Avaruus sijoituskohteena

Avaruuteen sijoittaminen ei eroa muista aloista ja nyt kun avaruuskauppa on kasvanut, löytyy useita yhtiöitä, joihin voi sijoittaa. Sijoittamisen avaruuteen muista sektoreista erottaa se, että avaruusala on rajaton kun ihmisyys hakee jatkuvasti uusia raja-alueita. Lyhyellä aikavälillä avaruusalan vallankumous kasvaa osakepääoman säilyttämisen ja analyyttisen tutkimuksen myötä minne ja mitä sijoittaa.

Potentiaaliset avaruussijoittajat ja sijoituskohteet pitää tutkia liittyen toimivallan määräysten rajoituksiin. Avaruuskaupan muodostavat sektorit ovat avaruusmatkat ja avaruusteollisuus. Avaruustalous jakaantuu kommunikaatioon, kuljetuksiin ja Maan tutkimukseen. Avaruuteen sijoittaminen on taloudellisesti ja strategisesti tärkeää. Yksityinen rahoitus, kehittynyt teknologia ja kasvava julkisen sektorin kiinnostus on tuonut avaruuden sijoituskohteena nykyaikaan.

Sijoitusten merkitys enemmän saavutettavissa olevalle, edullisemmalle avaruuden saavuttamiselle voisi olla tärkeää mahdollisilla aloilla kuten satelliittilaajakaista, nopea tuotteitten toimitus ja ihmisen avaruusmatkustus.

Avaruusromuun sijoittaminen

Sijoittamisella avaruusromuun tarkoitetaan avaruuden roskien siivoamista. Avaruusromusta tulee ongelma silloin jos jotain tuhoutuu ja siitä seuraava lisääntynyt avaruusromu on laillinen ongelma kun hienoa ja kallista laitteistoa tuhoutuu avaruuteen.

Omaisuuden tuhoutuminen on toinen juttu, mutta globaalisti suunniteltu avaruusomaisuuden tuhoutumisen välttäminen on toinen lainkäyttövalta, jota ei ole vielä vahvistettu. Sääntöjä noudattaessa avaruusromu oikeudellisesta näkökulmasta johtuu tietystä avaruusromun tuottajasta, sitten sovelluksia nousee vastaamaan haasteeseen.

Sovellukset arpapöydällä avaruusromun poistamiseksi suosituista ja käytännöllisistä kiertoradoista tulee kiinnostavaksi ja monien ongelmien jälkeen tuottavaksi.

Avaruusmatkat sijoituskohteena

Sijoittajien ja median kiinnostus avaruusmatkoihin kasvaa ja avaruusmatkayhtiöt jatkavat pääoman etsimistä kehittääkseen teknologiaa ja prosesseja tehdäkseen avaruusmatkoista totta. Suuremmat avaruusmatkayhtiöt ovat hyvin rahoitettuja, toiset tarjoavat vaihtoehdon teknologialle ja bisnessalkulle. Median kiinnostus avaruusmatkailuun, erityisesti avaruushotelleihin, on keskeinen markkinointimittari ennakkomyynneille ja myynneille ja onnettomuudet voivat kääntää vuodet hyvää mediahuomiota päälaelleen.

Avaruusyritykseen investoivan rooli avaruusmatkailussa on murroksessa viiden vuoden sisään. Viiden vuoden sisään avaruusmatkayrittäjyys tulee mahdolliseksi edellyttäen, että tärkeä pitkän aikavälin rahoitus on kunnossa liittyen osaan prosessia eli pitkän aikavälin joukkovelkakirja kiertoratalaitokselle. Lisäksi markkinoiden on oltava kunnossa eli täytyy löytyä kasvava lista mahdollisia avaruusmatkailijoita ja avaruuselinympäristön ennakkovarauslupia matkailijoilta, mailta ja yhtiöiltä. Vakuutusten on oltava kunnossa korkeariskisten yritysten poistamiseksi.

