Kehittyvät markkinat sijoituskohteena

Mietitkö millä tavalla voisit hajauttaa salkkusi sisältöä? Yksi keino hajauttamiselle on sijoittaa kehittyviin markkinoihin tai maihin. Nopeasti kasvavat kehittyvät markkinat voivat olla tulevaisuudessa voittajan valinta.

Kehittyvillä markkinoilla tarkoitetaan talouksia, jotka ovat kehittymisvaiheessa kohti kehittyneiden maiden tasoa. Tämänlaiset kehittyvät markkinat ottavat käyttöönsä asteittain uusia menetelmiä taloudessa esimerkiksi kaupankäynnin, investointien ja liikkuvuuden helpottamiseksi.

Lähtötasoltaan kehittyvien maiden taloudet ovat erilaisia. Jotkut talouksista ovat esimerkiksi hyvin maatalouspainotteisia, mutta jotkut ovat hyvin pitkällä kohti teknologista yhteiskuntaa. Kehittyvillä markkinoilla on kohttuullinen infrastruktuuri olemassa esimerkiksi teineen ja tietoliikenneyhteyksineen, riittävän hyvä hallinto sekä selkeästi suurempaa kasvua kuin mitä kehittyneillä talouksilla.

Monesti hehkutetaan kehittyvien markkinoiden suurta potentaiaalia, mutta samalla voidaan toppuutella vähentämään niiden painoarvoa omassa salkussa. Kehittyvät markkinat pitkävätkin sisällään jännitystä ja yllättäenkin muuttuvia tilanteita.

Miksi kehittyvät markkinat kiinnostaa?

Kehittyville markkinoille on hinnoiteltu paljon riskiä. Koska riskipreemiot ovat korkealla, sijoittajat voivat odottaa saavansa hyvän korvauksen tekemilleen sijoituksille. Kehittyvät markkinat ovatkin selkeästi muita markkinoita edullisempia.

Kehittyvien maiden valuutat ovat heikentyneet selkeästi vuodesta 2008 alkaen. Koska valuutat ovat halvempia suhteessa toisiin valuuttoihin, vahvistumista voidaan kuitenkin odottaa länsivaluuttoihin nähden. Todennäköistä on, että valuutat vaikuttavat positiivisesti eurosijoittajan kehittyviltä markkinoilta saavuttamaan korkosijoitustuottoon.

Kehittyvien markkinoiden alueet

Monesti ajatellaan, että kehittyvät markkinat ovat niin kutsutttuja BRIC-maita, joilla tarkoitetaan Brasiliaa, Venäjää, Intiaa, Kiinaa ja Etelä-Afrikkaa sekä niiden taloudellisen vaikutusvallan kasvua. Harva kuitenkaan tietää, että esimerkiksi Eteleä-Korea lasketaan kehittyväksi markkinaksi. Siihen, mikä maa on kehittyvä markkina ei ole yleispäteviä sääntöjä, joka määrittäisi esimerkiksi maan kehittymisasteen.

Suurimpia kehittyvien markkinoiden alueita ovat Aasia, Itä-Eurooppa ja Etelä-Amerikka. Piirteet, jotka olivat ennen yleisiä Yhdysvalloille ja Euroopalle ovat nyt näkyvissä kehittyvissä maissa. Näitä ovat esimerkiksi voimakas väestönkasvu sekä alhaisempi tulotaso. Lisäksi esimerkiksi yhtiöitä voi olla vähemmän.

Kiina ja Venäjä kuuluvat myös kehittyvien markkinoiden alueisiin, vaikka ne ovatkin hieman erilaisia talousalueita. Kiinasta puhutaan yhä kehittyvänä markkinana, vaikka on nähty, että se ohittaa Yhdysvallat ja nousee maailman suurimmaksi talousmahdiksi.

Kehittyvien markkinoiden ominaisuuksia

Tietynlaiset ominaisuudet kuten matala tulotaso, korkea kasvu ja valuuttojen volatiliteetti sekä kehittymättömät rahoitusmarkkinat ovat tunnuksenomaisia ominaisuuksia kehittyville talouksille.

