Lääketeollisuus sijoituskohteena

On luonnollista ajatella, että lääkeyhtiöt ovat turvallinen ja tasainen sijoituskohde, sillä lääkkeitä tarvitaan maailmassa aina. Lääkeyhtiöt ratsastavatkin eräällä suurimmista megatrendeistä, joka on ikääntyminen, ja ihmisten ikääntyessä myös sairaudet yleensä lisääntyvät. Lääkeyhtiöiden maine ei siis ole lainkaan tuulesta temmattu, joskaan kyseessä ei missään nimessä ole riskitön ala.

Megatrendin ytimessä

Väestön ikääntymisen lisäksi lääkeyhtiöille tuottoisia ovat yhä lisääntyvät elintasosairaudet, joiden määrä kasvaa sitä mukaa kun elintaso kehittyvissä talouksissa paranee. Osa sairauksista johtuu yksinkertaisesti siitä, että ihmiset elävät keskimäärin pidempään, mutta myös esimerkiksi älypuhelinten ja muiden ruutujen käytön on ennustettu lisäävän vaikkapa silmäsairauksien määrää. Niin ikään esimerkiksi ylipaino aiheuttaa yhä enenevissä määrin sairauksia globaalisti. Kun mukaan otetaan vielä vaikeasti ennustettavat kriisit kuten COVID-19 tai lintuinfluenssa, on selvää että kyseessä ei ole missään nimessä taantuva toimiala.

Vahvasti säännelty ala

Lääketeollisuus on yksi vahvimmin säädellyistä aloista maailmassa, eikä toki syyttä. Yhdysvalloissa tuli voimaan jo 1938 laki, jonka mukaan kaikki uudet lääkkeet tulee testata huolellisesti ennen kuin niitä voidaan myydä julkisesti. Laki on pysynyt voimassa tähän päivään asti, ja sen myötä esimerkiksi koronarokotteet kävivät läpi runsaasti testejä, ennen kuin lääkkeitä tarjottiin laajemmalle kohderyhmälle. Prosessi voi viedä jopa vuosia, mutta esimerkiksi juuri koronarokotteen suhteen aikataulu oli kohtalaisen nopea, sillä rokotteet saatin kansan tarjolle noin vuodessa.

Maailman suurimmat lääkeyhtiöt

Suurin osa maailman suurimmista lääkeyhtiöistä on yhdysvaltalaisia tai eurooppalaisia ja esimerkiksi suomalainen Orion Pharma on niihin nähden hyvin pieni. Suurimpiin alan yhtiöihin maailmassa kuuluvat sellaiset nimet kuin Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, AbbVie, Merck, Astra Zeneca, Novartis, Bristol Meyers Squibb, GlaxoSmithKline ja Sanofi. Näistä Pfizer ja Astra Zeneca ovat tunnettuja viime aikoina erityisesti koronarokotteistaan, vaikka ovat tosiasiassa alan jättejä, jotka valmistavat lukemattomia erilaisia lääkkeitä.

Mitä lääkeyhtiöistä pitäisi ymmärtää ennen sijoittamista?

Yritysten patentit ja niiden arvo

Lääkehitykselle ominaista on että tutkimustyö on hidasta ja kallista ja yrityksillä on hallussaan erilaisia patentteja. Kuten kaikissa patenteissa, ne eivät kuitenkaan ole ikuisia, vaan ennemmin tai myöhemmin alalle tulee yleensä kilpailua. Toiset patentit voivat olla erittäinkin tuottoisia pitkään, siinä missä osa niistä on vähemmän merkittäviä. Kilpailu luonnollisesti laskee sekä katteita että myyntiä, ja monesti lääkkeistä ilmestyy niin sanottuja halpamerkkejä. Esimerkiksi särkylääke Burana, joka sisältää ibuprofeenia, on täysin sama tuote kuin lukuisten kilpailijoiden tarjoama, usein myös edullisempi vaihtoehto.

