Elektroniikkateollisuus sijoituskohteena

Sijoittaminen on oma kiinnostava maailmansa ja se kiinnostaa nykyään myös yksityisiä piensijoittajia. Se nähdäänkin yhtenä tapana vahvistaa omaa taloudellista asemaansa yhteisössä ja tavallaan statuksen merkkinä, kun voi sanoa olevansa sijoittaja. Sijoittamisen muotoja on monia, joten jokainen löytää varmasti itselleen sopivan kohteen, olipa se sitten yritysten osakkeet, erilaiset rahastot tai suorat sijoitukset yritysten omistusosuuksiin.

Elektroniikkateollisuus sijoituskohteena ‒ sijoita tulevaisuuteen

Elektroniikkateollisuus on ollut kasvava ja alati kehittyvä toimiala yhdessä sähköteollisuuden kanssa. Varsinkin viime vuosina, Suomessa on elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotanto kasvanut useita prosentteja. Sen aikaisiin lukuihin emme toki Suomessa taida päästä vielä hetkeen, joissa olimme kukoistavan Nokian kännytehtaan aikaan.

Monet maat ovat Suomen tavoin siirtäneet elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotantoaan halvemman kustannustahon maihin. Halvemman kustannustahon maita ovat muun muassa Baltian maista Latvia ja Liettua. Muita ovat esimerkiksi Puola, Bulgaria ja Romania.

Mistä elektroniikkateollisuus koostuu?

Elektroniikka- ja sähköteollisuus koostuu tietoliikennelaitteiden, sähkökoneiden ja instrumenttien valmistuksesta. Se on sähkötekniikkaan sisältyvä teollisuuden toimiala. Teknologiateollisuuden tuotannosta menee kansainväliseen vientiin lähes 80 prosenttia, josta noin puolet koostuu elektroniikka- ja sähköteollisuuden viennistä.

Elektroniikkateollisuudessa suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia elektronisia tuotteita ja laitteita. Elektroniikkateollisuus voidaan jakaa useampaan eri osa-alueeseen, joita ovat

 • kulutuselektroniikka (viihde-elektroniikka)
 • ammatti- ja teollisuuselektroniikka
 • tietoliikenne-elektroniikka
 • tietotekniikka
 • elektroniikan suunnittelu- ja valmistusyritykset
 • sopimusvalmistus (elektroniikan tuotantoyritykset)
 • sopimussuunnittelu
 • elektronisten laitteiden huolto ja kunnossapito sekä
 • laitteiden kierrätys

Voimakas globalisoituminen eri teollisuuden toimialoilla on jouduttanut teollisuuden rakennemuutosta jo vuosia. Rakennemuutos on vaikuttanut etenkin nopealiikkeiseen elektroniikkateollisuuteen voimakkaasti. Erilaisten elektroniikkalaitteiden tuotanto on siirretty pääasiassa globaalisti toimivien sopimusvalmistajien käsiin. Sopimusvalmistajat ovat puolestaan siirtäneet tuotannon osia tai jopa kokonaan kasvavien markkinoiden ja halpojen työvoima- ja logistiikkakustannusten maihin. Erityisesti Kiinaan ja Etelä-Aasiaan.

Jos ja kun tämä siirtäminen tapahtuu myös elektroniikan tuotekehityksessä ja tutkimuksessa, ollaan tilanteessa, jossa paikallinen elektroniikkateollisuus on muuntautumassa ennemminkin verkostotalouden osaksi. Yhä suurempi osa koneen tai laitteen arvosta syntyykin tällöin horisontaalisesti integroidussa ja ulkoistetussa tuotantoketjussa.

