Etusivu » Sijoittaminen » Joukkorahoituskierrokset sijoituskohteena

Joukkorahoituskierrokset sijoituskohteena

Joukkorahoituksesta sijoitusmuotona on tullut sijoittajien mielenkiinnonkohde. Esimerkiksi vuonna 2020 suomalaisilla palvelualustoilla välitettiin 4,6 prosenttia enemmän joukkorahoituksia kuin mitä vuonna 2019. Nousua on siis ollut Suomen Pankin tiedotteen mukaan. Vuonna 2020 suomalaiset yritykset saivat joukkorahoitusta 199 miljoonan euron edestä.

Tutustu eri sijoitusalustoihin

AlustaSijoituskohteetSiirry
Sijoita osakkeisiin, rahastoihin ja ETF:iinSiirryArrow
Nordnet on Pohjoismaiden johtava osakkeiden, rahastojen ja muiden pörssinoteerattujen arvopapereiden kaupankäyntiä tarjoava nettipankki. Nordnet tarjoaa palveluita, jotka tekevät säästämisestä ja sijoittamisesta helppoa, fiksua ja kannattavaa.
Sijoita osakkeisiin, rahastoihin, kryptoihin ja valuuttoihinSiirryArrow
eToro on johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia mahdollisuuksia sijoittaa pääomamarkkinoille. eToron innovatiivisella CopyTrader-ominaisuudella voit automaattisesti kopioida muiden sijoittajia.
Sijoita kiinteistövakuudellisiin lainoihinSiirryArrow
Estateguru on virolainen joukkorahoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin. Esketit-alustan lainat ovat yrityslainoja, jotka sijaitsevat pääasiassa Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Sijoita kiinteistöprojekteihinSiirryArrow
Bulkestate on virolainen kiinteistösijoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa joukkorahoituksella kiinteistöprojekteihin. Sijoituskohteet sijaitsevat pääasiassa Latviassa.
Sijoita kiinteistöihin joukkorahoituksen kauttaSiirryArrow
Tessin on ruotsalainen joukkurahoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin. Tessinin tarjoavat sijoituskohteet sijaitsevat enimmäkseen Ruotsissa, mutta myös Suomessa.
Sijoita ETF-rahastoihinSiirryArrow
Lysa on ruotsalainen sijoitusalusta, jonka kautta on mahdollista sijoittaa indeksi- ja ETF-rahastoihin matalilla palkkiolla.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
Esketit on irlantilainen joukkurahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen kuluttajalainoihin. Esketit-alustan kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin mm. Tanskaan, Latviaan, Tsekkeihin, Romaniaan, Puolaan, Georgiaan, Meksikoon ja Jordaniaan.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
ViaInvest on latvialainen joukkurahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen P2P-kuluttajalainoihin. ViaInvestin kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin mm. Ruotsissa, Latviassa, Puolassa, Romaniassa ja Tsekeissä.
Sijoita P2P-vertaislainoihinSiirryArrow
PeerBerry on kroatialainen joukkorahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen kuluttaja- ja yrityslainoihin. PeerBerryn kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin Puolaan, Kazakstaniin, Moldovaan, Tsekkeihin, Espanjaan, Filippiineille, Sri Lankaan, Keniaan, Intiaan ja Ukrainaan.
Sijoita lyhytaikaisiin yrityslainoihinSiirryArrow
Debitum on latvialainen sijoitusalusta, joka mahdollistaa sijoittaminen yrityslainoihin. Debitumin tarjoamat sijoituskohteet sijaitsevat Virossa, Latviassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa.
Sijoita lyhytaikaisiin lainoihinSiirryArrow
Robo.cash on kroatialainen joukkorahoituspalvelu, joka mahdollistaa sijoittamisen lyhyt- ja pitkäaikaisiin kuluttaja- ja yrityslainoihin automatisoidusti. Robocash kautta on mahdollista sijoittaa lainoihin Espanjaan, Kazakstaniin, Sri Lankaan, Singaporeen ja Filippiineille.
Sijoita kuluttajalainoihin VirossaSiirryArrow
Moncera on virolainen vertaislainapalvelu, jonka kautta on mahdollista sijoittaa pienlainoihin Virossa.
Sijoita kuluttajalainoihinSiirryArrow
Monefit Smartsaver sijoitusalustan kautta on mahdollista sijoittaa CreditStar Groupin tarjoamiin lainoihin. CreditStar Group myöntää lainoja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Tsekeissä, Puolassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa.

