Kaukoitä sijoituskohteena

Nopeasti kehittyvälle Kaukoidän eli Itä-Aasian alueelle on keskittynyt vuosikymmenien saatossa yhä enemmän kauppaa, väestönkasvua ja taloudellista kehitystä. Itä-Aasian maiden talouksien on ennustettu kasvavan vuosina 2022 ja 2023 lähes 5 %. Globaalit epävarmuustilanteet muodostavat kuitenkin riskejä tulevaisuuden taloudellisille näkymille.

Talous Kaukoidässä

Kaukoitään eli Itä-Aasiaan kuuluvat YK:n aluejaottelun mukaan Aasian maista Etelä-Korea, Pohjois-Korea, Japani, Kiina mukaan lukien Hongkong ja Macao, Mongolia ja Taiwan.

Maat ovat taloudellisesti erilaisia, ja niillä on jokaisella omat erityiset piirteensä. Itä-Aasiaan kuuluu vakaita ja erittäin teollistuneita talouksia, kuten Japanin talous, ja myös runsaasti nousevia talouksia. Aasia on kuitenkin myös maanosa, jossa on maita ja alueita, joille on ollut ominaista poliittinen ja taloudellinen epävakaus, ja se luo epävarmuustekijöitä tulevaisuuden taloudelliselle kehitykselle.

Itä-Aasian kehittyvien maiden talouksien on ennustettu kasvavan tänä vuonna 2022 4,7 %, ja ensi vuonna 2023 4,5 %. Merkittävää nousua tuo alueen kotimaisen kysynnän voimakas kasvu sekä myös ulkomaisen viennin kasvu. Aasian kehityspankin mukaan Itä-Aasian talouskasvun on odotettu palaavan samaan vauhtiin kuin se oli ennen maailmanlaajuista koronaviruspandemiaa.

Kaukoidän alueen suurimman talouden eli Kiinan talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 2022 5,0 % ja ensi vuonna 2023 4,8 %, nousun taustalla on erityisesti viennin vahvistuminen. Todennäköisenä pidetään, että Kiina ja Japani yhdessä Intian ja Indonesia mahtuvat maailman viiden suurimman talouden joukkoon vuoteen 2024 mennessä.

Eurooppa ja Kaukoidän talous

Globaalit epävarmuustilanteet, kuten koronavirustilanteen jatkuminen sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, muodostavat kuitenkin riskejä tulevaisuuden taloudellisille näkymille. Euroopassa käytävä sota on vaikuttanut jo Kaukoidän alueen talouksiin muun muassa öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen merkittävän nousun myötä.

Euroopan unioni on vahva taloudellinen toimija Itä-Aasiassa ja on pyrkinyt edistämään alueella kauppaa. EU:lla on Kaukoidän alueella kolme strategista kumppanuutta: Japani, Kiina ja Etelä-Korea. Kiinan vaikutusvalta kasvaa globaalisti, ja maan uusi silkkitie -aloite ulottuu kaikkialle maailmaan ja edistää kiinalaista globalisaatiota. Kiina pyrkii johtavaan asemaan maailmassa huipputeknologian aloilla ja digitaaliteknologiassa, kuten tekoälyssä ja 5G:ssä.

Japani puolestaan on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa Kiinan jälkeen, ja maa on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjumisesta tehdyn Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon. EU:n suhteet Etelä-Koreaan taas pohjautuvat kauppaan ja talouteen sekä maailmanlaajuiseen turvallisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Maiden välinen vapaakauppasopimus on toiminut molempien osapuolten kannalta hyvin, ja kahdenvälinen kauppa on jatkanut kasvuaan aina vuodesta 2011 lähtien.

Sijoittaminen Kaukoitään

Kaukoidän merkittävän kasvupotentiaalin ja koronaviruspandemian hallinnan ansiosta Itä-Aasiasta on tullut merkittävä sijoituskohde, kun tarkastellaan pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Alueen kehittyvät markkinat voivat olla hyvä sijoitus etenkin hajautetussa salkussa.

Kaukoidän maista Kiina tarjoaa edelleen valtavan markkinoiden kasvupotentiaalin, vaikkakaan maahan sijoittaminen ei ole aina helppoa. Kiinassa talouskasvun vetäjinä ovat olleet pääasiassa tehdasteollisuus ja ulkomaiset suorat sijoitukset, Maa investoi merkittävästi tulevaisuuden teollisuusaloihin, joista teknologiavetoisilla aloilla maa on ollut edelläkävijä ja tavoittelee edelleen johtoasemaa. Cleantech-sektorilla Kiina tuottaa yli 70 % maailman aurinkopaneelista ja puolet sähköautoista, ja muita merkittäviä esimerkkejä ovat muun muassa itseohjautuvat autot ja tekoäly.

Japani on maailman kolmanneksi suurin talous, mutta sen yrityskulttuuri ei ole ollut erityisen sijoittajaystävällistä. Maan osakemarkkinat ovatkin pidemmällä aikavälillä jääneet selvästi muun maailman tuotoista. Japanilaiset osakkeet ovat kuitenkin edullisia ja yritykset tekevät hyvää tulosta suhteessa osakkeiden arvostustasoihin. Japani on merkittävä osatekijä hyvin hajautetun kokonaissalkun rakentamisessa.

Taiwanin talous on kehittynyt huomattavasti toisen maailmansodan jälkeen, ja maa on tänä päivänä yksi Aasian rikkaimmista maista. Maassa maanviljely on korvattu kehittyneellä teollisuudella, ja Taiwanin talous keskittyykin nykyisin tuotantoteollisuuteen. Vientialoja ovat etenkin elektroniikka- ja konepajateollisuuden sekä petrokemian tuotteet.

