Biotech sijoituskohteena

Biotekniikka on tieteenala, joka on keskittynyt lääkkeiden, rokotteiden ja muiden tuotteiden kehittämiseen käyttäen hyödyksi elävien organismien geneettistä materiaalia. Nykyään bioteknologiateollisuus on useiden miljardien dollareiden bisnes, jossa monet yritykset kehittävät tuotteita maatalous-, lääke- ja kuluttajamarkkinoille. Useat näistä yrityksistä ovat pieniä yhtiöitä.

Bioteknologia on usein merkittävässä asemassa uusien lääkkeiden löytämisessä ja kehittämisessä ja näin ollen teollisuus nähdään niin sanottuna talouden keskeisenä veturina. Tämän teknologia-alan osakkeet ovat kuitenkin olleet epävakaita viime vuosien aikana ja ne ovat näin ollen useimmiten pudonneet laajemmilta markkinoilta.

Lääketeollisuutta ja biotekniikkaa ei kutienkaan pidä sekoittaa keskenään, sillä niiden välillä on eroja. Yksi tärkeimmistä eroista on se, että lääketeollisuuteen investoiminen perustuu siihen mitä, tällä hetkellä on saatavilla, kun taas biotekniikan osakkeet ovat kiinnostuneita siitä, mitä tulevaisuudessa on mahdollisuus kehittää.

Nykyään sijoittajalle on tarjolla monenlaisia ​​tapoja saada näkyvyyttä biotekniikan alalla. Esimerkkeinä tästä toimivat muun muassa yrityksiin suoraan sijoittaminen sekä pörssinoteeratut rahastot, eli ETF:t, jotka omistavat erilaisia ​​bioteknologiaosakkeita.

Bioteknologian osakkeisiin sijoittaminen voi olla siis yksi kannattavimmista aloista riskinsietokyvyn omaavalle sijoittajalle, sillä bioteknologiayritykset kehittävät uusia lääkkeitä vaikeisiin ja jopa hengenvaarallisiin sairauksiin.

Biotekniikka-ala on hyvä esimerkki silloin, kun puhutaan osakkeiden riski-hyöty-suhteesta. Sijoittajan on aina syytä varautua riskeihin aivan kuten missä tahansa muussakin sijoittamisessa. Mutta toisaalta hyötymisen mahdollisuus on kuitenkin suuri.

Mikä on Biotech?

Puhuttaessa Biotechista viitataan toimialaan (biotechnology), joka vastaa uusien lääkkeiden, hoitojen ja parannuskeinojen kehittämisestä ja niiden toimittamisesta markkinoille. Biotekniikkateollisuus on tuloltaan maailman suurin toimiala, sillä sen arvo liikkuu useissa miljardeissa dollareissa.

Biotekniikka on tarkemmin määriteltynä tieteenala, joka keskittyy elävien solujen ja organismien tutkimukseen ja manipulointiin hyödyllisten tuotteiden saamiseksi. Kyseinen ala on kaiken kaikkiaan laaja ala ja se ulottuu perustutkimuksesta lääkkeisiin ja niiden kehittämiseen.

Myös sijoittajan näkökulmasta tarkasteltuna biotekniikka on mielenkiintoinen ala, sillä alan aikaan saamat läpimurrot ovat tuottaneet yleensä valtavasti tuottoa. Tämä johtaa usein bioteknologiakuplaan, joka on vaarassa alentaa osakkeiden arvoa, mutta tarjoaa samalla myös suuria mahdollisuuksia päinvastaisille sijoittajille.

Biotekniikka on myös erittäin kilpailtu ala ja näin ollen yrityksillä, jotka pystyvät saamaan suuren markkinaosuuden ja nousemaan alansa johtajiksi, on loistava mahdollisuus ansaita huomattavaa tuottoa.