Huom!

Sijoittamiseen pörssi- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Mitä joukkorahoitus tarkoittaa?

Joukkorahoituksen avulla yritykset pystyvät keräämään itselleen rahoitusta yrityksen toimintaa varten sekä erilaisille organisaatioiden hankkeille. Yleensä rahoitus kerätään laajalta joukolta pienillä summilla. Kyseessä on siis varainkeruutapa ja se on sijoituksen keräämistä tiettyä tarkoitusta varten.

Kyseinen termi joukkorahoitus tunnetaan myös englanninkielisellä termillä crowdfunding.

Yleisesti joukkorahoitusta hyödyntävät pienet tai aloittelevat yritykset. Joukkorahoituksella voidaan mahdollistaa yrityksen perustaminen tai sen kasvu. Toimialana joukkorahoitus on Suomessa vielä melko pieni, mutta se on kuitenkin yleistynyt viime vuosina.

Ensimmäinen joukkorahoituksia välittävä alusta aloitti Suomessa vuonna 2012. Alan toimintatavat ovat kirkastuneet siitä, mitä ne aluksi olivat. Erinäisillä säädöksillä on luotu pelisäännöt joukkorahoitusta varten. Kyseessä on kuitenkin hyvä tapa sijoittaa listaamattomiin yrityksiin.

Sijoitusmuotoinen ja lainamuotoinen joukkorahoitus

On olemassa kahdenlaista joukkorahoitusta. Kyseessä voi olla lainamuotoinen joukkorahoitus, jolloin kyseessä on yrityksen ja sijoittajan välinen velkasuhde. Tämänlainen joukkorahoitus vaatii, että tämänlaista lainamuotoista joukkorahoitusta välittävän on rekisteröidyttävä joukkorahoitusten välittäjien rekisteriin.

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa rahoitus välitetään yrityksille rahoitusvälineen kuten joukkovelkakirjalainan tai osakkeen avulla. Tällöin joukkorahoitusten välittäjän pitää olla sijoituspalvelulain mukainen toimilupa.

Kun sijoittaja osallistuu sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen, sijoittajasta tulee yhtiön osakkeenomistaja eli sijoittaessaan henkilö, joka sijoittaa saa osakkeita sijoittamaansa summaa vastaan. Sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen kuuluu myös sijoitukset, jossa sijoitus ostaa velkakirjoja, joita yritys laskee liikkeelle.

Vuonna 2020 joukkorahoituksesta 62 prosenttia oli lainamuotoista ja 37 prosenttia sijoitusmuotoista joukkorahoitusta. Kolmannen eli hyödyke- ja vastikemuotoisen joukkorahoituksen osuus oli oikeastaan vähäinen. Vastikemuotoisessa joukkorahoituksessa vastineena toimii tyypillisesti lahja tai tuote.

Yritysten saama sijoitusmuotoinen joukkorahoitus ylitti ennätyksensä vuonna 2020.

Vaikka joukkorahoitusten määrä, jota yritykset saavat, ovat kasvaneet, ovat joukkorahoitukset silti pieni osa sijoituskartalla. Esimerkiksi vuonna 2020 joukkorahoituksella saadut varat olivat vain 1 prosentti verrattuna luottolaitoksilta nostettuihin lainoihin yrityksille.

Onnistuneita sijoitusmuotoisia rahoituskieroksia oli Suomen Pankin mukaan vuonna 2020 39 kappaletta, mikä on 10 vähemmän kuin vastaavat vuonna 2019 tehdyt rahoituskierrokset. Kuitenkin yritysten saama keskimääräinen rahoitusosuus kasvoi.

