Kiina sijoituskohteena

Talouskehitys ja Kiinan talouden kasvu ovat lisänneet kiinalaisten osakkeiden kysyntää. Tämän seurauksena Kiinan osakemarkkinat ovat kasvaneet nopeasti finanssikriisin alun jälkeen, ja MSCI China -indeksi on noussut yli 150 % tänä aikana.

Kiina on kehittyvä markkina, jolla on pitkän aikavälin kasvukaari. Maa on Maailmanpankin mukaan kaupankäynnin helppoudessa maailmassa neljännellä sijalla, ja maa on kehittymässä tärkeäksi markkinaksi esimerkiksi yhdysvaltalaisille yrityksille.

Osakemarkkinat ovat pääkanava, jonka kautta Kiinan väestö pääsee rahoitusjärjestelmään. Tämän vuoksi hinnat ovat olleet erittäin epävakaat, ja sijoittajilla on ollut suuri mahdollisuus menettää merkittäviä rahasummia sijoittaessaan osakemarkkinoille ymmärtämättä taustalla olevia riskejä.

Motivaatio kiinalaisten osakkeiden ostamiseen vaikutti yksinkertaiselta: maan rahoitusjärjestelmän uskottiin olevan vähemmän riskialtista kuin länsimaisten kollegoiden ja pitkän aikavälin tuotot olivat olleet erittäin houkuttelevia.

Kiinalaisissa osakkeissa on potentiaalia regulaatiosta huolimatta

Sen jälkeen kun Kiinan hallitus rohkaisi kansalaisiaan, erityisesti nuorempaa sukupolvea, sijoittamaan osakkeisiin, tähän omaisuusluokkaan on virtannut valtava määrä rahaa, mikä on nostanut hintoja. Pörssibuumi on lisännyt myös monien kiinalaisten sijoittajien riskinottoa.

Kiinan osakkeita pidettiin historiallisesti riskialttiina omaisuuseränä, mutta viime vuosina ne on hyväksytty turvasatamana ja ovat nousseet vuoden alusta. Rallia on vauhdittanut maan kolmen suuren pörssin hyvä suorituskyky, jotka ovat lisänneet arvostuksiaan viime vuosina miljardeja dollareita, sekä kasvava talous, joka on vahvistanut yritysten tulosta.

Pääomarajoituksia on otettu käyttöön estämään Manner-Kiinan kansalaisia ​​ottamasta hallintaansa Hongkongissa listattuja mannerkiinalaisia ​​yrityksiä, kuten Alibabaa. ”Mannerkiinalaisille” yrityksille asetetaan myös usein tiukkoja taloudellisia vaatimuksia Hongkongiin verrattuna varmistaakseen, että ne täyttävät vähimmäispääomastandardit.

Kiinalaiselle verkkokaupan jättiläiselle Alibaballe määrättiin Kiinassa ennätykselliset 2,8 miljardin dollarin kartellisakot. Kiinan viranomaisten mukaan maailman suurin verkkokauppa on käyttänyt väärin markkina-asemaansa. Ratkaisun puitteissa Alibaba on estänyt verkkokauppiaita myymästä tuotteitaan muilla alustoilla.

Alibaballe määrätty sakko oli 4 % yhtiön toisen vuoden liikevaihdosta. Alibaba sanoi lausunnossaan, että se hyväksyy sakon ja noudattaa edelleen päätöstä ja lakia.

Kommunistinen puolue on viime aikoina tiukentanut otettaan nopeasti kasvavista verkkokaupoista. Puolueen johto on huolissaan suurten Internet-yritysten voiman kasvusta. Puolue on sanonut kiinnittävänsä erityistä huomiota monopolien estämiseen teknologiateollisuudessa.

