Etelä-Amerikka sijoituskohteena

Etelä-Amerikan maanosan 12 valtion alueelle mahtuu luonnon koko kirjo. Etelä-Amerikkaan kuuluvat valtiot ovat: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Ecuador, Kolumbia, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

Etelä-Amerikka sijaitsee läntisellä pallonpuoliskolla Tyynenmeren ja Atlantin välissä. Se on Amerikan mantereen eteläosa.

Etelä-Amerikka sijoituskohteena

Etelä-Amerikan talous on heterogeeninen ja vaihteleva. Alueen varakkaimmat valtiot ovat Argentiina, Chile, Uruguay ja Brasilia. Näillä alueilla on kehittynyttä teollisuustuotantoa. Suuri osa Etelä-Amerikasta elää edelleen maataloudesta. Myös erot eri valtioiden sisällä ovat merkittäviä. Etelä-Amerikan köyhin valtio on Bolivia. Suuret varallisuuserot ovatkin luonteenomaisia Etelä-Amerikalle.

Etelä-Amerikan talous

Etelä-Amerikassa asuu noin 410 miljoonaa ihmistä, kahdessatoista maassa ja kolmella eri alueella. Se kattaa noin kuusi prosenttia maailman väestöstä.

Maanosa on jäänyt länsimaiden taakse viimeisten kahden vuosisadan aikana. Tämä selittyy Etelä-Amerikan suurella keskittymisellä ensisijaisiin hyödykkeisiin sekä koulutusjärjestelmän ja institutionaalisen rakenteen tilaan, joista osa liittyy edelleen sen siirtomaa-aikaisuuteen, osa taas viimeaikaiseen poliittiseen kehitykseen.

Etelä-Amerikka on suuri ja voimakas markkinatalous. Suurimpaan taloudelliseen toimintaan ja talouden kasvun kehitykseen sisältyvät maatalous, metsätalous ja kaivostoiminta.

Etelä-Amerikan tärkeimmät pörssit

Etelä-Amerikassa on runsaasti erilaisia pörssejä. Tässä alla esiteltynä suurin osa niistä.

Tutustu osakemarkkinoihin Nordnetissa

Argentiina ‒ Buenos Airesin pörssi

Buenos Airesin pörssi (BCBA, Bolsa de Comercio de Buenos Aires) on organisaatio, joka vastaa Argentiinan pääasiallisen pörssin toiminnasta. Se sijaitsee Buenos Airesin CBD:ssä. Pörssi perustettiin vuonna 1854.

Sen osakemarkkinoiden tärkein indeksi on MERVAL. Muita indeksejä ovat Burcap, Bolsa General ja M.AR., ja valuuttaindikaattorit Indol ja Tukku Indol.

Argentiina ‒ Mercado Abierto Electrónico (MAE)

Mercado Abierto Electrónico (MAE) on sähköinen arvopaperi- ja valuuttakauppamarkkina Argentiinassa. Se perustuu erityisillä IT-tuilla toimivaan modulaariseen sähköiseen alustaan, jossa käydään kauppaa sekä valtion että yksityisten kiinteätuottoisten arvopapereiden, ulkomaan valuuttojen ja swapien sekä valuutta- ja korkofutuureiden kanssa.

Lisäksi tätä teknistä tukea käytetään Banco Central de la República Argentinan (BCRA) liikkeeseen laskemien vekselien ja joukkovelkakirjojen kauppaan sekä kansallisen osavaltion liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen listautumiseen.

Argentiina ‒ Rosarion pörssi

Rosario Board of Trade (Bolsa de Comercio de Rosario, BCR) on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka kotipaikka on Rosariossa Santa Fen maakunnassa, Argentiinassa. Se perustettiin vuonna 1884 ja se toimii kauppaneuvottelujen foorumina useilla markkinoilla, mukaan lukien viljan, öljysiementen, maataloustuotteiden ja niiden sivutuotteiden sekä arvopaperien ja muiden omaisuuserien markkinoilla.

