Intia sijoituskohteena

Maailman toiseksi väkirikkaana maana paikkaansa pitävä Intia on kasvattanut hurjasti talouttaan viime vuosien saatossa. Sijoittajan miettiessä ulkomaista sijoituskohdetta Intia onkin tästä syystä yksi käypä vaihtoehto.

Intialla ei ole merkittävää vaihtotaseen vajetta ja bruttokansantuote pitää sopivaa seitsemän prosentin kasvuvauhtia yllä sekä pörssin P/E arvot ovat alhaisella tasolla. Sen sijaan riskeinä ovat valtion velkaantuminen, inflaatio ja teollisuustuotannon vaimea kasvu, jolla on vaaransa heijastua myös bruttokansantuotteeseen. Myös heikosti toteutetut infrastruktuurihankkeet ja korruptio pitävät osaltaan maata huonommassa vedossa verrattuna kilpailijamaahansa Kiinaan.

Intian talous

Intia kuuluu yhteen maailman nopeimmin kasvavista kehittyvistä talouksista. Sen on ennustettu myös jatkavan nopeaa kasvuaan tulevina vuosina. Maa on ollut pitkään myös Kiinan varjossa, mutta tämä asia on jo pikkuhiljaa muuttumassa.

Intia on pyrkinyt vakaaseen kasvuun muun muassa kehittämällä infrastruktuuriaan sekä parantamalla maan verotusta ja sosiaaliturvaa. Myös kansalaisten pääsyä finanssisektorin palveluiden piiriin on pyritty tehostamaan.

Kiinaan verrattaessa sijoittamiseen liittyvä riski on korkeakohonneesta poliittisesta riskistä ja markkinatunnelmasta johtuen. Myös sijoituksen eettisyys on pohtimisen arvoinen seikka, sillä usean kiinalaisen yhtiön toimintatavat ja kilpailukeinot eivät ole olleet kestävällä pohjalla eettisesti tarkasteltuna. Sijoittajien rahavirrat ovatkin alkaneetkin virrata Intiaan johtuen kiinalaisten osakkeiden suosion laskusuunnasta.

Intian infrastruktuuri

Intia on investoinut valtavasti infrastruktuurin kehittämiseksi. Se onkin mahdollistanut maan osalta merkittävän kasvumahdollisuuden. Nämä kehitystä edistävät investoinnit on nimetty National Infrastructure Pipelineksi (NIP), eli kansalliseksi infrastruktuuriverkostoksi.

Ensimmäinen kokonaisen valtion ajama hanke NIP sisältää yli 8 000 projektia eri toimialoilta. Suurin osa tähän hankkeeseen sijoitetusta varallisuudesta hyödynnetään Intian kulkuyhteyksien ja energiantuotannon kehittämiseen.

Varoja käytetään myös maan vedensaantiin ja puhtaanapitoon sekä parannetaan yhteiskunnallista rakennetta. Hankkeen on määrä valmistua lähivuosien aikana ja sen kustannukseksi on arvioitu noin 1 943,95 miljardia dollaria.

NIP:in tehtävänä on rakentaa Intiaan maailmanluokan infrastruktuuri. Projektin tarkoituksena on kansalaisten yleisen elämänlaadun parantaminen.

Hankkeen on myös määrä houkutella ja tuoda Intiaan investointeja, erityisesti maan infrastruktuuriin. Valtioon kohdistuvat rahavirrat ja kehittynyt infrastruktuuri parantaisivat valtion globaalia kilpailukykyä.

Intian demografia

Maailman väkirikkaan maan titteliä hallussa pitävä Kiina on luovuttamassa paikkaansa Intialle. Intiassa on jo nyt maailman suurin nuorisoväestö, joka on demografian suhteen maansa merkittävin valtti valtion kilpailukyvyn ja kehityksen kannalta.