Osakemarkkinat toimivat samalla periaatteella ympäri maailman

Osakemarkkinoilla voidaan käydä kauppaa julkisesti noteerattujen yritysten osakkeilla. Yleisimmin julkisesti noteerattujen yritysten osakkeilla käydään kauppaa pörssissä (kutsutaan myös pörsseiksi tai osakemarkkinoiksi). Muita esimerkkejä ovat Nasdaq, joka käy kauppaa New Yorkin pörssissä, ja Toronton pörssi, joka käy kauppaa Toronton pörssissä. Pörssi on arvopapereiden, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen, sijoitusrahastojen, pörssirahastojen, optioiden, futuurien ja kaikkien muiden arvopaperijohdannaisten, ostajien ja myyjien kohtaamispaikka.

Indeksejä seuraamalla voi tarkastella talouden tilaa

Osakemarkkinaindeksit eri puolilla maailmaa ovat kiinteästi sidoksissa talouksiensa kehitykseen. Nämä indeksit on suunniteltu seuraamaan markkinoiden kehitystä, ja sijoittajat, kauppiaat ja talouspoliittiset päättäjät seuraavat niitä tarkasti. Yksi tärkeimmistä indekseistä on Dow Jones Industrial Average (DJIA), yleisimmin käytetty indeksi Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kehityksen seurantaan. Dow Jones on markkina-arvoltaan 30 suurimman yhdysvaltalaisen yrityksen indeksi.

Kiinalainen osakemarkkina muistuttaa länsimaista järjestelmää

Kiinan osakemarkkinat koostuvat kolmesta suuresta pörssistä: Shanghain pörssistä (SHSE), Shenzhenin pörssistä (SZSE) ja Hongkongin pörssistä (HKSE). Yhdessä nämä kolme pörssiä edustavat lähes 90 % kaikkien Kiinan markkinoilla listattujen osakkeiden markkina-arvosta. Kolme suurta pörssiä sijaitsevat eri puolilla Kiinaa ja niillä on erilaiset listautumisvaatimukset. Esimerkiksi SHSE on keskittynyt suurten yhtiöiden osakkeisiin, SZSE on keskittynyt pieniin osakkeisiin ja HKSE on keskittynyt blue-chip-osakkeisiin.

Shanghain pörssi perustettiin vuonna 1837, ja se on Kiinan vanhin pörssi. Vuoden 2007 viimeisenä kaupankäyntipäivänä pörssin markkina-arvo oli 2,2 biljoonaa dollaria.

Kiinan kansainväliset osakemarkkinat aloittivat kaupankäynnin heinäkuussa 1970, kun hallitus päätti luoda yhtenäiset markkinat kannustamaan ulkomaisia ​​sijoittajia ostamaan kiinalaisia ​​osakkeita. Osakemarkkinat ovat kasvaneet eksponentiaalisesti listautumisannin jälkeen ja ovat tällä hetkellä maailman suurimmat markkinat markkina-arvolla mitattuna noin 4,5 biljoonan dollarin markkina-arvollaan.

Kiinasta on löydettävissä laatua

SHSE on suurin kolmesta suuresta pörssistä, ja se avasi ovensa ensimmäisenä ulkomaisille sijoittajille vuonna 1992. Sen tiedetään olevan yksi maailman arvostetuimmista osakemarkkinoista tiukkojen listausvaatimustensa vuoksi, koska se varmistaa että vain laadukkaat yritykset listataan ja sijoittajat ovat koulutettuja kiinalaisiin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Shenzhenin pörssi (”SZSE”) on ensimmäinen moderni pörssi Manner-Kiinassa. Se perustettiin vuonna 1984 Shenzhenin pörssikeskukseksi (SZSE Center). Lisäksi se on ensimmäinen pörssi, joka on perustanut vapaakauppa-alueen ulkomaisille osakkeille, ja ensimmäinen kansallinen pörssi, joka on yhteydessä suuriin kansainvälisiin markkinoihin.

Pörssi sijaitsee Shenzhenissä ja on yksi Manner-Kiinan suurimmista pörsseistä ja yksi maailman viidestä parhaiten menestyvästä pörssistä. Se oli myös ensimmäinen Manner-Kiinassa perustettu pörssi, joka on kasvanut valtavasti 1980-luvulta lähtien. Shenzhen on myös erillään Shanghain pörssistä, mikä tarkoittaa, että molempiin pörssiin ei sovelleta samoja sääntelyvaatimuksia.

