Japani sijoituskohteena

Sijoittaminen on oivallinen tapa tehdä lisätienestiä ansiotulojen sivussa, parhaimmillaan se tarjoaa paremman ja jatkuvamman tulovirran kuin pankin perinteinen säästötili. Kyseessä on siis erilaisten rahoitusinstrumenttien, kuten julkisten osakeyhtiöiden osakkeiden, ostamista, hallussapitoa ja lopulta myymistä.

Maailman kolmanneksi suurin talous tarjoaa täysin muiden maiden sijoituskohteista poikkeavia mahdollisuuksia. Pitkään taloudellisista haasteista kärsineestä maasta löytyy lukuisia heikosti seurattuja, mutta houkuttelevasti hinnoiteltuja osakkeita.

Onnistunut sijoittaminen vaatii kohdemarkkinatuntemusta, sekä taitoa tunnistaa hyödyt ja potentiaalit. Japanissa osakemarkkinat poikkeavat usein muista maista, niinpä tarjolla on merkittävää hajautushyötyä.

Japanilaiset osakkeet

Sijoittajalle nousevan auringon maa tarjoaa useita nimekkäitä toimijoita erilaisilta toimialoilta. Osakevalikoimasta löytyy niin autoteollisuuden jätti Toyotan, lääkeyhtiö Takedan kuin pelialan huippunimen Nintendon osakkeita.

Japanilaisia osakkeita tukevat muun muassa:

 • Kasvavat tulokset
 • Matala arvostustaso
 • Kevyt rahapolitiikka

Muun maailman osakemarkkinoihin verrattuna japanilaiset osakkeet ovat jokseenkin halpoja. Ne sopivat sijoittajalle, joka malttaa odotella voiton nostoa pidemmän aikaa, jopa vuosia.

Japanin pörssistä löytyy useita kansainvälisesti menestyneitä yrityksiä, joille kotimaa on vain kotimarkkina-alue. Tämä pörssi on maailmanlaajuisesti yksi vahvimmista, sillä siihen kuuluvien yritysten markkina-arvo on niin korkea.

Japanin talous

Kolme vuosikymmentä hitaasta ja reaalisesta talouskasvusta kärsinyttä Japania pidetään silti yhtenä kehittyneiden maiden suurimmista tuottajamaista. Tästä huolimatta sen bruttokansantuotteen kasvu suhteessa työssä käyviin asukkaisiin on samalla tasolla Pohjoismaiden kanssa.

Japanin bruttokansantuotteesta suurin osa koostuu erilaisten palveluyritysten tuotoista, mutta myös teollisuudella on siinä iso rooli. Sijoittajan kannalta vahvuuksina voidaan nähdä valtion nopeat taloudelliset muutokset sekä teknologia-alan rooli edelläkävijänä.

Valtion taloutta ovat viime vuosikymmeninä rasittaneet muun muassa ikääntynyt väestönrakenne sekä valtion velkaantuminen. Finanssikriiseistä, tsunameista, maanjäristyksistä ja pandemioista huolimatta maan taloudellinen kasvu on onnistunut pysymään plussan puolella.

Tokion pörssi (TSE)

Japanin pääpörssi sai nykyisen muotonsa vuonna 2001, mutta perustettiin jo vuonna 1941 ja se toimii maan pääkaupungista käsin. Pörssi on yksi maailman suurimmista rahanarvossa mitattuna, sillä se pitää sisällään niin monia kansainvälisesti merkittäviä yrityksiä.

Tokion pörssiin kuuluu yli 225 suurta osaketta ja se kattaa parhaimmillaan lähes 90% koko Japanin pörssimarkkinoista. Sen tarkoituksena on toimia markkinapaikkana osakkeille, julkaista markkinahintoja sekä varmistaa reilu kaupankäynti pörssikaupoilla.

Vuonna 2013 Tokion pörssi yhdistyi alueen toiseksi suurimman pörssin, Osakan, kanssa. Tämä yhdistyminen tuotti yli seitsemän miljoonan jenit säästöt, kumpikin pörssi jatkoivat ainakin aluksi Japanin pörssin tytäryhtiöinä.

