Kaakkois-Aasia sijoituskohteena

ASEAN on vuonna 1976 perustettu yhteisjärjestö. Siihen kuuluvat kymmenen Kaakkois-Aasian maata. Tällä hetkellä järjestöön kuuluu Brunei, Kambodza, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam.

Järjestö on myös perustanut Kaakkois-Aasian vapaakauppasopimuksen, AFTA:n. Sopimuksen tavoitteena on tukea ASEAN-maiden omaa teollisuutta ja se pitää sisällään vapaankaupanalueen maiden välillä.

EU (Euroopan Unioni) on ASEAN-maiden toiseksi suurin kauppakumppani ja osapuolet ovatkin jatkuvasti tekemisissä toisiensa kanssa huippukokouksien tiimoilta. Nyt sitoutuvat tehostamaan talous- ja turvallisuusyhteistyötään sekä parantamaan suhteita esimerkiksi yhteenliitettävyyden ja kehityksen aloilla.

Aasian maihin sijoittaminen on alkanut kiinnostaa yhä useampaa länsimaista sijoittajaa. Myös piensijoittajat ovat heränneet itäisille markkinoille ja hajauttavat salkkujaan yhä enemmän maailmanlaajuisiksi.

Aasian talouskasvu on ollut keskimäärin nopeampaa kuin missään muussa maanosassa viimeisen 30 vuoden aikana, vaikka sillä on vielä kuromista.

Vaikka talouskasvu on nopeampaa, on hyvä ottaa huomioon yllä mainittu seikka ja silti myös se, että maiden talouskasvulla on kiinniotettavaa länsimaihin verrattuna. Nyt kuitenkin maat ovat päässeet irti hidasteistaan ja sijoittajat ovat alkaneet saada positiivisia tuulia ASEAN-maihin tehdyistä sijoituksista.

Sijoituskohteena Kaakkois-Aasia

Kaakkois-Aasia on ollut jo pitkään osa globaalia kaupankäyntiä ja se on lunastanut paikkansa markkinoilla. Nämä Kiinan eteläpuolella olevat maat ovat herätelleet sijoittajien mielenkiintoa ja niihin on odotettavissa kasvua.

Helpoin tapa sijoittaa Kaakkois-Aasiaan on pörssinoteeratut ETF-rahastot, joilla omat sijoitukset saa välittömästi hajautettua laajemmalle. ETF-rahastoja voi ostaa maakohtaisesti (Thaimaan, Singaporen jne.) ja yhdistää niitä yhdeksi salkuksi.

Nordnetin kautta onnistuu myös sijoitus osakerahasto Fidelity ASEAN Fundiin, joka sijoittaa pääsääntöisesti Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle (ei Japaniin) joko suoraan tai sitten erikoisrahastojen kautta.

Oli valintasi sitten esimerkiksi Thaimaan iShares MSCI Thaimaan tai Singaporen Shares MSCI Singapore Index, ETF-rahastolla havitellaan pidemmän aikavälin tuottoa eikä sen tekemä tulos näy heti.

Teknologiainnovaatiot ovat Aasiassa isossa roolissa talouskasvun osalta. Yleisesti Aasia on ollut viime vuosikymmeninä globaalin talouskasvun vauhdittaja ja alueelta voi löytyä nousevia lupauksia eri aloilta.

Aasiassa on myös paljon megatrendejä, joihin sijoittaja ei voi olla törmäämättä. Alueella otetaan ja tarvitaan kestävää kehitystä yhä etenevissä määrin. Sijoittajan on järkevää tutustua alueittain oleviin trendeihin ja kehityskohteisiin, koska kehittyvinä talouksina ASEAN-valtiot eivät ole vielä ”valmiita”.

Kaakkois-Aasialaisiin osakeyhtiöihin voi toki sijoittaa myös suoraan. Helpotein osakkeita voi ostaa Nordnetin kautta, mutta kattava perehtyminen kannattaa aina. Kaakkois-Aasian maihin sijoittaminen (kuten mihin tahansa kohteeseen) pitää sisällä omat alueelliset riskinsä. Sijoittajan tulee tarkasti ottaa huomioon Aasiassa tapahtuvat talousmuutokset sekä mahdolliset luonnonkatastrofit, jotka hidastavat kasvua.

