Internet-ala sijoituskohteena

Tänä päivänä useimmat yritykset digitalisoivat liiketoimintansa ja panostavat isosti erilaisiin kehityshankkeisiin. Digitalisaatio tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös sijoittajille. IT-alasta kiinnostuneelle sijoittajalle onkin olemassa erilaisia varteenotettavia sijoituskohteita.

IT-Konsultointi

Ohjelmistokehitystä, palvelumuotoilua ja liiketoiminnan konsultaatiota tarjoavilla yrityksillä menee hyvin, sillä ketterät kehitysmenetelmät ovat yleistyneet. Nykypäivänä asiakkaat tilaavat konsultteja suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestelmiä IT-järjestelmätoimitusten sijaan. Tämä mahdollistaakin huomattavasti joustavamman toimintamallin. Asioita on mahdollista suunnitella ja toteuttaa pienissä osissa ja suunnitelmia voidaan tarkentaa samalla sitä mukaan kun työt etenee.

Ketterä kehitys vähentää projekteihin liittyviä riskejä sekä asiakkaan, että toimittajan päässä ja samalla parantaa onnistumisen mahdollisuuksia. Tästä johtunee konsulttiyritysten kova kysyntä tällä hetkellä.

Alan suurimpana haasteena on sopivien osaajien löytäminen. Konsulttina toimivista ohjelmistokehittäjistä on pula. Osaajia ei ole tarpeeksi ja se toimii suurimpana esteenä konsulttiyritysten kasvun tiellä. Liiketoiminnan kasvattaminen orgaanisesti on vaikeaa, jos osaajia ei ole riittävästi. Nopeampaa kasvua on mahdollista saada vain yritysostojen kautta.

Konsulttiyritysten kannattavuutta rajoittaa korkeat kiinteät kulut, sillä henkilöstökulut kasvavat samassa tahdissa liikevaihdon kanssa. Alan toimijoiden on lisäksi mahdotonta saavuttaa todellista kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin. Useimmat konsulttitalot ovat kannattavia ja menestyviä yrityksiä, mutta huomattavan suurta kasvua ne eivät pysty samaan aikaiseksi. Niiden toiminta on sinänsä kannattavaa, mutta katteet jäävätä mataliksi.

Pilvipalvelut

Terminä pilvipalvelu tarkoittaa Internetin välityksellä tarjottavaa ohjelmistoa, joka ei vaadi asiakaskohtaisia asennuksia tai laitteistoa. Ohjelmistojen siirtyminen pilveen on vallitseva trendi-ilmiö, jolla on laajat vaikutukset. Järjestelmien tekeminen pienillä kustannuksilla on mahdollista virtuaalisilla pilvipalvelualustoilla, kuitenkin siten, että järjestelmän tehoja voidaan käytön kasvaessa kasvattaa loputtomasti. Tämä onkin tarjonnut pienille Startup-yrityksille sekä ohjelmistontoimittajille uudenlaisia mahdollisuuksia. Suuriakin järjestelmiä on mahdollista tilata pieniltä toimittajilta. Aiemmin ainoastaan isot yhtiöt pystyivät toimittamaan laajan infran, mitä isommat järjestelmät olivat vailla.

Pilvipalveluiden kulut muodostuvat käytön mukaan. Myös asiakas maksaa palvelusta yleensä kuukausittain käytön mukaan. Toisin sanoen kulut kasvavat tai pienenevät liikevaihdon mukana. Pilvipalvelualustojen kulut ovat toimittajille loppujen lopuksi vain pieni osa asiakkaan maksamasta hinnasta, joten parhaimmassa tapauksessa ne antavat mahdollisuuden merkittävän hyvälle katteelle. Yrityksen liikevaihdolla on mahdollisuus kasvaa räjähdysmäisesti tarjoamalla pilvipalvelua ilman kiinteiden kulujen nousua. Siispä pilvipalvelujen liiketoimintamalli antaa puitteet räjähdysmäiselle kasvulle sekä hyvälle katteelle, mikä tekee luonnollisesti pilvipalveluja tarjoavista yrityksistä kiinnostavia sijoituskohteita.