Osakan pörssi (OSE)

Japanin toiseksi suurin pörssi on perustettu jo vuonna 1949 ja keskittyi erityisesti johdannaiskauppaan. Osakan pörssi oli suurin toimija futuurimarkkinoilla 1990-luvulla.

Vuosituhannen alussa Osakan pörssi hoiti 59% kaikista Japanin pörssin futuuriosakkeiden kaupoista ja lähes 100% optiomarkkinoista. Japanin reilun kaupan komissio hyväksyi vuonna 2012 Osakan pörssin sulautumisen Tokion pörssiin ja nykyisin Osakan pörssikauppaa käydään nimestä huolimatta maan pääkaupungista käsin.

Osakan pörssiyrityksen kautta on suoritettu yli 270 000 osakekauppaa yli neljän miljardin jenin pääomalla.

Japanin pörssi (JPX)

Vuonna 2013 syntyi Japanin pörssi, kun maan kaksi suurinta pörssiyritystä, Tokio ja Osaka, yhdistyivät. Integraation tarkoituksena oli vastata rahoitusalan kasvavaan kilpailuun, Japanin pörssin markkina-arvoksi laskettiin vuonna 2016 4552 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Japanin pörssin kiinnostavuudesta ja painoarvosta kertoo myös pörssin varsin aktiiviset Twitter -sivut, joissa se päivittää tiuhasti uusimmista listautujista. Pörssistä löytyy useita mielenkiintoisia eri toimialojen yrityksiä kuten Panasonic, Canon, Sony, Honda, Nissan ja Astella.

Maailmanlaajuisesti vahvan aseman saavuttanut Japanin pörssi on kolmanneksi suurin, sen edellä ovat vain NASDAQ ja NYSE. Työntekijöitä pörssissä on jopa 1208.

Sijoittaminen Japaniin

Useimmat sijoittamisen mahdollistavat pankit ja muut tahot ovat huomioineet Japanin osakekohteista haaveilevat varsin anteliain valikoimin. Japaniin sijoittavia rahastoja yhdistävät muun muassa seuraavat tekijät:

 • Mahdollisuus hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen välillä
 • Pitkän aikavälin sijoittaminen
 • Rahasto, jolla voi sijoittaa usean eri toimialan yrityksiin
 • Tarjoaa sekä osakemarkkinoiden riskit että mahdollisuudet

Japani on varsin mielenkiintoinen sijoituskohde, sillä se tarjoaa laajat markkinat ja innovatiivisen yrityskulttuurin. Sillä on myös vahva infrastruktuuri ja suuri kulutussektori.

Nämä osakemarkkinat ovat ympäristöystävällisen sijoittajan kauppapaikat, sillä Japaniin suuntaavat sijoitusrahastot ovat usein ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää kestävää kehitystä edistäviä tuotteita. Kestävyystekijät ja -riskit huomioidaan usein sijoituksia koskevissa päätöksen teoissa.

ETF -rahastot

Pörssinoteeratut rahastot, eli ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina lähes jokaisen sijoittajan salkkuun. Nämä rahastot ovat siitä näppäriä, että ne toimivat pörssikaupoilla osakkeiden tapaan.

Miksi valita ETF-rahasto?

 • Laaja valikoima
 • Toimii ostaessa, pitäessä ja myydessä samalla tavoin kuin osakkeet
 • Hajauttaa riskiä kuten muut rahastosijoitukset

ETF-rahastot houkuttelevat sijoittajia niiden alhaisten kulujen ja monipuolisen valikoiman takia. Niiden avulla voi sijoittaa lähes mihin tahansa, ja sijoittaja tietää aina, mistä arvopapereista rahasto koostuu ja missä suhteessa.

Sijoittajan riski ei ETF-markkinoilla ole sen suurempi kuin perinteisilläkään rahastoilla. ETF-rahastoja on saatavilla sijoituskohteiksi lähes jokaisesta suomalaisesta pankista.

