Indonesia sijoituskohteena

Indonesian tasavalta on tuhansien saarien maa Kaakkois-Aasiassa. Indonesia koostuu nimittäin yli 17 000 saaresta, joihin kuuluvat muun muassa Sumatra, Java, Sulawesi ja osa Borneosta ja Uudesta Guineasta. Tämän johdosta, Indonesia onkin maailman suurin saarivaltio, suurin saariston osavaltio ja yksi suurimmista maailman maista pinta-alaltaan. Indonesiassa on asukkaita noin 275 miljoonaa. Väkilukunsa ansiosta, Indonesia lukeutuu maailman neljänneksi väkirikkaimmaksi maaksi ja on maailman väkirikkain muslimivaltainen maa. Indonesiaan kuuluvalla Javan saarella asuu yli puolet maan väestöstä.

Indonesia on presidenttitasavalta. Maan pääkaupunki on Jakarta ja Indonesialla on maarajat Papua-Uuden-Guinean, Itä-Timorin sekä Malesian itäosan kanssa. Merirajat Indonesialla on maailman yhden suurimman talousmahdin, Singaporen, sekä Vietnamin, Thaimaan, Filippiinien, Australian, Palaun ja Intian kanssa. Suuresta väestömäärästä ja tiheään asutuista alueista huolimatta, Indonesiaan mahtuu myös erämaa-alueita. Indonesian saaristossa on ollut vilkasta ja arvokasta kaupankäyntiä jo ainakin 700-luvulta lähtien. Indonesiaa yritti vallata itselleen vuosisatojen saatossa monikin maa, mutta onnistumatta. Monimuotoisen ja vivahteikkaan historiansa myötä, Indonesia itsenäistyi vuonna 1945.

Indonesia sijoituskohteena

Indonesian suurimmat vientimaat ovat Japani, Singapore, Yhdysvallat, Kiina ja Etelä-Korea. Suurimmat tuojat ovat niin Singapore, Kiina ja Japani. Indonesialla on huomattavat luonnonvarat. Sieltä löytyy raakaöljyä, maakaasua, tinaa, kuparia ja kultaa. Niitä riittää vientiinkin paljon. Indonesia tuo maahan eniten koneita ja laitteita, kemikaaleja, polttoaineita ja elintarvikkeita.

Teollisuus on Indonesian talouden veturi, se tuottaa hiukan vajaa puolet Indonesian bruttokansantuotteesta eli BKT:stä. Palvelut tulevat heti perässä toisena ja maatalous kolmantena. Teollisuus ei kuitenkaan työllistä Indonesiassa yhtä paljon kuin palvelualat. Oikeastaan näitä kolmea talouden veturia ajatellen, teollisuus työllistää kaikkein vähiten. Maatalous menee teollisuuden edelle. Maa saa maataloudesta muun muassa palmuöljyä, riisiä, kahvia, teetä ja mausteita. Merkittävimpiin teollisuudenaloihin kuuluvat öljyn- ja kaasuntuotanto, tekstiilit, vaatteet, elintarvikkeet, lannoitteet ja kaivostoiminta.

Indonesialla on yli 130 diplomaattista edustustoa ulkomailla, mukaan lukien 95 suurlähetystöä. Maa pyrkii toimimaan omalla tavallaan, noudattaen vapaata ja aktiivista ulkomaanpolitiikkaa. Indonesia pyrkii suhteuttamaan roolinsa maailmaa kuohuttavissa tilanteissa kokoonsa ja sijaintiinsa nähden, eikä välitä muun muassa sekaantua muiden maiden välisiin konflikteihin.

Indonesian talous

Kuten edellä on tullut ilmi, Indonesian talous on Kaakkois-Aasian suurin ja se johtaa nousevia markkinatalouksiaan verraten muihin. Indonesian digitaalinen talous on aallonharjalla ja sen odotetaan ylittävän 130 miljardin dollarin rajan vuoteen 2025 mennessä.

Indonesia on riippuvainen kotimarkkinoidensa ja valtion budjettimenoista. Indonesiassa valtio omistaa yli 140 yritystä, vaikka 1990-luvulta lähtien suurin osa Indonesian talouden kehityksestä on ollut yksittäisten indonesialaisten ja ulkomaisten yritysten hallinnassa.

Useiden perushyödykkeiden (mukaan lukien riisi ja sähkö) hintojen hallinnalla on ollut merkittävä rooli Indonesian markkinataloudessa. Koronapandemia teki oman lomansa talouteen, mutta vuonna 2021 Indonesian BKT kuitenkin kasvoi 3,69 %.

Indonesian ennustetaan olevan maailman neljänneksi suurin talous vuoteen 2045 mennessä ja sen väkiluvun on arvioitu olevan tuolloin yli 3 miljoonaa ihmistä. Jos arviot pitävät paikkansa, Indonesian hallituksen maan talouskasvu olisi 5–6 %:n luokkaa ja bruttokansantuote lähentelisi noin yhdeksää biljoonaa dollaria. Nähtäväksi jää, mitä Indonesiasta vielä kehittyykään maailmanmarkkinoilla.

Indonesian tärkeimmät pörssit

Pääomamarkkinat ovat olleet olemassa Indonesiassa jo kauan ennen Indonesian itsenäistymistä. Ensimmäinen pörssi perustettiin Indonesiaan jo 1900-luvun alkupuolella. Indonesian hallitus aktivoi pääomamarkkinansa perusteellisesti vasta vuonna 1977, ja sen jälkeen pääomamarkkinat ovat kasvaneet nopeasti hallituksen antamien kannustimien ja määräysten tuella.

