Kemianteollisuus sijoituskohteena

Suomessa kemianteollisuus pitää sisällään öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuuden lisäksi kemian perusteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden eri toimialat. Tuoteteollisuuden toimialoihin kuuluvat lääketeollisuus, kosmetiikka ja pesuaineet, maaliteollisuus sekä muovi- ja kumiteollisuus. Sijoituskohteeksi kemianteollisuuden toimialoista löytyy varmasti varteenotettavia vaihtoehtoja.

Kannattaako sijoituskohteeksi valita kemianteollisuus?

Kemianteollisuus koostuu laajasti eri sen alaisuudessa olevista toimialoista ja tutkimusten mukaan kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala ja kaikki muut toimialat tarvitsevat kemianteollisuutta mahdollistaakseen liiketoimintansa.

Jos pohtii sijoituskohteeksi kemianteollisuutta kannattaa katsastella sen osuutta globaalisti valikoidessaan sopivaa yhtiötä tai kemianteollisuuden toimialaa. Kiina on kemianteollisuudessa jättiläinen, mutta Euroopan alueen osuus on huomattavan suuri.

Kemianteollisuus osaksi sijoitussalkkua

Sijoittamaan ryhdytään, koska halutaan tuottoa omille säästöille. Kemianteollisuuden toimialat ovat kattavat ja niistä varmasti löytyy sopiva valinta omaan sijoitussalkkuun. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sijoittaa ei kannata pelkästään yhteen yhtiöön tai toimialaan.

Useampaan eri toimialan yhtiöön sijoittaminen tuo myös taloudellista turvaa sijoittajalle niihin tilanteisiin, jolloin yhtiö ei menestykään odotusten mukaisesti. Globaalisti kehittyvä ala on houkutteleva ja tarjoaa monenlaisia sijoituskohteita ja niihin kannattaakin perehtyä huolella.

Sijoitukset kannattaa hajauttaa eri yhtiöihin ja toimialoihin

Sijoitusmaailmasta tuttu lausahdus: ”Ei kaikkia munia samaan koriin” on erittäin tärkeä. Osakkeisiin sijoittaessa on tärkeää suunnitella sijoittamista pitkäjänteisesti pidemmälle ajanjaksolle. Tämän lisäksi osakesalkku kannattaa hajauttaa.

Yleensä sijoitetaan 4-10 eri yhtiöön ja toimialaan, mikä onkin erittäin hyvä määrä. Useamman yhtiön valinta tuo turvaa sijoittajalle tilanteisiin, joissa esimerkiksi yksi yhtiö ei menestykään odotusten mukaisesti. Yhtiö saattaa päätyä konkurssiin ja tällöin sijoittaja menettäisi kaikki sijoittamansa rahat hyvin suurella todennäköisyydellä.

Alkuun osakesijoittamisessa

Ennen osakesijoittamiseen ryhtymistä on hyvä tehdä sijoitussuunnitelma, joka on järjestelmällinen pidemmän aikavälin suunnitelma. Eri yhtiöihin ja toimialoihin on syytä perehtyä huolellisesti ja niistä onkin tietoa hyvin saatavilla. Keskity liiketoiminnan kasvuun, yhtiön tekemään tulokseen ja sen tulevaisuuden suunnitelmiin. Sijoittamisen voi aloittaa esimerkiksi Nordnetin avulla.

Nordnet – verkossa tapahtuvien sijoitusten osaaja

Vahva osaaminen sijoitusmarkkinoilta on vuonna 1996 perustetulla nettipankilla, Nordnetillä. Se on erikoistunut verkossa tapahtuviin sijoituksiin osakkeiden, rahastojen sekä ETF-indeksirahastojen osalta. Tällä hetkellä se on Pohjoismaiden suosituin.

Osakkeisiin sijoittaminen

Sijoitussuunnitelmaan on saattanut valikoitua joitakin erittäin hyviä yhtiöitä ja toimialoja. Sijoittaessa yhtiöön, ostaa siis itselleen osuuden yhtiöstä. Osuus oikeuttaa äänestämiseen yhtiökokouksissa osuutta vastaavalla äänimäärällä.

