Brasilia sijoituskohteena

214 miljoonan asukkaan valtava Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin talous ja samalla maailman 10. suurin talous. Kehittyvä ja kasvava valtio on luonnonvaroiltaan vauras ja on myös sijoittajien ulottuvissa kohtuullisen helposti. Maa kuuluu myös BRIC-valtioihin yhdessä Venäjän, Intian ja Kiinan kanssa. Rajanaapureita ovat Argentiina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Kolumbia, Peru, Venezuela, Guyana, Suriname ja Ranskan Guayana. Talous Brasiliassa on muodoltaan keskituloinen sekatalous.

Brasilian talous

Brasilia kuului vuosikymmenen ajan nopeimmin kasvaviin talouksiin maailmassa ja oli tilapäisesti jopa maailman kuudenneksi suurin talous vuonna 2012. Tämän jälkeen taloudellinen tilanne heikkeni, ja maa ajautui lamaan. Vuodesta 2017 alkaen talous on toipunut, mutta kasvu ei ole ollut viime vuosina aivan entisen veroista. Kuitenkin hyperinflaation ja epävakaan valuutan ajat vaikuttaisivat olevan ainakin toistaiseksi takana päin.

Brasilian kilpailukyvyssä on tapahtunut huomattavaa kehitystä talouden ja yhteiskunnan avautumisen myötä, ja yksityinen sektori onkin saanut kehittyä viime vuosina entistä vapaammin. Maa tunnetaankin nykyään myös sijoittajaystävällisenä kehittyvänä taloutena. Brasilia on myös jäsen useissa kauppavyöhykkeissä, kuten Mercosurissa ja WTO:ssa, ja tämä on edesauttanut sijoituksia maahan sekä kaupankäyntiä muiden maiden kanssa.

Rikas maaperä, mutta suuret tuloerot

Brasilian maaperässä on erittäin laaja valikoima erilaisia luonnonvaroja, jotka muodostavat myös talouden perustan. Rautamalmi, fosfaatti, timantit, kromi, kupari ja mangaani ovat vain joitakin esimerkkejä. Brasilia kuuluu myös maailman suurimpiin rautamalmin tuottajiin.

Brasiliassa on runsaasti miljonäärejä, mutta myös paljon todella köyhiä ihmisiä, jotka asuvat alkeellisissa oloissa. Maa lukeutuukin niihin valtioihin, joissa on maailmanlaajuisesti suurimmat tuloerot rikkaimman ja köyhimmän väestönosan kesken. Kasvusta eivät siis ole hyötyneet kaikki Brasilian kansalaiset.

Tuonti ja vienti sekä kauppakumppanit

Brasiliaan tuodaan runsaasti erityisesti koneita, sähkölaitteita, kemianteollisuuden tuotteita sekä öljyä. Myös elektroniikka ja ajoneuvojen osat ovat tärkeitä tuontituotteita.

Brasilian tärkeimmät vientituotteet ovat lentokoneet, teräs, koneet, kuljetuslaitteistot, autot, ajoneuvojen osat, soijapavut, rautamalmi, selluloosa, maissi ja naudanliha. Tärkeimpiä kauppakumppaneita sekä tuonnin että viennin saralla ovat Yhdysvallat, Kiina ja Argentiina.

Brasilialaiset osakkeet

Vaikka Brasilia on maantieteellisesti ja kenties kulttuurisestikin melko kaukana Suomesta, voi maahan kuitenkin sijoittaa melko vapaasti. Toisin kuin monet muut Latinalaisen Amerikan maat, myös ulkomaiset suorat osakeomistukset ovat mahdollisia ja Brasiliassa onkin moderni sähköinen kaupankäyntijärjestelmä nimeltään Megabolsa. Tämä ei suinkaan ole itsestäänselvyys etenkään kehittyvissä talouksissa.

