Autoteollisuus sijoituskohteena

Sijoittaminen autoteollisuuteen voi olla houkuttelevakin vaihtoehto yhtenä toimialana sijoitussalkussa. Yleisesti autoteollisuuteen sijoituskohteena vaikuttavat muun muassa polttoaineiden hintojen tilanne ja yleisestä taloustilanteesta. Sähköautoihin kohdistuva autoteollisuus on kuitenkin kohtalaisen suosittua sijoittajien näkökulmasta.

Miksi autoteollisuuteen kannattaisi sijoittaa?

Sähköautot ovat tuoneet uutta pontta autoteollisuuden toimialaan. Vihreämpi autoteollisuus on sijoitusten parissa kohtalaisen suosittua. EU:n asettamat ilmastotavoitteet ovat tuoneet vauhditusta myös autoteollisuuteen.

Perinteinen autoteollisuus saattaa mietityttää enemmän sijoittajaa epävarman maailmantilanteen ja kohonneiden polttoaineiden hintojen vuoksi. Sähköautoihin paneutuvat yhtiöt menestyvät epävarmassa tilanteessa tällä hetkellä paremmin.

Autoteollisuuteen sijoittaminen yhtenä toimialana

Sijoittamaan ryhdytään lähinnä siitä syystä, että tahdotaan omille säästöille parempaa tuottoa pitkällä ajanjaksolla.

Sijoituskohteeksi kannattaa valita useampi eri toimialalla toimiva yritys, joista autoteollisuus voi olla yksi vaihtoehto. Useamman yhtiön ja eri toimialan valitseminen on hyvinkin järkevää, sillä jos sijoituskohteena olevan yhtiön toimiala tai yhtiö itsessään ei tuo toivottua liiketoiminnan tulosta, tukevat muut yhtiöt omien sijoitusten tuottoa.

Hajauttaminen on erittäin viisasta

Sijoittamista suunnitellessa on hyvä miettiä useampaan yhtiöön ja toimialaan sijoittamista pitkällä aikajaksolla.

Hajauttaminen on erittäin viisasta, sillä jos on päättänyt sijoittaa ainoastaan yhteen yhtiöön ja yhtiö ei menestykään odotusten mukaisesti ja päätyy esimerkiksi konkurssitilanteeseen, saattaa sijoittaja menettää kaikki sijoittamansa rahat. Keskimäärin 4-10 eri toimialan yhtiön valinta omaan sijoitussalkkuun on hyvä määrä.

Sijoittamisen aloittaminen

Jos päätyy osakesijoittamiseen, on tärkeää laatia itselleen sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelma on järkevää miettiä pitemmälle aikavälille, koska pitemmällä aikajaksolla yleensä saa sijoitukselleen myös parempaa tuottoa. Yhtiöiden valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa ja tutustua niiden liiketoiminnan kannattavuuteen, tulokseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Sijoittamisen voi aloittaa esimerkiksi Nordnetin avulla.

Nordnetillä on vahva tauta sijoitusmaailmassa

Ruotsissa vuonna 1996 perustettu nettipankki, Nordnet on erikoistunut osake- ja rahastomarkkinoihin. Vahva tausta sijoitusten parissa on vahvistanut sille tällä hetkellä markkinajohtajan aseman verkossa tehtävissä sijoituksissa Pohjoismaissa. Sillä on myös erittäin vahva tausta osakkeiden lisäksi rahastoista ja ETF-indeksirahastoista.

Autoteollisuuteen sijoittaminen käytännössä

Sijoittaminen eri yhtiöihin kuulostaa ensikertalaisesta monimutkaiselta ja haasteelliselta, siksi moni jättääkin säästönsä sijoittamatta. Järkevä sijoittaminen lähtee liikkeelle hyvin laaditusta, pitkän tähtäimen sijoitussuunnitelmasta, johon on valikoinut mielestään sopivia yhtiöitä eri toimialoilta.

Autoteollisuus yhtenä toimialana voi olla yksi vaihtoehto. Kun ostaa yhtiön osakkeita, ostaa käytännössä osuuden yhtiöstä. Tällöin osakkaana saa oikeuden osallistua yhtiön yhtiökokouksiin ja voi näissä kokouksissa äänestää omistusosuuttaan vastaavalla äänimäärällä. Tärkeintä kuitenkin on oikeus yhtiön jakamat osingot tai osakkeiden arvonnousu, joista sijoittaja parhaimmassa tapauksessa pääsee nauttimaan molemmista.

