Espanja sijoituskohteena

Meille suomalaisille Espanja on rakas, tuttu ja mieluisa lomakohde, jonne osa palaa vuosi toisensa jälkeen jopa samalle saarelle, ja asuupa Espanjassa paljon suomalaisiakin. Sopivan matkan päässä sijaitseva, sekä kaupunki- että rantalomailuun soveltuva Espanja voi kuitenkin olla paitsi mukava lomanviettopaikka, myös mielenkiintoinen sijoituskohde. Paitsi viinejä ja pikamuotia, Espanja tarjoaa myös paljon muuta. Kannaattakin tutustua Espanjaan myös sijoituskohteena.

Espanja maana

Espanjan kuningaskunta sijaitsee Lounais-Euroopassa ja valtio sijaitsee Iberian niemimaalla yhdessä Portugalin ja Gibraltarin kanssa. Espanjassa puhutaan useita kieliä, joista suosituin on katalaani. Suuria kaupunkeja ovat pääkaupunki Madridin lisäksi esimerkiksi Barcelona, Valencia ja Sevilla. Espanjan kaunis maasto pitää sisällään niin aavikoita, suuria järviä, tulivuoria kuin korkeita vuoristoja. Espanja onkin monella tapaa hyvin monimuotoinen valtio.

Espanjan talous

Valitettavasti Espanjan talous muistetaan ennen kaikkea vuonna 2008 alkaneesta lamasta, eikä Espanjan talous olekaan aina ollut pelkästään nousuvoittoinen, vaan kriisistä toipuminen on ollut varsin hidasta. Työllisyysaste Espanjassa on suhteellisen matala, eikä yllä Eurooppalaiseen keskiarvoon, ja niin ikään tuottavuus on matalampaa kuin kehittyneissä maissa yleisesti. Onkin ymmärrettävää, että Espanja on jäänyt sijoituskohteena esimerkiksi kasvavien aasialaisten talouksien varjoon, sillä sijoittavat toivovat sijoituksiltaan yleensä kasvua ja hyviä näkymiä.

Espanjan talouden toipuminen lamasta kesti suhteellisen pitkään, mutta lähivuosille ennusteissa on onneksi myös kasvua. World Economic Forum arvioi, että Espanjan sijoitus kilpailukykyisimpien valtioiden listalla on 23/141, eli lähimenneisyyden haasteista huolimatta kyseessä on kuitenkin suhteellisen kilpailukykyinen ja houkutteleva valtio, jossa on toimiva infrastruktuuri ja joka on nyt myös aiempaa houkuttelevampi sijoituskohde.

Espanja on EU:n jäsen, joten espanjalaisilla yrityksillä on pääsy laajoille, noin 500 miljoonan ihmisen eurooppalaisille markkinoille. Luonnollisesti maalla on myös suuri kotimarkkina, jossa kysyntää riittää. Maan taloutta on pyritty modernisoimaan viime vuosina, ja esimerkiksi infrastruktuuria on kehitetty yhä paremmaksi monella tavoin. Ulkomaisten yritysten toimintaedellytyksiä maassa on niin ikään kehitetty suotuisan verotuksen ja lakien avulla.

Tuonti- ja vientituotteet sekä kauppakumppanit

Espanja käy kauppaa erityisesti lähinaapureidensa, kuten Ranskan kanssa. Suurimpia Espanjaan tuotavia hyödykkeitä ovat polttoaineet kuten öljy, kulkuvälineet, koneet ja elektroniikka, lääkkeet, muovit ja kemikaalit. Lähes kaksi kolmannesta tuonnista tulee muista Euroopan maista.

Vientituotteista merkittävimpiä ovat autot, prosessoidut öljyt, lääkkeet ja autojen osat. Tuotteita viedään erityisesti Ranskaan, Saksaan, Italiaan, Portugaliin ja Iso-Britanniaan. 73 % viennistä suuntautui eurooppalaisiin valtioihin ja Eurooppa onkin kokonaisuutena Espanjan tärkein kauppakumppani sekä tuonnissa että viennissä, mutta erityisesti viennissä.

