Elintarviketeollisuus sijoituskohteena

Harvoin tulemme ajatelleeksi kuinka tärkeä sijoituskohde elintarviketeollisuus onkaan, sillä ilman elintarviketeollisuutta emme saisi nauttia puhtaasta, kotimaisesta ruoasta, joka ei ole matkustanut ruokapöytiimme toiselta puolen maailmaa. Tuotannon säilyminen Suomessa onkin monelle tärkeä asia, josta ollaan valmiita maksamaan ylimääräistä. Vaikka ala on historiallisesti katsoen ollut varsin defensiivinen, on muutoksen tuulia ollut ilmassa viime aikoina, kun vastuullisuus ja eettisyys ovat nostaneet päätään sijoituspäätöksissä, ja tämän myötä on syntynyt myös ylilyöntejä sijoitusmarkkinoilla.

Suomalaisia elintarvikealan yrityksiä Helsingin pörssissä

Suomalaisia elintarvikealan yrityksiä on listautuneena Helsingin pörssiin tällä hetkellä kymmenkunta. Mukana on lihantuottajia kuten HK Scan ja Atria, mutta myös esimerkiksi sellaiset yritykset kuin Apetit tai perunalastuistaan tuttu Fodelia ovat listautuneet Helsingin pörssiin. Niin ikään Elovena ja Benecol -tuotemerkeistään tuttu Raisio on kotimainen, vanha elintarviketeollisuuden yhtiö, johon liittyy vahvoja, jopa nostalgisia mielikuvia. Juomapuolta edustaa tunnetuimpana Olvi, joka valmistaa virvoitus- ja alkoholijuomia monipuolisesti niin kotimaan käyttöön kuin vientiinkin.

Tulevaisuuden kehitys

Elintarvikeala ei ole yleisesti katteiltaan korkeimmasta päästä ja tuotot voivat olla toisinaan vaikeasti ennakoitavissa, sillä ketjussa on monta osaa. Matalat katteet merkitsevät myös sitä, että esimerkiksi rehun, lannoitteiden tai sähkön hinnan nousut tai laskut voivat ravistella tulosta voimakkaasti. Toisinaan esimerkiksi työvoimaa on huonosti saatavilla, tai vastaavasti tuotantoa on liikaa, mikä laskee yleensä hintoja. Myös sää vaikuttaa esimerkiksi viljasatoon, jonka onnistuminen taas vaikuttaa rehun hintaan. Alalla on siis paljon sellaista, mihin voi vaikuttaa vain rajallisesti ja esimerkiksi kesän säällä voi olla yllättävän suuri vaikutus yrityksen tulokseen.

Vastuullisuuden merkitys vahvistuu

Tulevaisuudessa yhtiöiden toiminta edellyttää uudistumiskykyä, sillä kuluttajat ovat alkaneet kiinnittää enenevissä määrin huomiota myös siihen, miten vastuullisesti ruoka on tuotettu. Esimerkiksi eläinten hyvinvointi herättää jatkuvasti keskustelua, ja eläinten oloihin vaaditaan parannuksia myös Suomessa. Samalla esimerkiksi naudanlihan kulutusta kritisoidaan enenevissä määrin, koska naudat aiheuttavat suuria metaanipäästöjä. Matalien katteiden maataloudessa eläinten olojen parantaminen ja kannattava liiketoiminta eivät aina ole se kaikkein yksinkertaisin yhtälö.

Innovaatioita ja korkeita odotuksia

Joitakin vuosia sitten kotimainen innovaatio nyhtökaura sai ihmiset innostumaan kasvipohjaisista proteiininlähteistä ennennäkemättömällä tavalla, sillä ihmiset jopa jonottivat nyhtökaurapaketteja ja jakoivat sosiaalisessa mediassa vinkkejä, mistä tuotetta oli vielä saatavilla. Buumi on johtanut siihen, että nykyään kasvipohjaisia, hyvinkin paljon lihaa muistuttavia tuotteita on runsaasti tarjolla. Toisaalta ne eivät kuitenkaan toistaiseksi ole onnistuneet horjuttamaan lihan asemaa kovinkaan merkittävästi.