Avaruusmatkailu ei poikkea muusta kalliista matkailusta. Korkean nettovarallisuuden henkilöt, rikkaat perheet ja yleisesti ottaen kaikki, joilla voisi olla varaa erilaiseen kokemukseen, tahtovat maksaa avaruusmatkailusta jos se on turvallista. Avaruusmatkailuun sijoittaminenkaan ei ole erilaista, koska se on niin kuin mikä tahansa ala ja avaruusmatkayhtiöt vaativat pääomaa täyttääkseen kehitysmaksunsa.

Ennustukset avaruusmatkamarkkinan koosta ja laajuudesta ovat olleet tutkimusten tukemana olemassa jo kaksikymmentä vuotta. Futronin vuoden 2002 Avaruusmatkailun markkinatutkimus kiertomatkailusta ja kiertomatkailun kohteista tarjoaa esimerkin, jonka mukaan odotetaan, että jos avaruusmatkakulkuneuvoja rakennetaan korkean nettovarallisuuden asiakkaat tulevat.

Siirtymä konseptista todellisuuteen voi tapahtua vain kun teknologia kohtaa avaruusmatkailuun kykenevän avaruusaluksen vaatimukset eli se pääsee ylös ja alas turvallisesti yhä uudelleen. Avaruusmatkailijoiden vakuuttamisella on hyvin harvoja olemassa olevia benchmarkeja, koska avaruusmatkailijat ovat korkean nettovarallisuuden henkilöitä.

Avaruusmatka ei ole vain ylellinen matka vaan virstanpylväs ihmisyydelle ja käännekohta palaaville avaruusmatkailijoille. He etsivät uusia kohteita käytyään matalalla maan kiertoradalla. Avaruus matkakohteena avaa kokonaan uuden ulottuvuuden matkakohteita: kiertoradan alapuolinen, kiertoradallinen, kuumatkat ja tietenkin matkat Marsiin.

Kun kysyntä avaruusmatkailulle kasvaa, hinta madaltuu ja sitten avaruusmatkailu kehittyy tavalliseksi aktiviteetiksi. Laukaisun, painottomuuden ja laskeutumisen prosessi tulee saataville yhä useammalle seikkailijalle. Tällä hetkellä avaruusmatkailun kehitys on nousussa, jota vauhdittavat insinöörit, yrittäjät, sijoittajat ja asiakkaat.

Asteroidikaivoksiin sijoittaminen

Asteroidikaivosten bisnesmalli on saavuttanut huomattavaa huomiota medialta, riskipääomaa ja ruohonjuuritason teknologisia teoreetikkoja tutkimaan kuinka parhaiten toteuttaa operaatio. Arviot vaihtelevat vuosien 2022 ja 2025 välillä milloin operationaaliset asteroidikaivostyöläiset todistavat teoriansa teknologiansa taloudellisille tukijoilleen.

Teknologiaa tärkeämpää on pääoma, jota tarvitaan lähettämään asteroidikaivostyöläiset avaruuteen. Merkit ovat rohkaisevat, tavoitteet ovat selkeät ja tavoite realistinen. Maan kaivostyöläiset siirtyvät tulevaisuudessa asteroideihin. Asteroidikaivosten bisnesmalli perustuu kahdelle tärkeälle muuttujalle, joiden perusteella materiaalia asteroideista louhitaan.

Maanpäällinen arvo

Materiaalin kuten arvo- ja raakametallien arvo riippuu niiden puutteesta maan päällä mikä tekee asteroidikaivoksista elinkelpoisia. Jos kaikki kulta Maan päällä louhittaisiin asteroideista ja tuotaisiin Maahan, kullan hinta Maassa teoriassa puolittuisi tai tippuisi entisestään, koska ei tiedettäisi jäljellä olevan louhittavan kullan määrää asteroidissa.

Arvo- ja raakametalleilla tulee aina olemaan arvoa teknologisessa kehittyvässä maailmassa ja lopullinen milloin ja miten se maksaa itsensä takaisin, mukaan lukien sijoittajien poistumisella, täytyy olla keskiössä missä tahansa strategiassa, jossa ehdotetaan asteroidikaivoksiin sijoittamista. On paljon eksoottisia korkea-arvoisia mineraaleja, mutta niiden löytäminen ja louhiminen Maan päällä voi olla yhtä vaikeaa kuin asteroidivyöhykkeellä. Löytyy myös korviketekijä kuten se, onko aurinkovoima aina riippuvainen hopeasta.

