Forex-CFD sijoituskohteena

Onko sinulla aktiivinen treidaus mielessä? Treidaaminen tarkoittaa nopeaakaupankäyntiä eri sijoitusvälineiden avulla. Vaihtoehtojaon monia. Niitä ovat mm. osaketreidaus, joka on yleisin vaihtoehto. Osakkeidenlisäksi treidata voi myös esimerkiksi valuutalla, kryptoilla tai indekseillä.

Aktiivinen treidaamisestakiinnostunut sijoittaja – ota haltuun CFD-kaupankäynti

Moni sijoittamisesta kiinnostunut haaveilee treidaamisella ansaittavistanopeista tuloista. Koska treidaaja tekee sijoituksia nouseviin ja laskeviinkursseihin eikä jätä voittojen saantia pelkästään pitkän nousutrendin varaan.

Nykyaikana kuka tahansa voi ryhtyä treidaamaan. Siinä missä vielä muutamiavuosia sitten treidaaminen tehtiin puhelimitse oman välittäjän kanssa, kun tänäpäivänä treidaamiseen riittää vain tehokas läppäri ja sopivakaupankäyntialusta. Tietysti olennaista on myös tietää tarpeeksi markkinoista,jotta treidaamiseen voi ryhtyä.

Päiväkaupankäynnissä nopeus on valttia, ja voit omistaa sijoituskohteenvain muutaman tunnin ajan, tai maksimissaan yhden päivän ajan. Kyse on siiserittäin nopeatempoisesta kaupankäynnistä. CFD-kaupankäynti on päiväkauppaakäyvien sijoittajien suosima sijoitustapa. Se on toimintaperiaatteeltaannimenomaan päiväkaupankäyntiin sopiva strategia, jolla voi tehdä nopeaakauppaa.

Ennen treidaamisen aloittamista kannattaa luoda hyvä suunnitelma. Koskakyseessä on liiketoiminta, tämä vaihe on tärkeä. Kannattaa huomioida, ettäusein treidaajat rupeavat tienaamaan vasta vuosienkin harjoittelun jälkeen.Treidausta voi tehdä esimerkiksi Nordnetin kautta.

CDF-kaupankäynti treidaajalle

CFD-kaupankäynti on aktiivisemmasta sijoittamisesta kiinnostuneilletreidaajille hyvä vaihtoehto sijoittamisen muodoksi. Kyseinen kaupankäyntimuotovoi tuoda jopa lyhyessä ajassa huomattaviakin tuottoja, jos siinä onnistuu.Lyhyesti selitettynä CFD-kaupankäynti tarkoittaa sijoittamista, jossa sinä teetjostain tietystä sijoituskohteesta, esimerkiksi tietystä osakkeesta, välittäjänkanssa sopimuksen, jossa määritellään kyseisen sijoituskohteen arvon muutostietyn ajan sisällä.

CFD-kaupankäynnin avulla voit helposti käydä kauppaa lyhyellä aikavälillä.Lisäksi kaupan käynti onnistuu useilla kohde-etuuksilla samanaikaisesti, koskaCFD-sopimukset ovat aina voimassa vain tietyn ajan, ja sulkeutuvat tämän ajantäyttyessä automaattisesti, eivätkä vaadi sinulta täten sijoittajanatoimenpiteitä. Tämä mahdollistaa, etä sinun ei tarvitse koko ajanaktiivisesti seurata sijoitustasi, sillä sijoituksille on sovittu määräaika sentoteutumiseen jo kaupankäynnin sopimusvaiheessa.

Kun sopimukseen määritelty aika on kulunut umpeen, sopimuksen alkuarvon jaloppuarvon välinen erotus jää sinulle joko tuotoksi tai vaihtoehtoisesti sekoituu tappioksi. Kyseessä on siis nopeatempoinen kaupankäyntitapa. Tämäntakia se sopii erityisen hyvin päiväkaupankäyntiin.