Tätäkin suurempi buumi on ollut Yhdysvalloissa, jossa lihankorvikkeita tuottavat yritykset ovat saavuttaneet pörssissä todella korkeita arvostuksia, joskin korkea arvostustaso on sittemmin purkautunut. Esimerkiksi ruotsalaisen Oatlyn listautuminen sai aikaan todella suurta kiinnostusta ja yrityksen sangen lyhyttä pörssihistoriaa ovat tähän mennessä värittäneet rajut nousut ja laskut.

Ääri-ilmiöt lisäävät heiluntaa ja hankaloittavat viljelyä

Sään ääri-ilmiöt ovat viime vuosina lisääntyneet, mikä on heiluttanut elintarvikkeiden hintoja voimakkaasti. Esimerkiksi kahvin tai kaakaon hinta voi kohota voimakkaasti, mikäli sato epäonnistuu syystä tai toisesta. Ilmastonmuutoksen on myös ennakoitu hankaloittavan monen suomalaisille rakkaan elintarvikkeen kuten juuri kahvin ja kaakaon viljelyä tulevaisuudessa, sillä molemmat kasvit tarvitsevat menestyäkseen aivan tietynlaisen maaperän ja olosuhteet. Yhä kiihtyvän ilmaston lämpenemisen on ennustettu myös lisäävän kuivuutta monella alueella ja pilaavan näin edellytykset maanviljelyyn.

Poliittinen sääntely vaikuttaa

Myös poliittinen sääntely vaikuttaa voimakkaasti elintarviketeollisuuteen, ja esimerkiksi Suomessa kulutusta on pyritty ohjaamaan terveellisimpiin vaihtoehtoihin esimerkiksi niin sanotun sokeriveron myötä. Toisinaan on väläytelty jopa niin sanottua ”lihaveroa”, mutta ainakaan toistaiseksi sellaista ei ole näköpiirissä.

Erilaiset kulutusta ohjaavat verot ovat kuitenkin jatkuvasti keskustelun alla, ja yritysten on menestyäkseen onnistuttava siirtämään verot myös lopputuotteen hintoihin. Niin ikään virvoitusjuomateollisuuteen kuuluva alkoholin valmistus on voimakkaan sääntelyn alaisena, ja kulutusta ohjaavat muun muassa ikärajat sekä verotus. Vientiä harjoittavat yritykset kuten Olvi ovat myös muiden valtioiden lainsäädännön armoilla.

Miten elintarviketeollisuuteen voi sijoittaa?

Elintarviketeollisuuteen sijoittaminen on melko yksinkertaista, sillä tarjolla on nykyään valmiita rahastoja ja ETF-rahastoja, joilla voi saavuttaa jo pienellä pääomalla laajan hajautuksen. Mikäli mielii sijoittaa kotimaisiin yrityksiin, jäävät vaihtoehdoksi suorat osakeostot tai kotimaiset rahastot, sillä suomalaiset yritykset ovat kooltaan niin pieniä, että ne eivät ole mukana suuria kansainvälisia indeksejä seuraavissa ETF:ssä tai rahastoissa. Ulkomaisiin yrityksiin sijoittaminen onnistuu sen sijaan näppärästi esimerkiksi ETF-rahaston kautta.

ETF-rahastot

Pörssinoteeratut rahastot eli ETF-rahastot ovat yleistyneet viime vuosina, sillä niihin liittyy paljon hyviä puolia. Mukaan pääsee ensinnäkin pienellä pääomalla ja kaupankäynti on yleensä erittäin likvidiä. Tämä tarkoittaa sitä, että rahastoja voi ostaa ja myydä vapaasti pörssipäivän aikana, eikä tarvitse odottaa esimerkiksi tiettyä ajankohtaa sijoittaakseen varojaan ETF-rahastoon. ETF-rahastojen kulut ovat niin ikään yleensä matalampia kuin normaaleissa rahastoissa, sillä nämä seuraavat yleensä passiivisesti jotakin indeksiä.