Brasilian pörssit

BM&F Bovespa on Brasilian suurin pörssi, ja se tarjoaa paljon vaihdettavia hyödykkeitä, kuten osakkeita, ETF-rahastoja, futuureja, hyödykkeitä, optioita sekä erilaisia lainoja, esimerkiksi yrityslainoja ja joukkovelkakirjoja. Toinen suuri pörssi Brasiliassa on Rio de Janeiro Stock Exchange (BVRJ), jonka kautta voidaan käydä kauppaa valuutoilla ja valtionvelkakirjoilla. Ensimmäinen on näistä kuitenkin selkeä pääpörssi, johon suurin osa vaihdosta keskittyy.

BM&F Bovespa on suuri pörssi, jossa on listattuna satoja brasilialaisia yrityksiä. Mukana on lukuisia eri toimialoja, kuten raaka-aineet, pankkitoiminta, kulutushyödykkeet, elintarvikkeet, teollisuus, energia ja kiinteistöt. Suurimpia toimialoja näistä ovat kiinteistöt, kulutushyödykkeet, rahoitus ja teollisuus. Monet brasilialaiset yritykset lukeutuvat myös koko Latinalaisen Amerikan suurimpiin yrityksiin arvostuksella mitattuna.

Sijoitustavat brasilialaisiin osakkeisiin

Kuten edellä on mainittu, Brasilia on suhteellisen mutkaton sijoituskohde myös ulkomaisille, sillä maassa on kehittynyt sähköinen pörssi eikä ulkomaisten osakeomistuksiin kohdistu suuria rajoituksia. Tästä huolimatta maahan sijoittaminen voi tuntua kaukaiselta, ja moni Brasiliaan sijoittava valitseekin valmiiksi hajautetun vaihtoehdon kuten rahastosijoittamisen tai ETF-rahastot, jotka ovat viime vuosina tulleet hyvin suosituiksi. ETF-rahasto onkin mutkaton ja helppo tapa sijoittaa Brasilian markkinoille.

ETF-sijoittaminen Brasiliaan

ETF-rahastot ovat yleensä passiivisia, jotakin indeksiä seuraavia pörssinoteerattuja rahastoja, jotka eivät jaa ulos osinkoja. Tähän on tosin poikkeuksia erityisesti osingonmaksun suhteen. Toisin kuin tavallisia rahastoja joista ostetaan osuuksia, ETF-rahastoja ostetaan aina tietty kappalemäärä, esim 30 kpl.

Kaupankäynti ETF-rahastoilla on yleensä erittäin likvidiä ja kaupankäynti on myös reaaliaikaista, toisin kuin rahastoilla. Kuluiltaan ETF:t ovat sijoittajan kannalta usein rahastoja houkuttelevampia, sillä keskimääräisen ETF:n vuosittainen hallinnointipalkkio on noin 0,3-0,8 % ETF:stä ja kohdemarkkinasta riippuen.

Brasiliaan sijoittavat ETF-rahastot

Mikäli Brasilia sijoituskohteena kiinnostaa, ja ETF-rahasto tuntuu sopivalta tavalta aloittaa sijoittaminen, on vaihtoehtoja runsaasti. Sijoittaja voi valita joko yksinomaan brasilialaisia osakkeita seuraavaan ETF-rahaston tai vaihtoehtoisesti sijoittaa koko Etelä-Amerikan tai Latinalaisen Amerikan alueelle, jolloin ETF:ssä on todennäköisesti jokin osuus, usein varsin suuri, brasilialaisia osakkeita. Ajankohtaiset tiedot ETF-rahastojen omistuksista löytyvät aina avaintietoesitteestä, johon kannattaakin tutustua ennen sijoituspäätöstä. Seuraavassa on esitelty muutama vaihtoehto ETF-rahastoista, joiden kautta voi sijoittaa brasilialaisiin osakkeisiin. Mukaan on otettu rahastoja, joissa on hieman eri painotuksia keskenään.