Day traiding eli päiväkauppa tapahtuu päivän sisällä, eli treidaaja myykaikki omistuksensa ennen pörssin sulkeutumista. Päivän aikana kurssit eivätnouse eivätkä laske huomattavasti. Tällöin päiväkauppias tekee useampia pienentuoton treidauksia käyttäen hyväksi sekä kurssien nousuja että laskuja.

Jotta voitot olisivat isompia, voidaan treidauksessa käyttää velkavipua.Tämänlainen valuuttakauppa eli forex trading kiinnostaa yhä useampaa suomalaistasijoittajaa nykyaikana. CDF kuuluu forex traidingin piiriin. Kyseessä onerittäin laaja markkina, joka perustuu eri valuuttojen välisiinkurssivaihteluihin.

Aikaisemmin valuuttakauppaa saattoi tehdä vain valtavalla pääomalla.Tällöin markkinat olivat pääasiassa suuryritysten ja pankkien hallinnassa. Ajatovat kuitenkin muuttuneet. Nykyaikana valuuttakauppaa voi tehdä omaltakotikoneelta pienilläkin summilla, eikä siihen vaadita monia miljoonia.

CFD-kauppaa käydessäsi kannattaa ottaa huomioon, että et koskaan omistaostamaasi tai myymääsi sijoituskohdetta. Tämä vaikuttaa sijoittamiseen.

Pankit eivät tarjoa välttämättä päiväkaupankäynnin mahdollisuuttatavallisille ihmisille, koska siihen sisältyy aina suurempia riskejä, koska seon paljon nopeatempoisempaa kuin tavallinen osakesijoittaminen. Nopeatempoisuusonkin tässä kohtaa huonoksi. Lisäksi, jos olet tarpeeksi taidokas päiväkauppaakäyvä sijoittaja, saatat olla huono asiakas pankille, sillä kulurakenteet eivättoimi samalla tapaa. Monesti CFD-kauppaa käydäänkin erilaistenkaupankäyntialustojen kautta, jossa kulut ovat pienempiä.

Miten CDF-kaupankäynti toimii?

CFD-kaupankäynnissä sijoittaja, eli esimerkiksi sinä, teet CFD-välittäjän,kuten esimerkiksi kaupankäyntialustan kanssa kauppasopimuksen. Kauppasopimuskorvaa sijoittajan omatekemän oston kohde-etuudesta, joten et siis osta suoraanosaketta itsellesi. Sen sijaan sijoittaja ikään kuin lainaa kyseisensijoituskohteen välittäjältä. Lyhyesti kyseessä on siis välittäjätoiminnankautta tapahtuva kaupankäynti.

Kyseessä on sijoittamisen muoto, jota voi käyttää hyväksi esimerkiksiosakkeiden, valuuttojen, indeksirahastojen, kryptovaluuttojen ja hyödykkeidenkohdalla. Esimerkkinä voi toimia juuri valuuttakauppa, joista käydäänkinkauppaa valuuttapapereilla. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, ettäCFD-kaupan levikki voi olla sen verran lavea, että se tekee loppupeleissätuottoihisi huomattavan aukon.

Yksi tunnettu syy, miksi CFD-kauppa on hyvää päiväkauppaa, on se, että voitmyydä ja ostaa ilman, että omistat itse sijoituskohdettasi, kuinka kätevää.Tapahtumat ovat siis nopeatempoisia. CFD-kauppa tarjoaa huomattavan määränerilaisia sijoitusmahdollisuuksia.

Yleisesti CFD-kaupankäynnistä

Yksinkertaisuudessaan kaupankäynti toimii siten, että esimerkiksisijoittaja uskoo Iso-Britannian punnan arvon laskevan päivän aikana Euroonverrattuna. Tällöin hän voi myydä puntaa CFD-kaupankäyntiä tarjoavallakaupankäyntialustalla. Ei siis haittaa, vaikka sijoittaja ei itse omistaisipuntia ollenkaan.

