapselle muutamalla kymmenellä eurolla kuukaudessa

Pankkien tekemien kyselyiden perusteella rahaston avaaminen omalle lapselle, lapsenlapselle tai kummilapselle on yleistynyt viimeisten vuosien aikana. Rahastoihin laittamasi raha jaetaan automaattisesti useisiin eri sijoituskohteisiin. Tämä pienentää riskiä verrattuna siihen, että ostaisit esimerkiksi vain yhden yksittäisen yrityksen osakkeita.

Voit vapaasti valita, minkä verran haluat riskiä ottaa ja kuinka säännöllisesti haluat sijoittaa rahoja varastoon. Aloittamaan pääset helposti jo muutamalla kymmenellä eurolla kuukaudessa. Sopivaa rahasto valitessa kannattaa kiinnittää huomiota mataliin hallinnointikuluihin. Rahastosäästäminen lapselle ei vaadi sinulta juuri sen kummempaa asiantuntijuutta kuin tilille säästäminenkään.

Osakkeisiin sijoittavat osakerahastot ovat pääsääntöisesti hyvä valinta, jos sijoitusaika on pitkä ja säästäjällä on varaa ottaa hieman enemmän riskiä toivoakseen parempia tuottoja. Korkorahastoissa riskit ovat sen sijaan pienempiä, mutta samaan aikaan tuotto-odotukset ovat maltillisemmat. Yhdistelmärahastot puolestaan sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin.

Osakkeiden osto lapselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille

Osakerahastojen sijaan on mahdollista ostaa jälkikasvullesi myös yksittäisten yhtiöiden osakkeita avaamalla lapselle arvo-osuustilin tai osakesäästötilin. Suoria osakeostoja ei kuitenkaan kannata lähteä tekemään ihan kylmiltään. Myös kaupankäyntikuluihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä niissä voi olla isojakin eroja, eivätkä pienet kertaostot välttämättä ole tämän takia niitä kaikista järkevämpiä Arvo-osuustilin ja osakesäästötilin avaamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus.

Vanhempi, isovanhempi tai kummi voi siirtää lapsen tilille rahaa osakkeiden ostamista varten. Omia osakkeita tai rahasto-osuuksia voi vaihtoehtoisesti siirtää myös lahjana lapsen arvo-osuustilille. Tällöin on hyvä muistaa tehdä lahjakirja. Osakesäästötilille ei sen sijaan voi siirtää suoria osakkeita.

Säästö- ja sijoitusvakuutukset sopivat pitkäaikaiseen säästämiseen

Yhtenä vaihtoehtona lapselle tai lapsenlapselle säästämiseen on myös sijoitus- tai säästövakuutuksen ottaminen. Vakuutuksen sisällä voit sijoittaa eri kohteisiin, esimerkiksi rahastoihin siten, että kertyneitä tuottoja verotetaan vasta vakuutussäästöjä nostettaessa.

Sijoituskohteiden valinnan voit oman riskitasosi mukaisesti ulkoistaa myös pankin varanhoitohenkilölle.

Kertyneitä vakuutussäästöjä vastaava henkivakuutusturva voidaan kuolemantapauksissa maksaa suoraan määräämillesi edunsaajille ilman kuolinpesäselvitystä. Yhteen vakuutukseen on mahdollista merkitä myös useampia edunsaajia ja halutessasi voit muuttaa niitä koska tahansa.

Sijoitusvakuutus ikään kuin yhdistää säästöjen sijoittamisen, vakuutuksen sekä myös varakassan, sillä omissa nimissäsi olevasta sijoitusvakuutuksesta on mahdollisuus tarvittaessa nostaa varoja takaisin omaan käyttöösi. Sijoitusvakuutuksen omiin nimiinsä ottava isovanhempi voi esimerkiksi päättää vakuutussopimuksen päättymisestä ja kertyneiden säästöjen erääntymisestä lapsenlapselle tämän täyttäessä 20-vuotta. Säästövakuutus voidaan toki avata myös lapsen nimiin, mutta tällöin vakuutukseen kertyneet säästövarat ovat lapsen varoja, eikä niitä voi enää nostaa takaisin omaan käyttöön.

Kannattaako lapselle säästää hänen nimiin vai omiin nimiin?

