Kuluttajatuotteet sijoituskohteena

Kuluttajatuotteiden sektoriin kuuluvat yritykset, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluja, joita kuluttajat käyttävät päivittäin. Esimerkkejä ovat elintarvikkeet ja kosmetiikka, hygieniatarvikkeet sekä vaatteet. Kuluttajatuotteille on tunnuksenomaista, että niitä käytetään usein ja monia niistä on ostettava suhdanteesta riippumatta.

Myyntivalttina vakaus

Jokapäiväisiä kulutustavaroita valmistavat yritykset ovat siis pääpiirteittäin varsin vakaita sijoituskohteita, sillä niiden kysyntä ei heilu voimakkaasti taloussuhdanteiden mukaan. Tämä tekee niistä varteenotettavia sijoituskohteita keskivertosijoittajalle, joka ei halua liikaa riskiä salkkuunsa. Sekä itse kulutustuotteet että määrä mitä niitä ostetaan muuttuvat nimittäin varsin vähän suhdanteiden välillä.

Esimerkiksi wc-paperin menekki on taattu suhdanteesta huolimatta ja se jopa kasvoi voimakkaasti COVID 19 -pandemian alkuaikoina, siinä missä suurin osa muista toimialoista kärsi voimakkaasti. Kuluttajatuotteet eroavatkin sijoituskohteina merkittävästi esimerkiksi ravintoloista ja hotelleista, joihin nousu- ja laskusuhdanteet vaikuttavat voimakkaasti, ja joista kuluttajat siirtävät usein rahojaan pois laskusuhdanteissa. Kuluttajatuotteisiin sijoitettaessa mukaan luetaan tosin usein mukaan myös kauppakeskukset, jotka eivät ole samalla tavalla vakaita sijoituskohteita.

Vahva brändi suojelee

On toki huomattava, että vaikka kuluttajatuotteiden kysyntä on tasaista, saattavat kuluttajat siirtyä edullisempiin tai arvokkaampiin tuotemerkkeihin toimialan sisällä. Esimerkiksi hintojen noustessa kuluttajat saattavat alkaa suosia kaupan omia merkkejä brändituotteiden sijaan. Yrityksen vahva brändimielikuva tai ainutlaatuinen tuote suojelevat yrityksiä edullisemmilta kilpailijoilta. Vahva brändimielikuva tuo yritykselle myös neuvotteluvoimaa vähittäiskauppojen edessä.

Monet tunnetut kuluttajatuoteyhtiöt toimivat nykyään globaalisti. Esimerkkeinä mainittakoon sellaiset suurnimet kuin Coca cola ja Pepsi, Mars, Unilever, Procter & Gamble, Heinz ja Lóreal. Vaikka talouden suhdanne tilapäisesti heikkenisi, on näillä yrityksillä usein turvanaan vahva brändiasema, joka tarjoaa niille hinnoitteluvoimaa myös kohonneita kustannuksia vastaan. Esimerkiksi Coca Cola on tuotemerkki, joka voi tuoda kohonneet kustannukset hintoihin helpommin kuin marketin oma tuotemerkki, jonka brändimielikuva ei ole korkea.

Tästä syystä myös monet halpakauppaketjut ovat vaikeuksissa kohonneiden kustannusten markkinassa, vaikka niiden olettaisi suoriutuvan hyvin – siinä missä Coca Cola voi hinnoitella tuotteensa vapaasti, ei esimerkiksi halpakauppa Tokmanni voi nostaa tuotteiden hintaa rajattomasti asiakkailleen, sillä se vahingoittaisi kaupan brändi-imagoa. Kohonneet kustannukset esimerkiksi sähkön osalta vahingoittavat kuitenkin samaan aikaan halpakaupan katteita.

Defensiivistä tuottoa ja osinkoja

Kuluttajatuoteyhtiöt eivät useinkaan ole kärkipäässä, jos mitataan voimakasta kasvua, sillä yritykset ovat yleensä vakiintuneita ja toimineet alalla pidempään. Alalla toimivat yritykset voivat kuitenkin olla oivallinen sijoituskohde henkilöille, jotka etsivät vain kohtalaista kasvua mutta luotettavia ja ennustettavia tuottoja. Monet kuluttajatuoteyhtiöt ovat tunnettuja myös osingoistaan ja kuuluvat niin sanottuihin osinkoaristokraatteihin eli yrityksiin, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan osinkoaan keskeytyksettä yli 25 vuoden ajan ja täyttävät lisäksi joitakin muita vaatimuksia.