Rosario Futures Exchange (ROFEX, Mercado a Término de Rosario) on perinteisesti ollut hyödykkeiden futuuripörssi ja viime aikoina myös rahoitustuotteiden, kuten valuuttakurssi- ja korko-optioiden pörssi.

Bolivia ‒ Bolivian pörssi

Bolivian pörssi (Bolsa Boliviana de Valores, BBV) on pörssi, joka sijaitsee La Pazin kaupungissa Boliviassa. Vuonna 1989 toimintansa aloittanut pörssi tarjoaa kaupankäyntiä osakkeilla, indekseillä, kullalla ja paikallisilla hyödykkeillä.

Brasilia ‒ B3 (pörssi)

B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão (Brazil Stock Exchange and Over-the-Counter Market), entinen BM&FBOVESPA, on São Paulossa Brasiliassa sijaitseva pörssi ja maan toiseksi vanhin pörssi.

B3-pörssin synty on monimuotoinen. São Paulon pörssi (Bovespa) ja Brasilian kauppa- ja futuuripörssi (BM&F) sulautuivat ja syntyivät BM&FBOVESPA. Vuonna 2017 BM&FBOVESPA kuitenkin sulautui CETIP:iin ja syntyi B3.

B3:n benchmark-indikaattori on Índice Bovespa, joka tunnetaan paremmin nimellä Ibovespa. Maaliskuussa 2021 Bovespassa vaihdettiin 418 yritystä.

B3:lla on toimistot myös Rio de Janeirossa, Shanghaissa ja Lontoossa.

Brasilia ‒ Rio de Janeiron pörssi

Rio de Janeiron pörssi (Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, BVRJ) oli Brasilian toiseksi suurin pörssi (São Paulon Bovespa -pörssin jälkeen), ja se oli yksi Brasilian vanhimmista pörssistä. Se perustettiin vuonna 1820.

Pörssi oli alusta asti 1970-luvun alkuun, Brasilian tärkein pörssi. Vuoden 1971 markkinoiden romahduksen seurauksena se menetti hitaasti jalansijaa São Paulon Bovespalle. Kansallisten osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen vuonna 1989 BVRJ menetti Latinalaisen Amerikan tärkeimmän pörssin aseman São Paulon pörssille. Sittemmin se sulautui Bovespaan. Sen nimi on nykyään BM&FBovespa.

Chile ‒ Santiagon pörssi (SSE)

Santiagon pörssi (Bolsa de Comercio de Santiago) perustettiin vuonna 1893. SSE on Chilen hallitseva pörssi ja Latinalaisen Amerikan kolmanneksi suurin pörssi Brasilian BM&F Bovespan jälkeen.

Pörssi käy kauppaa osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, sijoitusrahastoilla, osakeoptioilla, futuureilla, Banco Central de Chilen lyömillä kulta- ja hopeakolikoilla sekä Yhdysvaltain dollareilla Telepregónissa, sen elektronisessa alustassa.

Yleinen osakehintaindeksi (Index General de Precios de Acciones tai IGPA) on markkina -arvolla painotettu indeksi, joka mittaa suurimman osan pörssin pörssiosakkeiden hintavaihteluista. Se on luokiteltu toimialojen mukaan ja tarkistetaan vuosittain.

Kolumbia ‒ Kolumbian pörssi

Kolumbian arvopaperipörssi Bolsa de Valores de Colombia, BVC, on pörssi, joka syntyi kolmen itsenäisen pörssin yhdistämisen tuloksena: Bogotá (Bolsa de Bogotá, 1928), Medellín (Bolsa de Medellín, 1961) ja Occidente (Bolsa de Occidente, Cali, 1983). Sillä on toimistot Bogotássa, Medellínissä ja Calissa.