Suomen elektroniikka- ja sähköteollisuus

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto on kasvanut Suomessa EU:n keskiarvoa vauhdikkaammin. Kasvu on ollut niin nopeaa, että se on yllättänyt monet asiantuntijatkin. Teknologiateollisuus koostuu viidestä eri päätoimialasta. Elektroniikka- ja sähköteollisuus on yksi niistä. Tällä päätoimialalla yritykset valmistavat tietoliikennelaitteita, sähkökoneita ja erilaisia instrumentteja. Tietoliikenne on liikevaihdoltaan teollisuuden toimialojen suurin alue.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus panostavat Suomessa todella paljon tutkimukseen ja kehittämiseen, ja monet yritykset työllistävätkin erityisen paljon tuotekehitystehtävissä. Korkeatasoista osaamista tarvitaan tuotannossa, markkinoinnissa, myynnissä, ostotehtävissä ja hankintatoimessa sekä hallinnossa.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannon kehitys on poikkeuksellisen hyvää Suomessa. Se työllistää Suomessa noin 40 000 alan ammattilaista, kun koko teknologiateollisuus työllistää yli 300 000. Ulkomailla, Suomen tytäryrityksissä, työskentelee yli 250 000 ammattilaista. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla. Globaaleilla markkinoilla toimiminen heijastuu väistämättä tuotteiden ja palveluiden kysyntään ja sitä kautta viennin tarpeeseen ja yritysten toiminnan kasvuun.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tärkeimpiä kulmakiviä

Vuonna 2020 elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto kasvoi noin neljä prosenttia verrattuna vuoteen 2019 verrattuna.

Maailmanlaajuinen koronapandemia aiheutti kuitenkin elektroniikka- ja sähköteollisuudellekin hallaa. Vaikka kysyntätilanne oli hyvä ja tuotannot pidettiin käynnissä, vaivasi ja vaivaa edelleenkin, puolijohde- ja komponenttipula vakavasti alan yrityksiä.

Vuonna 2021 teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset saivat uusia tilauksia kesäkaudella peräti 31 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavalla ajanjaksolla.

Miten aloitan osakesijoittamisen elektroniikkateollisuudessa?

Elektroniikka- ja sähköteollisuus panostaa teollisuuden aloista eniten tutkimus- ja kehitystyöhön. Tämä takaa sen, että elektroniikkateollisuuden yritykset ovat koko ajan kehityksen aallonharjalla ja sitoutuneita toimimaan niin, että yritys menestyy ja tuottaa tuottoa omistajilleen entistä enemmän.

Kun sijoittaa kansainvälisten yritysten osakkeisiin, ne ovat historian valossa tuottavin sijoituskohde pitkällä aikavälillä. Yritystoiminnan kehittyessä, tuotto-odotukset kasvavat ja tuottoa tehdään osingoilla ja osakkeiden arvonnousulla.

Osakesijoittaminen mihin tahansa yrityksiin, sopii korkeaa tuottoa hakevalle ja markkinoiden heilahteluja hyvin sietävällä sijoittajalle. Jotta voi aloittaa osakesijoittamisen, tarvitaan osakesäästötili tai arvo-osuustili.

Ota huomioon, ennen sijoittamisen aloittamista, että elektroniikka- ja sähköteollisuudelle on tunnusomaista:

 • erikoistuminen ja innovatiivisuus,
 • nopea teknologioiden soveltaminen,
 • erilaisten osaamisten yhdisteleminen
 • ammattituotteet sekä
 • vaativa asiakaskohtainen piensarjavalmistus.

Kun huomiot edellä esitetyt tunnuspiirteet, pystyt vertailemaan erilaisia yrityksiä esimerkiksi niiden historialliseen kehitykseen perustuen, kannattaako yritykseen sijoittaa.

Lue lisää osakesijoittamisesta.

Miten aloitan rahastosäästämisen elektroniikkateollisuudessa?

Suomessa ylivoimaisesti suurin liikevaihdollinen teollisuuden alue on tietoliikenne. Tietoliikenne on osa elektroniikka- ja sähköteollisuutta. Muun muassa automaatio- ja hitsauslaitteet, pääte- ja verkkolaitteet, anturit ja tunnistinjärjestelmät, sähkökäytöt, säähavaintojärjestelmät, kulkuneuvot sekä energia- ja ympäristöteknologian ohjaus- ja elektroniikkalaitteet ovat äärimmäisen vahvoja suomalaisia kasvualueita elektroniikka- ja sähköteollisuudessa.