Elintarviketeollisuuden ETF-rahastot

Kaikilla suurimmilla ETF-rahastojen tarjoajilla on omat ruoka- ja juomateollisuuteen sijoittavat ETF-rahastonsa, joiden välillä on tiettyjä eroja. Suuria eroja voi liittyä esimerkiksi ETF-rahastojen sisältämiin toimialoihin. Seuraavassa on esitelty muutama vaihtoehto ETF-rahastojen joukosta. Alla esiteltyjen lisäksi on paljon muitakin vaihtoehtoja, joten jos ala kiinnostaa, kannattaa tutustua oman pankin tarjoamiin vaihtoehtoihin.

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF – Acc

Kyseessä oleva ETF-rahasto on passiivisesti hoidettu eli indeksiä seuraava rahasto. Rahasto pyrkii seuraamaan euromääräistä STOXX® Europe 600 Food & Beverage Net Total Return -indeksiä, joka taas seuraa elintarvike- ja juomateollisuudessa toimivien suurten eurooppalaisyhtiöiden kehitystä. Rahasto ei jaa mahdollisia osinkotuottoja ulos, vaan sijoittaa ne uudelleen. Tämä on melko tyypillistä ETF-rahastoissa. Nimestään huolimatta sijoituskohteisiin kuuluvat myös esimerkiksi lääkeyhtiöt ja luksushyödykkeet sekä energia.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

S&P 500 on yksi suosituimmista indekseistä, jonka kehitystä seuraavia ETF-rahastoja löytyy lähes joka toimialalalta, eikä elintarviketeollisuus ole poikkeus. Suuria omistuksia omat maanlaajuisesti tunnetut jättimäiset Procter & Gamble, Coca Cola ja Pepsico, mutta mukana on yrityksiä laajemmin kuin pelkältä elintarvikesektorilta, esimerkiksi tupakkateollisuutta sekä vähittäiskaupan yrityksiä. Kyseinen ETF onkin enemmän kulutushyödykkeisiin kuin pelkästään elintarviketeollisuuteen sijoittava ETF. iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF on myös passiivinen ETF-rahasto, jonka kulut ovat maltilliset.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Edellisen mukaan myös tämä passiivinen rahasto sijoittaa kulutushyödykkeisiin laajemminkin. Mukana on koko maailma, mutta käytännössä noin 60% rahaston sijoituksista on yhdysvaltalaisia yhtiöitä. Muina suurina markkina-alueina toimivat esimerkiksi Iso-Britannia sekä Eurooppa ja Japani.

Tämän rahaston sijoituksista suurin osa lukeutuu ei-syklisiin kuluttajatuotteisiin ja palveluihin, ja mukana on joukko globaaleja jättejä kuten Procter & Gamble ja Unilever. Rahaston tavoitteena on seurata Yhdysvaltain päivittäistavarasektorin yhtiöistä GICS-toimialaluokituksen (Global Industry Classification Standard) pohjalta koostetun indeksin kehitystä.

Sijoittaisinko elintarviketeollisuuteen?

Elintarviketeollisuus voi olla oivallinen sijoituskohde, joka on pääpiirteittäin defensiivinen. On kuitenkin hyvä tunnistaa alan kulloisetkin suuntaukset, sekä tunnistaa se, että myös tähän alaan liittyy ylilyöntejä. Ennen sijoituspäätöstä onkin aina hyvä tutkia huolellisesti mihin on sijoittamassa ja päättää tämän perusteella, onko kyseessä juuri itselle sopiva sijoituskohde.