Sijoittaminen osakkeisiin ei ole riskitöntä

Kannattaa muistaa jo ennen sijoittamisen aloittamista, että osakkeisiin sijoittaminen ei ole riskitöntä. Omasta sijoitussalkusta löytyvän yhtiön liiketoiminta saattaa olla tappiollista ja yhtiö voi päättää jopa olla maksamatta osinkoa ollenkaan sijoittajilleen. Näissä tilanteissa yleensä myös yhtiön osakkeiden arvo alenee.

Sijoittajan kannalta huonoin mahdollinen tilanne on, jos yhtiö päätyy konkurssitilanteeseen. Konkurssitilanteessa sijoittaja yleensä menettää kaikki kyseiseen yhtiöön sijoittamansa rahat. Tästä syystä myös eri yhtiöihin ja toimialoihin sijoittaminen on järkevää.

Miten osakkeen hinta muodostuu?

Sijoittaja ostaa osuuden yhtiöstä, pääsääntöisesti ainoastaan sen takia, että haluaa sijoitukselleen kertyvän tuottoa. Menestyvä yhtiö maksaa osakkeenomistajilleen osan tekemästään liiketoiminnan voitosta osinkoina.

Osakkeita myydään useista syistä, eikä niiden myymiselle ole aina yksiselitteistä syytä. Osakkeenomistaja voi tarvita johonkin käyttötarkoitukseen sijoittamiaan rahoja ja myy siksi omistamansa osakkeet. Toiset myyvät osakkeitaan pelätessään pörssikurssien laskemista tai haluavat muuten vain sijoittaa johonkin toiseen yhtiöön.

Markkina vaikuttaa osakkeiden hintaan. Jos yhtiön osakkeita halutaan ostaa enemmän kuin niille olisi tarjontaa, nousee yhtiön osakkeiden hinta. Vastaavasti jos yhtiön osakkeita on markkinoilla tarjolla enemmän kuin mitä niille olisi kysyntää, laskevat osakkeiden hinnat. Osakkeiden hinnan muodostuminen on siis lopulta hyvinkin yksinkertaista.

Huomioitavia asioita autoteollisuuteen sijoittaessa

Sijoittamisen riskit saattavat aiheuttaa sijoittamista suunnittelevalle epävarmuutta. Kannattaa kuitenkin myös muistaa, että osakesijoittaminen mahdollistaa myös isompia tuottoja sijoittajalle pitkällä aikajaksolla. Ennen sijoittamisen aloittamista, kannattaa huomioida eri asioita, jotta alkuun pääsee sujuvammin.

Aloita sijoitussuunnitelman laatimisesta

Laadi sijoitussuunnitelma pitkälle aikajaksolle ja valikoi osakesalkkuusi 4-10 eri alalla toimivaa yhtiötä. Näiltä yhtiöiltä kannattaa tavoitella tuottoa pitkällä aikajaksolla, koska lyhyemmän aikajakson sijoituksissa tuotto on alhaisempi. Kaikkiin yhtiöihin ei tarvitse kerralla sijoittaa, vaan sijoittaminen on määrätietoista ja pitkäjänteistä.

Kiinnitä huomiota kustannuksiin

Aloittelevankin sijoittajan kannattaa perehtyä sijoittamisen kustannuksiin ja pyrkiä pitämään kustannukset alhaisina. Osakekaupassa välittäjänä toimiva pankki saa osakekaupasta itselleen välityspalkkion, joten niin sanottua turhaa kaupan käyntiä kannattaa välttää. Usein sanotaan, että prosentin kustannus on vielä sijoittajalle inhimillinen.

Pidä pää kylmänä ja pitäydy sijoitussuunnitelmassasi

Osakkeiden hintojen lähtiessä laskuun, moni sijoittaja myy osakkeitaan pois. Osakkeita myydään pois, koska pelätään sijoittamiseen käytettyjen rahojen menettämistä. Usein kuitenkin pörssikurssit vaihtelevat ja tasaantuvat, siksi kannattaa pitää pää kylmänä eikä heti kurssien laskiessa päätyä myymään osakkeitaan.