Indonesiaan sijoittaminen

Valtavasta rahastojen ja ETF-rahastojen tarjonnasta löytyy Indonesiaan sijoittavia rahastoja muun muassa suurien amerikkalaisten ETF-rahastojen joukosta. Indonesiaan voi sijoittaa monella tapaa. Amerikkalaisia Indonesiaan sijoittavia rahastoja ovat esimerkiksi Market Vectors Indonesia Index ETF (IDX) ja iSHARES MSCI Indonesia Investable Market Index Fund (EIDO).

Aktiivisesti hoidettuja rahastoja tarjoavat esimerkiksi JPMorgan, Fidelity Funds ja BNP Paritas. Indonesiassa on myös pieni oma ja itsenäinen JOM rahastoyhtiö, joka hallinnoi kahta Indonesiaan sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa.

Tutustu Indonesian rahastoihin Nordnetissa.

Indonesian pörssi (IDX, Bursa Efek Indonesia)

IDX, Indonesian pörssi eli Indonesia Stock Exchange, perustettiin vuonna 2007, kun Jakartan pörssi (JSX) ja Surabayan pörssi (SSX) sulautuivat keskenään. Indonesian pörssissä noteerattiin jo 10 vuotta sitten 462 yritystä ja kasvu on jatkunut. IDX:n pääkonttori sijaitsee Jakartassa. Jakartan pääkaupunkialue on omanlaisensa erityinen alue, jota hallitaan omana provinssinaan.

Indonesian pörssin tavoite on luoda luotettavien ja uskottavien rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri. IDX toivoo voivansa vaikuttaa maailman talouden kehitykseen, tuomalla markkinoille kaikkia sidosryhmiään palvelevia ja kaikkien saatavilla olevia innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

IDX:llä on kattavat omat kotisivut, joista pääset kurkkaamaan erilaisten rahastojen ja pörssiin listattujen yritysten vuosiraportteja. Kotisivut ovat ulkomaan kielellä, mutta jos englanti taittuu, niin kielivalinnaksi voi valita myös englannin. Kotisivuilta löytyvät myös pörssiyhtiöiden tarkempia tietoja, kuten yritysten profiilit, taloudelliset tulokset ja osakekehityksen jälkimarkkinoilla.

Sijoittaminen Indonesiaan on kannattavaa

Indonesian taloushistoriaan vaikuttavat etenkin sen hyvä maantieteellinen sijainti, luonnonvarat, että sen asukkaat ja ulkomaiset kontaktit. Sen talous on huippuluokkaa. Indonesian omien markkinoiden kasvua tukee etenkin vaurastuva ja laaja keskiluokka. Maan kulutuksen kasvua edistää myös se, että maan väestö on suhteellisen nuorta.

Indonesian kotimarkkinat kattavat noin 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Viennin osuus BKT:stä pyörii 20 prosentin nurkilla. On merkittävää huomioida, että länsimaiden talousongelmat ovat vähentäneet vientiä Indonesiasta, mutta eivät ole vahingoittaneet kuitenkaan maan taloutta. Päinvastoin, talous on päässyt kasvamaan kun Indonesian oma väestö, etenkin keskiluokka, on vaurastunut ja tuonnin määrä maahan on kasvanut.

Maa on useiden monenvälisten järjestöjen jäsen, mukaan lukien Yhdistyneet Kansakunnat, Maailman kauppajärjestö ja G20. Indonesia on yksi perustajajäsenistä Non-Aligned Movementissa, Kaakkois-Aasian kansakuntien liitossa, Itä-Aasian huippukokouksessa sekä Islamilaisen yhteistyön järjestössä.

Lue lisää sijoittamisesta.

Indonesia – ETF-rahastot

Mikä on ETF? Se on yksinkertaisimmillaan sanottuna pörssinoteerattu rahasto. Exchange Traded Fund on indeksirahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa erityisesti ulkomaisissa arvopaperipörsseissä. Sen kautta voi sijoittaa muun muassa osake-, korko-, hyödyke- tai kiinteistömarkkinoille. Indeksirahastossa käydään kauppaa samaan tapaan kuin osakkeilla. ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon sijoittajien keskuudessa, koska se tarjoaa myös piensijoittajille useita tuottavia sijoituskohteita.

Erilaisten pörssinoteerattujen rahastojen suosio on kasvanut huomattavasti vuodesta 1993 lähtien, kun ensimmäinen ETF tuli markkinoille. Suomessa ensimmäinen ETF tuli Helsingin pörssiin vuonna 2002 (Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF).

Indonesiassa vaikuttaa muun muassa tällainen rahasto, kuin Fidelity Indonesia Fund. Se on osakerahasto, joka sijoittaa pääasiallisesti Indonesiassa pörssinoteerattujen yritysten osakkeisiin. Rahasto sijoittaa varojaan myös ulkomaisiin yrityksiin. Tämä toki edellyttää, että näillä yrityksillä on merkittävää liiketoimintaa Indonesiassa.

Vertaa ja katso Indonesian rahastojen tilannetta.

Näin pääset alkuun Indonesian osakemarkkinoilla

Laadi itsellesi sijoitussuunnitelma, budjetti ja kartoita riskinsietokykysi. Mieti, mitä sijoituksillasi tavoittelet, millä budjetilla ja haetko enemmän lyhyen ajan vai pitkänaikavälin sijoituksia. Mitä paremmin tunnet omat taloudelliset tavoitteesi, voit harkita sijoittamista ja sijoitusten hajauttamista. Muista oikeasti hajauttaa riskejä, tällöin olet ymmärtänyt mitä voit menettää sijoitusmarkkinoilla ja millä hinnalla.

Katso markkinakatsaus Indonesian markkinoista Nordnetista.