Esimerkiksi matala tulotaso näkyy siten, että taloudet ovat kehittyviä maita matalammalla tasolla. Bruttokansantuote henkilöä kohden voi olla hyvinkin paljon pienempi kuin kehittyneissä maissa.

Kun puhutaan korkeasta kasvusta kehittyvissä maissa puhutaan korkeammasta kasvusta kuin mitä kehittyneissä maissa. Vuosittainen talouskasvu voi olla 5-8 % luokkaa.

Kääntöpuolena monesti kehittyvillä markkinoilla on epävakaus. Esimerkiksi valuuttojen arvostukset heittelevät, hallinnon toiminta voi olla arvaamatonta ja erilaisista raaka-aineista tai vedestä voi olla pulaa.

Viimeiseksi kehittyvien markkinoiden ikärakenne on yleensä suosiollinen. Ikärakenne tukee talouden kasvua ja kehitystä. Nuoria on huomattava määrä enemmän kuin vanhempia ihmisiä, joten työvoiman riittävyys on taattua.

Miten kehittyvät taloudet toimii

Yleensä kehittyvissä talouksissa ja maissa on normaalioloissa nopeampi talouskasvu kuin mitä maailmassa keskimäärin on. Yritysten talouskasvu voi liittyä esimerkiksi elintarvikkeiden hintojen nousuun. Kehittyviin markkinoihin liittyy myös öljyntuotantoa, joita omistavat maat hyötyvät tästä.

Kun puhutaan kehittyvistä markkinoista niiden toimialarakenne on monesti heterogeeninen eli niillä on hyvin samoja piirteitä. Kuitenkin ne ovat myös kehityksessään hyvin erilaisissa tilanteissa. Myös niiden toimialarakenne voi olla hyvin erilainen.

Minkälaisia ajureita kehittyvillä markkinoilla on?

Kehittyviin markkinoihin voidaan huomioida esimerkiksi Kiinan tekemä kasvu, taloudellinen tehokkuus ja toimialarakenteen modernisoituminen. Muita ajureita kehittyvillä osakemarkkinoilla ovat esimerkiksi pandemiatilanne ja tehty elvytys. Tämänkaltainen massiivinen globaali budjettielvytys hyödyttää vientivetoisia kehittyviä talouksia.

Kolmanneksi dollarin heikentyminen tukee kehittyvien markkinoiden osakkeita sekä -valuuttoja. Yhdysvaltojen massiivinen rahan luonti hyödyttää kehittyviä valtioita. Lisäksi kehittyvät taloudet hyötyvät raaka-aineiden hintojen noususta.

Kehittyvät markkinat sijoitusmielessä

Demokratia ei välttämättä ole kauhean vahvaa kehittyvissä maissa. Poliittisten järjestelmien epävakaus tuo mukanaan huomionarvioisia seikkoja. Tämänkaltainen epävarmuus luo myös epävarmuutta markkinatalouteen. Esimerkiksi rahastosijoittamisella voidaan pyrkiä hajautukseen, jolla voidaan minimoida tämänkaltaista riskiä.

Jos tavoitteenasi on suuri kasvu, voi kehittyvät markkinat olla sijoittajan valintasi. Koska kehittyvät taloudet kasvavat huomattavalla vauhdilla, antavat ne myös sijoittajalle kasvunäkymiä. Kuitenkin nopea kasvu sisältää myös suurempia riskejä. Ripeä kasvu johtuu matalasta lähtötasosta, helposta työvoiman saatavuudesta ja investoinneista kasvutalouksiin.

Hajauttaminen onnistuu tehokkaasti kehittyvien talouksien avulla. Se on keino päästä mukaan kasvaville markkinoille, jolloin kokonaisriskiä voi pienentää. Tehokas hajautus tapahtuu sijoittamalla useampaan kehittyvän maan osakkeeseen tai rahastoon.

Kolmanneksi pystyt hyötymään sijoittajana valuuttakursseista. Valuuttakurssien vaihteluilla on mahdollista saavuttaa huomattavaa hyötyä sijoittaessasi nouseviin talouksiin.

