Hyödykkeet sijoituskohteena

Hyödykkeet ovat joukko arkisia materiaaleja, kuten teräs tai kumi. Niitä käytetään tuotteissa, jotka parantavat elämäämme, kuten lääkkeissä. Hyödykkeet ovat tärkeä osa talouttamme, ja niihin sijoittaminen voi tuottaa suuria tuottoja. Hyödykkeisiin sijoittaminen vaatii kuitenkin paljon tietoa, minkä vuoksi monet jättävät sijoittamatta niihin.

Kolme pääasiallista hyödyketyyppiä ovat: 1. Päähyödykkeet: 2. Raaka-aineet. 3.Valmiit tuotteet. Raaka-aineet, joihin tyypillisesti käännymme ensin hyödykkeisiin sijoittaessamme, ovat luonnonvarat, kuten öljy ja maakaasu. Näitä raaka-aineita käytämme myös muiden materiaalien, kuten teräksen ja muovin, valmistukseen. Esimerkiksi öljy on sekä raaka-aine että hyödyke.

Kaksi muuta päähyödykeluokkaa ovat perushyödykkeitä, joihin kuuluvat muiden tavaroiden ja palvelujen tuotannossa käytetyt alkuaineet, kuten puutavara, kahvi ja kaakaopavut; ja toissijaiset hyödykkeet, joihin kuuluvat tuotteet, jotka on valmistettu perushyödykkeistä. Sekä perus- että toissijaisia ​​hyödykkeitä käytetään muiden tavaroiden ja palvelujen tuotannossa. Esimerkiksi kaakao on päähyödyke, jota käytetään suklaan valmistukseen.

Taustatyö kannattaa hyödykkeisiin sijoittaessa

Hyödykkeisiin sijoittaminen on pitkän aikavälin strategia ansaita rahaa omistamalla fyysisiä tuotteita, joita käytetään monilla toimialoilla, ja ennustaa näiden tuotteiden tulevia hintoja. Niihin sijoittaminen voi olla riskialtista, mutta se voi olla myös tuottoisaa. Voit sijoittaa hyödykkeisiin ostamalla futuurisopimuksia tai ostamalla varsinaisia ​​hyödykkeitä.

Rahoitushyödykkeillä käydään kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Hyödykkeitä kutsutaan myös ”rahoitusvälineeksi”. Näillä käydään kauppaa johdannaisina, jotka ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu rahoitusvälineen hintaan toisella markkinalla, kuten osakemarkkinoilla.

Hyödykkeisiin sijoittaminen on tunnettu ja kannattava tuottostrategia. Hyödykkeet, joihin kuuluvat energia, maatalous ja teollisuustuotteet, ovat talouden ensisijainen polttoaineen, ruoan ja raaka-aineiden lähde. Tämän vuoksi hyödykkeisiin sijoittaminen on historiallisesti ollut luotettava tapa tuottaa tuottoa. Nykyään markkinat ovat kuitenkin täynnä hyödyke-ETF:iä, mikä tekee sijoittajille vaikeaksi löytää parhaita.

Tämän vuoksi hyödykkeisiin sijoittamista kutsutaan usein ”sijoittamisen Raamatuksi” tai ”kaikkien sijoitusten äidiksi”. On monia tapoja sijoittaa hyödykkeisiin, mukaan lukien ostaminen suoraan, sijoittaminen futuurisopimuksiin ja sijoittaminen yrityksiin, jotka tuottavat tai käyttävät niitä.

Useimmat hyödykekauppiaat käyttävät teknisen ja perusanalyysin yhdistelmää määrittääkseen, ostaako vai myydäänkö tietty hyödyke. Teknisessä analyysissä käytetään kaavioita ja muita teknisiä työkaluja, jotka auttavat määrittämään suunnan, johon tietty osake saattaa liikkua tulevaisuudessa.