Esineiden Internet

Kun esineitä liitetään verkkoon, puhutaan tällöin esineiden Internetistä. Tulevaisuudessa kaikki arkipäiväisetkin esineet, esimerkiksi kahvinkeittimet ja pesukoneet, ovat nettiin kytköksissä. Internet ei ole ainoastaan ihmisten välistä kommunikointia varten, vaan kommunikointia voidaan harrastaa myös erilaisten esineiden kanssa sekä mahdollistaa laitteiden kommunikoinnin keskenään.

Laitteita valmistavat yritykset voivat saada asiakkaiden käyttäytymisestä hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja. Tätä dataa voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa sekä markkinoinnissa. Lisäksi Internet luo mahdollisuuden ihan uudenlaisten palvelujen luomiseen fyysisen esineen yhteyteen. Loppukäyttäjälle tämä antaa mahdollisuuden parempaan ja monipuolisempaan käyttökokemukseen.

Käyttäjä voi muun muassa ohjata laitteiden toimintaa matkapuhelimen kautta ja kaikki mahdollinen data tallentuu automaattisesti pilvipalveluun. Lisäksi käyttäjällä voi olla esimerkiksi lääkärintarkastuksen sijaan ranteessa laite, mikä seuraa sydämen toimintaa, verenpainetta ja mahdollisesti ottaa jopa verikokeita. Tämä mahdollistaisi erilaisten sairauksien havaitsemisen hyvissä ajoin ja näin ollen pidentäisi ihmisten elinikää sekä myös parantaisi yleisesti ottaen elämänlaatua.

Robotiikka

Robotit yleistyvät kovaa vauhtia ja niistä on tulossa osa meidän kaikkien arkipäivää. Tällä hetkellä robotit esimerkiksi ohjaavat autoja, tarkistavat veroilmoituksia, ovat apuna sairaalatoiminnassa sekä hoitavat asiakaspalvelua useilla verkkosivuilla chat-palveluissa. Etenkin teollisuudessa robotit ovat olleet käytössä jo pitkään.

Konsultointi, pilvipalvelut ja esineiden Internet ovat tietyllä tapaa melko näkymättömiä asioita, mutta robotiikka tulee aiheuttamaan joka paikassa näkyvän muutoksen. Se tarjoaa myös sijoittajille valtavia mahdollisuuksia, mutta luo samalla uhkia yksittäisille yrityksille.

Muutos tulee olemaan merkittävä ja se tapahtuu nopealla aikataululla. Osa yrityksistä tulee hyötymään paljon robotiikasta toisin kuin ns. kelkasta putoavat yritykset, joiden vaarana on hävitä kokonaan kuvioista.

Sosiaalinen media

Internetin kautta tehdään yhä enemmän ostoksia tänä päivänä. Yritys, jolta puuttuu vahva näkyvyys verkossa, ei tule pärjäämään. Etenkin, kun kivijalkakauppojen ja ostoskeskusten suosio on laskusuunnassa. Sosiaalisen median yrityksille Internet on kotikenttäedun tarjoava maailma.

Yritykset käyttävät yhä enemmän blogia ja sosiaalista mediaa osana markkinointia. Tämän päivän onnistunut mainoskampanja pitää sisällään jaettavissa olevaa sisältöä, kuten esimerkiksi blogeja, videoita ja kuuluisuuksia. Niiden yritysten, joilta puuttuu tällainen sisältö on vaikea pärjätä kilpailussa mukana.

Internetin aikakaudella kuluttajat ovat vaan entistä uskollisempia rakastamilleen brändeille. He peukuttavat Facebookissa ja seuraavat yrityksiä Twitterissä ja Instagramissa. Nämä kuluttajat pääsevät kokemaan olevansa osa yrityksen menestystarinaa ja sosiaalisen median yrityksillä on pelattavanaan yhteisöllisyyden trendissä keskeinen osa.

