Lähi-itä sijoituskohteena

Lähi-Itään kuuluu Egyptin lisäksi seuraavat Aasian maat: Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordania, Kuwait, Libanon, Oman, Palestiina, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria sekä Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Joissakin yhteyksissä Pohjois-Afrikka ja Turkki liitetään myös osaksi Lähi-Itää, koska niillä on suurelta osin yhtenäistä kulttuuria Lähi-Idän maiden kanssa.

Lähi-Idässä asuu yhteensä yli 232 miljoonaa ihmistä. Suurimman etnisen ryhmän muodostavat arabit. Monet Lähi-Idän alueista ovat erittäin köyhiä. Useat maat ovat kuitenkin kehittyneet ja erikoistuneet johonkin toimialaan kasvattaakseen omavaraisuuttaan ja mahdollisuuksiaan kaupankäyntiin kansainvälisillä markkinoilla.

Lähi-Itä sijoituskohteena

Lähi-Idän suurimmiksi talousmahdeiksi nimettiin vuonna 2009 Turkki, Saudi-Arabia ja Iran. Jo tuolloin Maailmanpankki näki ja koki Lähi-Idän markkinoiden potentiaalin ja tunnusti niiden mahdollisuudet.

Egypti on myös lyönyt itsensä läpi kansainvälisillä markkinoilla. Egyptissä asuu noin 90 miljoonaa ihmistä. Egyptin yrityselämä on vakaa, mutta vahvassa noususuunnassa muun muassa kaasuvarantojensa ansiosta. Egypti on noussut energiaomavaraisuudellaan sijoittajien suosikeihin. Sillä odotetaan olevan myös positiivinen vaikutus suoriin teollisiin sijoituksiin. Egypti tarjoaa sijoittajille monia kiinnostavia pörssilistattuja yrityksiä.

Arabiemiraatittien, Bahrainin, Kuwaitin, Omanin, Qatarin ja Saudi-Arabian (niin sanotut GCC.maat) talous on kasvanut useiden prosenttien verran viime vuosikymmenten aikana, koska maat vievät öljyä ja kaasua. Maiden kehitystä ja talouskasvua tukevat myös demografiset tekijät.

Arvostetun BP Statistical Review:n mukaan Lähi-Itä tuottaa maailman öljyvarannoista lähes puolet ja kaasuvarannoista noin 43 %. Nämä energiaomavaraisuudet tuottavat Lähi-Idälle vaurautta kauan.

Lähi-Idän osakkeet

Lähi-idästä uutisoidaan jatkuvasti, varsinkin sen poliittisesta epävakaudesta, mutta Lähi-Idän poliittisesti vakaimpien maiden osakemarkkinat ovat kuitenkin tarjonneet sijoittajille hyviä tuottoja.

Useat Lähi-Idän osakemarkkinoista ovat kuuluneet jo vuosia parhaiten tuottavien markkinoiden joukkoon. Lähi-Idän osakemarkkinat ovat suositeltavissa pitkällä aikavälillä tuottoja hamuaville sijoittajille, jotka omaavat hyvän riskinsietokyvyn.

Lähi-Idällä on myönteiset talousnäkymät ja kaikki riskitekijät huomioidenkin alueen osakemarkkinoiden nykyhinnoittelu vaikuttaa maltilliselta. Alueelta on löydettävissä hyviä, kohtuuhintaisia sijoituskohteita.

Lähi-Idän talous

Erilaisten raaka-aineiden tuotanto ja vienti ovat Lähi-Idän arabimaille tärkein varallisuuden lähde. Raaka-aineet, kuten öljy, kaasu ja hiilivety, tuottavat arabimaille vaurautta, työtä, ulkomaisia investointeja sekä geopoliittisesti voimaa kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa 90 % viennistä liittyy öljykenttien hyödyntämiseen.

Arabian niemimaa, Irak, Kuwait, Israel, Libanon, Jordania, Turkki ja Kypros taas ovat erityisesti keskittyneet turismiin, matkailuun, talouden kehittämiseen ja huipputeknologiaan. Viime vuosien aikana useat Lähi-Idän maista ovat ryhtyneet toimiin taloutensa monipuolistamiseksi.

Jotkut näistä Lähi-Idän maista osallistuvat myös kansainvälisiin talous-, kauppa- ja rahoitusjärjestöihin.

