Ethereum sijoituskohteena

Ethereum pitää tällä hetkellä maailman toiseksi suurimman kryptovaluutan paikkaa. Se julkaistiin vuonna 2015 sen pääkehittäjän Vitalik Buterin toimesta ja jo seuraavana vuonna se olikin saavuttanut suuren yleisön tietouden.

Taustaa sijoituskohteelle Ethereum

Ethereumissa ja Bitcoinissa on eroja keskenään. Siinä missä Bitcoin on digitaalinen vaihdannan väline voidaan Ethereumia pitää kokonaisena ekosysteeminä. Monet pitävätkin sitä koko 2010-luvun kovimpana teknologia-alan innovaationa.

Ethereum on siis hajautettu alusta, jossa on oma lohkoketjunsa. Sen päälle on mahdollista rakentaa eri tyyppisiä hajautettuja sovelluksia (Dapp), älysopimuksia sekä jopa kryptovaluuttoja.

Ethereum tunnetaankin kryptovaluuttojen alusta-kategorian suurimpana projektina. Sen päälle rakennettaville sovelluksille on yhteistä niiden pyrkimys poistaa erilaiset välikädet, kuten esimerkiksi pankit.

Yksi kryptovaluuttojen kuumimmista nimistä ovat älysopimukset. Niihin voi ohjelmoida erilaisia ehtoja, joiden täytyttyä ohjelma aktivoi ne automaattisesti. Näiden sopimusten kaikki data on tallennettu lohkoketjuun, johon on vaikea kenenkään kajota jälkikäteen.

Älysopimusten laatiminen käy paljon nopeammin ja on myös halvempaa tavallisiin sopimuksiin verrattuna. Ne voivat aiheuttaa vielä tulevaisuudessakin merkittäviä muutoksia sopimusten tekotapojen suhteen. Jos älysopimukset tulevat kasvattamaan suosiotaan, tällöin Ethereumin käyttö tulee myös kasvamaan.

Sijoittajan miettiessä Ethereumia sijoituskohteena on hänen hyvä olla tietoinen sen koko ekosysteemistä. Ethereumiin sijoittaminen tarkoittaa siis sen oman kryptovaluutan Etherin (ETH) ostamista.

Jokainen Ethereumin päälle rakennettu sovellus tarvitsee tietyn määrän Etheriä toimiakseen, joten Etherin tarkoituksena on toimia ikään kuin buustina. Sovelluksen on mahdollista saada itselleen Ethereumin laskentatehoa vertaisverkosta Etheriä avuksi käyttäen.

Enterprise Ethereum Alliance (EEA) organisaation tarkoituksena on kehittää Ethereumia palvelemaan ihmisiä ja yrityksiä ympäri maailmaa. EEA kokoaa yhteen useita suuria yhtiöitä, kuten esimerkiksi Microsoft, Intel, JPMorgan, IBM ja Accenture. Tämä organisaatio on todiste myös siitä, että maailman suurimmat yritykset ovat alkaneet ymmärtää Ethereumin arvon teknologian kannalta ja sen tuomia mahdollisuuksia muuttaa maailmaa.

Ethereum vs. Bitcoin

Maailman merkittävimpien ja suurimpien kryptovaluuttojen ykköspaikkaa pitävät Ethereum ja BItcoin. Kryptovaluuttoina ne eroavat kuitenkin toisistaan. Ethereumin käyttötarkoitus on myös alusta asti ollut erilainen mitä Bitcoinilla.

Alun perin Ethereumin tarkoitus oli luoda Bitcoinille ohjelmointikieli, joka tekee mahdolliseksi luoda lohkoketjuun erilaisia sovelluksia.

Bitcoin on digitaalinen maksujärjestelmä ja vaihdannan väline. Sen sijaan Ethereum on alusta, jonka päälle on mahdollista ohjelmoida melkeinpä mitä vaan. Sovelluskehittäjille se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia.

