Bitcoin & Crypto-ETF:t sijoituskohteena

Kryptosijoittamisesta puhutaan nykyään paljon ja yhä useammin sen yhteydessä mainitaan myös sijoittaminen ETF:llä. Kryptovaluutat alkavat ollakin tuttuja suurellekin yleisölle, mutta monelle ETF on yhä täysin vieras kirjainyhdistelmä. Lyhyesti selitettynä ETF (joka on lyhenne englanninkielisistä sanoista exchange traded funds) on pörssinoteerattu rahasto.

Bitcoin ETF on siis rahasto, jonka voi myydä tai ostaa pörssissä täysin samalla tavalla kuin osakkeen. Nämä sijoitusvälineet seuraavat koko markkinan kehitystä, eivätkä vain esimerkiksi yhtä yritystä. ETF:t onkin koettu toimivana vaihtoehtona sijoitusten hajauttamiseen. ETF-rahaston kautta on mahdollista sijoittaa halutessaan esimerkiksi hyödyke-. osake-, korko- ja kiinteistömarkkinoille.

Markkinoille Bitcoin ETF ei vielä ole virallisesti saanut hyväksyntää, mutta lohkoketjuihin perustuvia ETF:iä on jo olemassa, ja niihin on jokaisen mahdollista sijoittaa.

Mikä on Bitcoin ETF?

Äkkiseltään ajatus Bitcoin ETF:stä voi tuntua hieman erikoiselta, koska kryptovaluutathan ovat virtuaalisia valuuttoja, joita ei säädellä ja jotka toimivat ainakin toistaiseksi maksuvälineenä lähinnä verkossa. Yritystä Bitcoin ETF:n kehittämiseen on ollut jo pitkään. Vuonna 2021 ensimmäinen Bitcoin ETF hyväksyttiin Yhdyvaltojen markkinoille nimellä ProShares Bitcoin Strategy ETF. Kyseinen rahasto sai saman tien osakseen poikkeuksellisen runsaasti kiinnostusta samoin kuin sen seuraajakin, Valkyrie Bitcoin Strategy ETF. Nykyään Bitcoin ETF:iä on markkinoilla useita.

Rahastoihin perehtyessään on tärkeää ymmärtää, että pörssinoteeratut rahastot eivät sinänsä osta markkinoilta bitcoineja. Niiden pyrkimys on ainoastaan seurata bitcoin-futuurien avulla bitcoinin kurssia, joten ne eivät nosta bitcoinin kurssia. Koska futuuri olettaa tietyn hinnan, ETF ja Bitcoinin hinta eivät aina ole sidottuna toisiinsa, vaan ne voivat olla jopa ristiriidassa keskenään.

Bitcoin ETF:t ja Bitcoinit ovat osoittautuneet erinomaisiksi sijoituskohteiksi vuosien saatossa. Niitä yritetään sovittaa yhteen, kun sijoittamista harjoittavat tekijät haluavat hyötyä pörssinoteerattujen rahastojen kasvavasta suosiosta arvokkaamman sijoituskohteen, Bitcoinin kautta.

Jokainen Bitcoin ETF, jota on yritetty rekisteröidä. on törmännyt kryptovaluutan sääntelemättömyyteen. Esimerkiksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa on ollut aloitteilla jo monia Bitcoin ETF -projekteja, mutta niistä jokainen on tyssännyt Securities and Exchange Commissionin (SEC) vuoksi. Kyseisen komission tehtävänä on nimenomaan säännellä ja valvoa erilaisia sijoituskohteita, mutta kryptovaluuttoja sääntelyssä sillä on vielä parannettavaa.

Kryptovaluutat ovat kuitenkin todistaneet, että mikään ei ole mahdotonta, joten Bitcoin ETF:llä on vielä mahdollisuuksia päästä kunnolla mukaan markkinoille. Kiinnostus sitä kohtaan on kasvussa jopa SEC:n puolella. Bitcoin ETF olisi markkinoille tullessaan pörssinoteerattu rahasto, joka tehtävänä on seurata maailman suurimman kryptovaluutan arvon kehitystä. Se ei koske koko kryptomarkkinoita, vaan ainoastaan Bitcoinia. Tämä tarkoittaa sitä, että Bitcoinia ei voi ostamalla omistaa, mutta sen arvonnoususta voi hyötyä yleisesti. Se tekeekin Bitcoiniin sijoittamisesta yksinkertaisempaa ja myös alentaa sen volatiliteetin tuomaa riskiä.

Mitkä Bitcoin ETF:t ovat jo saatavilla?

Sääntelyviranomaisten vastustelu on estänyt Bitcoin ETF:ien tuomista markkinoille erilaisten sijoittamiseen ja kryptovaluuttoihin perehtyneiden ammattilaisten yrityksistä huolimatta. Mutta vaikkei ei olekaan vielä realisoitunut markkinoille, sitä mallintavia pörssinoteerattuja rahastoja löytyy jo markkinoilta. Niitä ovat esimerkiksi:

  • Purpose Bitcoin ETF (BTTC)
  • Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF
  • First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Purpose Bitcoin ETF

Tämä ETF on ehkä lähimpänä itse Bitcoinia ja sitä on kutsuttu Pohjois-Amerikan ensimmäiseksi Bitcoin ETF:ksi. Se lanseerattiin vuonna 2020 ja sen hallinnoimien varojen arvo on noin 1,3 miljardia Kanadan dollaria. Toisin kuin muut tähän mennessä markkinoille tuodut krypto ETF:t, tämä toimii suoraan yhteydessä Bitcoiniin.