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF – Acc

Heille, jotka haluavat sijoittaa Latinalaiseen Amerikkaan laajemmin, on Lyxorin tarjoava passiivinen ETF yksi vaihtoehto. Tämä ETF pyrkii seuraamaan Yhdysvaltain dollarin määräistä MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return -indeksiä, joka taas pyrkii edustamaan Latinalaisen Amerikan kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien suurten ja keskisuurten pörssiin listattujen yritysten kehitystä. Brasilia on ETF-rahastossa edustettuna laajasti, mutta mukana on myös lukuisien muiden valtioiden osakkeita, mikä tarjoaa hajautushyötyä.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

Mikäli kiinnostuksen kohteena on erityisesti juuri Brasilia, on eräs vaihtoehto tämä Xtrackersin ETF, tosin vaihtoehtoja on paljon muitakin. Kyseessä on kuluiltaan maltillinen passiivinen ETF, joka sijoittaa Brasilian suurimpiin ja myös keskisuuriin yrityksiin. Seurantaindeksinä toimii MSCI Total Return Net Brazil Index -indeksi, joka pyrkii heijastamaan tiettyjen Brasiliassa sijaitsevien yritysten osakkeiden kehitystä. Yritykset on painotettu indeksissä suhteellisen koon mukaan, eli markkina-arvoltaan suurimmat yritykset ovat mukana suurempina osuuksina kuin pienemmät yritykset. ETF ei jaa ulos osinkoja.

VanEck Brazil Small-Cap ETF

Brasilian markkinoille sijoittavista ETF-rahastoista löytyy myös niitä, joissa mukana on pienempiä brasilialaisia yrityksiä. Näistä yksi vaihtoehto on tämä VanEckin brasilialaisiin pienyrityksiin sijoittava ETF.

Brazil Small-Cap on hyvin laajasti hajautettu ETF, jossa yksikään omistus ei saa kovin suurta osuutta kokonaisuudesta, vaan yksittäisten yritysten osuudet ovat maksimissaan joitakin prosentteja kokonaisuudesta. Suurimpia sektoreita ETF:ssä ovat sykliset kuluttajatuotteet ja -palvelut, yhdyskuntapalvelut, teollisuustuotteet ja -palvelut sekä ei-sykliset kuluttajatuotteet ja -palvelut. Seurantaindeksinä toimii MVIS Brazil Small-Cap Index, ja tämäkin ETF on passiivinen.

Olisiko Brasilia minulle sopiva sijoituskohde?

Mikäli olet kiinnostunut kehittyvistä talouksista Latinalaisen Amerikan alueella, voi kehittyvä ja uudistuva Brasilia olla yksi hyvä vaihtoehto. Maa on sijoittajaystävällinen, vaihtoehtoja sijoittamiseen on useita ja odotuksissa on myös talouskasvua. Toisaalta myöskin Latinalaiseen Amerikkaan sijoittava rahasto tai ETF voi täyttää toiveet hieman laajemmalla hajautuksella, mikäli ei halua olla liian riippuvainen yhden valtion talouden kehityksestä.

Brasilia on kehittyvänä taloutena edelleen huomattavasti epävakaampi ja vaikeammin ennustettava ja seurattava kuin kotoinen Suomi, mikä tulee myös muistaa. Mikäli Brasilia tai Latinalainen Amerikka sijoituskohteina houkuttelevat, onkin hyvä tarkastella maiden taloutta sekä ominaispiirteitä ennen sijoituspäätöstä. Toisin kuin kotimaiset osakkeet, piensijoittaja ei tule välttämättä seuranneeksi kovinkaan tarkkaan, miten eksoottisemman valtion talous ja pörssi ovat viime aikoina kehittyneet. Sijoittajan on aina hyödyllistä olla jossain määrin perillä, miten omat sijoitukset ovat suoriutuneet.

Jos Brasilia sijoituskohteena vaikuttaa kiinnostavalta, kannattaakin tutustua pankkisi tarjoamiin vaihtoehtoihin tämän eksoottisen ja muuntautumiskykyisen talouden suhteen.