Ikä- ja väestörakenne

Espanjassa asuu noin 47 miljoonaa ihmistä ja maa on väkiluvultaan Euroopaan 30. suurin. Väestöstä noin 80 % asuu kaupungeissa, joista suurin on pääkaupunki Madrid. Väestön mediaani-ikä on noin 45 vuotta ja se on kasvussa. Tämä on yleinen ilmiö kehittyvissä talouksissa. Suurin uskonto on katolilaisuus, johon kuuluu noin 90 % väestöstä, mutta myös esimerkiksi muslimeja on maassa runsaasti.

Espanjan haasteena on matala syntyvyys, jonka myötä myös väestön keski-ikä kasvaa ja huoltosuhde rasittaa taloutta enenevissä määrin tulevaisuudessa. Samalla Espanjan eliniänodote on Euroopan korkeimpia. Maata rasittaa myös korkea työttömyys.

Merkittävimmät elinkeinot ja luonnonvarat

Turismi on Espanjassa erittäin merkittävä elinkeino, joka työllistää kansalaisia kaikkialla maassa. Muita tunnettuja elinkeinoja ovat esimerkiksi vaatteet ja jalkineet, joista ulkomailla kenties tunnetuin yritys on Inditex, joka omistaa mm. Zara, Bershka ja Pull & Bear -vaatemerkit monen muun ohessa. Myös espanjalaiset kengät ovat tunnettuja maailmalla laajemminkin.

Edellisten lisäksi erilaiset elintarvikkeet, metallit, työkalut, koneet, laivat ja autot ovat Espanjassa merkittäviä toimialoja. Maassa valmistetaan esimerkiksi SEAT-automerkin autoja, joita näkyy runsaasti myös Suomen kaduilla. Myös espanjalaiset viinit ovat löytäneet tiensä meidän suomalaisten ruokapöytiin, ja Espanjassa toimiikin paljon viinitarhoja. Esimerkiksi Codorniu ja Torres ovat suuria espanjalaisia viinintuottajia.

Espanjan maaperä on niin ikään varsin rikasta, ja esimerkiksi rautamalmi, uraani, elohopea, lyijy, sinkki, ligniitti ja kupari ovat merkittäviä alueen luonnonvaroja.

Kuinka sijoittaa Espanjaan?

Ulkomaalaisen on ehdottomasti helpointa sijoittaa Espanjaan kustannustehokkaiden ETF-rahastojen eli pörssinoteerattujen rahastojen kautta. Näiden kautta sijoittamiseen liittyy useita etuja verrattuna esimerkiksi rahastosijoittamiseen.

Ensinnäkin ETF-sijoittaminen on kuluiltaan yleensä huomattavasti edullisempaa kuin rahastosijoittaminen. Siinä missä aktiivisesti hoidetut rahastot voivat olla kuluiltaan usein huomattavan korkeita, ovat ETF:t yleensä erittäin kustannustehokkaita sen lisäksi, että ne ovat myös hyvin hajautettuja.

Toiseksi ETF-kaupankäynti on erittäin likvidiä, ja sitä voidaan käydä jokaisena pörssipäivänä, mikäli vaihtoa vain on riittävästi. Yleensä tämä ei ole ongelma. ETF-ostot ja -myynnit sujuvatkin sujuvasti ilman odotusaikoja aivan kuten osakkeissakin.

Kolmanneksi ETF-sijoittaminen sopii yleensä piensijoittajalle hyvin, sillä mukaan pääsee yleensä pienillä summilla, jopa kymmenillä euroilla. Tämä pätee myös rahastoihin, mutta ETF:t eivät siis tässäkään suhteessa häviä rahastoille.