Huomioitavaa sijoitusta ajatellessa

Myös Kiinan talous vaikuttaa ASEAN-maihin sijoittajan näkökulmasta. Kiinan talouden kehitys, heilahtelut pörssissä ja poliittinen asema vaikuttavat Kaakkois-Aasian valtioihin.

Yllä mainitut luonnonkatastrofit ja sääilmiöt vaikuttavat Kaakkois-Aasian maihin ja niiden syntyä on mahdoton ennustaa. Alueella on havaittavissa myös poliittisia epävarmuuksia, vaikka yleisesti tilanne alkaa tasaantua.

Aasiaan ja ASEAN-maihin sijoittaminen on tällä hetkellä pitkän aikavälin sijoittamista ja ajoitus on tärkeä. Tarkkasilmäinen ja taitava sijoittaja voi onnistua tekemään lyhyillä sijoituksilla pientä voittoa, mutta pääpaino on pitkällä aikavälillä.

Miksi sitten sijoittaa ASEAN-maihin, jos tilanne on hatara ja Kiinakin vaikuttaa markkinoihin? Suotuisa väestökehitys ja kiihtyvä innovaatio ovat auttaneet Aasiaa nousemaan yhdeksi hallitsevista nousevista voimista.

Nämä seikat ajavat Aasian ja ASEAN-maiden globaalia talouskasvua. Alueen kasvava taloudellinen merkitys puolestaan ​​on avaintekijä, joka muokkaa uutta talousjärjestystä, jonka odotamme kehittyvän COVID-19-pandemian jälkimainingeissa.

Kuitenkin monilla sijoittajilla on vielä rajoitettu määrä sijoituksia Aasian osakkeisiin. Tilanne tulee kuitenkin todennäköisesti muuttumaan ja aliedustettuna globaaleissa osakeindekseissä oleva Aasia tulee kasvamaan ja kehittymään.

ASEAN-maiden talous

Mikäli ASEAN-maat olisivat yksi yksittäinen valtio, sen talous olisi kymmenen suurimman talouden listalla maailmassa. Kuitenkin maat ovat itsenäisiä, yksittäisiä valtioita, joilla on erilainen taloudellinen tilanne.

Nämä yhteisjärjestöön kuuluvat maat pitävät sisällään enemmän ihmisiä väkiluvultaan kuin vaikka Eurooppa, jolloin ne myös nousevat markkina-alueeltaan suuremmaksi. Alueesta on muodostumassa uusi talousyhteisö, joka haastaa Aasian muut jättiläiset: Kiinan ja Intian.

ASEAN-mailla on useita luonnonvaroja, elintarvikkeita ja muuta vientitavaraa. Mailta löytyy öljyä, riisiä, elektroniikkaa, kuparia ja hopeaa.

ASEAN-maiden taloustilanteet ovat hieman erilaiset. ”Uusiin teollisuusmaihin” lukeutuva Singapore on rikas valtio, samoin öljyemiraattina tunnettu Brunei. Vähemmän kehittynyt ja vielä teollisuuttaan hakevina maina Laos ja Vietnam siirtyivät myöhemmin markkinatalouteen, mutta tekevät rauhallista nousua.

Talousyhteisön, AEC:in (Asean Economic Community), tavoitteena on luoda vakaa, vauras ja erittäin kilpailukykyinen talousalue. AEC:in päämäärä on luoda talousalue, joka on täydellisesti integroitunut maailmantalouteen.

Maiden yhdentymisen myötä alueen sisäinen kaupankäynti kasvaa ja raaka-aineiden tarve lisääntyy. Kaikki tämä parantaa alueen taloudellista kasvua sekä liiketoimintamahdollisuuksia siellä.