Yrityksen uusiutumiskyky

Pysyäkseen kilpailukykyisenä ja takoakseen tuottoja myös tulevaisuudessa, lääkeyhtiön on siis kyettävä uudistumaan ja kehittämään myös uusia ratkaisuja. Tämä ei kuitenkaan ole millään tavalla yksinkertaista, sillä esimerkiksi sellaisiin yleisiin sairauksiin kuin alzheimer ja Parkinsonin tauti, ei toistaiseksi ole löydetty hoitokeinoa, vaikka erilaisia lääkkeitä onkin tarjolla. Yritystä sen sijaan on paljon, ja tuotekehitykseen käytetty aika ja summa ovat valtavia.

Lääkeyhtiön kehitystyö onkin pitkä ja monimutkainen tie, jossa usein lopputulos ei tyydytä. Kun tutustuu erilaisiin lääkeyhtiöihin, kannattaa selvittää onko niillä esimerkiksi jokin tietty lääke, joka tuo suuren osan tuotoista, ja jonka patentti on lähivuosina umpeutumassa. Tämä voi selittää esimerkiksi toista yritystä matalamman arvostuksen pörssissä.

Korkeakatteista liiketoimintaa

Kun valitsee mahdollisia sijoituskohteita alalla, kateprosentti on yksi tärkeimmistä asioista, mitä kannattaa tuijottaa. Kateprosentti mittaa sitä, kuinka paljon yritys tekee tuottoa jokaista liikevaihtoyksikköä (esim dollari tai euro) kohden.

Alalla toimivista yrityksistä esimerkiksi Pfizer, Johnson & Johnson ja Abbvie ovat kaikki onnistuneet saavuttamaan yli 20% kateprosentin viimeisten 5 vuoden aikana. Korkeat katteet johtuvat erityisesti siitä, että yrityksillä on uusien lääkkeidensä suhteen tilapäinen monopoli, minkä vuoksi yritykset voivat hinnoitella lääkkeet erittäin kannattavasti. Tämä on johtanut myös kritiikkiin, sillä hinnat voivat monesti olla liian kalliita esimerkiksi kehittyville talouksille, joiden BKT on alhainen.

Miksi sijoittaa lääkeyhtiöön?

Lääketeollisuus on toimialana ollut yleisesti vakaa ja suurimmat yritykset ovat tyypillisesti erittäin kannattavia ja jakavat suuren osan tuloksestaan osinkoina ja osakkeiden uudelleenostoina. Osinkotuoton vuoksi lääkeyhtiöt sopivat usein myös heille, jotka etsivät passiivisia tuloja osinkojen muodossa.

On kuitenkin huomioitava, että yksittäisen yrityksen osalta riskit voivat olla suuria, koska osa lääkkeistä onnistuu ja toiset epäonnistuvat. Lääkeyhtiöihin sijoittavan olisikin hyvä sijoittaa joko useampaan alan yhtiöön tai ottaa osakesalkkuunsa mukaan yrityksiä myös aivan muilta toimialoilta.

Vaikka myös lääkeyhtiöt kärsivät pörssiheilunnasta, ovat innovatiiviset lääkeyhtiöt kuitenkin varsin hyvässä asemassa, onhan niillä yleensä kulloisenakin ajanhetkenä voimassa ainakin joitakin arvokkaita patentteja. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Abbvie kuuluu niin sanottuihin osinkoaristokraatteihin, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan osinkoaan vuosittain vähintään 25 vuoden ajan. Tällainen historia on merkki siitä, että yritys on menestynyt niin korkeammissa kuin matalammissakin suhdanteissa. Lääkeyhtiöistä löytyykin useita hyvää osinkoa maksavia yrityksiä.

Miten sijoittaa lääkeyhtiöihin?

Lääkeyhtiöihin sijoittaminen on helppoa, sillä suuret yhdysvaltalaiset lääkeyhtiöt ovat osana monia osakeindeksejä, ja löytyypä myös Helsingin pörssistä lääkeyhtiö Orion. Koska vain yhden yrityksen osakkeiden omistamiseen liittyy aina suurempia riskejä, on monien valinta hajautettu rahasto tai pörssinoteerattu rahasto eli ETF-rahasto.