Kehittyvien markkinoiden osakkeisiin tai rahastoihin pystyt sijoittamaan helposti oman pankkisi kautta, jos se tarjoaa sijoituspalveluita. Esimerkiksi S-Pankin kautta pystyt sijoittamaan erilaisiin kehittyvien maiden osakkeisiin. Lisäksi esimerkiksi OP:lla on erilaisia kehittyvien maiden rahastovaihtoehtoja sekä ETF-rahastoja.

ETF-sijoittaminen kehittyviin maihin

Yleisesti rahasto, jonka kulut ovatalle 1% on rahasto, jonka kulut ovat pienet. Esimerkiksi ETF rahastojen kulutovat monesti minimaalisia tai jopa 0. Nordnetin sivustolta voit löytääesimerkiksi listan erilaisista ETF rahastoesimerkeistä kehittyville markkinoille. ETF rahastojen nimi tulee sanoista Exchange Trade Fund eli pörssinoteerattu rahasto. Tämänkaltaisen rahaston voi myydä pörssissä samaan tapaan kuin mitä osakkeet.

ETF-rahastot tarjoaa monipuolisen valikoiman. Lisäksi alhaisten kulujen vuoksi nämä ovat myös ammattisijoittajien suosiossa oleviarahastoja. Myöskään riskit eivät näissä rahastoissa ole sen suuremmat kuinnormaaleissa rahastoissa.

Millainen tuottopotentiaali kehittyvillä markkinoilla on?

Tuottopotentiaali on kehittyvillä markkinoilla kunnossa, mutta historiallisesti kun tarkastellaan kehittyviä markkinoita ne sisältävät korkeaa riskiä. Arvostuksellisesti katsottuna kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat alhaisella tasolla verrattuna kehittyneisiin markkinoihin. Esimerkiksi monessa ETF-rahastossa Kiinan ja Taiwanin osuus on 30 % luokkaa, joten niiden talouksilla on iso painoarvo markkinoihin.

Ajallinen hajauttaminen voi olla järkevä valinta sijoitettaessa kehittyviin markkinoihin. Se tarkoittaa sitä, että riskiä alennetaan sijoittamalla rahaa ajallisesti pidemmällä välillä sijoituksiin. Rahastot voivat olla hyviä kohteita ajalliseen hajautukseen ja rahastoihin pääsee pienemmälläkin pääomalla käsiksi.

Jos sijoituskohde tuottaa huonosti voi toinen kohde tuottaa hyvin ja näin kompensoida salkun arvoa. Siksi myös erilaisten sijoituskohteiden valitseminen on tärkeää. Hajautettu sijoitus on riskitasoltaan matalampi.

Miten sijoittaa kehittyviin markkinoihin?

Kuukausisäästämisen avulla voi rajoittaa salkun sisältämää riskiä. Hajautus ajallisesti toimiikin parhaiten kun sijoitettavaa rahaa on ajallisesti rahavirtaa on olemassa esimerkiksi kuukausittain. Makuuttamalla rahaa esimerkiksi tilillä voi jäädä hyvistä tuotoista paitsi. Kuitenkin tulee muistaa, että tämänkinlaiseen ajalliseen hajauttamiseen ja hajauttamiseen yleensä liittyy myös riski. Millään sijoituksella tuotto ei ole taattua.

Jos päätät sijoittaa kehittyvien maiden rahastoihin, sinun ei välttämättä tarvitse tietää markkinasta yhtä paljon kuin mitä suoriin osakkeisiin sijoittaminen vaatisi. Suora osakesijoittaminen vaatii enemmän ja säännöllisempää seurantaa pörssissä sekä ymmärrystä pörssin liikkeistä. Rahastosäästämisessä salkunhoitaja hoitaa sijoituksiasi tai vaihtoehtoisesti indeksiin sijoittava rahasto seuraa kohdeindeksiä.

Kokonaisuudessaan kehittyviin markkinoihin sijoittaminen voi antaa mielekkään vaihtoehdon päästä mukaan kasvaviin markkinoihin edullisin hinnoin. Kääntöpuolena kuitenkin riskit ovat hyvinkin suuria, joten aloittelijan kannalta kustannustehokkuus ja hajautusta tarjoavat rahastot voivat olla toimiva valinta.