Tämä ei ole sattumaa, sillä kuluttajatuoteyritykset kykenevät yleensä ylläpitämään varsin tasaista tuottoa suuremmissakin kriiseissä, siinä missä monet muut yritykset joutuvat leikkaamaan osinkoaan. Defensiivisyys ja osakkeen arvon pieni vaihtelu tekevät kuluttajatuotteista erityisen hyviä riskejä kaihtavalle sijoittajalle ja ne sopivat myös sijoittajille, jotka arvostavat vahvoja tuotemerkkejä.

Kenelle kuluttajatuotteisiin sijoittaminen ei sovi

Kuluttajatuotteiden defensiivisyyden mukana tuleva matala riskitaso merkitsee pääsääntöisesti myös matalampaa odotettavissa olevaa tuottoa. Kuluttajatuotteisiin sijoittavan onkin pääsääntöisesti turha haaveilla vuodesta toiseen jatkuvista kaksinumeroisista kasvuprosenteista.

Poikkeuksia on toki myös kuluttajatuotteissa, ja esimerkiksi erilaiset kasvipohjaiset lihankorvikkeet ovat tarjonneet runsaasti heiluntaa ja jännitystä viime vuosina – onpa puhuttu jopa niin kutsutusta vegekuplastakin. Suurin osa kuluttajatuotteista ei kuitenkaan ole osana mitään globaalia megatrendiä,vaan kyseessä on joukko vakaita ja ehkä monen mielestä hieman tylsiäkin sijoituskohteita.

Erilaiset kuluttajatuotteet

Kuluttajatuotteiden määritelmä on usein melko lavea ja niihin saatetaan lukea mukaan esimerkiksi seuraavilla toimialoilla toimivia yrityksiä:

  • Elintarvikkeet,virvoitusjuomat, alkoholi, tupakka
  • Kauppakeskukset
  • Vähittäiskaupat (sisältäen halpakaupat)
  • Käyttötavarat,kuten wc-paperi, kosmetiikka ja hygieniatuotteet

Kuitenkin osa määritelmistä on tiukempia, eikä mukaan oteta vähittäiskauppasektorilta kuin esimerkiksi vain halpakaupat, jotka myyvät pääsääntöisesti käyttötavaraa. Sijoittaessa kuluttajatuotteisiin onkin hyvä selvittää, miten kuluttajatuote on sijoitustuotteessa määritelty ja vastaako määritys omia toiveita.

Kuluttajatuotteisiin sijoittaminen käytännössä

Monet kuluttajatuotteet ovat vahvasti läsnä jokapäiväisessä elämässämme, ja moni haluaakin sijoittaa esimerkiksi lempituotemerkkiinsä. Täysin tunteella sijoituspäätöksiä ei kuitenkaan tule tehdä, vaan tutustua kohdeyritykseen huolella.

Tämä pätee luonnollisesti kaikkiin muihinkin sijoituksiin. Kuluttajatuotteisiin sijoittaessa pääasialliset väylät ovat joko suorat osakeostot, rahastot tai ETF- eli pörssinoteeratut rahastot, joista jokainen on melko yksinkertainen tapa päästä kiinni toimialan kehitykseen. Jokaisessa vaihtoehdossa on omat hyvät ja huonot puolensa ja ne sopivat erilaisille sijoittajille ja vaativat sijoituskohteesta riippuen enemmän tai vähemmän perehtymistä aiheeseen. Seuraavassa on esitelty eri sijoitustapojen eroja käytännössä.

Suorat osakeostot kuluttajatuoteyrityksiin

Kuluttajatuotteita valmistavia yrityksiä on helppo löytää erityisesti Yhdysvaltain pörsseistä, ja löytyypä yrityksiä reilusti myös Suomen markkinalta. Yhdysvalloissa listattuja maailmanlaajuisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat aiemmin mainittujen lisäksi esimerkiksi Colgate-Palmolive, Mondelez, Philip Morris, Nestlé ja Walmart. Helsingin pörssissä listattuja kuluttajatuoteyrityksiä (sisältäen myös vähittäiskaupat) ovat esimerkiksi Raisio, Olvi, Apetit, Orthex ja Kesko.