Sosiaalisen median yrityksiä tukevia asioita ovat yhteydet, sisältö ja yhteisö. Kaikki sosiaalisen median yritykset eivät kuitenkaan ole niitä parhaita sijoituskohteita, vaikka älypuhelinten lisääntymisen myötä sosiaalisesta mediasta tuli yksi markkinoiden nopeimmin kasvavista segmenteistä.

Paine innovointiin on sosiaalisen median yrityksillä valtava. Niiden tulee löytää uusia käyttäjiä, mutta myös samalla onnistua pitämään kiinni vanhoista käyttäjistä. Se ei ole helppoa ja isommatkin yritykset ovat kokeneet tässä epäonnistumista, kuten esimerkiksi Alphabetin Google+ tai Applen iTunes Ping sekä Friendster, Xanga, Digg, MySpace ja Diaspora. Tämä onkin syytä pitää mielessä, ennen kuin sijoittaa sosiaalisen median kasvutarinaan.

Internet-alan sijoittamisen riskit

Tietoturvariskit ovat olennainen osa Internettiä. Tietovarkaus on merkittävä riski Internet-sektorille ja kaikille siihen sijoittaville. Tämä voi johtaa liikesalaisuuksien menetykseen, teollisiin varkauksiin sekä kuluttajien ja henkilöstön henkilöllisyyden varastamiseen. Tällaisten asioiden tapahtuessa yleisö menettää usein luottamuksensa kyseiseen yritykseen ja siitä seuraa investointien menettäminen.

Toinen ongelma, jonka Internet-sektori joutuu kohtaamaan on sääntelyjen riski. Teknologian kehittyessä hallitukset ja lait pyrkivät pysymään mukana. Tämän seurauksena Internet-alan on usein sovitettava laitteet ja liiketoimintakäytännöt vastaamaan uusia lakeja ja määräyksiä kansainvälisesti, mikä ei ole aivan halpaa. Tämä on yhä suurempi ongelma, kun otetaan huomioon talouden globalisaatio. Kiinassa tai Japanissa käyttöön otettu uusi laki voisi merkittävästi vaikuttaa Yhdysvaltoihin sijoittautuvaan Internet-yhtiöön, mikäli yritys tekee kansainvälistä liiketoimintaa.

Internet-alan sijoittajien on myös huolehdittava siitä, miten internet-yhtiöt jatkavat liiketoimintaansa huoltoseisokin aikana. Esimerkiksi, jos Internet-palvelu häiriintyy luonnonkatastrofien tai teknisen vian vuoksi, sen on edelleen pystyttävä palvelemaan asiakaskuntaansa, jotta se pysyisi kannattavana palvelun palauttamisen ajan. Jos tällaiselle hätätilanteelle ei ole olemassa suunnitelmaa, aiheutuu tästä sijoittajille huomattava taloudellinen riski.

Oman riskinsä tuo myös teknologian kehitys. Yritysten on investoitava rahaa varmistaakseen, että niiden tekninen infrastruktuuri on ajantasainen ja kykenevä pysymään markkinoilla kilpailukykyisenä. Päivitykset ovat useimmiten kalliita ja tehokkuus yleensä laskee siirtymisen aikana. Sijoittajien on siksi oltava tietoisia näistä mahdollisista häiriöistä liiketoiminnassa ja arvioitava, onko yrityksellä mahdollisuus pysyä kannattavana päivityksen jälkeen.

Internet on monien innovaatioiden lähde, minkä vuoksi toimiala on investointien näkökulmasta houkutteleva. Nykyaikainen esineiden internet yhdistää useita laitteita ja sovelluksia tavalla, joka ei ole koskaan ennen ollut mahdollista. Internet-sektori tarjoaa kuitenkin myös suurta riskejä niille sijoittajille. jotka eivät tee asianmukaista tutkimusta ennen päätöstä rahan sijoituskohteesta. Siksi asianmukainen riskinarviointi ja huolellisuus ovat tärkeitä seikkoja investoidessa Internet-pohjaisiin yrityksiin.