Avaruudellinen arvo

Materiaalin arvo on riippuvainen niiden käytöstä avaruudessa, avaruuden infrastruktuurin kuten veden ja metallien ja avaruustutkimusmatkojen tukemisesta ja se herättää kiinnostusta ja mahdollisuuksia. Ottamatta huomioon alhaisempia laukaisukustannuksia kun materiaalia kuten vettä ja energiaa kuljetetaan avaruuteen, näiden lähteiden etsiminen avaruudesta käy järkeen. Jotta mittavia asteroiditehtäviä, rahoituksen ja miehistön jakamis- ja kehitysoperaatioita voidaan toteuttaa, matalammat laukaisukustannukset ovat rahoituksen ja operaatioiden keskiössä.

Avaruusinfrastruktuurille tulee sitten vaadittu kannattavuus energiaa, materiaalia ja luonnonvaroja rahdatessa avaruudesta Maahan tai mennessä asteroidivyöhykkeelle paikantamaan, louhimaan ja jalostamaan niitä. Avaruus- ja asteroidikaivosten rakentamisen yhdistelmä, joka käsittää mineraalien uuttamisen, jalostuksen ja tuottamisen avaruudessa mukaan lukien automaattisten järjestelmien kuten robottihenkilökunnan käyttäminen, tuovat parasta arvoa ja käyttöä avaruuden luonnonvaroille.

Asteroidikaivosten rahoittaminen

Olemassa olevien kaivostutkijoiden periaatteita noudattaen, asteroidikaivokset noudattavat samaa prosessia. Asteroidikaivosyhtiö houkuttelee sijoituspääomaa etsiäkseen, paikantaakseen, louhiakseen ja palauttaakseen ja lähettääkseen arvokasta materiaalia asteroideista. Tosin mitä pidetään arvokkaana on muutoksille altista: arvometalleja, vettä, titaania, vetyä tai jotain vielä tunnistamatonta.

Operaation aikajana tulee olemaan ainakin vuosikymmenen ja teknologian kehittyessä puolet siitä. Kaksi suurinta kysymystä ovat käteisvirta ja kohdeluonnonvarojen muuttuva arvo kun operaatio etenee. Nouseva arvo houkuttelee sijoittajia. Laskeva arvo voisi hyllyttää asteroidikaivosoperaation jopa sen jälkeen kun se olisi saavuttanut lähes koko tavoitteen. Sitten kuvaan tulisi seuraava kierros asteroidikaivossijoittajia.

Asteroidikaivokset ovat kallis, yritteliäs ja jännittävä ala vasta sen alkutaipaleella. Se tulee houkuttelemaan sijoittajia, koska osana mitä tahansa avaruusportfoliota siihen sisältyy valmis riski ja palkintoja löytyy, mutta ajoitus on suuri kysymys.

Nousussa olevia avaruussektoreita

Tavaroitten internetin konseptiin kuuluu jatkuva digitaalinen vallankumous kuten ohjelmistot, sovellukset ja niiden analyysi teollisella aikakaudella. Teknologisesti ohjelmiston on oltava kevyistä materiaaleista ja energiaa säästävä, mutta kovempi, jotta se kestää äärimmäisiä lämpötiloja, säteilyä, syvyyttä ja korkeutta. Avaruudellinen elementti tulee globaalista paikannuksesta ja datayhteyksistä 24 tuntia päivässä, seitsemänä päivänä viikossa ja 365 päivänä vuodessa.

Maan tutkimisen konseptiin kuuluvat uudet tavat tutkia Maata, jotka tuovat uusia mahdollisuuksia ihmisille tekoälytyökalujen kautta analysoida, esitellä ja ennustaa. Teknologisesti kun entistä hienostuneemmat satelliitit ja niiden data tulevat saataville, taidokkaiden analyytikkojen täytyy pystyä tulkitsemaan ja pakkaamaan data B2C:lle, B2B:lle, organisaatioille, hallituksille ja armeijalle. Avaruudellinen elementti tulee globaalista paikannuksesta ja avaruusasemien satelliiteista, jotka kilpailevat matalien kustannusten ratkaisuista kuten pienten satelliittien yksityislaivastoista.