Intialle on taattuna vakaa työvoimatarjonta pitkälle ajalle tulevaisuuteen, sillä maassa on lähes 380 miljoonaa 10-24 vuotiasta nuorta. Tämän lisäksi maan valtava koulutettujen asiantuntijoiden määrä tulee hyödyttämään maan taloutta. Yli miljardiin asukkaaseen mahtuu valtavasti korkeasti koulutettuja, joilla on uusien innovaatioiden kautta merkittävä asema maan tulevaisuuden osalta.

Intiassa on maailman kolmanneksi suurin joukko tieteenalan ammattilaisia ja teknikoita. Tämän määrän arvioidaan kasvavan entisestään kokonaisväestön mukana. Tulosta on jo saatu nähdä, sillä maa on parantanut sijoitustaan Globaalien innovaatioiden indeksissä vuosi vuodeltaan.

Intian osakkeet

Osakemarkkinat Intiassa ovat tyypillisesti aina näyttäneet hieman kalliimmilta verrattuna muihin kehittyviin markkinoihin, mikä johtuu erityyppisestä toimialarakenteesta sekä kovemmasta kasvupotentiaalista.

Useimmilla muilla markkinoilla arvostuskertoimet ovat olleet selvässä laskusuunnassa viimeisten vuosien aikana ja pudonneet jo alle viime vuosien keskiarvon. Intiassa puolestaan arvostustaso on historiallista tasoa korkeammalla.

Suomalaisen sijoittajan miettiessä Intian osakemarkkinoita on hyvä tietää, että sijoittamiseen on olemassa vain rajattu määrä vaihtoehtoja. Sijoitusmahdollisuudet ovat vain MSCI India ETF:t sekä sijoitusrahastot, joita tarjoaa muutamat kotimaiset pankit. Kaikki nämä rahastot kuitenkin seuraavat MSCI India -indeksiä.

Intialaiset osakkeet ovat pärjänneet hyvin viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi MSCI India ETF on kasvanut hurjaa vauhtia. Mutta koronaviruspandemia on luonnollisesti omalta osaltaan aiheuttanut välillä notkahduksia osakkeiden kasvuun.

Jos Intian osakemarkkinat tuntuvat kiehtovalta sijoituskohteelta, netistä löytyy useita ETF-työkaluja, joilla sijoittaja voi kätevästi seurata MSCI India -indeksiä ja ETF-rahastoja.

Intian suurimmat ETF-rahastot

Reliance Industries

Intialainen monialakonserni ja valtion suurin yksityisen sektorin yhtiö, Reliance Industries, aloitti toimintansa tekstiilien- ja polyesterinvalmistajana. Nykyään yhtiön toiminta on keskittynyt esimerkiksi energiantuotantoon ja jälleenmyynnin sekä digitaalisten palveluiden toimintasektoreille. Yhtiö arvioi sen tuotteiden ja palveluiden saavuttavan jokaisen kansalaisen päivittäisessä elämässä.

Fiskaalivuoden 2022 ensimmäinen kvartaali oli todella otollinen Reliance Industries-yhtiölle koronapandemian uudesta aallosta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuodentakaiseen vertailukauteen verrattuna 57,4 prosenttia ja oli vuosineljänneksellä 21,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Reliance Industries-yhtiön kannattavuus parani myös ensimmäisen neljänneksen aikana, sillä yhtiön tulos kasvoi vertailukaudesta 66,7 prosenttia ollen 1,9 miljardia dollaria. Myös yhtiön EPS teki kasvua 46,7 prosenttia ja oli 19 Intian rupiaa per osake. Yhtiön hajautetut toimialat ovat mahdollistaneet tuloksen kasvua.

Infosys

Suuri IT-alan yhtiö, Infosys, tarjoaa uuden sukupolven digitaalisia palveluita ja konsultaatiota. Tämä pitkään toiminnassa ollut yhtiö tarjoaa asiakkailleen tekoälyllä toimivan ytimen, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasyhtiötä siirtymään digitaaliseen ympäristöön. Yhtiöllä on asiakkaita yli 50 valtiossa.