Suorien osakeostojen hyviin puoliin kuuluu mahdollisuus nauttia osingoista, joita rahastot ja ETF-rahastot eivät useinkaan maksa ulos. On kuitenkin hyvä huomata, että läheskään kaikki yritykset eivät maksa osinkoa tai osinko on hyvin pieni. Osakesijoittajan on hyvä hajauttaa sijoituksiaan useamman yrityksen kesken ja osakesijoittaminen vaatii muutenkin enemmän viitseliäisyyttä kuin rahastoihin tai ETF-rahastoihin sijoittaminen. Toisaalta monen mielestä osakesijoittaminen on myös mielenkiintoisempaa kuin rahastoihin sijoittaminen.

Rahastot

Mikäli sijoitukseltaan mielii helppoutta ja laajaa hajautusta eikä ole halukas itse perehtymään yrityksiin kovin kattavasti, voivat kuluttajatuotteisiin sijoittavat rahastot olla oiva vaihtoehto. Tarjolla on rahastoja moneen makuun, muun muassa vahvoihin brändeihin erikoistuneita rahastoja, maantieteellisesti erikoistuneita rahastoja tai erityisen innovatiivisiin kuluttajatuotebrändeihin keskittyneitä rahastoja. Rahastojen koostumus voi vaihdella paljonkin sen mukaan, mihin neovat keskittyneitä, mikä on hyvä huomioida. Sijoittaessa rahastoon onkin hyvä selvittää, onko rahastolla jokin tietty painopiste ja minkälainen hajautus rahastossa on.

On myös tärkeää selvittää rahastoon liittyviä kustannuksia, sillä näissä voi olla merkittäviä eroja rahastojen välillä. Sinänsä melko tasainen kuluttajatuotesektori ei useinkaan tarjoa suurimpia kasvuprosentteja, joten kulut voivat pahimmassa tapauksessa napata merkittävän osan tuotoista. Rahastoihin liittyykin melkein aina jonkinlaisia kuluja.

ETF-rahastot

Pörssinoteeratut rahastot eli ETF-rahastot voivat olla joko passiivisia tai aktiivisia, eli ne seuraavat tiettyä kohde-etuutta ja sen kehitystä tai eivät. Kohde-etuutena voi toimia esimerkiksi indeksi, raaka-aine tai valuutta. ETF-rahastojen ja erityisesti passiivisten ETF-rahastojen hyötyihin kuuluvat normaaleja rahastoja tyypillisesti huomattavasti matalammat kulut.

ETF-rahastot ovat nykypäivänä erittäin suosittuja ja kuluttajatuotealalta on tarjolla kymmeniä eri vaihtoehtoja. Valikoima onkin usein rahastoja huomattavasti laajempi. Esimerkiksi iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF sijoittaa kuluttajatuotetoimialalla toimiviin yrityksiin, jotka kuuluvat tähän maailman merkittävimpiin lukeutuvaan indeksiin. Nämä yritykset edustavat seuraavia toimialoja:

  • Elintarvikkeiden, virvoitusjuomien ja tupakan valmistajat ja jakelijat
  • Kotitalouden kertakulutushyödykkeiden ja henkilökohtaisten tuotteiden tuottajat
  • Elintarvike- ja lääkealan vähittäismyyntiliikkeet ja hypermarketit
  • Kauppakeskukset

ETF:n avulla kuluttaja voi hakea myös laajempaa erikoistumista, ja tarjolla onkin muun muassa luksustuotemerkkeihin erikoistuneita, maantieteellisesti keskittyneitä, tai vaikkapa vähittäiskauppaan sijoittavia ETF-rahastoja. Lisäksi kuluttaja voi haarukoida ETF:iä vastuullisuusluokitusten mukaan, mikäli haluaa jättää sijoituksistaan pois esimerkiksi alkoholin tai tupakkatuotteet. Nämä karsimalla luonnollisesti myös valikoima pienenee huomattavasti, sillä monet yhdysvaltalaisista tupakanvalmistajista kuuluvat indekseihin, joita monet ETF:t seuraavat.