Ethereumin lohkoketjun ylläpito ei eroa Bitcoinin lohkoketjun ylläpidosta. Näistä ylläpitotöistä vastaavat tehokkaat tietokoneet, eli ns. louhijat. Tämä Proof of Work. Ethereum -ninellä kutsuttu malli on tekemässä siirtymää perinteisestä raskaasta louhintainfrastruktuuria vaativasta mallista kohti Proof of Stake -mallia. Tässä modernimmassa mallissa lohkoketjun ylläpitäjäksi on mahdollista päästä lukitsemalla lohkon ylläpitotyöhön omistamiaan kryptovaluuttoja.

Ethereumin osalta lohkoketjun ylläpitotyöhön olisi mahdollista päästä mukaan Ether-valuuttaa lukitsemalla. Lohkoketjun ylläpitotyöstä ja tokenien lukitsemisesta tuleva korvaus maksettaisiin myös Ethereinä.

Ethereumilla ja Bitcoinilla on myös teknisiä eroja. Ne eivät kilpaile samoista markkinaosuuksista, eikä myöskään toisen menestymisestä ole toiselle haittaa. Niitä voidaankin kutsua keskenään hyvin toimeen tuleviksi kryptovaluutoiksi.

Ethereum sijoituskohteena

Kryptovaluutta Ethereumin ympärille on vuosien saatossa kasvanut suuri ja aktiivinen kehittäjäyhteisö. Uusia innovatiivisia sovelluksia julkaistaan myös jatkuvasti sen lohkoketjussa. Lohkoketjun suosio ja sen käyttö ovatkin jatkaneet tasaisesti kasvuaan viime vuosien aikana.

Ethereumin suosiolla on luonnollinen vaikutus myös Etherin kurssiin. Lohkoketjuun kuuluvien sovellusten määrällä ja laadulla sekä lohkoketjussa suoritettavien transaktioiden määrällä on vaikutusta Ethereumin ekosysteemin arvoon. Jos Ethereumin suosiossa tapahtuu tulevaisuudessa laskua, tulee se tällöin luonnollisesti vaikuttamaan myös Etherin hintaan.

Ylivoimaisesti suurin ja suosituin kryptovaluuttojen ekosysteeminä pidetty Ethereum on saanut viime vuosien aikana rinnalleen myös useita kilpailijoita. Sillä on kuitenkin selkeä etuasema kilpailijoihin verrattuna, sillä se on ollut Bitcoinin tapaan ensimmäisenä markkinoilla.

Ethereum on saanut myös houkuteltua puolelleen useita kryptovaluuttaprojekteja sekä markkinoiden taitavimmat kehittäjät. Esimerkiksi hajautetun talouden sovellukset (Defi) ovat rakennettu Ethereumin lohkoketjuun lähes poikkeuksetta. Aika kuitenkin näyttää, mitä sen lohkoketjuun on mahdollista vielä tulevaisuudessa rakentaa.

Miten ostaa Ethereumia?

Ethereumin ostaminen ei ole vaikeaa, mutta ennen sijoittamista on hyvä tutustua erilaisiin Ethereumin myyntiin fokusoituneisiin alustoihin. sillä vaihtoehtoja on paljon. Sijoittajan onkin hyvä ensin miettiä sijoitusstrategiansa tarkkaan sekä pohtia myös omaa kokemustaan.

Sijoittaminen Ethereumiin voi olla etenkin aloitteleville sijoittajille helpointa kryptovaluuttapörssin kautta. Sen käyttäminen on helppoa, mutta ei välttämättä aina ilmaista. Tästä syystä myös oikean pörssin valinta on tärkeää, sillä se voi säästää rahaa.

Sijoittajan kannattaa ensin miettiä haluaako ostaa Ethereumia yksityishenkilöltä vai suoraan kryptovaluuttapörssissä. Mikäli pörssi tuntuu paremmalta vaihtoehdolta, tulee hänen tällöin luoda valitsemalleen alustalle tili ja todentaa henkilöllisyytensä.