Useimmilla perushyödykkeillä käydään kauppaa hyödykemarkkinoilla. Näihin pörsseihin kuuluvat esimerkiksi New York Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange ja London International Financial Futures Exchange (LIFFE).

Hyödykkeiden arvo vaihtelee sesonkien mukaan

Jotkut hyödykkeet voivat olla kausiluonteisia: esimerkiksi hedelmät korjataan syksyllä. Osaa hyödykkeistä valmistetaan ympäri vuoden: lihaa, maitotuotteita, öljyjä, rasvoja, nahkaa ja muita hyödykkeitä, kuten vaatteita ja kenkiä. Joidenkin hyödykkeiden, kuten hedelmien ja vihannesten, hintoihin vaikuttaa suuresti sää.

Joillakin hyödykkeillä, kuten raakaöljyllä ja kullalla, käydään kauppaa pörsseissä, ja niitä voidaan ostaa ja myydä kuten osakkeita. Muilla hyödykkeillä, kuten puutavaralla ja vehnällä, käydään kauppaa OTC-kaupassa, eikä niitä osteta ja myydä kuin osakkeita.

Monilla hyödykkeillä on pitkä historia kaupankäynnissä. Esimerkiksi viljaa on käytetty sivilisaation alusta lähtien muiden tavaroiden ja palvelujen kauppaan. Nykyään viljaa käytetään edelleen eräänlaisena valuuttana.

Öljy on yksi tärkeimmistä hyödykkeistä

Se on ensisijaisesti polttoaine, jota käytetään kuljetuksiin, ruoanlaittoon ja lämmitykseen. Monet ihmiset ajattelevat öljyä polttoaineena, mutta sitä käytetään myös monissa valmistusprosesseissa, kuten muovissa ja paperissa. Öljy uutetaan maasta öljykaivojen avulla.

Öljyllä on useita eri käyttötarkoituksia. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi teollisuuden raaka-aineena, kuten etaanina tai propaanina. Öljyä voidaan myös jalostaa ja käyttää muiden polttoaineiden, kuten bensiinin tai dieselin, valmistukseen.

Energian hintojen nousu viime vuosina on johtanut energiansäästöponnistelujen lisääntymiseen ja vauhdittanut energiatehokkaiden ajoneuvojen ja laitteiden kehitystä. Suurin osa tästä kehityksestä on vauhdittanut liuskeöljyn ja maakaasun kehitystä, mutta näiden energialähteiden saatavuus on rajallinen, eivätkä ne ole uusiutuvia.

Kulta ja hopea pitävät arvonsa ja suosionsa

Jalometallit on erittäin edelleen suosittu sijoituskohde. Tämä johtuu ensisijaisesti lisääntyneestä poliittisesta ja taloudellisesta epävarmuudesta nykymaailmassa ja siitä, että jalometallien katsotaan olevan sijoittajien turvasatama.

Suuri osa maailmasta käy kauppaa kullalla ja hopealla, ja näillä hyödykkeillä on pitkä historia arvon säilyttäjinä. Kultaa ja hopeaa käytetään myös korujen valmistukseen. Niitä voidaan ostaa ja myydä pörssissä, ja ne ovat arvon säilyttäjiä erityiseeti taloudellisten vaikeuksien aikana.

Kulta ja hopea ovat molemmat arvokkaita aineellisia resursseja. Niitä käytetään monenlaisissa tuotteissa, kuten koruissa ja kolikoissa. Kultaa ja hopeaa käytetään myös teollisuudessa, kuten kirurgisten instrumenttien, hammaskruunujen ja hammasproteesien valmistuksessa. Lisäksi niitä käytetään paristoissa ja muissa kulutustuotteissa sekä elektroniikassa ja tietoliikenteessä.

Läpi suuren osan maailman historiasta kultaa ja hopeaa on arvostettu niiden kauneuden, vahvuuden ja puhtauden vuoksi. Niitä on arvostettu myös teollisuutta palvelevan käytön vuoksi. Suuri lama ja toinen maailmansota eivät suurelta osin vaikuttaneet niiden kysyntään, sillä molemmilla oli merkittävä vaikutus useimpiin muihin hyödykkeisiin.