Peru ‒ Liman pörssi

Liman pörssi (Bolsa de Valores de Lima, BVL) sijaitsee Perun pääkaupungissa Limassa. Siinä on useita indeksejä. S&P/BVL Peru General Index (aiemmin IGBVL) on arvopainotettu indeksi, joka seuraa Liman pörssin suurimpien ja eniten vaihdettujen osakkeiden kehitystä.

Muut indeksit ovat S&P BVL Peru Select ja S&P BVL Lima 25. Liman pörssi on Yhdistyneiden kansakuntien Sustainable Stock Exchanges – aloitteen jäsen.

Guyana ‒ Guyanan pörssi

Guyanan pörssi eli GSE on arvopaperipörssi, joka sijaitsee Georgetownissa, Guyanassa. Sen rekisteriin on listattu 15 yritystä. Guyanan pörssiä ylläpitää Guyana Association of Securities Companies and Intermediaries Inc. (GASCI), ja sitä säätelee Guyanan arvopaperineuvosto.

Vuonna 2019 Guyanan pörssi teki yhteistyömuistion Barbadosin pörssin kanssa helpottaakseen listaamista maiden välillä.

Paraguay ‒ Asunciónin pörssi

Asunciónin pörssi eli Bolsa de Valores de Asunción (BVA) on arvopaperipörssi, joka sijaitsee Asunciónissa, Paraguayn pääkaupungissa. BVA on perustettu vuonna 1977. Sen perusti Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Paraguayn kansallinen kauppa- ja palvelukamari).

Uruguay ‒ Montevideon pörssi

Montevideo Stock Exchange SA eli Montevideon pörssi perustettiin vuonna 1921 siviiliyhdistys Bolsa de Valores de Montevideon seuraajaksi. Montevideon pörssi on Ibero-American Federation of Stock Exchanges (FIAB) -yhteisön jäsen, jossa yhdistyvät Latinalaisen Amerikan, Espanjan ja Portugalin pörssit.

Uruguayssa toimii kaksi pörssiä, Montevideo Stock Exchange (BVM) ja Electronic Stock Exchange of Uruguay SA (BEVSA).

Venezuela ‒ Caracasin pörssi (BVC)

Caracasin pörssi (BVC) on yksityinen laitos, jossa osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, debentuurien, osakkuustodistusten, velkasitoumusten ja muiden osakemarkkinoilla kaupankäyntiin valtuutettujen varojen osto ja myynti tapahtuu arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Pörssin päätehtävänä on helpottaa rahoitusinstrumenttien asianmukaista välitystä ja levittää markkinoiden vaatimaa tietoa kilpailullisesti varmistaen läpinäkyvyys ja tehokkuus itsesäätelyn puitteissa ja noudattaen oikeudellisia ja eettisiä periaatteita.

Sijoittaminen Etelä-Amerikkaan

Etelä-Amerikan talous alkoi monipuolistua 1930-luvulla, jonka jälkeen alueella on koettu nousukausia ja kriisejä. 1970-luvulta lähtien monissa alueen maissa liberalisoitiin voimakkaasti markkinoita.

Viime vuosina kehitys on kuitenkin kulkenut toiseen suuntaan ja esimerkiksi Venezuelassa on kansallistettu useita yrityksiä. Vuonna 1998 talouskriisi ravisteli alueen maita, ja Argentiinan talous romahti vuodenvaihteessa 2001–2002. 2000-luvulla alueen maat kuitenkin kokivat nopeaa taloudellista kasvua.

Etelä-Amerikka – ETF-rahastot

Mikä on ETF-rahasto? Exchange Traded Fund on indeksirahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa erityisesti ulkomaisissa pörsseissä. Indeksirahastossa käydään kauppaa samaan tapaan kuin osakkeilla. ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon sijoittajien keskuudessa, koska se tarjoaa myös piensijoittajille useita tuottavia sijoituskohteita.

Markkinakatsaus indeksirahastoihin Etelä-Amerikassa.