Välittäjä siis ikään kuin lainaa nämä punnat tällöin sijoittajalleitselleen. Sijoittajan ja hankitun välittäjän välillä on kaupankäyntisopimussovitusta kohde-etuudesta. Kun punnan arvo laskee päivän loppuun mennessä,sijoittaja voittaa hintojen erotuksen verran. Jos käy niin, että punnan hintanousee vastoin sijoittajan odotuksia, hän maksaa valuuttaparin hinnan erotuksenvälittäjälle.

CFD-kaupankäynti on esimerkistä huomaten hyvin spekulatiivistakaupankäyntiä. Sitä voidaankin verrata, vaikka vedonlyöntiin. Tämä voi ollasyy, miksi se on noussut verkossa treidaajien suosikkitavaksi käydä kauppaasijoituskohteilla. Se tarjoaa ehkäpä erilaista jännitystä ja uutta näkökulmaasijoittamiseen. Kyseessä on huomattavasti perinteistä sijoittamistamukautuvampi sekä vapaampi tapa käydä kauppaa. Se mahdollistaakinkaupankäyjille helpon pääsyn tehdä kauppaa esimerkiksi myös kansainvälisillämarkkinoilla.

Yhtälöön voidaan lisätä vielä vipuvaikutus, jolloin kyseessä on vieläkutkuttavampi tapa sijoittaa.

Ostaminen ja myyminen CFD-kaupankäynnissä

Kaupankäyntialustalla kauppaa käydessä kyseinen kaupankäyntialusta toimiiCFD-sopimuksen välittäjänä. Sijoituskohdetta valittaessa, jolla CFD-kauppaakäydään, välittäjä antaa lainaan kyseistä kohde-etuutta sijoittajalle hänenhaluaman määrän kaupankäyntisopimuksen ajaksi.

Avatessa CFD-kauppaa sinun tulee valita, ostatko vai myytkösijoituskohdetta. Lisäksi tulee päättää millä summalla sekä kuinka pitkäänkyseinen CFD-sopimus on voimassa. CFD-sopimus voi olla pitkä eli osto tai lyhyteli myyntipositio. Tämän tapahtuman jälkeen määritellään välittäjän kanssamahdolliset ylimääräiset maksut, kuten yön yli menevästä kaupasta sovittavaerillinen maksu. Sopimuksiin voidaan asettaa myös tappionpysäytys, jotakutsutaan englanniksi stop-loss. Tällöin kauppa sulkeutuu, jos oletmenettämässä liikaa rahaa sopimuksen puitteisiin nähden. Kaikkien tarvittaviensopimuksen määritysten jälkeen voit klikata kaupan auki.

Kaupan voi sulkea koska vain itse, mutta sen voi antaa sulkeutua myössilloin, kun sopimukseen on määritelty. Jos myynti tai osto päättyy sinullevoitollisena, sinun onneksesi välittäjä maksaa sinulle CFD-sopimuksen mukaisenerotuksen. Tappion kohdatessa sinä maksat välittäjälle erotuksen summan.Kyseessä on siis loppupeleissä hyvin yksinkertainen menetelmä.

Vipuvarren hyödyntäminen CFD-kaupassa

Vipuvaikutus nousee usein CFD-kauppojen yhteydessä esiin. Käytännössä setarkoittaa, että sijoitat enemmän kuin maksat kaupankäyntialustallesi elivälittäjälle, joten et käytä koko sijoittamaasi summaa.

Miten voi olla totta, että sijoittaja voi vaihtaa omaisuutta, kutenosakkeita, valuuttoja, hyödykkeitä, tai salausvaluuttoja omistamatta niitä?Tämä onnistuu sen takia, koska välittäjä ja sijoittaja ovat molemmatvahvistaneet, että kyseessä on aktiivinen sijoituskohde ja että sillä on tiettyarvo.