Kultaa ja hopeaa pidetään kahdena maailman arvokkaimpana luonnonvarana. Ne ovat molemmat erittäin kysyttyjä koristekäyttöön sekä teollisiin sovelluksiin. Monet maat ovat antaneet julistuksia ja lakeja suojellakseen näiden metallien tarjontaa, tavoitteenaan ylläpitää niiden tarjontaa ja kysyntää poliittisten ja muiden kriisien aikana.

Niitä on arvostettu vaurauden varastoijana ja myös monarkkien ja hallitsijoiden aseman ja poliittisen vallan lähteenä. Kultaa ja hopeaa pidetään myös yhtenä turvallisimmista ja luotettavimmista pitkän aikavälin sijoitustulon lähteistä niille, joilla on pitkä aikahorisontti.

Tutustu osakemarkkinoiden toimintaan ennen hyödykkeisiin sijoittamista

Kun kyse on osakkeista, sinun on ymmärrettävä niiden perusteet. Sinun on tiedettävä erityyppisistä osakkeista, erityyppisistä sijoittajista ja siitä, kuinka toimialasi yrityksiä arvioidaan, luokitellaan ja niillä käydään kauppaa.

Vaikka osakkeilla käydään kauppaa osakemarkkinoilla, ne ovat paljon enemmän kuin yksinkertaisia ​​numeroita. Osakkeiden ymmärtäminen vaatii analysointia, miten niillä käydään kauppaa, miten osakkeen hinta lasketaan ja mitkä ovat hintaan vaikuttavat tekijät. Sisäistämällä saatavilla olevat tiedot, on helpompi tehdä valistuneita päätöksiä osakkeiden ostamisesta ja myymisestä.

Kun ostat osakemarkkinoilta jonkin yrityksen osakkeita, ostat pienen omistusosuuden kyseisestä yrityksestä. Voit ostaa osakeyhtiön tai yksityisen yhtiön osakkeita. Julkiset yhtiöt ovat pörssiin listattuja yhtiöitä. Parhaimmat pörssisijoittajat tuplaavat vuosittaisen panoksensa osakemarkkinoilla. Aloittelijan ei kannata kuitenkaan odottaa 100 % vuosituottoa heti ensisijoituksista lähtien. Onnistunut sijoitustoiminta vaatii tyypillisesti aikaa ja asioihin perehtymistä ainakin joidenkin kuukausien ajan. Osakemarkkinoilla harvoin onnistutaan puhtaalla tuurilla.

Hajauta sijoittamalla hyödykkeisiin

Hyödykkeisiin sijoittaminen voi olla loistava tapa rakentaa osakesalkku, joka on alttiina alan tärkeimmille suuntauksille. Hyödyke-ETF:t ovat kätevä tapa päästä näille markkinoille, koska ne antavat sinulle altistumisen hyödykemarkkinoille ilman, että sinun tarvitsee ostaa suoraan osakkeita tai futuurisopimuksia. Sen sijaan voit ostaa hyödyke-ETF:n ja saada saman altistuksen hyödykemarkkinoille kuin jos olisit ostanut monia fyysisiä hyödykkeitä. Kaikki hyödyke-ETF:t on listattu pörssissä, joten sinulla on pääsy tähän sijoitusluokkaan ilman, että sinun tarvitsee sijoittaa suoraan hyödykemarkkinoille.

Hyödykkeisiin sijoittaminen voi olla kannattava strategia, mutta se voi olla myös haastavaa. Hyödykkeet, kuten öljy, metallit ja maataloustuotteet, ovat usein epävakaita, minkä vuoksi niiden arvon määrittäminen on vaikeaa. Hyödykkeisiin sijoittaminen voi kuitenkin olla kannattava strategia, varsinkin kun sijoitat oikeisiin tuotteisiin.