Japani -ETF-rahastot

Useasta suomalaisesta pankista ja rahoitusyhtiöstä on saatavilla erilaisia ETF-rahastoja, joiden sijoituskohteina ovat sekä suuret että pienet japanilaiset yritykset. Mielenkiintoisiksi nämä rahastot tekee se, että ne ovat varsin hajautuneita niin toimialoiltaan kuin markkina-arvoiltaan.

Japanin ETF -rahastot koostuvat usein materiaali-, teollisuus-, lääketeollisuus- ja informaatioteknologian yritysten osakkeista. Rahastot sijoittavat yleensä kestävän kehityksen huomioiviin, matala hintaisiin sekä hyvän kassavirran ja velanhoitokyvyn omaaviin yrityksiin.

Rahastoilla on harvoin rajoitteita esimerkiksi toimialan tai yrityskokojakauman suhteen. Japani tarjoaa yleisesti ottaen pitkällä aikavälillä korkeampia tuloksia, mutta suurempaa kurssivaihtelua lyhyellä aikavälillä.

Sijoituskohteena Japani -yhteenveto

Suomessa ansiotuloja verotetaan rankalla kädellä, sijoittaminen voi toimia ikään kuin säästämisen muotona tarjoten mukavasti jännitystä sekä mahdollisuuden jopa merkittävään tuottoon. Pankin perinteisillä säästötileillä raha ei juuri kasva korkoa, ei ainakaan samaan tahtiin kuin onnistuneissa sijoituksissa.

Erilaisia sijoituskohteita on parhaimmillaan useita kymmeniä, miten siis valita juuri se oikea. Sijoituskohteena Japani tarjoaa mahdollisuuden ostaa hajautetusta erilaisiin toimialoihin kuuluvia isompien ja pienempien yritysten osakkeita.

Japaniin voi sijoittaa erilaisilla rahastoilla, kuten esimerkiksi niin kutsutuilla pörssinoteeratuilla ETF -rahastoilla, joita tarjoaa lähes jokainen suomalainen rahoitusyhtiö ja pankki. Osakkeet ovat yleensä alhaisesti hinnoiteltuja kasvuyrityksiä, jotka toimivat informaatio- tai automaatioteknologian toimialoilla.

Viimeisen kolme vuosikymmentä Japanin talous on kärsinyt stagnaatiosta, eli pysähtyneestä taloudellisesta kasvusta. Pandemiasta, maanjäristyksistä ja tsunameista huolimatta valtio on kuitenkin onnistunut pitämään bruttokansantuotteen kasvun plussan puolella, maan bruttokansantuote koostuu enimmäkseen palvelu- ja teollisuusalan yrityksistä.

Millaiselle sijoittajalle Japani sopii?

Japanin sijoituskohteet sopivat loistavasti kärsivällisille odottajille osaksi suurempaa sijoitussalkkua. Tällainen rahasto tarjoaa muun muassa seuraavanlaisia mahdollisuuksia

 • Hyvin hajautetun salkun
 • Suuremmat kurssivaihtelut lyhyellä aikavälillä pidemmän aikavälin suurempia tuloksia tavoittelevalle
 • Vastuullisuuden osa-alueista välittävien yritysten osakkeita

Monia sijoittamisesta haaveilevaa varmasti houkuttelee ajatus Japanin suurimpien kansainvälisesti menestyneiden yritysten, kuten Nintendon tai Sonyn osakkeista.

Tarjolla on kuitenkin paljon muitakin, pienempien japanilaisten yritysten osakkeita, jotka nekin ovat mainioita sijoituskohteita.

Rahastot, jotka sijoittavat japanilaisiin yrityksiin usein kiinnittävät erityistä huomiota yrityksen vastuullisiin toimintatapoihin. Esimerkiksi yhteiskunnallisiin, ympäristöllisiin ja muihin kestävää kehitystä edistäviin kysymyksiin kiinnitetään huomiota valittaessa uusia sijoituskohteita Japanin pörssistä.