Kun sijoitusbudjettisi kestää sijoitusriskin lisäämisen, voit ottaakäyttöösi myös vipuvarren hyväksikäytön. Vipuvaikutusta lisätessä käytännössävälittäjältä lainattu kohde-etuuden arvo moninkertaistetaan valitsemasivipuvaikutuksen mukaan.

Vipuvarren käyttö mahdollistaa mahdollisimman pienen oman pääoman käytön.Kuitenkin tulet samalla maksimoineeksi mahdolliset tuotot. Tässä tapauksessakolikolla on kuitenkin aina toinenkin puoli. Samalla maksimoit myös mahdollisettappiosi, joten tämä tulee aina ottaa huomioon miettiessäsi vipuvarren käyttöä.

Askeleet CFD-kaupan aloittamiseen

Valitse alusta kaupankäynnille

Kaupankäyntialustoja ja niiden toimintamahdollisuuksia kannattaa vertaillaennen kuin teet päätöksen, millä alustalla kauppaa käyt. Kannattaa myöstarkistaa, onko omassa pankissasi mahdollisuutta Forex-kauppaan. Alustoja onnykyään hyvin monenlaisia, joten valinnanvaraa on. Tuttu ja turvallinen pankkivoi tuntua varmalta vaihtoehdolta kaupankäyntialustaksi, mutta usein pankitperivät maksuja kaupankäynnistä ja ovat täten paljon kalliimpia kuin muutmahdolliset olemassa olevat vaihtoehdot. Siksi vaihtoehtoihin kannattaakintutustua hyvin tarkasti.

Tuotteiden määrää ja laatua on hyvä tarkastella etukäteen sekä hinnoitteluakaupankäynnille.

Talleta sijoituspääoma

Mitäs sitten kun olet valinnut alustan, jota haluat käyttää? Kun olet rekisteröitynyt valitsemaasi palveluun, sinun tulee tallettaarahaa sijoitustilillesi. Joskus alustoilla on minimitalletusrajat ja tämäkinkannattaa ottaa huomioon. Sinulla tulee olla tarpeeksi pääomaa aloittaaksesitreidaamisen.

Joskus kaupankäyntialustat voivat tarjota ilmaisia demoalustoja, joissavoit testata toimintoja. Tämä voi auttaa sinua kaupankäyntialustan käytönopettelussa.

Valitse ja testaa kaupankäyntiohjelmisto
Voi olla, että sinun tulee valita kaupankäyntialusta, kun oletrekisteröitynyt. Kannattaa miettiä tarkkaan, millaisen alustan jatoiminnallisuudet haluat itsellesi käyttöön.

Aloita kaupankäynti

Kun aloitat kaupankäynnin, ota huomioon muutama seikka. Päätä millaista CFD-kauppaa haluat käydä ja mistä kohde-etuuksista. Teetoimeksiannot ja seuraa sijoituksiasi. Kohteet kaupankäynnille voi valitaesimerkiksi oman mielenkiinnon kohteen mukaan. Joskus alan tuntemuksesta voiesimerkiksi olla hyötyä sijoituskohteita mietittäessä. Alan tuntemus voi luodaainakin varmuutta ja ymmärrystä alan vaihteluista.

Kenelle CFD-kaupankäynti voi sopia?

Kaikkeen sijoittamiseen sisältyy aina riskejä, joten tämä kannattaa ainahuomioida miettiessäsi, millainen tapa sijoittaa olisi sinulle sopiva tapa.Markkinat reagoivat huomattavasti herkemmin erilaisiin seikkoihin ja pieniinkinasioihin, kuten yksittäisiin twitter-päivityksiin, joka ei ennen ole oikeastaanollut mahdollisuutta. Maailma on niin läsnä koko ajan ympärillämme, että sevaikuttaa myös markkinoiden käyttäytymiseen.