Sijoittaminen tämän teollisuuden alan yrityksiin on sijoitus tulevaisuuteen. Muun muassa rahastosijoittaminen on oiva tapa säästää rahaa, jos ei ole valmis analysoimaan pörssikursseja, niiden kehitystä ja alati muuttuvia osakekantoja. Rahastosijoittaminen tuottaa pitkällä aikavälillä mukavia voittoja sijoitetuille summille. Paljon paremmin ainakin kuin matalakorkoisella tilillä säästäminen. Rahastosijoittaminen on helppo tapa saada raha poikimaan.

Tiesithän, että on olemassa myös erilaisia etenkin ulkomaisissa pörsseissä vaikuttavia ETF-rahastoja. ETF eli Exchange Traded Fund on indeksirahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa erityisesti ulkomaisissa pörsseissä, samoin tavoin kuin osakkeilla. ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon sijoittajien keskuudessa, koska ne tarjoavat myös piensijoittajille useita tuottavia sijoituskohteita.

Kenelle sijoittaminen sopii?

Sijoittaminen sopii periaatteessa kenelle tahansa. Sijoittamisen voi aloittaa jo pienillä summilla ja erilaisille sijoittajille on tarjolla monenlaisia sijoitusvaihtoehtoja. On kuitenkin hyvä huomata, että pääsääntönä voidaan pitää, että useimmiten sijoittamisessa kannattaa olla pitkän tähtäimen suunnitelmat ja tavoitteet.

Mikäli haaveissa on äkkirikastuminen pienellä riskillä, ei se yleensä ole mahdollista perinteisillä sijoitusmuodoilla. Toki tähänkin on olemassa poikkeuksia. Yleisesti ottaen voisi todeta, että markkinoiden heilahdukset lyhyellä aikavälillä tasoittuvat monesti pidemmän ajan kuluessa. Näin ollen omien sijoitusten arvon hienoisista notkahduksista ei kannata heti säikähtää ja myydä kaikkea saman tien pois, vaan odottaa, että markkinoiden tilanne tasaantuu ja arvioida yritysten tilaa, joihin olet sijoittanut pidemmällä aikavälillä.

Jokaisen on hyvä suhteuttaa sijoitussuunnitelmansa omaan taloudelliseen tilanteeseen. Nykyään sijoittamisen voi aloittaa jo pienillä, muutamien kymppien summilla joko kuukausittain tai yksittäisinä sijoitustapahtumina oman aikataulun mukaisesti. Erilaisten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten avulla markkinoiden seuraaminen ja osakkeiden tai rahastojen kaupankäynti on tehty erittäin helpoksi ja käteväksi. Sijoittaminen on kaikille heille, joilla on kiinnostusta talousasioihin ja oman taloudellisen tilanteen parantamiseen.

Omistaja-asiakkaana säästät ja sijoitat aina edullisesti

Monilla pankeilla on mahdollisuus liittyä pankin niin sanotuksi omistaja-asiakkaaksi. Jos lähdet sijoittajaksi osakemarkkinoille tai erilaisiin rahastoihin, oma pankkisi on tukenasi ja tekee sijoituksia myös puolestasi.

Lue lisää rahastosijoittamisesta.

Laadi itsellesi sijoitussuunnitelma ja luo itsellesi tavoitteet, mitä sijoituksillasi tavoittelet, millä budjetilla ja haetko enemmän lyhyen ajan vai pitkänaikavälin sijoituksia. Mitä paremmin tunnet omat taloudelliset tavoitteesi ja riskinsietokykysi, voit harkita sijoittamista ja sijoitusten hajauttamista.

Katso asiantuntijan vinkit sijoittamiseen.