Listaamattomat yritykset tavoitettavissa joukkorahoituksen kautta

Monesti esimerkiksi listaamattomiin yrityksiin pystyy päästä kiinni joukkorahoituksen kautta. Yleisesti yleisimmät tavat joukkorahoitukselle ovat joko osakeanti tai vaihtoehtoisesti joukkovelkakirjat.

On olemassa listattuja ja listaamattomia yrityksiä. Listattu yritys on aina julkinen osakeyhtiö eli Oyj. Kyseessä on suurempi yritys, joka on listannut osakkeensa pörssiin. Tällöin kuka tahansa voi ostaa, sekä myös myydä sen osakkeita. Ennen pörssilistautumista nämä yhtiöt ovat kuitenkin olleet listaamattomia yrityksiä.

Listaamattomilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joita ei ole noteerattu pörssissä. Nämä yritykset tunnetaan lyhenteellä Oy. Monesti joukkorahoitusta hakevat yritykset ovat juuri listaamattomia yrityksiä, mutta ne ovat yleensä kasvuyrityksiä. Ne siis tavoittelevat kasvua nopeasti ja tarvitsevat tähän rahaa eli sijoittajia.

Sijoittajalla on mahdollisuus päästä mukaan jo alkuvaiheessa yrityksen kasvutarinaan esimerkiksi joukkorahoituksen kautta.

Sijoittaminen joukkorahoituspalveluihin

Joukkorahoitus voi olla sijoittajalle tuottoisa sijoituskohde.

Yleisimpiä kohteita sijoittajalle joukkorahoituksessa ovat:

vertaislainat
kiinteistösijoitukset
muut vastaavat sijoitukset
Kotimaisiin joukkorahoituskohteisiin on mahdollista sijoittaa esimerkiksi Inderesin kautta tai esimerkiksi Nordean kautta, joka hyödyntää myös Inderesin alustaa. Ulkomaisiin joukkorahoituskohteisiin voit sijoittaa esimerkiksi Mintoksen tai EstateGurun kautta.

Joukkorahoituksella kasvuyrityksien sijoittajaksi
Aiemmin ennen joukkorahoitusten yleistymistä kasvuyrityksiin pääsi yleensä mukaan vain enkelisijoittajat ja yrityksen työntekijät, sillä osakkeet eivät olleet julkisessa jaossa. Kuitenkin 2010-luvulla joukkorahoitukset mahdollistuivat. Suomeen kehitettiin erilaisia alustoja kuten Invesdor, joiden kautta joukkorahoitukset tulivat mahdolliseksi.

Tämänkaltaisia reittejä pitkin yritykset pystyivät myymään osakkeita yksityisille henkilöille eli yksityissijoittajille. Tästä tulee nimi joukkorahoitus.

Rahoituksen hakemisen sijaan vaikkapa parilta enkelisijoittajalta, yritys pistää pystyyn joukkorahoitushankkeen, jonka avulla se kerää halutun summan rahaa toimintaansa varten monelta rahoittajalta.

Millaisia riskejä joukkorahoitus sisältää?

Tuotto ja riski kulkevat sijoittamisessa aina käsi kädessä. Ei siis ole toista ilman toista. Kasvuyrityksillä tuotantopotentiaali on korkealla. Voi olla, että kun sijoitat kasvuyritykseen, joka tulee olemaan suuryhtiö myöhemmin, aikaisessa vaiheessa, teet muhkean tuoton itsellesi. Tämä siis kuitenkin tarkoittaa, että myös riski tässä sijoitusmuodossa on suuri.

Siinä missä pörssiyhtiöt ovat vakiinnuttaneet asemansa sekä myös asiakaskuntansa, kasvuyritykset ovat vasta matkalla tähän eikä takuita tämänlaisen unelmatilanteen varalle ole. Tulevaisuuden tavoitteista maksetaan aina jo ostohetkellä. Kasvuyrityksen arvohan perustuu sen odotuksiin tulevaisuudessa.

Viisaana ajatuksena kasvuyrityksiin sijoittamisena pidetään sitä, että 10 prosenttia sijotetusta varallisuudesta olisi kasvuyrityksissä. Ei siis ole välttämättä järkevää sijoittaa 100 prosenttia sijoitusbudjetistasi. Huonoa yhtälöä voi vielä lisätä se, jos olet itse töissä kyseisessä yrityksessä. Näin sinulla on niin sanotusti kaikki munat samassa korissa.