Bioteknologiayrityksillä puolestaan tarkoitetaan yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet lääkkeiden ja niiden kehittämiseen tutkimus- ja kehitysprosessista lopputuotteeseen. Toisin sanoen bioteknologiayritykset ovat yrityksiä, jotka käyttävät eläviä organismeja tai niistä valmistettuja tuotteita, kuten bakteereita tai entsyymejä, lääkkeiden valmistukseen. Lääkeyritykset puolestaan käyttävät lääkkeiden valmistamiseen vain kemiallisia ja enimmäkseen keinotekoisia materiaaleja.

Miksi sijoittaa Bioteknologia-alalle?

Bioteknologia-alalle sijoittaminen voi olla sijoittajan puolelta erittäin kannattavaa, sillä mahdollisuus saada tuottoa sijoituksella on merkittävä. Bioteknologiaosakkeet ovat menestyneet paremmin viime aikoina ja S&P Biotech -indeksi on tuottanut noin 18 prosenttia viimeisimpien vuosien aikana. Tämä korkea tuottopotentiaali on tehnyt bioteknologia-alasta houkuttelevan sijoitusalueen niin kokeneille konkarisijoittajille kuin myös uusille tulokkaillekin.

Biotekniikan osakkeilla on potentiaalia merkittäviin investointihyötyihin, jos tuotetta voidaan pitää tehokkaana ja turvallisena. Aivan kuten kaikkiin muihinkin osakkeisiin, myös Biotechin osakkeisiin liittyy omat riskinsä, sillä jotkin kehitteillä olevat tuotteet eivät ehkä koskaan pääse markkinoille saakka.

Toisaalta Biotekniikan osakkeet eivät ole olleet kovin vakaalla pohjalla viime vuosien aikana. Tämä voi olla turhauttavaa sijoittajille ja joskus voi tuntua jopa siltä, että biotekniikka itsessään on vain ohimenevä villitys tai trendi, jota on siis parempi nyt vain välttää.

Biotekniikan toimialaa voidaan kuitenkin sanoa maailman suurimmaksi ja tehokkaimmaksi, sillä yritykset tienaavat miljardeja dollareita tuloja ja voivat tuottaa valtavia tuottoja. Monet maailman parhaista sijoittajista ovatkin omistaneet suuren osan salkuistaan ​​bioteknologia-alalle suurella menestyksellä.

Miten sijoittaa biotekniikka-alalle?

Biotekniikka on jännittävä ala sijoittajille ja se lukeutuu yhteen maailman parhaiten menestyvistä sektoreista. Alalle sijoittaminen voi tuottaa valtavia tuottoja, mutta se vaatii sijoittajalta paljon tutkimusta ja laajaa alan tuntemusta.

Bioteknologia-alan mahdollistaessa sijoittajalle suuria tuottoja se on myös jatkuvassa kehityksessä. Lisäksi se on loistava paikka vastakkaisille sijoittajille löytää upeita mahdollisuuksia.

On olemassa useita eri tapoja sijoittaa biotekniikka-alalle. Esimerkiksi suora sijoittaminen bioteknologiayrityksiin on yksi yleisimmistä sijoittamisvaihtoehdoista. Tällöin sijoittaja ostaa uusia lääkkeitä, hoitoja ja parannuskeinoja kehittävien yritysten osakkeita.

Suoraan sijoittaminen bioteknologiaosakkeisiin on myös loistava tapa tuottaa paljon voittoa, mutta se vaatii myös huomattavan määrän tietämystä ja perehtymistä toimialaan.

Toinen vaihtoehto on pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF) sijoittaminen. Ne pitävät sisällään erilaisia ​​biotekniikan osakkeita, jolloin sijoittaja voi tulla mukaan alalle ilman laajempaa tietämystä alasta.

Biotekniikan ETF:t

Sijoittajalle helppo tapa päästä mukaan biotekniikan alalle ilman merkittävää ennakkoon tehtyä salapoliisin työtä ovat biotekniikan ETF:t. Markkinoilla onkin mukana useita biotekniikan pörssinoteerattuja rahastoja, joista valita.