Shenzhenin pörssi on markkina-arvoltaan maailman toiseksi suurin, vain New Yorkin pörssin jälkeen. 20. lokakuuta 2001 pörssin markkina-arvo oli 24,7 miljardia dollaria, mikä tekee siitä maailman 40. suurimman tällä mittauksella 24,1 %:n painolla suurempaan Shanghain pörssiin verrattuna.

Hongkongin pörssi on merkittävä tekijä osakemarkkinoilla

Kiinassa sijaitseva Hongkongin pörssi on ollut olemassa vuodesta 1833. Nykyään se on yksi maailman tärkeimmistä kauppapaikoista. Se on yksi maailman tärkeimmistä rahoitusmarkkinoista, ja se muodostaa noin 10 % maailman osakemarkkinoiden arvosta.

Hongkongin pörssin pääindeksi on Hang Seng Index (HSI) tai HSI-sidottu SSE Composite Index (SSECI). HSI on indeksi, joka on suunniteltu seuraamaan Hang Seng -indeksin suorituskykyä, ja se koostuu seuraavista alaindekseistä: (i) Hang Seng -indeksi 30 (HSI30, joka tunnetaan myös nimellä H-osuus), (ii) Hang Seng -indeksi. 500 (HSI500, joka tunnetaan myös nimellä S-osake) ja (iii) Hang Seng Index 1000 (HSI1000.

HSI koostuu 30 suurimmasta Hang Seng -indeksissä listatusta yrityksestä. Sitä kutsutaan usein ”punaisen sirun” indeksiksi sen värin vuoksi.

Hang Seng -indeksi on markkina-arvoltaan maailman suurimmista yrityksistä koostuva hintapainotettu indeksi, joka perustuu yli 1 300 pörssiyhtiön osakekursseihin, jotka koostuvat 1 300 mannerkiinalaisyrityksestä ja 904 kansainvälisestä yrityksestä. Osakkeiden hinnat noteerataan Hongkongin dollareina.

Kiina on riskialtis sijoituskohde hyvillä tuotto-odotuksilla

Kiinassa on käytännössä maailman suurin talous, ja sen ennustetaan kasvavan myös tulevaisuudessa. Se on myös houkutteleva sijoitusmahdollisuus, kun otetaan huomioon maan vahvat talouden perustekijät ja sen asema globaalina suurvaltana. Mutta ennen kuin sukellat pää edellä Kiinan markkinoille, sinun tulee ottaa huomioon muutamia asioita.

Viime vuosina Kiinasta on tullut yksi ulkomaisten sijoittajien suosituimmista kohteista maailmassa. Maahan on sijoitettu yli 6 biljoonaa dollaria. Se on myös maailman toiseksi suurin talous, jonka BKT on yli 19 biljoonaa dollaria. Vaikka Kiinalla on monia riskejä, se on yksi maailman parhaista sijoitusmahdollisuuksista.

Suurin hyöty Kiinaan sijoittamisesta on mahdollisuus päästä yhdelle maailman suurimmista ja likvideimmistä markkinoista. Kiinan markkinat koostuvat noin 1,3 miljardista kuluttajasta, mikä on enemmän kuin Yhdysvaltojen väkiluku. Se on myös maailman suurin vähittäiskaupan ja verkkokaupan markkina. Tämä tarkoittaa, että Kiinan markkinoilla on potentiaalia tuottaa suuria määriä myyntiä yrityksille.

Kiina on monimutkainen maa, jossa on monia riskejä ja etuja, joten on tärkeää ymmärtää maan riskit ja mahdolliset tuotot ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Taustatyön tekemällä sijoittaja voi kuitenkin löytää hyvinkin potentiaalisia sijoituskohteita lyhyelle ja pitkälle aikavälille.

Kiinan osakemarkkinat tarjoavat myös hyvän kohteen sijoitusten hajauttamiselle ympäri maailmaa eri sektoreille.