RCEP-sopimus (Regional Comprehensive Economic Partnership) allekirjoitettiin keskellä koronapandemiaa vuonna 2020. Sopimus oli Kaakkois-Aasian maiden ajama ja sen allekirjoitti jäsenmaiden lisäksi Kiina, Japani, Etelä-Korea, Australia ja Uusi-Seelanti.

Sopimuksen myötä yhdistyi uusi vapaakauppa-alue, joka tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisille yhteisöille ja kaupankäynnille sekä maailmantalouden kehitykselle. Kyseessä on historian suurin vapaakauppasopimus ja sen myötä odotetaan, että Aasian talous lähtee jyrkempään nousuun.

Kaakkois-Aasian maiden talous koki kolauksen koronapandemian aikana, koska köyhempien valtioiden sisämarkkinat ja ostovoima pysähtyi miltei kokonaan. ASEAN-mailla on kuitenkin elpyminen jo hyvällä vauhdilla ja verrattuna muihin maihin, kasvupotentiaali Aasian maissa on korkea.

ASEAN-maiden pörssi ja osakkeita

ASEAN Exchanges on seitsemän pörssin yhteistyö, jolla on tarkoitus edistää ASEA:nin pääomamarkkinoiden kasvua. Sitä edistetään tuomalla lisää sijoitusmahdollisuuksia ASEA:iin, mahdollistamalla markkinat useammalle sijoittajalle. Yhteistyössä tehdään töitä sen eteen, että saadaan lisää likviditeettiä jäsenten keskuudessa.

Vuonna 2012 ASEAN Exchanges-yhteistyö käynnisti hankkeen nimeltä ASEAN Trading Linkin. Tämä oli portti arvopaperinvälittäjille ja sen tarkoitus oli tarjota sijoittajille helpompi pääsy yhdistettyihin pörsseihin.

Tällä hetkellä on olemassa kaksi ASEAN-osakeindeksiä. FTSE/ASEAN-indeksi, alueellinen vertailuindeksi, joka edustaa 90-95 % sijoitettavasta markkina-arvosta. Toinen indeksi on FTSE/ASEAN 40-indeksi, kaupankäynnin kohteena oleva indeksi, joka koostuu FTSE/ASEAN-indeksin 40 suurimmasta osatekijästä markkina-arvon mukaan järjestettynä.

ASEAN-mailta löytyy myös ETF-rahastoja, jotka seuraavat FTSE/ASEAN 40-indeksiä. Näiden nimet ovat GLOBAL X FTSE ASEAN 40 ETF, CIMB FTSE ASEAN 40 MALAYSIA ja CIMB FTSE ASEAN 40.

Muita pörssistä löytyviä on mm. Hanoi Stock Exchange (HNX), Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Exchange (SGX) sekä The Stock Exchange of Thailand (SET).

Alueellisen ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta sijoittajat pääsevät pääomamarkkinoille helposti. He saavat monipuolista hyötyä investointimahdollisuuksista, jotka vaihtelevat Vietnamin kaltaisista rajamarkkinoista kehittyneiden markkinoiden, kuten Singaporen, toisenlaisiin tuotteisiin.

Markkina-arvostuksen perusteella hinta-tulossuhde osoittaa, että jäsenpörssit ovat Aasian maiden kehittyneisiin markkinoihin verrattuna maltillisia ja suurta nousujohteista räjähdystä ei ole vielä tapahtunut. Tämä voikin olla sijoittajalle oiva tilaisuus hypätä mukaan uusiin markkinoihin.

Nordnetin kautta sijoittaminen Kaakkois-Aasiaan käy helposti. Kaikki ASEAN-alueen ETF-rahastot, osakeindeksit ja osakeyhtiöt löytyvät kätevästi samasta osoitteesta.

Sijoittamissa piilee aina riski hävitä sijoitettu summa, joten huolellinen tutustuminen ja riskinsieto on oltava kunnossa. ASEAN-maiden taloudellinen tilanne muuttuu vielä vuosien saatossa eikä pystytä ennustamaan, kuinka paljon voittoa nyt sijoittamalla on tulevaisuudessa mahdollista itselleen hankkia.