Kun siirrytään päiväkauppaan, riskit nousevat entisestään. Koskaesimerkiksi CFD-kauppa on monesti päiväkauppaa, sisältyy siihen korkeammatriskit. CFD-kaupankäynti on usein nopeatempoista, ja se vaatii sinultamarkkinoiden ja sijoituskohteiden liikkeiden ymmärtämistä. Tavallaan ennustatmiten tietyt sijoituskohteet tulevat lähitulevaisuudessa kehittymään, muttasamalla et voi koskaan ennustaa mitä, vaikka Yhdysvaltojen presidentti twiittaakaksi minuuttia kaupan avattuasi, ja miten se vaikuttaa valitsemaasikohde-etuuteen.

Kun tähän lisätään vielä vipuvaikutuksen käyttö, riskitaso nousee vieläkorkeammalle. Suurempiin riskeihin liittyy aina myös suurempi mahdollisuusrikastua. Kuitenkin taustalla on myös mahdollisuus menettää suurempia summia.Hyvä ohje onkin sijoittaa vain se, mitä olet valmis häviämään ja summa ei kaadatalouttasi.

Pidä siis mielessäsi, että ensimmäinen asia, joka sinun tulee tehdä ennen CFD-kaupankäynnin aloittamista, on miettiäoma budjettisi sietokyky. Minkä suuruisen taloudellisen riskin olet valmiskestämään? Onko joku summa, joka vaarantaa oman elämisesi tason?

Mitä muuta ottaa huomioon

Tämän jälkeen on hyvä miettiä muita seikkoja. Kannattaa miettiä millaisettaidot sinulla itselläsi on kaupankäyntiin. Päivittäiskaupankäynti vaatiierilaista ymmärrystä markkinoista kuin mitä esimerkiksi rahastosijoittaminen.Ihan ensimmäistä kertaa sijoittavan ei välttämättä siis kannata lähteä hetiensimmäisenä CFD-kaupoille, ellei ole täysin varma siitä, mitä on valmismenettämään. Nordnetin sivujen avulla voit esimerkiksitarkastella omaa riskitasoasi.

Yleisesti tarkasteltuna CFD-kaupankäynti on erinomainen tapa sijoittaaniille, joilla on sekä varaa. Lisäksi kannattaa olla aikaa sijoittaa ja seuratamarkkinoiden kehittymistä aktiivisesti. Tällaisia ovat esimerkiksipäiväkaupankäyntiä harjoittavat treidaajat.

Jos olet vasta aloittamassa CFD-kaupankäyntiä kannattaa sinun ottaahuomioon tämä seikka: CFD-kauppa ei ole selkeästi säännelty kaupankäynninmuoto. Tällä on erilaisia vaikutuksia. Käytännössä se tarkoittaa sitä,että luotettavan kaupankäyntialustan tai välittäjän löytäminen sekä riskitasonpitäminen sopivalla tasolla ovat täysin sijoittajan eli sinun omallavastuullasi. Jos siis menetät paljon omaisuuttasi CFD-kaupan seurauksena, voitsyyttää menetetystä rahasta vain itseäsi. Riskiprofiilin kartoitus onkintärkeää tehdä ennen kaupan käynnin aloitusta.

CFD-kaupankäyntiin kuuluu siis aina omat riskinsä. Nämä riskit tulee ottaa huomioon, ennen kuin aloitat sijoittamisen tällä muodolla. Riskien kartoitus auttaa sinua huomioimaan, mitä olet valmist itse menettämään. Kuitenkin kuten yllä totesimme, CFD-kaupankäynti voi olla myös hyvin kutkuttavaa ja uusia mahdollisuuksia avaavaa. Kyseessä on trendikäs sijoitusmuoto, mutta sinun kannattaa silti miettiä, millainen sijoitusstrategia sinulla itselläsi on ja miten sitä haluat toteuttaa. Omalla sijoitusstrategialla pystyy suojelemaan pääomaansa ja omia sijoituksiaan helpommin kuin, että teet toimia sijoituksissasi ilman mitään suunnitelmia.