Lähi-Idän tärkeimmät pörssit

Abu Dhabin pörssi – Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
ADX perustettiin 15.11.2000 paikallisella lailla. Se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa säästöjä ja varoja arvopapereihin, julkisten osakeyhtiöiden liikkeelle laskemiin osakkeisiin, hallitusten ja yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjoihin, pörssinoteerattuihin rahastoihin sekä muihin UAE Securities and Commodities Authorityn (SCA) hyväksymiin rahoitusvälineisiin.

Abu Dhabi Investment Authority on maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto, joka on vastuussa öljytulojen sijoittamisesta Abu Dhabin emiraatista ympäri maailman.

Bahrainin pörssi – Bahrain Stock Exchange (BHB)

Bahrain Bourse on Bahrainin kuningaskunnan ainoa lisensoitu pörssi. Sen markkina-arvo on 24 miljardia dollaria (USD). Se tarjoaa erilaisia ​​arvopapereita, kuten osakkeita, sijoitusrahastoja, joukkovelkakirjoja ja rahoitustodistuksia eli sukukeja, REIT-rahastoja ja valtion velkasitoumuksia.

BHB tarjoaa kattavan valikoiman pörsseihin liittyviä palveluita, mukaan lukien listaus-, kauppa-, selvitys- ja säilytyspalvelut eri rahoitusvälineille. Bahrain Bourse tarjoaa sijoittajilleen muun muassa oman online-tilipalvelun, jonka avulla sijoittajat voivat käyttää salkkuaan nähdäkseen omistettujen osakkeiden omistustiedot ja kaikentyyppisten arvopaperitransaktioiden tiedot. Bahrainin keskuspankki (CBB) valvoo pörssin toimintaa.

Irakin pörssi – Iraq Stock Exchange (ISX)

Entinen Bagdadin pörssi, nykyinen Irakin pörssi, on Irakin Bagdadissa sijaitseva pörssi. Se perustettiin Coalition Provisional Authorityn (CPA) määräyksellä itsenäiseksi voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi vuonna 2004. Tällä määräyksellä perustettiin myös Iraq Securities Commission, joka valvoo pörssin toimintaa ja Iraq Depositary. Irakin pörssi on Euro-Asian Stock Exchanges -liiton jäsen.

Israelin pörssi – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)

Tel Avivin pörssi eli Israelin pörssi perustettiin jo vuonna 1953. TASE on ainoa julkinen pörssi Israelissa. Tel Avivin pörssillä onkin tärkeä rooli Israelin talouden kannalta. Israelin pörssissä on 23 jäsentä, jotka ovat suuria pankkeja ja sijoitusyhtiöitä. Kaupankäynti tapahtuu jäsenten välityksellä. Jäsenet keräävät maksun tarjoamistaan palveluista.

Vuonna 2020 Israelin pörssin päivittäinen kaupankäyntivolyymi osakemarkkinoilla oli noin 1,9 miljardia NIS. Luku on noin 35 % korkeampi kuin keskimääräinen volyymi vuosien 2015‒2019 välisenä aikana.

Jordanian pörssi – Amman Stock Exchange (ASE)

Amman Stock Exchange eli Jordanian pörssi on Ammanissa sijaitseva yksityinen pörssi, joka perustettiin maaliskuussa vuonna 1999 voittoa tavoittelemattomaksi yksityiseksi laitokseksi, jolla on itsemääräämisoikeus. Se on valtuutettu toimimaan arvopaperikaupan pörssinä. Pörssiä johtaa seitsemänjäseninen hallitus. Toimitusjohtaja valvoo päivittäisiä tehtäviä ja raportoi hallitukselle. ASE:n jäseniä ovat Jordanian 68 välitysyritystä.

Ammanin pörssistä tuli valtion omistama yhtiö nimellä ”The Amman Stock Exchange Company (ASE Company)” helmikuussa 2017.

Boursa Kuwait – Kuwait Stock Exchange (KSE)

Kuwaitin pörssi on nykyään Boursa Kuwait, Kuwaitin kansallinen pörssi. Neljä elintä (KSE, kauppa- ja teollisuusministeriö, valtiovarainministeriö ja Kuwaitin keskuspankki) säätelevät Kuwaitin osakemarkkinoita.