ETF-rahastot Espanjan markkinaan

Espanjaan voi sijoittaa ETF-rahaston kautta kahdella suositulla tavalla – ensimmäinen niistä ovat erilaiset Eurooppaan sijoittavat ETF-rahastot, joita on tarjolla runsaasti, mutta joissa Espanjan paino on usein melko pieni, parhaimmillaankin noin 10% luokkaa. Nämä sopivat hyvin sijoittajalle, joka haluaa salkkuunsa palan Espanjaa, mutta haluaa sijoittaa myös muihin eurooppalaisiin yrityksiin. Erityisesti juuri Espanjasta kiinnostuneille on kuitenkin tarjolla suppeampi joukko Espanja ETF-rahastoja, jotka sijoittavat vain espanjalaisiin tai Espanjassa toimiviin yrityksiin.

Espanjaan sijoittavat ETF:t seuraavat 2 eri indeksiä, jotka ovat MSCI Spain sekä Solactive Spain 40. Ensimmäiseksi mainittu seuraa johtavia yrityksiä Espanjan markkinalla, kun taas jälkimmäinen 40 suurinta ja likvideintä yritystä. Jälkimmäinen on näistä laajempi, mitä tulee omistusten määrään.

Näitä indeksejä seuraavat ETF:t ovat ns. passiivisia ETF-rahastoja ja kuluiltaan maltillisia, noin 0,3% luokkaa. Seuraavassa on esitelty 2 ETF-rahastoa, jotka seuraavat kyseisiä indeksejä ja jotka ovat saatavilla ainakin osassa suomalaisista pankeista. Tarjonta ei valitettavasti ole globaalistikaan kovin laajaa, vaan Espanja-ETF:t ovat suhteellisen harvassa ainakin vielä toistaiseksi.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Amundin tarjoama ETF-rahasto seuraa indekseistä MSCI Spain -indeksiä. Suurimpia sektoreita ovat rahoituspalvelut, julkishyödykkeet, syklinen kulutus, viestintä ja teollisuus. Rahasto ei jaa ulos osinkoja, vaan ne sijoitetaan uudelleen. Kyseessä on pääomaltaan suhteellisen pieni ETF-rahasto, jonka kotipaikka on Ranska.

Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

Suuri ja tunnettu Xtrackers on merkittävä toimija ETF-rahastoissa, ja siltä löytyy myös Espanjan markkinoille sijoittava passiivinen ETF-rahasto. Tämä rahasto seuraa indekseistä Solactive Spain 40 -indeksiä. Rahaston suurimmat sijoitukset toimivat seuraavilla aloilla: rahoituspalvelut, yhdyskuntapalvelut, sykliset kuluttajatuotteet ja -palvelut, viestintä ja teollisuustuotteet ja -palvelut. Myöskään tämä ETF ei jaa osinkoja ulos vaan ne sijoitetaan uudelleen rahaston sisällä.

Onko Espanja minulle sopiva sijoituskohde?

Espanja on mielenkiintoinen sijoituskohde, mutta kuten kaikkiin sijoituskohteisiin, siihenkin liittyy riskejä. Espanjan painolastina ovat paitsi monella mittarilla eurooppalaista keskiarvoa heikommat luvut, myös lähihistorian matalat kasvuluvut. Muutosta on kuitenkin jo nähty, joskaan käänne ei ole tapahtunut nopeasti. Näiden vastapainona on hyvä kilpailukyky, ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten Espanjan talous kehittyy tulevaisuudessa.

Sijoittamisessa tärkeää on myös hajautus ja erityisesti aloittelevan sijoittajan on järkevää suosia salkussaan laajaa hajautusta ja sijoittaa laajemmin kuin vain yhteen markkinaan. Espanja on toki suomalaisille maana monesti hyvin tuttu teorian tasolla ja pintapuolisesti, mutta on hyvä huomioida, että yksittäiseen valtioon sijoittaminen on aina riskisempää kuin esimerkiksi laajemman hajautuksen Eurooppa-ETF, ja sijoittaminen on lisäksi paljon muutakin kuin vain mielikuvia. Taustatyö onkin syytä tehdä huolellisesti ennen sijoituspäätöstä.

Mikäli kaipaa salkkuunsa jotakin hieman erilaisempaa mutta haluaa pitäytyä Euroopassa, voi Espanja tarjota mukavaa lisää sijoittajalle, ja siihen kannattaakin tutustua lisää.