Mikäli valinta kohdistuu ETF-rahastoihin tai muihin rahastoihin, on hyvä huomioida se, että nämä eivät useinkaan maksa ulos mahdollisia osinkoja (jotka lääkeyhtiöillä voivat olla merkittäviä), vaan ne sijoitetaan uudelleen rahaston sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ETF tai rahasto saa osingot sijoituksistaan siinä missä muutkin, ne jäävät yleensä näkymättömiin sijoittajan silmissä.

Lääkeyhtiöt ja ETF-rahastot

Likvidit ja kuluiltaan yleensä varsin edulliset ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina monen sijoittajan suosioon, sillä ne ovat yksinkertaisia ostaa ja myydä eikä sijoittamisen aloittamiseen tarvita suuria pääomia. Seuraavassa on esitelty muutamia alaan sijoittavia ETF-rahastoja, joista osa sijoittaa terveydenhuoltoalaan laajemminkin.

iShares U.S. Pharmaceutical ETF

Tämä vuonna 2006 perustettu ETF sijoittaa suuriin yhdysvaltalaisiin lääketeollisuuden yrityksiin, kuten Johnson & Johnson, Pfizer ja Merck & Company. Kyseessä on passiivinen, kuluiltaan maltillinen ETF-rahasto, jonka valitsemalla saa salkkuunsa osuuden useasta eri Yhdysvaltojen lääkeyhtiöstä. ETF:n tuotto on ollut historiallisesti varsin hyvä, keskimäärin lähes 11% vuodessa kuluneen vuosikymmenen aikana.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Mikäli haluaa hajauttaa sijoituksiaan laajemmin niin maantieteellisesti kuin toimialankin suhteen, voi tämä passiivinen ETF-rahasto olla yksi hyvä valinta. Yli 70% sijoituksista kohdistuu yhdysvaltalaisiin yrityksiin, mutta mukana on laajemmin myöskin eurooppalaisia ja esimerkiksi japanilaisia yrityksiä. Sijoituskohteena eivät ole pelkästään lääkeyhtiöt, vaan terveydenhuoltoala laajemminkin. Monet terveydenhuoltoalan isoimmista toimijoista ovat tosin lääkeyhtiöitä, joten ne näkyvät sijoituksissa selvästi.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Kolmas tässä esitetyistä ETF-rahastoista sijoittaa erityisesti terveydenhuollon innovaatioihin ja pyrkii jäljittelemään STOXX GlobalBreakthrough Healthcare Index -indeksin yhtiöiden tuottoa. Maantieteellisesti mukana ovat suurina painoina niin Yhdysvallat, Eurooppa kuin Aasiakin, joskin Yhdysvallat on ehdottomasti suurin. ETF on poikkeuksellisen laajasti hajautettu, eli yhden osakkeen osuus ei ole kovin suuri, maksimissaan noin reilun prosentin.

Kenelle lääkeyhtiöt sopivat?

Mikäli olet kiinnostunut passiivisista tuotoista, voi olla hyvä idea lisätä salkkuun myös yksi tai useampi lääkeyhtiö. Kyseessä olevat yritykset ovat yleensä vakiintuneita, monesti pitkäaikaisia tuottoa tarjonneita arvoyhtiöitä, jotka eivät tarjoa suuria kurssiheilahteluja.

Lääkeyhtiöiden korkea kannattavuus ja melko tasainen historiallinen kehitys on samalla aiheuttanut sen, että lääkeyhtiöt eivät yleensä myöskään kuulu niihin yrityksiin, jotka paistattelevat jatkuvan, voimakkaan kurssinousun kohteena päivästä päivään. Mikäli kaipaatkin rutkasti jännitystä sijoituksiisi, eivät lääkeyhtiöt välttämättä ole juuri sinulle oikea valinta.