Verotuksen näkökulmasta kaikkien säästöjen tallettaminen vuosikymmeniksi vanhemman tai vanhempien nimiin ei välttämättä ole se kaikista optimaalisin ratkaisu. Jos rahaa ehtii vuosikymmenien kuluessa kertyä paljon, isompien pottien siirtäminen kerralla lapsen tilille ei onnistu ilman lahjaveroseuraamuksia. Kuolemantapausten kohdalla isommista summista puolestaan joudutaan maksamaan perintöveroa.

Toisaalta omiin nimiisi säästäessä voit päättää itse, milloin ja kuinka suurissa erissä haluat siirtää kyseiset varat jälkikasvullesi. Kaikki 18-vuotiaat eivät välttämättä vielä ole kykeneväisiä toimimaan järkevästi rahan kanssa varsinkaan, jos kyseessä on isompi kertaluonteinen summa.

Missä ja miten lapselle voi avata oman tilin?

Voit avata lapsellesi tilin vaikka heti synnytyssairaalasta kotiutumisen jälkeen. Molempien huoltajien suostumuksen lisäksi tilin avaamiseen tarvitaan lapsen henkilötunnus. Useimmiten lapsen tili avataan samaan pankkiin, jonne vanhempien omat pankkiasiat on keskitetty. Tällöin tili on nopea avata suoraan vanhemman oman verkkopankin kautta. Toinen huoltaja voi antaa suostumuksensa täyttämällä sähköisen valtakirjan. Yksinhuoltajuustilanteissa käytännöstä voidaan poiketa.

Jos toisella vanhemmista ei ole asiakkuutta siinä pankissa, jonne lapsen tili avataan, pankki saattaa vaatia konttorikäyntiä valtakirjan antaneen asiakkaan tunnistamiseksi. Perinteisten käyttö- ja säästötilien avaamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus, kuten myös arvo-osuustilien ja osakesäästötilien avaamiseen.

Voiko isovanhempi tai kummi avata tilin lapselle?

Useimmiten vanhemmat avaavat lapselle tilin, jonne isovanhemmat ja kummit voivat halutessaan siirtää rahaa esimerkiksi lapsen syntymäpäivinä. Itse et voi kuitenkaan avata alaikäiselle lapsenlapsellesi tai kummilapsellesi tiliä hänen nimiinsä ilman hänen vanhempien suostumusta.

Lupa huoltajilta todennetaan yleensä valtakirjalla, jonka he voivat täyttää sähköisesti pankin verkkopalvelussa. Jos vanhemmat eivät ole kyseisen pankin asiakkaita, voidaan asian hoitamiseksi vaatia konttorilla käyntiä.

Mikään ei estä kuitenkaan sinua avaamasta omiin nimiisi ”kummitiliä” tai lapsenlapselle säästämiseen tarkoitettua sivutiliä tai rahastoa. Tällöin on hyvä kuitenkin tietää, että isomman rahasumman siirtäminen lapsen tilille yhdellä kertaa ei onnistu ilman veroseuraamuksia.

Lahjaverovelvollisuutta ei synny, jos lapselle tekemiesi lahjoitusten arvo pysyy alle 5000 eurossa kolmen vuoden aikana. Lahjaveron maksaa lahjan saaja, eli käytännössä alaikäisen lapsen saamasta lahjasta tekee ilmoituksen hänen huoltajansa.

Miten säästää ja sijoittaa lapselle?

Lapselle säästettäessä sijoitusaika kestää useita vuosia. Säästöt kertyvät pitkällä aikavälillä ja niistä voi olla suurta iloa ja apua lapsen aikuistuessa.

  • Kuukausisäästäminen on hyvä tapa säästää ja sijoittaa lapsella. Sijoituksia kannattaa seurata lapsen ja nuoren kanssa yhdessä, jolloin taloustaidot karttuvat pikkuhiljaa.
  • Lyhyellä aikavälillä on mahdollista säästää rahaa lapsen tilille, mutta pidempiaikaisen säästämisen osalta kannattaa harkita tilisäästämistä tuottavampia vaihtoehtoja, kuten rahastoja.
  • Kuukausisäästämällä pienenkin summan voit kerryttää lapsen säästöjä ja samalla hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä, eli saada tuottoa myös kertyneelle tuotolle.