Etelä-Korea on Aasian neljänneksi suurin talousmahti. Maan kulutus ja vienti on toipunut koronaviruspandemian aiheuttamasta lamasta, ja talous on kasvanut nopeimmin vuosiin. Etelä-Koreassa investoidaan muun muassa kaupunkien, valmistavan teollisuuden, meriteollisuuden ja turvallisuusratkaisujen digitalisointiin.

Kaukoidän pörssejä

Erityishallintoalueella sijaitseva Hongkongin pörssi eli Hong Kong Stock Exchange, HKSE, HKG on Kiinalle keskeinen ulkomaisten sijoitusten kanava. Hongkongin kautta tapahtuu yli puolet sekä Kiinaan tehtävistä ulkomaisista sijoituksista että Kiinan sijoituksista ulkomaille.

Shanghain pörssi eli Shanghai Stock Exchange, SSE on manner-Kiinan suurin ja maailman mittakaavassa viidenneksi suurin pörssi, jonka edellä ovat vain New York, Nasdaq, Lontoo ja Japani. Tämä pörssi on valtionyhtiö, ja sen listauksissa on pääosin Kiinan valtion omistamia yrityksiä, kuten Bank of China ja PetroChina.

Shenzhen eli Shenzhen Stock Exchange, SZSE on toinen manner-Kiinan pörsseistä. Pörssissä kaupankäynnin kohteena ovat pienemmät ja yksityisesti omistetut yhtiöt. Shenzenin pörssissä on paljon teknologia-alojen yrityksiä, ja se muistuttaakin maailmanlaajuisesti merkittävää Nasdaqia.

Japani on maailman kolmanneksi suurin talous, ja Japanin pörssi eli Japan Exchange Group JPX on näin ollen myös maailman suurimpien joukossa. Japanin pörssistä löytyy monia maailmanluokan yrityksiä, kuten Toyota, Nissan, Sony, Canon ja Daiichi Sankyo.

Rahastot Kaukoidän sijoittamisessa

Suurin osa suomalaisista sijoittaa usein yksittäisten osakkeiden lisäksi rahastoihin. Rahastosijoittaminen on paras tapa säästää rahaa, jos ei ole valmis käyttämään aikaa pörssikurssien ja osakkeiden analysoimiseen. Sijoitusrahasto hallinnoi sijoittajien varoja ja sijoittaa ne useisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai toisiin sijoitusrahastoihin. Kun säästät rahaa sijoitusrahastoon, ostat samalla osuuden rahastosta.

Rahastosäästämisestä kiinnostuneille löytyy useita Aasian kehittyville markkinoille keskittyviä rahastoja. Näistä muutamia on esitelty alla.

OP-Kehittyvä Aasia on Suomen ensimmäinen Aasian kehittyville markkinoille keskittyvä rahasto. Rahasto sijoittaa kehittyviin Aasian maihin, joissa bruttokansantuotteen kasvu, väestörakenteen kehitys ja alhainen velkaantuneisuus mahdollistavat kestävän talouskasvun ja yrityksille hyvät edellytykset tuloksentekoon. Rahaston sijoituskohteita ovat Kiinan lisäksi Aasian maista esimerkiksi Malesia, Indonesia, Thaimaa ja Intia.

POP Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa puolestaan varansa muiden rahastojen kautta Aasian osakemarkkinoille. Kohderahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan aasialaisten yhtiöiden osakkeisiin, mutta se ei voi sijoittaa japanilaisten yhtiöiden osakkeisiin. Säästöpankki Aasia on myös vastaavanlainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta Aasian osakemarkkinoille.

Kaukoitä ja EFT-rahastot

Aasian tärkeimmät indeksit ovat merkittäviä vertailukohtia rahastoille, ja niihin voi sijoittaa edullisesti EFT-rahastoilla. Indeksiin ei voi suoraan sijoittaa, koska se on vain luku, ja usein ETF sisältää samat osakkeet ja samassa suhteessa kuin on alkuperäisessä indeksissä. Näin EFT-rahastoissa sijoittaja saa indeksinmukaisen tuoton. ETF:t sopivat myös aloitteleville sijoittajille.

ETF-rahastot tunnetaan Suomessa myös nimellä pörssinoteeratut rahastot, sillä näitä rahastoja voi ostaa ja myydä pörssissä samalla tavalla kuin osakkeita. Koska kaupankäynti ETF:illä tapahtuu pörssissä, voi EFT:tä ostaa ja myydä reaaliajassa. ETF:ien hallinnointimaksut ovat pääsääntöisesti merkittävästi rahastoja pienemmät.

Nikkei 225 -indeksi on tärkeä Japanin osakeindeksi, ja se sisältää 225 Tokion pörssiin listattua blue-chip -osaketta. ETF-rahastoissa suositaan usein markkina-arvopainotettua JPX-Nikkei 400 -indeksiä, sillä Nikkei 225 on hintapainotettu osakeindeksi.

CSI 300 -indeksi on puolestaan yksi Kiinan tärkeimmistä osakeindekseistä. Indeksi koostuu 300 Shanghain ja Shenzenin pörssien vilkkaimmin vaihdetuimmasta ja markkina-arvoltaan suurimmasta yhtiöstä.

Shanghain pörssin SSE 50 -indeksissä ovat suurimmat 50 yritystä, joilla on merkittävä vaikutus Kiinan talouskasvuun ja jotka ovat vilkkaasti vaihdettuja.