Ajatuksellisesti listaamattomia yhtiöitä voisi hyvä olla ainakin 10 pitkällä aikavälillä. Hetihän tämänkaltainen tilanne ei ole mahdollista. Kasvuryityksistä noin puolet ei tule palauttamaan sijoitettua rahaa takaisin sijoittajille. 10-20 prosenttia taas palauttaa rahat moninkertaisena kun 30-40 prosenttia kasvuyhtiöihin sijoittajista saa omat rahansa takaisin.

Kuten yleensä sijoittamisessa: ethän sijoita rahoja, joita sinulla ei ole varaa menettää.

Milloin sitten saan tuottoa sijoittamisestani kasvuyritykseen?

Joukkorahoitus mahdollistaa sijoittajalle helpon tavan hajautukseen. Sijoittaminen on melkeimpä kulutonta. Tavallisesti alustayhtiö perii kustannuksia sijoittajalta, mutta näin ei aina kaikilla alustoilla ole.

Osakepohjaisissa sijoituksissa on hyvä varautua pitkiin sijoitusaikoihin. Kyseessä voi olla esimerkiksi 5-15 vuoden sijoitusaika. On hyvin epävarmaa, koska voit realisoida sijoituksesi vai onnistuuko tämä lainkaan. Yleensä joukkorahoituksessa ei ole myöskään jälkimarkkinoita, tämä tarkoittaa sitä, että rahaa on hyvin vaikea realisoida. Tämä on hyvä ottaa huomioon yllättäviä rahantarve tilanteita varten.

Varovainen ja tarkka sijoittaja valitsee myös alustan tarkasti joukkorahoitustoiminnalleen. On hyvä tarkistaa esimerkiksi millaiset johtajat yrityksellä on ja onko alustayhtiö vakavarainen tai että sillä ei ole maksuhäiriömerkintöjä.

Muistilista sijoittajalle

On hyvä muistaa muutama seikka, kun lähdet sijoittamaan joukkorahoituksiin.

Kohteena joukkorahoituksissa on yleensä kasvuyhtiöt. Mukaan voi päästä pienelläkin summalla, mutta sijoitettavat summat vaihtelee
Kyseessä on suuren riskin sijoitus. Hyvässä lykyssä teet paljon voittoa, mutta huonossa tilanteessa voit menettää kaiken
Sopii vain pieneksi muutaman prosenttiosuuden osuudeksi sijoitussalkusta. Rakenna ensin hyvin hajautettu ydin salkullesi, johon mausteena toimii joukkorahoitus
Riskin pienentämiseksi joukkorahoitus täytyy myös hajauttaa eri yrityksiin

Joukkorahoituksilla ei yleensä ole jälkimarkkinoita, joten ota huomioon, että yllättävässä rahan tarpeessa näiden sijoitusten realisointi rahaksi itsellesi voi olla vaikeaa tai mahdotonta.

Sijoitusaika joukkorahoituksissa, jotka ovat osakepohjaisia ovat hyvinkin pitkiä. Kyseessä voi olla 5-15 vuoden sijoitushorisontti. Sijoitusten realisoinnin ajankohta on epävarmaa ja voi olla, että sitä ei tapahdu ollenkaan.

Joukkorahoitus ei ole laiskoille sijoittajille. Näistä sijoituskohteista ei ole yhtä kattavasti tarjolla tietoa kuin mitä pörssiin listautuneista yrityksistä on. Kohteisiin täytyy kuitenkin perehtyä tarkasti ja niiden toimintaa pitää osata myös analysoida.

Alustojen vertailu on kannattavaa. Alustoja löytyy erilaisia ja niiden tarjonnoissa on myös erilaisia painotuksia. Myös kulut, joita alustat ottavat välistä, vaihtelevat.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus Kryptovaluutat
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot Airbnb-asuntosijoittaminen

Muita sijoittamiseen liittyviä oppaita ja työkaluja