ETF:t tarjoavat sijoittajalle erinomaisen tavan hajauttaa salkkujaan ja saada altistumista bioteknologiateollisuudelle ilman alan erityisosaamista. Biotech ETF:t sopivat hyvin myös sellaiselle sijoittajalle, joilla ei ole paljon laittaa rahaa likoon sijoitukseen, sillä ETF:iä on mahdollista ostaa myös pieniä määriä.

On olemassa useita Biotech ETF:itä, jotka ovat fokusoituneet seuraamaan Biotech-osakkeiden indeksiä. Esimerkkejä suosituimmista Biotech ETF:istä ovat:

 • iShares NASDAQ Biotechnolog (ETF (NASDAQ:IBB)
 • S&P Biotech Select Industry -indeksi (INDEXSP:SPSIBI)
 • NASDAQ Biotechnology Index (INDEXNASDAQ:NBI)
 • NYSE Arca Biotechnology Index (INDEXNYSEGIS:BTK)

Hyviä vaihtoehtoja on olemassa siis useita, mutta joissakin tapauksissa paras tapa selvittää sijoittajalle sopivin ETF on aloittaa iShares NASDAQ Biotechnology ETF:stä (IBB).

Mikä on IBB?

iShares NASDAQ Biotechnology ETF on loistava valinta sijoittajalle, joka haluaa altistua bioteknologiateollisuudelle ns. ”kylmiltään”. Kyseessä on siis Nasdaqin listattu ETF, jonka tehtävänä on sijoittaa uusia lääkehoitoja ja parannuskeinoja kehittäviin yrityksiin.

IBB omistaa laajan valikoiman bioteknologiaosakkeita, joihin kuuluu yrityksiä, jotka kehittävät uusia syöpälääkkeitä, ohjelmia ja jotka käyttävät geeniterapiaa sokeuden ja muiden sairauksien hoitoon. Mukana on myös yrityksiä, jotka käyttävät biolääkkeitä diabeteksen ja muiden sairauksien hoitoon.

Uudenlaisten mRNA-rokotteiden kehittäminen koronavirusta vastaan on ollut yksi selvimmistä esimerkeistä biotekniikan kehityksestä ja siitä, miten teknologia on siihen vaikuttanut. Tällä hetkellä parhaiten suoriutuvat biotekniikat ovat siis näin ollen bioteknologian, lääketieteen teknologian ja lääketeollisuuden alalla.

Löytääkseen parhaat sijoitusyritykset sijoittajan kannattaa tarkistaa osakkeen viime vuoden kehitystä, sen P/E-suhdetta ja sitä, kuinka paljon voittoa se on tuottanut viime vuonna. Tämä antaa käsityksen siitä, onko yritys yli- vai aliarvostettu ja kuinka paljon sen odotetaan ansaitsevan tulevaisuudessa. Muita huomioitavia tekijöitä ovat yrityksen myynti, tulot ja markkinaosuus.

Historiallisesti IBB on myös päihittänyt S&P 500:n. Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, IBB on tuottanut 22,2 %:n vuosituottoa 31.12.2013 päättyneeltä viideltä vuodelta, kun taas S&P 500 tuotti 13,3 % ja Nasdaq-komposiitti tuotti. 19,8 %.

Biotech-osakkeet

Bioteknologian osakkeet ovat suosittuja sijoittajien keskuudessa niiden turvallisuuden ja tehokkuuden vuoksi. Jos nämä alan yritykset onnistuvat lanseeraamaan tuotteen markkinoille, niiden osakekurssi voi muutaman päivän aikana lähes kaksinkertaistua tai jopa enemmän.

Biotech-osakkeita on olemassa useita. Tässä muutama esimerkki niistä:

 • Gileas
 • Amgen
 • Lineage
 • Biogen Idec
 • Regeneron
 • Vertex
 • Sage
 • Alexion
 • Merc
 • Gsk