Infosys-yhtiön fiskaalivuotensa ensimmäinen kvartaali oli paras kymmeneen vuoteen kasvun kannalta tarkasteltuna. Yhtiön liikevaihto kasvoi silloin 16,9 prosenttia vuoden takaisesta vertailukaudesta ja 4,8 prosenttia edelliseen fiskaalivuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Liikevaihdon kertymä oli 3,8 miljardia dollaria.

Infosys-yhtiön toimitusjohtajan mukaan vahvan kasvun mahdollisti ammattitaitoiset yöntekijöiden ja uskolliset asiakkaat. Myös yhtiön osakekohtainen tulos kasvoi 26,1 prosenttia, ollen 0,17$ dollaria.

Tämän hyvän vuosineljänneksen ansiosta Infosys nosti yhtiönsä ohjaustaan liikevaihdon suhteen. Uuden ohjauksen mukaan sen liikevaihto tulee kasvamaan tulevina vuosina entisestään.

Housing Development Finance Corporation

Holdingmuotoinen rahoitus- ja vakuutusyhtiö, Housing Development Finance Corporation (HDFC), on Intian johtava asuntorahoitusyhtiö. Yhtiö toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Intiassa, mutta se on myös antanut asuntorahoituksen liittyviä konsultointipalveluita useisiin eri maihin Afrikassa, Aasiassa ja Itä-Euroopassa.

Koronaviruspandemian toinen aalto ei aiheuttanut sen suurempaa taloudellista ahdinkoa HDFC:n toimialalla. Asuntojen kysyntä pysyi korkeana ja yhtiön liiketoiminta on vain parantuntu entisestään rajoitusten poistuessa.

HDFC:n fiskaalivuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä maksusaatavien määrä kasvoi 181 prosenttia vuoden takaisesta. Yhtiön katsauskauden tulos oli 525,3 miljoonaa dollaria ja osakekohtainen tulos oli noin 0,37 dollaria.

ICICI Bank

Intian johtava yksityisen sektorin pankki, ICICI, piti hallussaan noin 198,8 miljardin dollarin varoja vuoden 2020 syyskuun loppupuolella. Pankilla on toimintaa lähemmäs parissa kymmenessä muussa maassa Intian lisäksi. Sillä on myös yhteensä yli 5 000 haarakonttoria ja yli 15 000 pankkiautomaattia ympäri Intiaa.

TATA Consultancy Services

Intian suurimpiin IT-alan yhtiöihin lukeutuva Tata Consultancy Services (TCS) on menestynyt ulkomaita myöten. Yhtiö tarjoaa IT-palveluita sekä digitaalisia liiketoimintaratkaisuja. Sillä on yli puoli miljoonaa työntekijää yli 40 eri valtiossa.

Intian talouden tulevaisuus

Ostovoimaan vaikuttava inflaatio, kiristyvä rahapolitiikka ja energiakriisi ovat vaikuttaneet heikentävästi Intian talousnäkymiin. Talouskasvuennusteita on jouduttu hieman laskemaan, mutta maan odotetaan silti saavuttavan muutamien prosenttien nousua tulevina vuosina

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Intian lähivuosien kasvuksi vajaat 7 prosenttia, mikä on noin pari prosenttiyksikköä enemmän kuin Kiinan kasvuennuste. Tässä onkin tapahtunut selvä muutos, sillä Kiina kasvoi pitkään Intiaa nopeammalla tahdilla.

Yksinään talouskasvu ei voi taata Intian osakekurssien suotuisaa kehitystä, mutta se luo kuitenkin yritysten positiiviselle tuloskehitykselle suotuisat puitteet. Onkin todennäköistä, että lähivuosina Intia tulee jopa vahvistamaan asemaansa kehittyvien maiden markkinoilla samalla kun kasvu muualla hidastuu.