Tärkein asia sijoittajalle on tietenkin yhtiön jakamat osingot tai yhtiön osakkeiden arvon nouseminen. Onnekkaissa tilanteissa sijoittaja hyötyy kummastakin tilanteesta.

Sijoittaminen osakkeisiin ei ole riskitöntä

Tärkeää on muistaa, että osakesijoittaminen ei koskaan ole täysin riskitöntä. Tuotto vastaavasti on usein kohtalaisen hyvä yhtiön tehdessä liiketoiminnallaan tulosta.

Yhtiöillä on tilanteita, jolloin niiden liiketoiminta onkin tappiollista ja liikevoittoa ei synny. Silloin se saattaa päättää, että maksaa pienempää osinkoa osakkeenomistajille tai pitäytyy maksamasta osinkoa ollenkaan. Tällöin yleensä myös osakkeen arvo alenee.

Huonoimmassa tilanteessa yhtiö päätyy konkurssiin ja silloin sijoittaja usein menettää kaikki kyseiseen yhtiöön sijoittamansa varat. Siksi hajauttamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Miten osakkeen hinta muodostuu?

Hinta osakkeelle muodostuu hyvinkin yksinkertaisesti. Sijoittajahan ostaa osakkeita ja samalla osuuden yhtiöstä itselleen, koska haluaa sijoitukselleen tuottoa. Liiketoiminnallaan tulosta tekevä yhtiö maksaa osakkeenomistajille osinkoja, mikä on osa yhtiön tekemästä tuloksesta.

Joskus osakkeenomistaja päätyy myymään osakkeittaan esimerkiksi siksi, että haluaa sijoituksissa kiinni olevat rahavarantonsa muuhun käyttöön. Siksi sijoittamisen sanotaan tuovan myös taloudellista turvaa.

Syitä osakkeiden myymiselle on monia, toinen saattaa myydä pelästyessään pörssikurssin laskua tai toinen päättääkin sijoittaa toiseen yhtiöön. Jos saman yhtiön osakkeita on paljon markkinassa myynnissä ja kysyntää niille ei ole yhtä paljon, tarkoittaa osakkeenarvon laskemista. Vastaavasti jos osakkeita on vähemmän kuin kysyntää, nousee osakkeen hinta.

Muista huomioida nämä seikat sijoittaessasi

Kemianteollisuudenkaan toimialaan sijoittaminen ei ole riskitöntä, vaikka ala onkin kehittyvä ja toimialoja paljon. Seuraavaksi muutama tärkeä asia, jotka on hyvä muistaa sijoituksia tehdessä.

Aloita järkevällä sijoitussuunnitelmalla

Sijoitussuunnitelma on hyvä tehdä pohjaksi sille, miten sijoittamisen aikoo toteuttaa. Valikoi sijoituskohteeksi 4-10 eri yhtiötä ja sijoita näihin oman aikataulusi ja suunnitelmasi mukaisesti. Tärkeintä on ajatella sijoittamisen tuovan tuottoa pidemmällä ajanjaksolla, sillä silloin tuotot ovat huomattavasti kannattavampia kuin lyhyemmällä ajanjaksolla.

Kiinnitä huomiota kustannuksiin

Sijoittajalle tulee kustannuksia sijoittamisesta ja kustannuksiin kannattaa tutustua etukäteen. Sijoitusten välittäjänä toimiva pankki saa itselleen osuuden osakekaupasta välityspalkkion muodossa. Siksi myös pankit kehottavat sijoittajia käymään kauppaa osakkeilla. Useasti sanotaan, että noin prosentin suuruinen välityspalkkio on vielä kohtuullinen sijoittajan näkökulmasta.