Purpose Bitcoin ETF ostaa ja pitää hallussaan Bitcoinia. Lisäksi se käy kauppaa Bitcoinin coneilla, eli palkkioilla. Sijoittamalla tähän ETF:ään on mahdollista saada kaikki hyöty irti Bitcoinin kaupankäynnistä ilman sen ostovelvollisuutta ja sen tuomaa kaupankäyntiä. Sijoittaessa ETF:n kautta sijoitusriski alenee, koska Bitcoin ei ole omistuksessa. Tämän vuoksi sen hinnan vaihtelu ei vaikuta sijoitukseen kovin voimakkaasti. Tämä ETF on siis hyvä keino sijoittaa Bitcoiniin pienemmällä riskillä.

Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF

Tämä ETF ei ole suorassa yhteydessä Bitcoiniin, vaan se seuraa sen sijaan Nasdaq Blockchain Economy Index -indeksiä, eli lohkoketjuteknologian kehitystä ja investointeja harjoittavia yrityksiä. Se on ollut markkinoilla jo vuodesta 2018 ja sen salkusta löytyy yli 70 erilaista kryptoalan yrityksen osaketta, kuten esimerkiksi Galaxy Digital Holdings ja IBM.

Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF on monipuolinen sijoituskohde, sillä lohkoketjuteknologian uskotaan jo lähitulevaisuudessa olevan seuraava suuri tekijä perinteisessä yritysmaailmassa sekä valtion virastoissa. Tämä ETF keskittyy ihan oikeiden yritysten osakkeisiin lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen sijaan, joten tämän vuoksi se voi olla luontevampi sijoitusvaihtoehto kryptoalaa vähemmän tunteville. Sillä on lisäksi hallinnoitavia varoja allaan noin 280 miljoonan dollarin edestä ja se tuottaa hyvin osinkoa.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Tämä ETF on melko lailla Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF:n kaltainen, sillä itse kryptovaluuttojen sijaan se keskittyy nimenomaan lohkoketjuteknologiaa kehittäviin yrityksiin. Se seuraa siis Indxx Blockchain Index -indeksin hintaa sekä tuottoa.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF:n alla on lohkoketjuteknologiaa aktiivisesti käyttävien, siihen investoivien tai lohkoketjuteknologiaan perustuvia tuotteita ja palveluja kehittävien yritysten osakkeita. Hallinnoitavia varoja löytyy noin 107 miljoonan dollaria.

Miksi sijoittaa ETF:ään Bitcoinin sijaan?

Viime vuosien aikana monet Bitcoiniin sijoittaneet ovat saaneet elää miljonäärin elämää. On kuitenkin syitä miksi sijoittaa silti ETF:ään Bitcoinin houkutusten sijaan. Ensin täytyy kuitenkin miettiä minkä tyyppistä sijoituskohdetta hakee ja kuinka korkean sijoitusriskin on valmis ottamaan. Pörssinoteerattu rahasto on hyvä sijoitusvaihtoehto siksi, koska silloin ei tarvitse ostaa itse Bitcoinia, mitkä vaatii ostamisen lisäksi kryptovaluuttalompakon käyttöönottoa suojatakseen kryptot.

Kaupankäynti on Bitcoinilla suhteellisen hidasta ja kallista sekä se vaatii lisäksi tietyntyyppistä teknistä ymmärrystä asiasta. Tähän verrattuna ETF on vaivattomampi vaihtoehto ja lisäksi siihen sijoittaessa on mahdollisuus hyötyä Bitcoinin hinnan nousuista perinteisten markkinoiden kautta. Lisäksi ETF:t tarjoavat paljon laajemman mahdollisuuden käydä kauppaa markkinoilla ostamisen ja myymisen lisäksi.

ETF:t ovat tutumpi sijoitusväline verrattuna kryptovaluuttoihin, sillä ne ovat olleet huomattavasti pidempään olemassa. Lisäksi niiden toimintalogiikkaa on paljon helpommin ymmärrettävää, kuin monimutkaisen lohkoketjuteknologian kryptovaluuttojen logiikka. Onkin tärkeää aina sijoittaa sellaisiin kohteisiin, joista on ymmärrystä ja tietämystä. Senpä vuoksi ETF on erinomainen tapa tutustua kryptovaluuttojen markkinoihin ennen niihin itseensä sijoittamista.

Onko Bitcoin ETF hyvä sijoitus?

Bitcoin ETF:ää on yritetty saada markkinoille jo vuosia ja nyt vasta onnistuminen alkaa näkyä. Suurin este on ollut Yhdysvaltain sääntelykomissio SEC, jota häiritsee kryptovaluuttojen ja koko alan sääntelemättömyys. Markkinoilta löytyy kuitenkin jo Bitcoiniin sijoittava Purpose Bitcoin ETF sekä lohkoketjuteknologiaan erikoistuneita yrityksiä seuraavia ETF:iä, joihin voi lähteä sijoittamaan, jos ei halua ostaa suoraan Bitcoinia.

Kryptovaluuttaan verrattuna Bitcoin ETF on parempi sijoituskohde, sillä sen myötä sijoitusriski hieman alenee, minkä lisäksi sijoitus on tällöin monipuolisempaa. On silti kuitenkin hyvä muistaa, että kryptovaluutat ovat epävarmoja ja sääntelemättömiä sijoituskohteita, joten niihin sijoittaessa on hyvä olla tietoinen millaisesta kohteesta on oikeasti kyse.