Vuonna 2016 pörssi siirtyi täysin yksityisen yrityksen hallintaan ja sen nimi muutettiin Boursa Kuwaitiksi. Boursa Kuwait on Lähi-idän ainoa yksityisen sektorin omistama pörssi. Syksyllä 2020 Boursa Kuwait Company listattiin Boursa Kuwaitissa, ja siitä tuli itsenäinen pörssi. Boursa Kuwait on Euro-Aasian pörssien liiton jäsen.

Libanonin pörssi – Beirut Stock Exchange (BSE)

Beirutin pörssi on Libanonin tärkein ja ainoa pörssi. Se on Beirutissa sijaitseva julkinen laitos, jota johtaa komitea, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, jotka nimitetään ministerineuvoston asetuksella valtiovarainministerin ehdotuksen mukaisesti. Kaikki BSE:n jäsenet ovat libanonilaisia ​​osakeyhtiöitä (SAL). Jäseniä ovat holdingyhtiöt ja offshore-yhtiöt.

Omanin pörssi – Muscat Securities Market (MSM)

Muscatin arvopaperimarkkinat on Omanin ainoa pörssi, joka perustettiin kesällä vuonna 1988. Pörssi perustettiin kuninkaan asetuksella säätelemään ja valvomaan Omanin arvopaperimarkkinoita ja osallistumaan tehokkaasti muiden organisaatioiden kanssa sulttaanikunnan rahoitusalan infrastruktuurin perustamiseen.

Omanin pörssi on julkisyhteisö, joka on taloudellisesti ja hallinnollisesti riippumaton sääntelystä, mutta on sen valvonnan alainen. Muscat Securities Market on Euro-Aasian Stock Exchanges-liiton jäsen. Se on ansainnut muun muassa arvopaperikaupan ISO 9001:2008-sertifikaatin ja tietoturvan hallintajärjestelmän ISO 27001:2005-sertifikaatin.

Saudi Arabian pörssi – Saudi Stock Exchange

Saudi-pörssi tai Tadāwul on Saudi-Arabiassa sijaitseva pörssi. Tadawul perustettiin vuonna 2007 osakeyhtiönä ja ainoana yksikkönä, jolla oli lupa toimia arvopaperipörssinä Saudi-Arabiassa. Vuodesta 2018 lähtien siitä on tullut osittain itsesääntelevä organisaatio. Pörssissä listataan yli 200 julkisesti noteerattua yhtiötä. Saudi-Arabian pörssin omistaa kokonaan Saudi Public Investment Fund.

Tadawul on Kansainvälisen arvopaperipörssien järjestön (IOSCO), World Federation of Exchanges (WFE), arabien pörssiliiton (AFE) jäsen. Lisäksi se on myös Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen pörssien (SSE) jäsen.

Sijoittaminen Lähi-Itään

Puhuttaessa Lähi-Itään sijoittamisesta, kannattaa katseet suunnata etenkin ETF-rahastoihin. Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange Traded Fund on indeksirahasto) on sijoitusrahasto, jolla voidaan käydä kauppaa arvopaperipörssissä. Pörssinoteerattuun rahastoon voi sijoittaa varoja, jotka ohjataan osakemarkkinoille, korkomarkkinoille, hyödykemarkkinoille ja/tai kiinteistömarkkinoille.

ETF:n osuuksilla käydään reaaliaikaista kauppaa erityisesti ulkomaisissa pörsseissä, samaan tapaan kuin osakkeilla. ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon sijoittajien keskuudessa, koska ne tarjoavat myös yksityisille piensijoittajille useita tuottavia sijoituskohteita. Sijoittaakseen ETF-rahastoihin, sijoittajalla pitää olla arvo-osuustili.

Lähi-Idän – ETF-rahastot

ETF-rahastot voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin rahastoihin. Aktiivisissa rahastoissa asiantuntijat seuraavat reaaliaikaisesti rahastojen toimintaa ja informoivat sijoittajia säännöllisesti muutoksista. Passiivinen ETF-rahasto käy kauppaa vain, kun indeksiä päivitetään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi 2–4 kertaa vuodessa. Passiivisen rahaston kulut ovat aktiivista pienemmät sen luonteen vuoksi.

Kiinnostaisiko sinua lähteä sijoittamaan Lähi-Idän pörsseihin? Tutustu lisää sijoittamiseen täällä ja katso markkinakatsaus indeksirahastoihin Lähi-Idässä Nordnet-palvelusta.