Ethereumin ostaminen onnistuu myös ilman välikäsiä, jolloin se ostetaan suoraan sitä myyvältä taholta. Sijoittajan täytyy kuitenkin ensin itse löytää Ethereumia myyvä taho ja olla myös tietoinen mahdollisesti sen mukana tulevista riskeistä.

Kryptovaluuttapörsseissä sen sijaan kaupankäynnin epäonnistumisen riskit ovat pienemmät verrattuna siihen, jos toimisi itse ostajaosapuolena, koska silloin on olemassa vaara joutua helposti huijatuksi. Tämän vuoksi sijoittajan on tärkeä olla tarkkana keneltä aikoo Ethereumia ostaa. Siksi ostolomakkeen tiedot onkin hyvä käydä läpi useampaan kertaan ennen ostotapahtumaa, jotta Ethereumit löytävät varmasti tiensä perille.

Miksi ostaa Ethereumia?

Ethereumin yleistyminen on yksi hyvä syy ostaa sitä. Siihen sijoittaminen on yleistymässä koko ajan, jolloin sen kysyntä samalla jatkaa kasvuaan ja hinta luonnollisesti nousee. Tämä onkin jo nähtävissä Ethereumin sekä myös Bitcoinin kurssien vuosien varrella tapahtuneen kasvun perusteella, sillä molemmat ovatkin jo saavuttaneet merkittävän aseman markkinoilla.

Toinen hyvä syy ostaa Ethereumia on Ethereum 2.0 päivitys. Tätä ohjelmistopäivitystä on kehitelty jo vuosia ja sen julkaisu on jo käsillä. Suurin muutos päivityksessä aiempaan on Ethereumin siirtyminen Proof of Stake konsensusalgoritmiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyinen louhintajärjestelmä korvataan steikkauksella, jolloin fyysisille louhintalaitteille ei ole enää tarvetta.

Louhijat ovat voineet aiemmin tienata Ethereumia ns. tekemällä oikeaa työtä.” Käytännössä se on tarkoittanut koneiden lainaamista louhintaa varten. Se ei ole kuitenkaan enää jatkossa mahdollista, sillä verkossa valikoidut validaattorit huolehtivat nykyään lohkoketjun ylläpidosta. Tämä voikin osaltaan vaikuttaa Ethereumin tarjonnan vähenemiseen, mikä puolestaan voi nostaa sen hintaa.

Ethereumin käyttötarkoitus

Käyttökohteita Ethereumille on olemassa useita. Niistä yleisin on sijoittaminen tai yleisesti sen käyttäminen. Sen suosio sijoituskohteena on kasvanut paljon ja tulee vielä varmasti kasvamaan. Siitä syystä moni sijoittaja ostaa Ethereumia tehdäkseen voittoa sen arvonnousulla.

Ether-tokeneilla maksaminen mahdollistaa anonymiteetin käyttäjilleen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjien henkilöllisyyttä pystytä selvittämään, vaikka tapahtumien tarkistaminen lohkoketjusta onkin mahdollista jälkikäteen. Tämä maksutapa ei ole vielä Suomessa kovin yleistä, mutta se on jo käytössä joissain verkkokaupoissa.

Toinen suosittu Ethereumin käyttökohde on uusien kryptovaluuttojen tai hajautettujen sovellusten kehittäminen. Ethereumin lohkoketjun päälle on rakennettu hyvin mielenkiintoisia sovelluksia, joista yksi mainitsemisen arvoinen on suomalainen DeFi lainapalvelu Aave.

Lisäksi Ethereumia voidaan käyttää äänestysten järjestämiseen, sillä äänestystilanteessa äänet jäävät anonyymeiksi ihan samalla tavoin kuin käyttäjän tiedot Ethereumilla maksaessa. Tosin äänien poistaminen lohkoketjusta on lähes mahdotonta.

Ethereumin älysopimusluontimahdollisuuden avulla esimerkiksi vuokrasopimuksen luominen onnistuu myös.