Noudata omaa suunnitelmaasi – muista riippumatta

Sijoittajien keskuudessa esiin nousee usein niin sanotusti trendikkäitä yhtiötä, joihin sijoittajat ryntäävät sijoittamaan. Silloin osakkein hinta kohoaa hyvinkin korkeaksi ja heti pörssikurssien laskiessa hetkellisesti sijoittajat myyvät osakkeitaan pois.

Kannattaa pitää pää kylmänä ja pohtia tarkkaan, että onko tämä sijoitustrendi kannattava vielä useammankin vuoden päästä. Jos osakkeiden kanssa käy toistuvasti kauppaa, se syö sijoittajan tuotosta aina osan pois.

Vastaavasti on tilanteita, joissa sijoittajat syöksyvät myymään osakkeitaan pois. Joskus tilanne on erittäin perusteltu, mutta toisinaan muutos pörssikursseissa tosiaan on tilapäinen. Näissä tilanteissa kannattaa harkiten miettiä, että onko kyse tilapäisestä notkahduksesta vai onko yhtiöllä palautua jonkin ajan kuluttua pörssissä positiivisen kehityksen puolelle.

Kemianteollisuus Suomessa lyhyesti

Suomessa kemianteollisuus on yksi merkittävin teollisuuden toimiala. Se on myös merkittävä työnantaja välittömästi ja välillisesti. Suomen kemianteollisuuden viennin osuus teollisuuden tuotannosta ja viennistä on noin viidennes, mikä on kohtalaisen suuri osuus koko teollisuuden tuotannosta ja viennistä.

Suomessa kemianteollisuus myös mahdollistaa kiertotalouden, jossa tuotteen raaka-aineet voidaan kierrättää uusiokäyttöön. Vuosikymmenten ajan kemianteollisuus on jalostanut eri toimialojen jätteistä uusia tuotteita.

Kemianteollisuus mahdollistaa biotalouden, jota kehitetään jatkuvasti Suomessa. Euroopan suurimmat ja maailman neljänneksi suurimmat biomassojen varannot löytyvät Suomesta. Osaaminen niiden hyödyntämiseen kemiassa ja bioteknologiassa ovat Suomessa huippuluokkaa.

Muista nämä seikat myös kemianteollisuuteen sijoittaessasi

Perehdy huolellisesti yhtiöstä saatavilla oleviin taloudellisiin tunnuslukuihin ja vuosikertomuksiin. Yhtiön tunnettavuus ei ole tae sen menestymiselle tulevaisuudessa, eikä se välttämättä ole tuottavin yhtiö.

Kemianteollisuuden eri toimialat ovat erittäin kattavat ja näiltä toimialoilta löytyy hyviä sijoituskohteita, siksi se kemianteollisuus päätyy usein osaksi sijoittajan sijoitussalkkua. Pörssikurssit ovat vaihdelleet aina, hetkittäinen kurssin romahdus ei tarkoita välttämättä sitä, että yhtiö ei pärjäisi jatkossa.

Suomessakin on erittäin vahvaa osaamista kemianteollisuudesta. Kiina on kemianteollisuuden jättiläinen, mutta Euroopankin osuus kemianteollisuudesta on huomattava.

Yhteenveto kemianteollisuuteen sijoittamisesta

Sijoittaminen kemianteollisuuteen saattaa olla varsin hyvä sijoitusvaihtoehto, kun on tutustunut sen eri toimialoihin ja niillä toimiviin yhtiöihin. Toimialakohtainen sisältö on erittäin laaja ja sen läpi kahlaamiseen kannattaa käyttää aikaa.

Muista sijoittaa pitemmällä ajanjaksolla, äläkä pelästy pörssikurssien pieniä notkahduksia. Pitemmän aikavälin tuotto on korkeampi ja osakekaupoista aiheutuu aina kustannuksia, jotka syövät sijoittajan tuottoa alhaisemmaksi.

Hajauta aina sijoitussalkkusi ja turvaa sillä oma taloudellinen tilanteesi. Lisäksi mieti tarkkaan uusien sijoitustrendien mukaan lähtemistä ja sitä, että miten näet yhtiön tai alan kehityksen useamman vuoden päästä.