Sijoittajien keskuudessa usein joistakin yhtiöistä tulee niin sanotusti sijoitustrendi, jolloin sijoittajat ostavat yhtiön osakkeita korkeammalla hinnalla. Trendeihin mukaan lähtemistä kannattaa kuitenkin pohtia ennalta hyvinkin tarkasti. Vastaavasti kurssien laskiessa heti myydään osakkeet pois, sijoituksen menettämisen pelon takia.

Tärkeää on muistaa, että liian usein tapahtuva osakkeiden kaupankäynti syö myös sijoittajan tuottoa kustannusten vuoksi, eikä ole kovinkaan järkevää. Sen vuoksi omassa sijoitussuunnitelmassa kannattaa pitäytyä, vaikkakin sitä myös tilanteen vaatiessa kannattaa päivittää.

Autoteollisuus riskimpi toimiala sijoituksissa?

Sijoitusmaailmassa autoteollisuutta on pidetty toimialana haasteellisena sijoittajien keskuudessa. Riskit ovat lähinnä pohjautuneet siihen, että toimiala on pitkälti sidoksissa yleiseen taloustilanteeseen sekä nimenomaan polttoaineiden hintojen vaihteluihin.

Sähköautoihin kohdistuva autoteollisuus on kehittymässä huimaa vauhtia ja esimerkiksi Tesla on toiminut sähköautoteollisuudessa jonkinlaisena edelläkävijänä. Volkswagen kehittää sähköautotuotantoaan vastaavasti parhaillaan.

Vastuullisuus näkyy myös autoteollisuudessa

Toimialasta riippumatta vastuullisuus on asia, jota kehitetään jokaisella toimialalla jatkuvasti. Autoteollisuudessa vastuullisuutta on siivittänyt EU-komission heinäkuussa 2021 tekemä päätös, jonka mukaan uusien autojen tulisi olla päästöttömiä vuodesta 2035.

Tämä päätös näkyy myös autoteollisuuden kehittymisessä ja kuluttajien päätöksen teossa, kun uusia autohankintoja suunnitellaan. Päästöttömyys asettaa myös autoteollisuudelle haasteita, jotta asetettu tavoite saavutetaan.

Autoteollisuuden markkinat

Sijoitusmarkkinoilla autoteollisuuteen kohdistuvia osakkeita on usealla sijoittajalla ja osa panostaakin vihreämpään autoteollisuuteen. Ilmastotavoitteet näkyvät myös sijoittajien sijoitussalkussa ja odotukset vihreämmältä autoteollisuudelta ovat korkealla.

Tärkeää muistaa autoteollisuuteen sijoittaessa

Sijoitussuunnitelmasta löytyvä autoteollisuuden yhtiön taustatiedot ja tunnusluvut on tärkeää selvittää ennen sijoituksen tekemistä. Osakkeen arvo kertoo sijoittajalle lisäksi markkinatilanteesta.

Autoteollisuuden yhtiöitä on löytynyt pitkään jo usean suomalaisenkin sijoittajan sijoitussalkusta, vaikka toimialaa pidetään enemmän riskillisenä toimialana. Sijoittajat ovat nähneet kuitenkin autoteollisuuden kehittyvät mahdollisuudet myös ilmastotavoitteiden myötä. Sijoittajan on kuitenkin aina hyvä muistaa, että mikään osakesijoittaminen ei koskaan ole täysin riskitöntä.

Yhteenveto autoteollisuuteen sijoittamisesta

Autoteollisuuteen sijoittaminen saattaa olla yhtenä toimialana hyvä sijoitusvaihtoehto. Erityisesti nyt kun EU:n alueella katse on vankasta päästöttömään autoiluun. Kuten aiemmin totesimme, kuitenkaan yhteen ainoaan yhtiöön ei kannata sijoittaa.

Sijoittajan on hyvä muistaa, että pörssikurssit heilahtelevat ajoittain, joten heti ei kannata rynnätä osakkeitaan myymään kurssien laskiessa. Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja siinä kannattaa myös muistaa, että pitkän aikavälin sijoittaminen on kannattavampaa tuottojen osalta.